eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/1620 20180519 19.05.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider Fosshagen - st. ref. ***** ***** *****
2018/1839 20180519 19.05.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Frisklivsveileder - friskliv senior 70% Hjemmetjenesten - st. ref. 3791810809 ***** ***** *****
2018/1839 20180519 19.05.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Frisklivsveileder - friskliv senior 70% - st. ref. (3791810809) - ***** ***** *****
2018/1900 20180519 19.05.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sangpedagog Lier kulturskole - st. ref. 3787466559 ***** ***** *****
2018/1900 20180519 19.05.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Sangpedagog - st. ref. (3787466559) - ***** ***** *****
2018/1900 20180519 19.05.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sangpedagog Lier kulturskole - st. ref. 3787466559 ***** ***** ***** *****
2018/1839 20180519 19.05.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Frisklivsveileder - friskliv senior 70% - st. ref. (3791810809) - ***** ***** *****
2018/1620 20180519 19.05.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Fagarbeider - st. ref. () - ***** ***** *****
2018/1900 20180519 19.05.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sangpedagog Lier kulturskole - st. ref. 3787466559 ***** ***** ***** *****
2018/1900 20180519 19.05.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Sangpedagog - st. ref. (3787466559) - ***** ***** ***** *****
2018/1900 20180519 19.05.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Sangpedagog - st. ref. (3787466559) - ***** ***** ***** *****
2018/1839 20180519 19.05.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Frisklivsveileder - friskliv senior 70% - st. ref. (3791810809) - ***** ***** ***** *****
2018/1900 20180519 19.05.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sangpedagog Lier kulturskole - st. ref. 3787466559 ***** ***** *****
2018/1900 20180519 19.05.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Sangpedagog - st. ref. (3787466559) - ***** ***** *****
2018/1839 20180519 19.05.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Frisklivsveileder - friskliv senior 70% Hjemmetjenesten - st. ref. 3791810809 ***** ***** *****
2018/1900 20180519 19.05.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sangpedagog Lier kulturskole - st. ref. 3787466559 ***** ***** *****
2018/1900 20180519 19.05.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Sangpedagog - st. ref. (3787466559) - ***** ***** *****
2018/1839 20180519 19.05.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Frisklivsveileder - friskliv senior 70% Hjemmetjenesten - st. ref. 3791810809 ***** ***** ***** *****
2016/1269 20180518 18.05.2018 Utgående brev 50/64 og 50/293 - Melding til tinglysing Deling av 2 eiendommer. Tinglysing av rettigheter. Kartverket Tinglysing
2016/1269 20180518 18.05.2018 Internt notat uten oppfølging 50/64 og 50/293 Varsel om oppmålingsforretning påvises 15.05.2015 om ønskelig. Forretningsdato 02.05.2018
Ingen tilgang 20180518 18.05.2018 Utgående brev 5/11 Modum - Øst-Modumveien 1144 - Søknad om utslipp av sanitær avløpsvann fra hus og hytter Vidar Asklund
2015/5287 20180518 18.05.2018 Inngående brev 172/5 - Utsatt frist for innbetaling av krav Plankompaniet AS
2018/2125 20180518 18.05.2018 Inngående brev 133/34/4 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett Per Håkon Skogmo
Ingen tilgang 20180518 18.05.2018 Inngående brev 38/41 - Søknad om ferdigattest Jan Hasse Utengen
2018/2116 20180518 18.05.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning Jordbærkollen Barnehage SA
2017/5735 20180518 18.05.2018 Utgående brev 111/114 - Oversendelse med kopi av nytt matrikkelbrev Ulf Ørnodd Langsrud m.fl.
2018/2020 20180518 18.05.2018 Utgående brev 124/119 - Mangler i søknad Heidi Beate Lahnstein
2015/6379 20180518 18.05.2018 Utgående brev 19/4 - Politisk behandling ARKITEKTKOMPANIET AS
2018/2117 20180518 18.05.2018 Inngående brev 114/3 - Søknad om rammetillatelse Multiconsult AS
2017/3802 20180518 18.05.2018 Inngående brev Varslingsmateriale - planoppstart Lierkroa Anita Malmer Solli
2018/1633 20180518 18.05.2018 Inngående brev 137/10 - Søknad om tiltak - Mangelbrev AD Arkitekter A/S
2018/1977 20180518 18.05.2018 Inngående brev Refusjonskrav for delvis friplass Gunnersbråtan Barnehage
2018/1620 20180518 18.05.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider Fosshagen - st. ref. ***** ***** *****
2018/1620 20180518 18.05.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Fagarbeider - st. ref. () - ***** ***** *****
2018/1857 20180518 18.05.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsetjenesten barn og unge - st. ref. 3794252703 ***** ***** *****
2018/1857 20180518 18.05.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsetjenesten barn og unge - st. ref. (3794252703) - ***** ***** *****
2018/1620 20180518 18.05.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider Fosshagen - st. ref. ***** ***** *****
2018/1620 20180518 18.05.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Fagarbeider - st. ref. () - ***** ***** *****
2016/3467 20180518 18.05.2018 Inngående brev 39/116 - Innsigelser til nabovarsel Espen Gausen
2018/479 20180518 18.05.2018 Inngående brev Søknad om sommerjobb Arvid Eriksson
Ingen tilgang 20180518 18.05.2018 Inngående brev 130/16 Sande - GAMLE BEKKEVEI 7 - ORIENTERING OM TILKNYTNINGSPLIKT TIL KOMMUNALT AVLØPSANLEGG Sande kommune
Ingen tilgang 20180518 18.05.2018 Inngående brev 130/51 Sande - GAMLE BEKKEVEI 12 - ORIENTERING OM TILKNYTNINGSPLIKT TIL KOMMUNALT AVLØPSANLEGG Sande kommune
2018/2003 20180518 18.05.2018 Inngående brev 130/28 Sande - SANDEBUKTVEIEN 193 - ORIENTERING OM TILKNYTNINGSPLIKT TIL KOMMUNALT AVLØPSANLEGG Sande kommune
Ingen tilgang 20180518 18.05.2018 Inngående brev 130/1/2 Sande - GAMLE BEKKEVEI 8 - ORIENTERING OM TILKNYTNINGSPLIKT TIL KOMMUNALT AVLØPSANLEGG Sande kommune
Ingen tilgang 20180518 18.05.2018 Inngående brev 130/1/16 Sande - GAMLE BEKKEVEI 14 - ORIENTERING OM TILKNYTNINGSPLIKT TIL KOMMUNALT AVLØPSANLEGG Sande kommune
Ingen tilgang 20180518 18.05.2018 Inngående brev 130/1/17 - Sande -GAMLE BEKKEVEI 10 - ORIENTERING OM TILKNYTNINGSPLIKT TIL KOMMUNALT AVLØPSANLEGG Sande kommune
2018/10 20180518 18.05.2018 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/675 Løpenr: 6609/2018 Dokument tittel: 117/1 Lier - Frist for videresalg av landbrukseiendom når konsesjon ikke er gitt Trine Ølberg
2016/3967 20180518 18.05.2018 Utgående brev 15/357 - Ferdigattest, Tilbygg bolig TAKTIL ARKITEKTER AS
2018/1977 20180518 18.05.2018 Inngående brev Refusjonskrav for søskenmoderasjon Gunnersbråtan barnehage
2018/1499 20180518 18.05.2018 Inngående brev 47/6 - Uttalelse til søknad om fradeling av bolig Fylkesmannen i Buskerud
2018/1977 20180518 18.05.2018 Inngående brev Refusjonskrav for søskenmoderasjon Jordbærkollen barnehage SA
2017/4234 20180518 18.05.2018 Inngående brev Internhøring - oppstart av detaljreguelring for Kjenner, Lyfjellveien Marius Trosterud Holmen
2017/3487 20180518 18.05.2018 Inngående brev Svar på søknad om samtykke til oppløsning av interkommunalt selskap - Viva IKS Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2017/260 20180518 18.05.2018 Inngående brev Politidirektoratets anbefaling om justering av politidistriktsgrenser som følge av kommune- og regionreformen Politidirektoratet
2017/38 20180518 18.05.2018 Inngående brev Utredning av tilbakemeldingsrapport Lier Bilgjenvinning AS
2018/1869 20180518 18.05.2018 Inngående brev 154/40 - Tilbakemelding Åsmund Pettersen og sønn AS
2017/2224 20180518 18.05.2018 Inngående brev 154/36 - Bildedokumentasjon for inngjerding Innhus AS
2016/3467 20180518 18.05.2018 Inngående brev 39/116 - Innsigelser til nabovarsel Espen Gausen
2018/2115 20180518 18.05.2018 Inngående brev 123/51 - Tillatelse til graving i Ospeveien 2 Morten Tjelle
Ingen tilgang 20180518 18.05.2018 Inngående brev Spørsmål vedrørende kommunedelplan for Gullaug - Om forvaltning av 100-metersbeltet langs sjøen Naturvernforbundet Lier
2017/2198 20180518 18.05.2018 Inngående brev Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid *****
2018/10 20180518 18.05.2018 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/1772 Løpenr: 15577/2018 Dokument tittel: 117/1 Lier - Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom Trine Ølberg
2018/10 20180518 18.05.2018 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/850 Løpenr: 27989/2017 Dokument tittel: 117/11 - Foreløpig svar Trine Ølberg
2017/4906 20180518 18.05.2018 Inngående brev 117/356 - Søknad om endring av gitt tillatelse ATP arkitekter
2017/206 20180518 18.05.2018 Inngående brev Kvittering for innsendt rapportering Miljødirektoratet
2018/200 20180518 18.05.2018 Inngående brev Prøvingsattest/Melding om vigsel/Vigselsbok - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Skatt Sør
2017/4895 20180518 18.05.2018 Inngående brev 39/95 Årkvislaveien - Anmodning om oppstartsmøte angående reguleringsplan for Tjonsbakken Arkitektkontoret k16 AS
2017/4526 20180518 18.05.2018 Inngående brev Forslag om skjerpet ervervsbegrensing og regulering av korttidsutleie mv. Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Ingen tilgang 20180518 18.05.2018 Internt notat uten oppfølging 39/27 - Partsliste med fullmakt
Ingen tilgang 20180518 18.05.2018 Utgående brev Måling av CO2, luftfuktighet og temperatur i Tranby barnehage uke 20, 2018. Tranby Barenhage SA
Ingen tilgang 20180518 18.05.2018 Internt notat uten oppfølging 39/27 - Varsel om oppmålingsforretning
2018/10 20180518 18.05.2018 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 17658/2018 Dokument tittel: 31/54 Risengbakken 30 - Terrasseblokk Stein Erik Vibstad
2017/206 20180518 18.05.2018 Utgående brev Utbetalingsanmodning Buskerud Fylkeskommune
2018/10 20180518 18.05.2018 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 17650/2018 Dokument tittel: 31/54 - Risengbakken 26 og 28 - Terrasserte boligblokker Blokk B og C Stein Erik Vibstad
2018/122 20180518 18.05.2018 Inngående brev Svar angående brev fra 250418 Lumit AS
Ingen tilgang 20180518 18.05.2018 Utgående brev 111/83 - Tillatelse til tiltak Konglestien 8 - Påbygg samt carport Torkel Hiorth
2018/2110 20180518 18.05.2018 Utgående brev Svar på søknad om felling av skadegjørende Rødrev Terje Wiggo Nielsen
2018/1915 20180518 18.05.2018 Utgående brev 18/42 - Tillatelse uten ansvarsrett Anne Lise Vilhelmshaugen
Ingen tilgang 20180518 18.05.2018 Utgående brev 19/86 - Ferdigattest , Enebolig og garasje STOLE AS
2017/916 20180518 18.05.2018 Utgående brev 115/70 m.fl - Godkjenning av tiltaksplan for opprydding av forurenset grunn; jf. forskrift om begrensning av forurensning § 2-8, 1. ledd BLOCK WATNE AS
2016/4236 20180518 18.05.2018 Utgående brev 100/25 - Ferdigattest Enebolig og garasje NORDBOHUS MODUM AS
2018/1494 20180518 18.05.2018 Utgående brev 15/162 - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. Mur Kristoffer Vartdal Solum
Ingen tilgang 20180517 17.05.2018 Inngående brev Innkalling til RfDs representantskapsmøte 1-18 Johan Remmen
2018/1995 20180517 17.05.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Hegg skole - st. ref. 3803925443 ***** ***** ***** *****
2018/1974 20180517 17.05.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Pedagogisk leder Linnesstranda barnehage - st. ref. 3805451382 ***** ***** *****
2018/1974 20180517 17.05.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Pedagogisk leder - st. ref. (3805451382) - ***** ***** *****
2018/1857 20180517 17.05.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsetjenesten barn og unge - st. ref. 3794252703 ***** ***** ***** ***** *****
2018/1857 20180517 17.05.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsetjenesten barn og unge - st. ref. (3794252703) - ***** ***** ***** ***** *****
2018/1995 20180517 17.05.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Hegg skole - st. ref. 3803925443 ***** ***** *****
2018/1995 20180517 17.05.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Lærer - st. ref. (3803925443) - ***** ***** *****
2018/1620 20180517 17.05.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider Fosshagen - st. ref. ***** ***** *****
2018/1620 20180517 17.05.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Fagarbeider - st. ref. () - ***** ***** *****
2018/1995 20180517 17.05.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Lærer - st. ref. (3803925443) - ***** ***** ***** *****
2018/1839 20180517 17.05.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Frisklivsveileder - friskliv senior 70% Hjemmetjenesten - st. ref. 3791810809 ***** ***** ***** *****
2018/1839 20180517 17.05.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Frisklivsveileder - friskliv senior 70% - st. ref. (3791810809) - ***** ***** ***** *****
2018/1900 20180517 17.05.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sangpedagog Lier kulturskole - st. ref. 3787466559 ***** ***** ***** *****
2018/1620 20180517 17.05.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider Fosshagen - st. ref. ***** ***** *****
2018/1620 20180517 17.05.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Fagarbeider - st. ref. () - ***** ***** *****
2018/1620 20180517 17.05.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider Fosshagen - st. ref. ***** ***** *****
2018/1620 20180517 17.05.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Fagarbeider - st. ref. () - ***** ***** *****
2018/1281 20180517 17.05.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeider/assistent Fritidsbase Tjenester til barn og ungdom med funksjonsnedsettelse - st. ref. 3737398726 ***** ***** *****
2018/1281 20180517 17.05.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeider/assistent Fritidsbase Tjenester til barn og ungdom med funksjonsnedsettelse - st. ref. 3737398726 ***** ***** *****
2018/1281 20180517 17.05.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeider/assistent Fritidsbase Tjenester til barn og ungdom med funksjonsnedsettelse - st. ref. 3737398726 ***** ***** *****
2018/1281 20180517 17.05.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeider/assistent Fritidsbase Tjenester til barn og ungdom med funksjonsnedsettelse - st. ref. 3737398726 ***** ***** *****
2018/1281 20180517 17.05.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeider/assistent Fritidsbase Tjenester til barn og ungdom med funksjonsnedsettelse - st. ref. 3737398726 ***** ***** *****
2018/1281 20180517 17.05.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeider/assistent Fritidsbase Tjenester til barn og ungdom med funksjonsnedsettelse - st. ref. 3737398726 ***** ***** *****
2018/1281 20180517 17.05.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeider/assistent Fritidsbase Tjenester til barn og ungdom med funksjonsnedsettelse - st. ref. 3737398726 ***** ***** *****
2018/1281 20180517 17.05.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeider/assistent Fritidsbase Tjenester til barn og ungdom med funksjonsnedsettelse - st. ref. 3737398726 ***** ***** *****
2018/1281 20180517 17.05.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeider/assistent Fritidsbase Tjenester til barn og ungdom med funksjonsnedsettelse - st. ref. 3737398726 ***** ***** *****
2018/1281 20180517 17.05.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeider/assistent Fritidsbase Tjenester til barn og ungdom med funksjonsnedsettelse - st. ref. 3737398726 ***** ***** *****
2018/1281 20180517 17.05.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeider/assistent Fritidsbase Tjenester til barn og ungdom med funksjonsnedsettelse - st. ref. 3737398726 ***** ***** *****
2018/1900 20180517 17.05.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Sangpedagog - st. ref. (3787466559) - ***** ***** ***** *****
2018/1620 20180517 17.05.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Fagarbeider - st. ref. () - ***** ***** *****
2018/1620 20180517 17.05.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider Fosshagen - st. ref. ***** ***** *****
2018/1281 20180517 17.05.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeider/assistent Fritidsbase Tjenester til barn og ungdom med funksjonsnedsettelse - st. ref. 3737398726 ***** ***** *****
2018/2112 20180517 17.05.2018 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse
2016/532 20180516 16.05.2018 Utgående brev Detaljregulering for Kjellstad gård, Lier ASVO - Sluttbehandling ARKITEKTGRUPPEN DRAMMEN AS m.fl.
2018/1357 20180516 16.05.2018 Utgående brev 127/1 - Underretning om kommunestyrets vedtak ADVOKATFIRMAET SIMONSEN VOGT WIIG AS m.fl.
2018/1093 20180516 16.05.2018 Utgående brev 99/10 -Dispensasjon - Tillatelse til tiltak, påbygg bolig HAMMER OG SAG AS
Ingen tilgang 20180516 16.05.2018 Utgående brev 58/3 - Vedrørende manglende ferdigattest nytt våningshus, samt krav om riving av gammel kårbolig. Elin Ramstad m.fl.
2017/5696 20180516 16.05.2018 Inngående brev Autorisasjon for bruk av plantevernmidler Martin Barwin
2017/3619 20180516 16.05.2018 Inngående brev 100/21 - Dokumentasjon i tilsynssak - murmester og rørlegger Ann-Lena Vonheim
2018/2109 20180516 16.05.2018 Inngående brev Skolestart Marlén Sparengen
2018/1560 20180516 16.05.2018 Internt notat uten oppfølging Avtale oppmålingstjenester m/underskrifter.
2016/134 20180516 16.05.2018 Inngående brev 133/45 - Søknad om midlertidig brukstillatelse DRMA AS
Ingen tilgang 20180516 16.05.2018 Inngående brev 31/54 - Anmodning om ferdigattest - Innmålingsdata Lier Graving og Transport AS
2017/3736 20180516 16.05.2018 Inngående brev Skjema for vedlegg til søknader for bredbåndsutbygging 2018 Buskerud fylkeskommune
2017/3487 20180516 16.05.2018 Inngående brev Departementets godkjenning av oppløsning av VIVA Røyken kommune
2017/2198 20180516 16.05.2018 Inngående brev Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid *****
2016/875 20180516 16.05.2018 Utgående brev Varsel om søksmål vedrørende detaljregulering Torstad Åse Britt Olafsen
2018/2105 20180516 16.05.2018 Utgående brev 185/13 Øvre Eiker - Dokumentasjon på tømming utført 12.04.18 Nerijus Bridikis
2016/222 20180516 16.05.2018 Inngående brev Svar på spørsmål om Utslipp av anleggsvann til Lierelva - Spørsmål til rådmannen Miljøutvalget v/Tove Hofstad
2018/473 20180516 16.05.2018 Utgående brev 111/112 - Oversendelse av kopi av nytt matrikkelbrev Erik Hector Pierre Godard
2016/2404 20180516 16.05.2018 Inngående brev 120/29 - Søknad om ferdigattest AD Arkitekter A/S
2017/4814 20180516 16.05.2018 Utgående brev Melding til leverandør - Parkour-anlegg Kompan Norge AS m.fl.
2018/634 20180516 16.05.2018 Inngående brev 48/208 - Godkjent sanitærsøknad - Innvendig VA Viva Iks
2017/2198 20180516 16.05.2018 Inngående brev Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid *****
2018/1318 20180516 16.05.2018 Inngående brev 137/10 Lier - Jordleieavtale Robert Engen
2018/1318 20180516 16.05.2018 Inngående brev 137/10 Lier - Tilleggsinformasjon vedrørende søknad om dispensasjon for ridebane Robert Engen
2018/3 20180516 16.05.2018 Inngående brev Søknad om kommunal bolig - ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20180516 16.05.2018 Inngående brev Purring - Egenkontrollrapport for etterdrift av Sylling fyllplass Fylkesmannen i Buskerud
2017/2198 20180516 16.05.2018 Inngående brev Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid *****
2018/1318 20180516 16.05.2018 Inngående brev 137/10 Lier - Om jordkvalitet og noen bilder Robert Engen
2018/2104 20180516 16.05.2018 Inngående brev 154/63 - Ett-trinns søknadsbehandling Innhus AS
2018/3 20180516 16.05.2018 Inngående brev Søknad om kommunal bolig - ***** ***** ***** *****
2018/4 20180516 16.05.2018 Inngående brev Søknad om startlån - ***** ***** ***** *****
2018/4 20180516 16.05.2018 Inngående brev Søknad om startlån - ***** ***** ***** *****
2016/128 20180516 16.05.2018 Inngående brev 133/45 - Søknad om midlertidig brukstillatelse DRMA AS
2017/1998 20180516 16.05.2018 Inngående brev Høringsbrev - Forslag til endring i byggesaksforskriften Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2018/200 20180516 16.05.2018 Inngående brev Søknad om vielsesseremoni - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/10 20180516 16.05.2018 Inngående brev Innsyn - Detaljregulering Nøstebakken 13 Herborg Bergaplass
2018/2035 20180516 16.05.2018 Inngående brev Tilbakemelding på egenkontrollrapport (2017.05513.E) fra Osmund Espedal fyringsanlegg for gartneri for 2017 Fylkesmannen i Buskerud
Ingen tilgang 20180516 16.05.2018 Utgående brev 99/20 - Svar på henvendelse om ferdigattest Frank Herbro
Ingen tilgang 20180516 16.05.2018 Inngående brev 141/28 Sande - Sandebuktveien 375 - Ønsker ikke tilknytning til kommunalt VA-anlegg Harald Mc Nie Stirling
2018/1620 20180516 16.05.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider Fosshagen - st. ref. ***** ***** *****
2018/1620 20180516 16.05.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Fagarbeider - st. ref. () - ***** ***** *****
2018/1620 20180516 16.05.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider Fosshagen - st. ref. ***** ***** *****
2018/1620 20180516 16.05.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Fagarbeider - st. ref. () - ***** ***** *****
2018/1281 20180516 16.05.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagarbeider/assistent Fritidsbase Tjenester til barn og ungdom med funksjonsnedsettelse - st. ref. 3737398726 ***** ***** *****
2018/2100 20180516 16.05.2018 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse
2018/1515 20180516 16.05.2018 Utgående brev Tillatelse til å arrangere sykkelritt og bruke motorkjøretøy på Gamle Drammensbanen Bærum og Omegn Cykleklubb
2018/2111 20180516 16.05.2018 Inngående brev 83/18 Lier - Søknad om bygging av landbruksvei Martinus Opsahl
2017/1247 20180516 16.05.2018 Inngående brev Refusjon for gjesteelever våren 2018 - ***** ***** ***** Ål kommune
2018/2108 20180516 16.05.2018 Inngående brev 39/22 - Klage på nabovarsel Ole Gausen
Ingen tilgang 20180516 16.05.2018 Inngående brev 172/2 - Melding fra søker BB arkitekter
2018/1414 20180516 16.05.2018 Utgående brev 97/56 - Endring av tillatelse - Ansvarsrett ARKITEKTKOMPANIET AS
2018/435 20180516 16.05.2018 Utgående brev Tilbud om stilling som tilkallingsvikar personlig assistent *****
2018/1519 20180516 16.05.2018 Utgående brev 38/42, Nybruveien 8 C - Flom og sikring av tomt Mandip Kaur
Ingen tilgang 20180516 16.05.2018 Utgående brev 31/54 Risengbakken parkering /snuplass Stein Erik Vibstad
2018/2110 20180516 16.05.2018 Inngående brev Søknad om felling av skadegjørende Rødrev Terje Wiggo Nielsen
2018/1737 20180516 16.05.2018 Utgående brev Melding til leverandør - Konsulenttjenester - Digitaliseringsstrategi Deloitte AS (hovedenhet) m.fl.
2018/200 20180516 16.05.2018 Utgående brev Bekreftelse på vielsesseremoni - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/634 20180516 16.05.2018 Inngående brev 48/208 - Godkjent sanitærsøknad - Utvendig VA Viva Iks
2018/4 20180516 16.05.2018 Inngående brev Startlån søknad ***** ***** ***** ***** ***** *****
2016/875 20180516 16.05.2018 Inngående brev Klage på avvisning av klage fra realitetsbehandling Advokatfirmaet Olafsen AS
Ingen tilgang 20180516 16.05.2018 Inngående brev 63/4 - Dokumentasjon for ferdigmelding - Lierelva ved Eikenga og Vellingbekken Jespersen Martin Nørman
Ingen tilgang 20180516 16.05.2018 Utgående brev 36/3 - Krav om innsending av ferdigmelding BGM ARKITEKTER AS
2017/5741 20180516 16.05.2018 Utgående brev 172/69 - Behov for dokumentasjon Bjm Bygg AS
2016/875 20180516 16.05.2018 Utgående brev Vedrørende deres brev av 11. april 2018 Advokatfirma Olafsen AS
2018/598 20180516 16.05.2018 Utgående brev 156/6 - Vedtak om å frata ansvarsrett SKI BLIKK OG VENTILASJON AS
2018/2095 20180516 16.05.2018 Utgående brev Søknad om tilskudd til svømming i barnehage 2018 Fylkesmannen i Buskerud
2016/1131 20180516 16.05.2018 Utgående brev 95/30 - Endring av tillatelse adkomst AD ARKITEKTER AS
2017/4109 20180516 16.05.2018 Internt notat uten oppfølging 108/95 Vikerveien 5 - Midlertidig bruksendring 10 år fra landbruk til næring - Landbruksfaglig uttalelse: Hans Furuvold
Ingen tilgang 20180515 15.05.2018 Inngående brev 34/102 - Søknad om ferdigattest TT-Byggmesteren
2018/1362 20180515 15.05.2018 Inngående brev 13/17 og 13/22 Modum - Vedrørende utslippstillatelse BraVA rådgivning AS
2017/4 20180515 15.05.2018 Utgående brev Finansieringsbevis på startlån og ***** ***** ***** *****
2018/27 20180515 15.05.2018 Utgående brev 83/42 - 83/57 - Konsesjonsfritak Krogsveen AS
2018/4 20180515 15.05.2018 Inngående brev Startlån melding fra søker (Ref=146255) *****
2017/850 20180515 15.05.2018 Utgående brev 17/11 - Vedrørende prosjektert vei Elisabeth Røine
2018/15 20180515 15.05.2018 Inngående brev Liltvedt Fredrik - Anmodning om utbetaling overskogfond Liltvedt Fredrik
2017/186 20180515 15.05.2018 Utgående brev 121/46 - Ny frist Steinar Jakob Opsal
2018/1706 20180515 15.05.2018 Utgående brev 48/146 - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. Garasje. Ronny Henning
2018/1938 20180515 15.05.2018 Internt notat uten oppfølging Referat: Møte i Lier skadefellingslag 14. mai 2018
2017/5784 20180515 15.05.2018 Utgående brev 23/12 Igangsettingstillatelse 5 St. Hallvards vei - Næringsbygg DRMA AS
2018/3 20180515 15.05.2018 Utgående brev Vedlegg til klagen til SI - ***** ***** Statens innkrevingssentral
2017/4438 20180515 15.05.2018 Utgående brev 154/31 - Rekkehus BK5 (6 boenheter) INNHUS AS
2018/2016 20180515 15.05.2018 Utgående brev 95/140 - Tillatelse til tiltak - Riving av administrasjonsbygg R3 ENTREPRENØR AS
2018/1737 20180515 15.05.2018 Utgående brev Melding til leverandør - Konsulenttjenester - Digitaliseringsstrategi Deloitte AS
2018/1737 20180515 15.05.2018 Utgående brev Melding til leverandør - Konsulenttjenester - Digitaliseringsstrategi Lent as
2018/3 20180515 15.05.2018 Utgående brev Brev til utleier vedrørende klage fra ***** ***** ***** Lier Boligselskap AS
2018/1903 20180515 15.05.2018 Internt notat uten oppfølging 35/3 Hurum - Anmodning om medisinsk faglig uttalelse på melding om bruk av slam
2018/219 20180515 15.05.2018 Utgående brev 21/73 - Godkjenning av revidert erklæring Fulford Pettersen & Co Advokatfirma DA
2018/1903 20180515 15.05.2018 Internt notat uten oppfølging 35/3 Hurum - Forslag til vedtak: Melding om bruk av slam
2017/4438 20180515 15.05.2018 Utgående brev 154/31 - Rekkehus BK-5 (6 boenheter) INNHUS AS
2017/1174 20180515 15.05.2018 Inngående brev 61/28 - 61/37 - 61/74 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Kim Olsen og Heidi Hansen
2018/4 20180515 15.05.2018 Inngående brev Søknad om startlån - ***** ***** *****
2015/4 20180515 15.05.2018 Inngående brev Søknad om startlån - ***** ***** *****
2017/4899 20180515 15.05.2018 Inngående brev Tilskudd - Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (#48049) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
2018/2096 20180515 15.05.2018 Inngående brev 97/13 Modum - Tilsyn og tømming av septik Astrid Kjellevold
2018/1985 20180515 15.05.2018 Inngående brev 70/42 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Adv. firma Duesund AS
2017/4899 20180515 15.05.2018 Inngående brev Utbetaling av midler - Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018 (44847) Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet
2017/1748 20180515 15.05.2018 Inngående brev 67/4 - Tilbakemelding på egenkontrollrapport for Egge deponi for inert avfall Fylkesmannen i Buskerud
2017/4899 20180515 15.05.2018 Inngående brev Tilskudd - Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (#48069) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
2017/681 20180515 15.05.2018 Inngående brev 15/305 - Terminal 10 - Fortsette trevirksomhet - Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplan Fylkesmannen i Buskerud
2018/2094 20180515 15.05.2018 Utgående brev 21/1 - Svar på spørsmål om søknadsplikt Huseby Gård DA
2018/2098 20180515 15.05.2018 Inngående brev 177/3 Lier - Mattilsynet fatter vedtak om plassforhold til søyer Mattilsynet
2017/256 20180515 15.05.2018 Utgående brev Tildelingsvedtak - Eksternt varslingsmottak for varsling av kritikkverdige forhold Ernst & Young AS (Hovedenhet)
2017/256 20180515 15.05.2018 Utgående brev Tildelingsvedtak - Eksternt varslingsmottak for varsling av kritikkverdige forhold BDO AS (Hovedkontoret)
2017/256 20180515 15.05.2018 Utgående brev Tildelingsvedtak - Eksternt varslingsmottak for varsling av kritikkverdige forhold Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS
2017/256 20180515 15.05.2018 Utgående brev Tildelingsvedtak - Eksternt varslingsmottak for varsling av kritikkverdige forhold Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS
2017/256 20180515 15.05.2018 Internt notat uten oppfølging Midlertidig anskaffelsesprotokoll - Eksternt varslingsmottak for varsling av kritikkverdige forhold
2018/2093 20180515 15.05.2018 Inngående brev Årsrapport Lier fjernvarme (Lierbyen) Jan E. Topstad
2018/2093 20180515 15.05.2018 Inngående brev Årsrapport energianlegg Høvik/Stoppen 2017 Jan E. Topstad
Ingen tilgang 20180515 15.05.2018 Utgående brev 21/1 - Frist for uavhengig kontroll Huseby Gård DA
2018/1805 20180515 15.05.2018 Utgående brev 111/70 - Tillatelse uten ansvarsrett - Bruksendring Fredrik Lien
2018/435 20180515 15.05.2018 Utgående brev Tilbud om stilling som tilkallingsvikar Tranbylia/Bratromvn 3/5 *****
2018/435 20180515 15.05.2018 Utgående brev Tilbud om stilling som sommervikar/tilkallingsvikar *****
2016/669 20180515 15.05.2018 Utgående brev 21/86 - Befaring Konrad Piotr Krawczyk m.fl.
2017/4904 20180515 15.05.2018 Inngående brev 50/4, 77 og 79 - Utsendelse av nytt matrikkelbrev Bodnar Kari Tomine
2018/634 20180515 15.05.2018 Inngående brev 48/208 - Godkjent sanitærabonnement Josefine Ystenes Monsen
2018/1859 20180515 15.05.2018 Utgående brev 154/53 - Tillatelse til tiltak - Garasje Asbjørn Vinje
2017/850 20180515 15.05.2018 Utgående brev 117/11 - Tegning - profil adkomstvei Elisabeth Røine
2017/850 20180515 15.05.2018 Utgående brev 117/11 - Vedrørende prosjektert vei Elisabeth Røine
2018/1336 20180515 15.05.2018 Utgående brev 20/4 og 19/6 Røyken - Anmodning om uttalelse på nydyrkingssøknad Fylkesmannen i Buskerud m.fl.
2018/2088 20180515 15.05.2018 Inngående brev Varslervern i Lier kommune *****
2016/3467 20180515 15.05.2018 Utgående brev 39/116 - Årkvislaveien 26B - orientering om fremdrift - ny frist Tore Lunde
2017/3619 20180515 15.05.2018 Inngående brev 100/21 - Dokumentasjon i tilsynssak - Et godt råd AS Knut Johannesen
Ingen tilgang 20180515 15.05.2018 Inngående brev 108/13 - Oversendt mail Ulf Amundsen
2017/3073 20180515 15.05.2018 Inngående brev Høringsbrev - Temaplan sykkel, Asker kommune Asker kommune
2016/1561 20180515 15.05.2018 Inngående brev Prolongering av rammeavtalen kjøp av brød og bakervarer Bakermester Klausen AS
2018/1320 20180515 15.05.2018 Inngående brev 3/2 Røyken - Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Buskerud
2018/561 20180515 15.05.2018 Inngående brev Vedlegg til Driftstilskudd - Søknad Lier bygdeungdomslag Sigmund Andersson
Ingen tilgang 20180515 15.05.2018 Inngående brev 34/108 - Søknad om ferdigattest Arkitekt Goutbeek
2018/2085 20180515 15.05.2018 Utgående brev Heldagsmøte 06.06.2018 Lars Haugen
2018/1901 20180515 15.05.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Lierbyen skole - st. ref. 3800309696 ***** ***** ***** *****
2018/1901 20180515 15.05.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Lærer - st. ref. (3800309696) - ***** ***** ***** *****
2018/1857 20180515 15.05.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsetjenesten barn og unge - st. ref. 3794252703 ***** ***** *****
2018/1901 20180515 15.05.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Lierbyen skole - st. ref. 3800309696 ***** ***** ***** *****
2018/1901 20180515 15.05.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Lærer - st. ref. (3800309696) - ***** ***** ***** *****
2018/1857 20180515 15.05.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsetjenesten barn og unge - st. ref. 3794252703 ***** ***** *****
Versjon:5.2.2.1