eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/2366 20190516 16.05.2019 Utgående brev 166/102 - Mangler i søknad ØVERSKOGEN MASKIN AS EPHORTE
2019/2976 20190516 16.05.2019 Internt notat uten oppfølging Tilbud - Telenor Norge EPHORTE
2019/2976 20190516 16.05.2019 Internt notat uten oppfølging Tilbud - Vakt og Alarm EPHORTE
2019/2976 20190516 16.05.2019 Internt notat uten oppfølging Åpningsprotokoll EPHORTE
2019/2699 20190516 16.05.2019 Utgående brev 18/10 - Forhåndskonferanse PRO ARKITEKT AS EPHORTE
Ingen tilgang 20190516 16.05.2019 Saksframlegg/innstilling Orientering fra fellesnemnda i Nye Drammen om oppløsning av Legevakta i Drammensregionen IKS og Drammensregionens interkommunale krisesenter EPHORTE
2019/953 20190516 16.05.2019 Utgående brev Matrikkelføring avsluttet sak 17-078806RFA Thorsrud Nedre Buskerud jordskifterett EPHORTE
2018/1766 20190516 16.05.2019 Utgående brev 36/80 - Mangler i søknad MESTERHUS OSLO AS EPHORTE
Ingen tilgang 20190516 16.05.2019 Utgående brev 12/16 Øvre Eiker - Endret søknad/plassering av infiltrasjon Willy Olsen EPHORTE
2018/1277 20190516 16.05.2019 Utgående brev 21/1 - Oversendelse av planutvalgets vedtak - Dispensasjon fra LNF - Huseby gård FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN EPHORTE
2019/2714 20190516 16.05.2019 Utgående brev 21/93 Husebysletta 18 og 20 (Lier Planteland) - Flaggstenger LIER PLANTELAND AS EPHORTE
Ingen tilgang 20190516 16.05.2019 Utgående brev 36/66 - Svar på foreslått framdrift for retting av tiltak ASPLAN VIAK AS EPHORTE
2017/4031 20190516 16.05.2019 Utgående brev Svar på oppsigelse - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2017/4031 20190516 16.05.2019 Utgående brev Tjenestebevis - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2874 20190516 16.05.2019 Utgående brev 152/18 - Svar på forespørsel - Ny kledning på bolig Ulla Wallhaug Jorsett EPHORTE
2019/2335 20190516 16.05.2019 Utgående brev 145/4 - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Bruksendring Solveig Reiten EPHORTE
2019/979 20190516 16.05.2019 Utgående brev Gnr. 184, bnr. 7 Tildeling av offisiell adresse Øyvind Sondre Marthinsen EPHORTE
2017/2383 20190516 16.05.2019 Utgående brev 145/496 - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Stian Poverud Kjenner EPHORTE
2019/27 20190516 16.05.2019 Utgående brev 50/295 - Konsesjonsfritak Trond RF Zeiner-Gundersen EPHORTE
2019/979 20190516 16.05.2019 Utgående brev Gnr. 97, bnr. 65 Tildeling av offisiell adresse GJELLEBEKKSTUBBEN 4 AS EPHORTE
2019/2367 20190516 16.05.2019 Utgående brev 86/22 - Mangler i søknad ØVERSKOGEN MASKIN AS EPHORTE
2018/1419 20190516 16.05.2019 Utgående brev 18/9 - Mangel ved mottatt gjennomføringsplan INGENIØR SINGH JHEETA EPHORTE
2019/2177 20190516 16.05.2019 Utgående brev Innsendt rapport Sintef EPHORTE
2017/4805 20190516 16.05.2019 Utgående brev 95/140 - Ytterligere opplysninger til Fylkesmannens behandling av klage på gebyr - Lier Hageby FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN EPHORTE
2016/2118 20190516 16.05.2019 Internt notat uten oppfølging 39/94 - Saken avsluttes EPHORTE
2019/979 20190516 16.05.2019 Utgående brev Gnr. 97, bnr. 65 Nytt riktig kartvedlegg til adressering GJELLEBEKKSTUBBEN 4 AS EPHORTE
2019/979 20190516 16.05.2019 Utgående brev Gnr. 65, bnr. 69 Tildeling av offisiell adresse Jan Rune Fuglerud EPHORTE
2016/3361 20190516 16.05.2019 Utgående brev 112/28 - svar på innsendt dokumentasjon for byggeavfallet før søknad om ferdigattest Mesterhus Buskerud AS EPHORTE
2019/1181 20190516 16.05.2019 Utgående brev Refusjonskrav for februar - Mars og april 2019 Helfo EPHORTE
2019/2976 20190516 16.05.2019 Internt notat uten oppfølging Konkurransebetingelser og kvalifikasjonskrav EPHORTE
2019/2699 20190516 16.05.2019 Utgående brev 18/10 - Svar på forespørsel om forhåndskonferanse PRO Arkitekt AS EPHORTE
2019/2976 20190516 16.05.2019 Internt notat uten oppfølging Telenor - Ettersendt dokumentasjon EPHORTE
2019/1755 20190516 16.05.2019 Utgående brev 126/4 og 122/1 Lier - Svar på søknad om å skille fra eiendom Marthe-Lene Gravdal EPHORTE
2018/1535 20190516 16.05.2019 Utgående brev 39/95 - Varsel om pålegg og tvangsmulkt TJONSBAKKEN EIENDOM AS EPHORTE
2019/2976 20190516 16.05.2019 Internt notat uten oppfølging Spørsmål - Svar EPHORTE
2019/1429 20190516 16.05.2019 Utgående brev 159/36 - Anmodning om høringsuttalelse STATENS VEGVESEN EPHORTE
2019/953 20190516 16.05.2019 Utgående brev Melding om matrikkelføring - Sak 18-014454RFA-JDRA Gjellebekkmyrene naturreservat Nedre Buskerud jordskifterett EPHORTE
2019/628 20190516 16.05.2019 Utgående brev 87/20 Øvre Eiker - Solbergveien 109 - Kreditering av regning Hans Jørgen Grinden m.fl. EPHORTE
2018/4685 20190516 16.05.2019 Utgående brev Vedrørende allmenn ferdsel ved Fjellsveien Terje Lunewski EPHORTE
2019/741 20190516 16.05.2019 Inngående brev 145/57 - Godkjent sanitærsøknad Viva Iks EPHORTE
2019/2976 20190516 16.05.2019 Internt notat uten oppfølging Interne dokumenter - UOFF - Evaluering - Responssenter EPHORTE
2019/2976 20190516 16.05.2019 Internt notat uten oppfølging Vakt og Alarm revidert tilbud - Referat fra forhandlinger med svar til enkeltpunktene EPHORTE
2019/2976 20190516 16.05.2019 Internt notat uten oppfølging Tildeling - Anskaffelsesprotokoll EPHORTE
2019/2976 20190516 16.05.2019 Internt notat uten oppfølging Kontrakt - Vakt og Alarm - Responssentertjenester med velferdsteknologi - SSA-D Des 2018 - Avtaletekst inngått EPHORTE
2019/2976 20190516 16.05.2019 Internt notat uten oppfølging Vakt og Alarm - Ettersendt dokumentasjon EPHORTE
2019/1388 20190516 16.05.2019 Utgående brev Refusjon for moderasjonsordninger i barnehage vår 2019 Bakkeli barnehage EPHORTE
2019/1429 20190516 16.05.2019 Utgående brev 159/36 - Anmodning om høringsuttalelse FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN EPHORTE
Ingen tilgang 20190516 16.05.2019 Utgående brev 50/103 Røyken - Vedrørende kostnader for tømming av tett tank Terje Vold-Johansen EPHORTE
2019/953 20190516 16.05.2019 Internt notat uten oppfølging Melding om ferdig matrikulert ny eiendom - Sak 18-073126REN-JDRA Eik Nordre EPHORTE
2019/10 20190516 16.05.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 18809/2019 Dokument tittel: Generalforsamling Lier ASVO AS Svein Helge Torgersen EPHORTE
2018/1359 20190516 16.05.2019 Inngående brev 195/45 - Godkjent utvidet arbeidsperiode - Sanitærsøknad Viva Iks EPHORTE
2019/2493 20190516 16.05.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider / Hjelpepleier Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4058690929 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2493 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider / Hjelpepleier - st. ref. (4058690929) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2706 20190516 16.05.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4061685517 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2706 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider - st. ref. (4061685517) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2706 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider - st. ref. (4061685517) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2706 20190516 16.05.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4061685517 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2706 20190516 16.05.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4061685517 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2706 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider - st. ref. (4061685517) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2608 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2706 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider - st. ref. (4061685517) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2884 20190516 16.05.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Tranby skole, Lier kommune - st. ref. 4078775354 ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2608 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2608 20190516 16.05.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2705 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Skolefaglig rådgiver - st. ref. (4061592499) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2705 20190516 16.05.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Skolefaglig rådgiver Oppvekst, Lier kommune - st. ref. 4061592499 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2883 20190516 16.05.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut Hennummarka skole, Lier kommune - st. ref. 4077812543 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2883 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeut - st. ref. (4077812543) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2706 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider - st. ref. (4061685517) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2706 20190516 16.05.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4061685517 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2706 20190516 16.05.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4061685517 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2706 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider - st. ref. (4061685517) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2706 20190516 16.05.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4061685517 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2884 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Lærer - st. ref. (4078775354) - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2608 20190516 16.05.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2767 20190516 16.05.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helgestillinger på Fosshagen Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4070064406 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2608 20190516 16.05.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2608 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2767 20190516 16.05.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helgestillinger på Fosshagen Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4070064406 ***** ***** ***** EPHORTE
2015/1422 20190516 16.05.2019 Inngående brev 50/109 - Søknad om ferdigattest Jan Skarpaas EPHORTE
2019/2608 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2608 20190516 16.05.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2767 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helgestillinger på Fosshagen - st. ref. (4070064406) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2493 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider / Hjelpepleier - st. ref. (4058690929) - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/2242 20190516 16.05.2019 Inngående brev 100/70 - Vedrørende oppføring av enebolig Sameiet Utsikten EPHORTE
2016/2832 20190516 16.05.2019 Inngående brev 112/28 - Dokumentasjon for byggeavfallet før søknad om ferdigattest Tømrermestrene Kristiansen og Stensrud AS EPHORTE
2019/2767 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helgestillinger på Fosshagen - st. ref. (4070064406) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2608 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2608 20190516 16.05.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2493 20190516 16.05.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider / Hjelpepleier Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4058690929 ***** ***** ***** EPHORTE
2016/2832 20190516 16.05.2019 Utgående brev 112/28 - Svar på innsendt dokumentasjon for byggeavfallet før søknad om ferdigattest Mesterhus Buskerud AS EPHORTE
2018/1736 20190516 16.05.2019 Inngående brev 115/9 - Søknad om igangsettingstillatelse Asplan Viak AS EPHORTE
2019/2604 20190516 16.05.2019 Inngående brev Internhøring - Oppstart av detaljreuglering for Årkvislaveien Kjartan Askim EPHORTE
2019/99 20190516 16.05.2019 Inngående brev 92/84 - Utskifting av oljetank AG varmeteknikk EPHORTE
2019/916 20190516 16.05.2019 Inngående brev Varsel om uttreden fra interkommunalt samarbeid - Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn IS (KUBIS) Røyken kommune EPHORTE
2019/10 20190516 16.05.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/2942 Løpenr: 18913/2019 Dokument tittel: Engersand havn - Død laks på stranda Svein Helge Torgersen EPHORTE
2019/2997 20190516 16.05.2019 Inngående brev 94/13 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Tor Kristian Narverud EPHORTE
2018/3811 20190516 16.05.2019 Inngående brev 100/36 - Spørsmål vedrørende fasadeendring Magnus Lier EPHORTE
2019/10 20190516 16.05.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/3811 Løpenr: 18868/2019 Dokument tittel: Spørsmål - Selvbyggertomter for salg Svein Helge Torgersen EPHORTE
2018/3430 20190516 16.05.2019 Inngående brev Tilbudsforespørsel i form av minikonkurranse gjennom Buskerudbysamarbeidet 12.04.2019 - Utredninger av samferdselstema til kommunedelplan for samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt ***** EPHORTE
2018/3430 20190516 16.05.2019 Inngående brev Tilbudsforespørsel i form av minikonkurranse gjennom Buskerudbysamarbeidet 12.04.2019 ***** EPHORTE
2018/3430 20190516 16.05.2019 Inngående brev Tilbudsforespørsel i form av minikonkurranse gjennom Buskerudbysamarbeidet 12.04.2019 - Utredninger av samferdselstema til kommunedelplan for samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt ***** EPHORTE
2018/3430 20190516 16.05.2019 Inngående brev Tilbudsforespørsel i form av minikonkurranse gjennom Buskerudbysamarbeidet 12.04.2019 - Utredninger av samferdselstema til kommunedelplan for samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt ***** EPHORTE
2018/3430 20190516 16.05.2019 Inngående brev Tilbud - Utarbeidelse av konsekvensutredning for samferdsel til kommunedelplan for samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt - Fjordbyen ***** EPHORTE
2018/3430 20190516 16.05.2019 Inngående brev Utarbeidelse av konsekvensutredning for samferdsel til kommunedelplan for samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt - Fjordbyen ***** EPHORTE
2019/3005 20190516 16.05.2019 Inngående brev Angående Fosshagen ressurssenter i Lier - Tekniske innretninger ***** EPHORTE
2018/908 20190516 16.05.2019 Inngående brev 163/30 - Retur av tinglyst dokument Kartverket Tinglysing EPHORTE
2019/22 20190516 16.05.2019 Inngående brev Jørgen Sæthre - Anmodning om utbetaling over skogfond Jørgen Sæthre EPHORTE
2019/11 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad om ledsagerbevis - ***** ***** ***** EPHORTE
2017/3561 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknadsskjema/meldeskjema for godkjenning og melding av frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. Konnerud Hårsenter EPHORTE
2018/180 20190516 16.05.2019 Inngående brev 145/364 - Retur av tinglyst dokument Kartverket Tinglysing EPHORTE
2019/3 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad om vielsesseremoni - ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2873 20190516 16.05.2019 Inngående brev 109/7 - Søknad om rammetillatelse Øst Bygg og Prosjektering AS EPHORTE
2019/10 20190516 16.05.2019 Utgående brev Innyn - Utvidet Innsynsbegjæring Rune Christoffer Holm EPHORTE
2019/2765 20190516 16.05.2019 Inngående brev 139/55 - Endring av tiltakshaver AF Gruppen EPHORTE
2018/4075 20190516 16.05.2019 Inngående brev 151/1 Lier - Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 913773306 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2019/3007 20190516 16.05.2019 Inngående brev 34/45 - Søknad om tillatelse til tiltak Terje Aasgaard EPHORTE
2017/3561 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknadsskjema/meldeskjema for godkjenning og melding av frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. Haardott.com EPHORTE
2019/3013 20190516 16.05.2019 Inngående brev Modum kommune - Kommuneplan 2016-2017 arealdel - Oversendelse av kommunestyrevedtak Modum kommune EPHORTE
2015/4523 20190516 16.05.2019 Inngående brev 112/150 - Svar fra tiltakshaver Netzereab Elfu EPHORTE
2015/4523 20190516 16.05.2019 Inngående brev 112/150 - Informasjon fra GTS Drift GTS Drift EPHORTE
2019/3 20190516 16.05.2019 Inngående brev Søknad om vielsesseremoni - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3829 20190516 16.05.2019 Inngående brev 113/285 - Jacob Borchs gate 6 - Referat fra dialogmøte 16.05.2019 Drammen kommune EPHORTE
2019/752 20190516 16.05.2019 Inngående brev 48/157 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Maria Laxdal Prytz EPHORTE
2019/3011 20190516 16.05.2019 Inngående brev Invitasjon til fagdager Vest-Viken FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN EPHORTE
2017/4480 20190516 16.05.2019 Utgående brev 49/56 - Svar på spørsmål om garasje Ellen Vikmoen EPHORTE
2018/2417 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon - ***** ***** Merikroken barnehage EPHORTE
2012/6545 20190515 15.05.2019 Utgående brev 113/1 m.fl. Gullaug - Lier - Vedrørende behandling av søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Constructive Development AS EPHORTE
2019/999 20190515 15.05.2019 Inngående brev 174/42 - Klage på oppføring av dobbelgarasje med loftsbod Jens J. Hjelmeset EPHORTE
2019/1413 20190515 15.05.2019 Inngående brev Protokoll årsmøtet 2019 Oslofjorden Friluftsråd EPHORTE
2019/2493 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider / Hjelpepleier - st. ref. (4058690929) - ***** ***** ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20190515 15.05.2019 Inngående brev Vardar AS - Innkalling til Ordinær Generalforsamling 2019 16. mai Vardar AS EPHORTE
2019/1264 20190515 15.05.2019 Inngående brev Innvilgelse av tilskudd - Med vedlegg Fylkesmannen i Oslo og Viken EPHORTE
2018/2526 20190515 15.05.2019 Inngående brev Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 14.05.2019 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet EPHORTE
2019/2409 20190515 15.05.2019 Utgående brev 138/1 Lier - Vedrørende søknad om fradeling Anders Opsahl EPHORTE
2019/628 20190515 15.05.2019 Inngående brev 87/20 Øvre Eiker - Solbergveien 109 - Feiltømming Hans Jørgen Grinden EPHORTE
2018/4777 20190515 15.05.2019 Utgående brev 129/18 Lier - Svar på søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven Gevelt Holding AS EPHORTE
2019/2611 20190515 15.05.2019 Inngående brev Endret planprogram for E134 Dagslett - E18 Statens vegvesen EPHORTE
2018/1295 20190515 15.05.2019 Inngående brev Samordnet statlig høringsuttalelse - Offentlig ettersyn av detaljregulering for nytt sykehus i Drammen Fylkesmannen i Oslo og Viken EPHORTE
2019/2992 20190515 15.05.2019 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i bioteknologiloven Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTE
2019/2604 20190515 15.05.2019 Inngående brev Internhøring - Oppstart av detaljreuglering for Årkvislaveien Ingrid Buck EPHORTE
2019/2604 20190515 15.05.2019 Inngående brev Internhøring - Oppstart av detaljreuglering for Årkvislaveien Anders Surlien EPHORTE
2018/3922 20190515 15.05.2019 Saksframlegg/innstilling Ja til flere skolehager i Lier fra Janicke K. Solheim (MDG) og Øivind Hammer (MDG) EPHORTE
2019/653 20190515 15.05.2019 Utgående brev 149/1 Lier - Svar på søknad om fradeling av kårbolig Jens Hauger EPHORTE
2019/2991 20190515 15.05.2019 Inngående brev 24/7 - Søknad om fritak fra byggesøknad Grønn Kontakt EPHORTE
2018/3922 20190515 15.05.2019 Saksframlegg/innstilling Spørsmål om forbud mot engangsplast i kommuneorganisasjonen EPHORTE
2019/2611 20190515 15.05.2019 Inngående brev Vedrørende planer om riksvei 23 Torill Kluck EPHORTE
2019/660 20190515 15.05.2019 Utgående brev 102/1 Lier - Svar på søknad om fradeling av kårbolig Tore Stokke EPHORTE
2019/2611 20190515 15.05.2019 Inngående brev Anmodning om utsatt frist for tilbakemelding - Innvilget Statens vegvesen EPHORTE
2018/4093 20190515 15.05.2019 Inngående brev 18/100 - Søknad om tillatelse i ett trinn ROMFARER ARKITEKTER AS EPHORTE
2019/2835 20190515 15.05.2019 Inngående brev 31/1 Hurum - Tilbud om BU investeringstilskudd Innovasjon Norge EPHORTE
2019/2636 20190515 15.05.2019 Inngående brev Pålegg om å teste hjortevilt for skrantesjuke i forbindelse med jakt 2019 Miljødirektoratet EPHORTE
Ingen tilgang 20190515 15.05.2019 Inngående brev 140/2 Lier - Krav om tilbakebetaling av erstatning for klimabetinget avlingssvikt i grovfôrproduksjonen - Gunnar Moen FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN EPHORTE
2019/2493 20190515 15.05.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider / Hjelpepleier Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4058690929 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/2405 20190515 15.05.2019 Inngående brev Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE
2018/2405 20190515 15.05.2019 Inngående brev Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20190515 15.05.2019 Inngående brev 50/50 - Forespørsel vedrørende bruksendring Svend Dahle EPHORTE
2017/3970 20190515 15.05.2019 Inngående brev 39/95 og 39/94 - Bilder Planavdelingen EPHORTE
Ingen tilgang 20190515 15.05.2019 Inngående brev 134/1 Lier - Krav om tilbakebetaling av erstatning for klimabetinget avlingssvikt i grovfôrproduksjonen - Olav Grøstad FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN EPHORTE
2017/3794 20190515 15.05.2019 Inngående brev 105/38 Øvre Eiker - Horgenveien 64 - Slamtømming ikke gjennomført Hans Jørgen Grinden EPHORTE
2019/2984 20190515 15.05.2019 Inngående brev Klager på vedtak om nærskole og skolebytte Fylkesmannen i Oslo og Viken EPHORTE
2019/2493 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider / Hjelpepleier - st. ref. (4058690929) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2706 20190515 15.05.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4061685517 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2706 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider - st. ref. (4061685517) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20190515 15.05.2019 Inngående brev Vardar AS - Generalforsamling og informasjonsmøte 16. mai 2019 Vardar EPHORTE
2018/2405 20190515 15.05.2019 Inngående brev Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE
2018/2029 20190515 15.05.2019 Inngående brev 24/7 - Tilbakemelding vedrørende søknad om ferdigattest ARCHUS Arkitekter AS EPHORTE
2019/2267 20190515 15.05.2019 Inngående brev 115/70 og 115/164 - Engersand Havn B3: Anleggseiendom parkeringskjeller med koordinater HRTB AS EPHORTE
2017/3970 20190515 15.05.2019 Inngående brev 39/95 og 39/94 - Bilder Planavdelingen EPHORTE
2019/2608 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20190515 15.05.2019 Inngående brev 36/45 Drammen - Tankstørrelse Martine Odda EPHORTE
2018/3197 20190515 15.05.2019 Inngående brev Spørsmål til Rådmannen - Ytelse til sosialhjelp - Petter Dreier (AP) Petter Dreier (AP) EPHORTE
2018/3197 20190515 15.05.2019 Internt notat uten oppfølging Spørsmål til Rådmannen - Ytelse til sosialhjelp - Petter Dreier (AP) EPHORTE
2019/1429 20190515 15.05.2019 Inngående brev 159/36 - Søknad om rammetillatelse ANT Arkitektkontoret Nils Tveit EPHORTE
2019/2608 20190515 15.05.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2608 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2945 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Lærer - st. ref. (4079924780) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2945 20190515 15.05.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Hennummarka skole, Lier kommune - st. ref. 4079924780 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2884 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Lærer - st. ref. (4078775354) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2809 20190515 15.05.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Heia skole, Lier kommune - st. ref. 4062187793 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2986 20190515 15.05.2019 Inngående brev 115/156 - Søknad om rammetillatelse HRTB AS EPHORTE
2019/1020 20190515 15.05.2019 Inngående brev 97/55 - Tilleggsdokumenter til rammesøknad Halvorsen & Reine AS EPHORTE
2019/99 20190515 15.05.2019 Inngående brev Kraftvegen 17 - Tilstandskontroll og tømming av oljetanker Norsk Spesialolje AS EPHORTE
2019/8 20190515 15.05.2019 Inngående brev MSIS-melding - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2608 20190515 15.05.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2945 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Lærer - st. ref. (4079924780) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2945 20190515 15.05.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Hennummarka skole, Lier kommune - st. ref. 4079924780 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2608 20190515 15.05.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2706 20190515 15.05.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4061685517 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2608 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2608 20190515 15.05.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2884 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Lærer - st. ref. (4078775354) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2884 20190515 15.05.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Tranby skole, Lier kommune - st. ref. 4078775354 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2608 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/2029 20190515 15.05.2019 Inngående brev 24/7 - Erklæring om ansvarsrett og gjennomføringsplan Archus Arkitekter AS EPHORTE
2018/3877 20190515 15.05.2019 Utgående brev 55/2 - 55/85 Lier - Søknad om konsesjon Terje Ottesen EPHORTE
2019/2608 20190515 15.05.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2707 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - GIS/Geodataingeniør - st. ref. (4069009909) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2707 20190515 15.05.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - GIS/Geodataingeniør Planseksjonen, Lier kommune - st. ref. 4069009909 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2706 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider - st. ref. (4061685517) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2706 20190515 15.05.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4061685517 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2608 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2608 20190515 15.05.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2706 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider - st. ref. (4061685517) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2706 20190515 15.05.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4061685517 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2493 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider / Hjelpepleier - st. ref. (4058690929) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2884 20190515 15.05.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Tranby skole, Lier kommune - st. ref. 4078775354 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2809 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Lærer - st. ref. (4062187793) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2493 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider / Hjelpepleier - st. ref. (4058690929) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2608 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2608 20190515 15.05.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2707 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - GIS/Geodataingeniør - st. ref. (4069009909) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2707 20190515 15.05.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - GIS/Geodataingeniør Planseksjonen, Lier kommune - st. ref. 4069009909 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2493 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider / Hjelpepleier - st. ref. (4058690929) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2493 20190515 15.05.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider / Hjelpepleier Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4058690929 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2493 20190515 15.05.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider / Hjelpepleier Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4058690929 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2608 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse - st. ref. (4063568998) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2493 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider / Hjelpepleier - st. ref. (4058690929) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2493 20190515 15.05.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider / Hjelpepleier Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4058690929 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2706 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider - st. ref. (4061685517) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2493 20190515 15.05.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider / Hjelpepleier Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4058690929 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2706 20190515 15.05.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider - st. ref. (4061685517) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2706 20190515 15.05.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4061685517 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2987 20190515 15.05.2019 Inngående brev 24/41 - Uttalelse til søknad om nedgravd tank for drivstoffanlegg Statens vegvesen Region sør EPHORTE
2019/2977 20190515 15.05.2019 Utgående brev 76/1 Drammen - Andorsrudveien 22 B - Forurensning Aase Chatrine Hoven m.fl. EPHORTE
2019/2493 20190515 15.05.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider / Hjelpepleier Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4058690929 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2267 20190515 15.05.2019 Inngående brev 115/70 - 115/164 - Punkter til anleggseiendom Kartverket EPHORTE
2018/2405 20190515 15.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE
2018/3865 20190515 15.05.2019 Utgående brev 154/43 - Ferdigattest Jason Daniel D A Granholt EPHORTE
2019/2973 20190515 15.05.2019 Utgående brev 115/92 Øvre Eiker - Eikernveien 189 - Tett spredegrøft Turid Helga Flesseberg EPHORTE
Ingen tilgang 20190515 15.05.2019 Utgående brev 36/550 Hurum - Bjerkeleina 12 - Kvisting av adkomstvei Kenneth Røstgård EPHORTE
2019/2245 20190515 15.05.2019 Utgående brev 154/29 - Tilbakemelding vedrørende søknad Arild Stokke EPHORTE
2019/2909 20190515 15.05.2019 Utgående brev 131/1 - Mangler i søknad Ragnar Nordal EPHORTE
2019/2952 20190515 15.05.2019 Internt notat uten oppfølging 201/17 Holmestrand - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
2019/2954 20190515 15.05.2019 Internt notat uten oppfølging 202/161 Holmestrand - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
2019/2955 20190515 15.05.2019 Internt notat uten oppfølging 235/14 Holmestrand - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
2019/2957 20190515 15.05.2019 Internt notat uten oppfølging 206/1/29 Holmestrand - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
2019/2956 20190515 15.05.2019 Internt notat uten oppfølging 243/12 Holmestrand - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
2019/2749 20190515 15.05.2019 Utgående brev 39/1 Hurum - Melding om endringer i rådyrvald #19 Filtvet syd Sverre Georgsen EPHORTE
2018/2375 20190515 15.05.2019 Internt notat uten oppfølging 27/4 - 27/6 - 27/9 Røyken - Konsesjon på erverv av fast eiendom EPHORTE
2019/2678 20190515 15.05.2019 Inngående brev Prognoseskjema for timer til opplæring i samisk 2019/2020 Sylling skole EPHORTE
Ingen tilgang 20190515 15.05.2019 Inngående brev 55/42 - Vedrørende mangelbrev Boxs Arkitektstudio AS EPHORTE
2018/2029 20190515 15.05.2019 Inngående brev 24/7 - Erklæring om ansvarsrett Asplan Viak AS EPHORTE
Ingen tilgang 20190515 15.05.2019 Inngående brev 55/42 - Status i sak Boxs Arkitektstudio AS EPHORTE
2018/4751 20190515 15.05.2019 Utgående brev Brøyteskader Kirsti Grabijn EPHORTE
2019/2602 20190515 15.05.2019 Utgående brev Kartlegging fra Lier kommune Fylkesmannen i Oslo og Viken EPHORTE
2019/10 20190514 14.05.2019 Inngående brev Innsynsbegjæring Jarl Teig EPHORTE
2018/4077 20190514 14.05.2019 Inngående brev Statusrapport for april Dansk Scanning A/S EPHORTE
2019/2980 20190514 14.05.2019 Inngående brev Søknad om barnehageplass ***** EPHORTE
2019/2658 20190514 14.05.2019 Utgående brev 34/98 - Svar - Spørsmål vedrørende bygging på tomt WAX HUS A/S EPHORTE