eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/4570 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Assistent - st. ref. (4129372878) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4570 20190917 17.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Assistent Hjemmetjenesten, Lier kommune - st. ref. 4129372878 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4227 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Familieveileder - st. ref. (4119981077) - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4227 20190917 17.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Familieveileder Helsetjenesten barn og unge, Lier kommune - st. ref. 4119981077 ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4503 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Allmennlærer/grunnskolelærer - st. ref. (4125639489) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4503 20190917 17.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Allmennlærer/grunnskolelærer Hegg skole - st. ref. 4125639489 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/7 20190917 17.09.2019 Inngående brev Analyserapport Lier kommune - EUNOMO-00236982 Tilsynet for små avløp - 2 av 4 - AR-19-MM-068868-01 m.fl. Eurofins Environment EPHORTE
2019/7 20190917 17.09.2019 Inngående brev Analyserapport Lier kommune - EUNOMO-00237400 Lier kommune, tilsynet for små avløpsanlegg - 3 av 3 - AR-19-MM-068929-01 m.fl. Eurofins Environment EPHORTE
2019/7 20190917 17.09.2019 Inngående brev Analyserapport Lier kommune - EUNOMO-00237942 Lier kommune overvåking Damtjern 3- 2019, uke 37 - 3 av 3 - AR-19-MM-068931-01 m.fl. Eurofins Environment EPHORTE
2019/7 20190917 17.09.2019 Inngående brev Analyserapport Lier kommune - EUNOMO-00237941 Lier kommune Damtjern 2-3 2019, uke 37 - 2 av 2 - AR-19-MM-068921-01 m.fl. Eurofins Environment EPHORTE
2019/4309 20190917 17.09.2019 Inngående brev Kulturmidler 2019 Lierbyen skole EPHORTE
2019/4309 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om midler til skolens egne prosjekter Høvik skole EPHORTE
2019/4267 20190917 17.09.2019 Inngående brev 115/70 - Kontorforretning for gjennomføring av deling med matrikkelføring (utsatt oppmåling) Planseksjonen EPHORTE
2019/3947 20190917 17.09.2019 Inngående brev 52/161 og 52/168 - Retur av tinglyst dokument Kartverket Tinglysing EPHORTE
Ingen tilgang 20190917 17.09.2019 Inngående brev Bekreftelse på at møtedato 27.09 passer BAOS AS EPHORTE
2019/12 20190917 17.09.2019 Inngående brev Utlån av personalmappe - ***** ***** ***** ***** ForvaltningSenteret EPHORTE
2019/3122 20190917 17.09.2019 Inngående brev 14/22, 14/267 og 14/261 - Svar på tilbakemelding - Søknad om graving, spunting, oppfylling og utfylling LINK Arkitektur AS EPHORTE
2019/1 20190917 17.09.2019 Inngående brev 113/25 - Avstandserklæring på Kvernbakken 50 Kjenner Eiendom AS EPHORTE
2019/4642 20190917 17.09.2019 Inngående brev 68/15 og 69/35 - Søknad om fradeling Marit og Roar Dag Larsen EPHORTE
2018/3457 20190917 17.09.2019 Inngående brev 159/141 - Mangelfull sanitærsøknad Viva Iks EPHORTE
2017/4963 20190917 17.09.2019 Inngående brev 159/141 - Mangelfull sanitærsøknad Viva Iks EPHORTE
2019/2 20190917 17.09.2019 Inngående brev Oppvekst - 2019 - Bærekraft og livsmestring - Tverrfaglig kongress 25. - 27.november 2019 Faglig forum EPHORTE
2018/2896 20190917 17.09.2019 Inngående brev 159/141 - Mangelfull sanitærsøknad Viva Iks EPHORTE
2019/4227 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad på stilling som familieveileder ***** EPHORTE
2019/4309 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknader om kulturmidler Heia skole EPHORTE
2019/3811 20190917 17.09.2019 Inngående brev 42/5 - Uttalelse til vann-, spillvann- vei- og overvannshåndtering Viva Iks EPHORTE
2019/4 20190917 17.09.2019 Inngående brev Startlån søknad (Ref=5q4bkp, SakId=281891) ***** EPHORTE
2018/1199 20190917 17.09.2019 Inngående brev 115/169 - Søknad om ferdigattest Block Watne AS EPHORTE
2019/7 20190917 17.09.2019 Inngående brev Analyserapport Lier kommune - EUNOMO-00236993 Tilsyn små avløp - 1 av 2 - AR-19-MM-068869-01 Eurofins Environment EPHORTE
2019/4366 20190917 17.09.2019 Inngående brev Oversendelse av tilleggsklage - Fylkesmannen ber om tilbakemelding Fylkesmannen i Oslo og Viken EPHORTE
2019/3358 20190917 17.09.2019 Utgående brev 152/9 Lier - Svar på søknad om fradeling Marius Ovenstad EPHORTE
2019/3358 20190917 17.09.2019 Internt notat uten oppfølging 152/9 Lier - Behandlingsgebyr for delingssak EPHORTE
2019/3592 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om midlertidig dispensasjon fra kravet om utdanning for ***** ***** ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20190917 17.09.2019 Utgående brev 36/89 Drammen - Resultater av prøvetaking av minirenseanlegg Sara Karlsen Stensholt EPHORTE
Ingen tilgang 20190917 17.09.2019 Utgående brev 52/12 Drammen - Resultater av prøvetaking av minirenseanlegg Trine Teien m.fl. EPHORTE
Ingen tilgang 20190917 17.09.2019 Utgående brev 36/3 Drammen - Resultater av prøvetaking av minirenseanlegg Laila Sølvi Kristoffersen m.fl. EPHORTE
Ingen tilgang 20190917 17.09.2019 Inngående brev Vedrørende uenighet fakturagrunnlag Vestre Viken HF EPHORTE
2017/5656 20190917 17.09.2019 Utgående brev 129/6 Lier - Svar på klage om omdisponering ADVOKAT BJØRN SOLHEIM EPHORTE
2018/1440 20190917 17.09.2019 Internt notat uten oppfølging Signert valgprotokoll for valgstyret i Lier kommune - Viken fylke - Fylkestingsvalget 2019 EPHORTE
2017/5656 20190917 17.09.2019 Utgående brev 129/6 Lier - Oversendelse av klagesak for endelig avgjørelse FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN EPHORTE
2019/4650 20190917 17.09.2019 Inngående brev Arbeidskontrakt - ***** ***** ***** Buskerud fylkeskommune EPHORTE
2018/1440 20190917 17.09.2019 Internt notat uten oppfølging Signert valgprotokoll for valgstyret i Lier kommune - Viken fylke - Kommunestyret 2019 EPHORTE
2019/4650 20190917 17.09.2019 Inngående brev Arbeidskontrakt - ***** ***** Buskerud fylkeskommune EPHORTE
2019/4650 20190917 17.09.2019 Inngående brev Arbeidskontrakt - ***** ***** ***** Buskerud fylkeskommune EPHORTE
2018/1172 20190917 17.09.2019 Inngående brev 115/168 - Godkjent ferdigmelding sanitærsøknad Viva Iks EPHORTE
2018/1198 20190917 17.09.2019 Inngående brev 115/170 - Godkjent ferdigmelding sanitærsøknad Viva Iks EPHORTE
2017/5760 20190917 17.09.2019 Inngående brev 172/11 - Kvittering for varsel om oppmålingsforretning Svend Morten Bolstad EPHORTE
2019/4653 20190917 17.09.2019 Inngående brev 39/70 og 39/79 - Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Karine Holm Stampe og Ole Stampe EPHORTE
Ingen tilgang 20190917 17.09.2019 Inngående brev 28/17 Svelvik - Gjerrudveien 31 - Tømming av septiktank Gunnar Andresen EPHORTE
2018/1186 20190917 17.09.2019 Inngående brev 115/171 - Godkjent ferdigmelding sanitærsøknad Viva Iks EPHORTE
2019/7 20190917 17.09.2019 Inngående brev Analyserapport Lier kommune - EUNOMO-00236982 Tilsynet for små avløp - 4 av 4 - AR-19-MM-068868-01 m.fl. Eurofins Environment EPHORTE
2019/7 20190917 17.09.2019 Inngående brev Analyserapport Lier kommune - EUNOMO-00237400 Lier kommune, tilsynet for små avløpsanlegg - 3 av 3 - AR-19-MM-068929-01 m.fl. Eurofins Environment EPHORTE
2019/7 20190917 17.09.2019 Inngående brev Analyserapport Lier kommune - EUNOMO-00237621 Tilsyn små avløp - 4 av 4 - AR-19-MM-069135-01 m.fl. Eurofins Environment EPHORTE
2019/7 20190917 17.09.2019 Inngående brev Analyserapport Lier kommune - EUNOMO-00237616 Tilsyn små avløp - 2 av 2 - AR-19-MM-069134-01 m.fl. Eurofins Environment EPHORTE
2019/7 20190917 17.09.2019 Inngående brev Analyserapport Lier kommune - EUNOMO-00237618 Tilsyn små avløp - 2 av 2 - AR-19-MM-069133-01 m.fl. Eurofins Environment EPHORTE
2019/7 20190917 17.09.2019 Inngående brev Analyserapport Lier kommune - EUNOMO-00237515 Tilsyn små avløp - 2 av 2 - AR-19-MM-068978-01 m.fl. Eurofins Environment EPHORTE
2019/4 20190917 17.09.2019 Inngående brev Forespørsel vedrørende restgjeld i forbindelse med pant - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2016/1483 20190917 17.09.2019 Utgående brev 65/41 - Avslutting av sak Lier Eiendomsselskap KF EPHORTE
2019/3592 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet - ***** ***** Heia FUS barnehage AS EPHORTE
2015/5635 20190917 17.09.2019 Utgående brev 178/61 Lier - Modumveien 107 - Søppel i tanken Edward William Moran EPHORTE
2019/653 20190917 17.09.2019 Utgående brev 149/1 Lier - Svar på søknad om fradeling av kårbolig Jens Hauger EPHORTE
Ingen tilgang 20190917 17.09.2019 Utgående brev 124/132 - Bekreftelse på mottatt endring av ansvarsrett SIV. ING. STENER SØRENSEN AS EPHORTE
Ingen tilgang 20190917 17.09.2019 Utgående brev 124/132 - Midlertidig brukstillatelse SIV. ING. STENER SØRENSEN AS EPHORTE
2019/748 20190917 17.09.2019 Utgående brev Autorisasjonsbevis for kjøp og bruk av plantevernmidler Kjersti Eide EPHORTE
Ingen tilgang 20190917 17.09.2019 Utgående brev 133/25 Øvre Eiker - Lurdalsveien 330 - Utslippstillatelse Pål Thorkildsen EPHORTE
2017/5656 20190917 17.09.2019 Saksframlegg/innstilling 129/6 Ringeriksveien 295 - Klage på avslag om omdisponering av fulldyrka jord EPHORTE
2019/3358 20190917 17.09.2019 Saksframlegg/innstilling 152/9 Lier - Søknad om fradeling EPHORTE
2019/4551 20190917 17.09.2019 Utgående brev 97/62 og 100/117 - Tillatelse til påslipp av oljeholdig avløpsvann, jf. forurensningsforskriften § 15-5 UTENGEN EIENDOMSDRIFT AS EPHORTE
2016/2468 20190917 17.09.2019 Utgående brev Dataeksportavtaler Evry Norge AS EPHORTE
2019/4353 20190917 17.09.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Lærer Heia skole, Lier kommune - st. ref. 4120305420 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4309 20190917 17.09.2019 Inngående brev Søknad om midler Høvik skole EPHORTE
2019/2608 20190917 17.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2608 20190917 17.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3955 20190917 17.09.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - 50 % fast stilling som helsefagarbeider/hjelpepleier på Rehabiliteringsavdeling Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4111103965 ***** ***** ***** EPHORTE
2016/5098 20190917 17.09.2019 Inngående brev Spørsmål om Toverud Edgar Dønåsen EPHORTE
2014/5024 20190917 17.09.2019 Utgående brev 134/2 Modum - Melding om mislykket forsøk på prøvetaking av minirenseanlegg Hege Renée Henriksen EPHORTE
2019/4353 20190917 17.09.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Lærer Heia skole, Lier kommune - st. ref. 4120305420 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4377 20190917 17.09.2019 Inngående brev Anbud - Varslingssystem fra Fram Web AS Fram Web AS EPHORTE
2018/4897 20190917 17.09.2019 Inngående brev 154/67 - Geoteknisk notat Blink Hus Ringerike EPHORTE
2018/4305 20190917 17.09.2019 Inngående brev 154/65 - Geoteknisk notat Blink Hus Ringerike EPHORTE
2014/5033 20190917 17.09.2019 Utgående brev 112/2 Modum - Melding om mislykket forsøk på prøvetaking av minirenseanlegg Unni F Indsetviken m.fl. EPHORTE
2019/2608 20190917 17.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2608 20190917 17.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2608 20190917 17.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** EPHORTE
2015/1494 20190917 17.09.2019 Utgående brev 65/22 - Avfall - Avslutting av sak Rolf Ingvar Fuglerud EPHORTE
2019/2608 20190917 17.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2608 20190917 17.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2608 20190917 17.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2608 20190917 17.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2608 20190917 17.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2608 20190917 17.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2608 20190917 17.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/2608 20190917 17.09.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Miljøterapeuter, fagarbeidere eller ufaglærte med relevant kompetanse Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4063568998 ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/364 20190916 16.09.2019 Inngående brev Innkalling til rettsmøte - Oversending av forslag til fastsetting av eiendomsgrenser, retter og annet - Sak 18-160818RFA-JDRA Kirketeigen Nedre Buskerud Jordskifterett EPHORTE
2019/3213 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad om delvis friplass i barnehage ***** EPHORTE
2019/3863 20190916 16.09.2019 Utgående brev 104/39 - Rammetillatelse med dispensasjon DRIV ARKITEKTER AS EPHORTE
2019/1 20190916 16.09.2019 Inngående brev 14/45 varsler kommunens eiendom 15/338 Iqbal Kaur & Harinderjit Singh EPHORTE
2018/3877 20190916 16.09.2019 Internt notat uten oppfølging 55/2 Lier - Behandlingsgebyr for konsesjonssak EPHORTE
2019/1 20190916 16.09.2019 Inngående brev 15/287 varsler kommunens eiendom 16/8 SET AS EPHORTE
2019/4 20190916 16.09.2019 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=k5r4kq, SakId=241811) ***** EPHORTE
2019/4 20190916 16.09.2019 Inngående brev Startlån søknad (Ref=karbw3, SakId=281839) ***** EPHORTE
2018/3197 20190916 16.09.2019 Inngående brev Spørsmål til Rådmannen - Støyskjerming Gullaug skole - Tone Elisabeth Svendsen (AP) Tone Elisabeth Svendsen EPHORTE
2018/3197 20190916 16.09.2019 Internt notat uten oppfølging Spørsmål til Rådmannen - Støyskjerming Gullaug skole - Tone Elisabeth Svendsen (AP) EPHORTE
2018/3197 20190916 16.09.2019 Inngående brev Spørsmål til Rådmannen - FS sak 62 - Politisk reglement - Søren Falch Zapffe (H) Søren Falch Zapffe EPHORTE
2018/3197 20190916 16.09.2019 Internt notat uten oppfølging Spørsmål til Rådmannen - FS sak 62 - Politisk reglement - Søren Falch Zapffe (H) EPHORTE
2019/100 20190916 16.09.2019 Inngående brev Auto Transport Service AS - Tømming og kontroll av oljeutskilleranlegg Norsk Spesialolje AS EPHORTE
2019/4629 20190916 16.09.2019 Inngående brev 65/9 - Matrikkelføring - Melding om avtale om erverv av grunn til offentlig vei VIVA IKS EPHORTE
2019/4630 20190916 16.09.2019 Inngående brev Klage på vedtakskontorets tildeling av bolig Hallingstadtunet borettslag EPHORTE
2018/4777 20190916 16.09.2019 Internt notat uten oppfølging 129/18 Lier - Behandlingsgebyr for konsesjonssak EPHORTE
2019/4613 20190916 16.09.2019 Internt notat uten oppfølging Krav om innsyn fra Sentralvaskeriet for Østlandet EPHORTE
2019/17 20190916 16.09.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 56/1 i Lier (0626) Landbruksdirektoratet EPHORTE
2019/2648 20190916 16.09.2019 Inngående brev 115/70 - Nytt forslag til nærlekeplass på BKL4 RF Prosjekt AS EPHORTE
2019/4626 20190916 16.09.2019 Inngående brev 144/9 og 144/18 - Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Tonny Tollefsen Eeiendom AS EPHORTE
2019/4613 20190916 16.09.2019 Internt notat uten oppfølging Tilbud - Rentx EPHORTE
2019/4613 20190916 16.09.2019 Internt notat uten oppfølging Evaluering/møtereferater EPHORTE
2019/4613 20190916 16.09.2019 Internt notat uten oppfølging Kontrakt EPHORTE
2019/660 20190916 16.09.2019 Utgående brev 102/1 Lier - Svar på klage på avslag om fradeling av kårbolig Tore Stokke EPHORTE
2017/5818 20190916 16.09.2019 Inngående brev 95/131 - Oppdatert gjennomføringsplan i forbindelse med søknad om midlertidig brukstillatelse for bygg F - Gamle Lier Sykehus SG arkitektur as EPHORTE
2019/660 20190916 16.09.2019 Utgående brev 102/1 Lier - Oversendelse av klage på fradeling av kårbolig for endeling avgjørelse FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN EPHORTE
2015/1023 20190916 16.09.2019 Inngående brev 139/42 Lier - Svar på melding om mislykket forsøk på prøvetaking av minirenseanlegg Terje Sten Olsen EPHORTE
2018/1419 20190916 16.09.2019 Inngående brev 18/9 - Søknad om ferdigattest Pro Arkitekt AS EPHORTE
2019/660 20190916 16.09.2019 Internt notat uten oppfølging 102/1 Lier - Behandlingsgebyr for konsesjonssak EPHORTE
2019/4623 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad om konsert for den kulturelle spaserstokken Anne Vada EPHORTE
2018/3877 20190916 16.09.2019 Utgående brev 55/2 - 55/85 Lier - Svar på klage på avslag på konsesjon SVENSSON NØKLEBY ADVOKATFIRMA ANS EPHORTE
2018/3877 20190916 16.09.2019 Utgående brev 55/2 - 55/85 Lier - Oversendelse av klagesak for endeling avgjørelse FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN EPHORTE
2019/1195 20190916 16.09.2019 Saksframlegg/innstilling Drift av veilys langs fylkesveger EPHORTE
2019/3666 20190916 16.09.2019 Utgående brev 39/123 - Tilbakemelding vedrørende godkjent sanitærsøknad Viva Iks EPHORTE
2015/6326 20190916 16.09.2019 Utgående brev 21/53 - Krav om innsending av ferdigmelding - Fasadeskilt LIERHUS AS EPHORTE
Ingen tilgang 20190916 16.09.2019 Utgående brev 21/85 - Krav om innsending av ferdigmelding Torild Berg EPHORTE
2017/1857 20190916 16.09.2019 Utgående brev 95/94 - Rehabilitering av boligblokk AD ARKITEKTER AS EPHORTE
2017/1859 20190916 16.09.2019 Utgående brev 95/95 - Vedrørende anmodning om brukstillatelse AD ARKITEKTER AS EPHORTE
2019/3666 20190916 16.09.2019 Utgående brev 39/123 Vivelstadveien 1 A - Tomannsbolig NORSK BYGGSERVICE AS EPHORTE
2019/2515 20190916 16.09.2019 Utgående brev 39/120 - Varsel om oppmålingsforretning med endret dato - Ny dato 10.oktober kl.09.00 Ole Gausen m.fl. EPHORTE
2019/3158 20190916 16.09.2019 Inngående brev 143/14 - Søknad om ferdigattest Einar Dale EPHORTE
2017/1365 20190916 16.09.2019 Utgående brev 32/24 - Krav om innsending av ferdigmelding ARKITEKTKONTORET ING ARNSTEIN BJONE EPHORTE
2018/3800 20190916 16.09.2019 Utgående brev 154/45 - Ferdigattest Hans-P Bjørkli Tryggvason EPHORTE
2018/3468 20190916 16.09.2019 Utgående brev 154/33 - Rekkehus BK-8 (7 boenheter) - Midlertidig brukstillatelse INNHUS AS EPHORTE
Ingen tilgang 20190916 16.09.2019 Utgående brev 115/34 Øvre Eiker - Hakavikveien 888 - Feil og mangler på slamavskiller Tone Merete Gislerud EPHORTE
Ingen tilgang 20190916 16.09.2019 Utgående brev 36/44 - Krav om innsending av ferdigmelding Trond Natland Karlsen EPHORTE
2019/10 20190916 16.09.2019 Inngående brev Bestilling innsyn Monark - Miljøvern og bevaring av naturmangfold EPHORTE
Ingen tilgang 20190916 16.09.2019 Inngående brev 15/183 - Søknad om ferdigattest Klaus Andreassen EPHORTE
2019/3780 20190916 16.09.2019 Utgående brev Pårørende-, brukerrepresentant,- og vergeundersøkelse ved virksomhet voksne med funksjonsnedsettelse i Lier kommune ***** EPHORTE
2019/3780 20190916 16.09.2019 Utgående brev Brukerundersøkelse Beboere ved bofellesskapene EPHORTE
2019/4558 20190916 16.09.2019 Utgående brev Oversendelse av innkalling til oppmålingsforretning VIVA IKS EPHORTE
2019/3870 20190916 16.09.2019 Inngående brev 42/5 - Planer og tiltak Erik Jølberg EPHORTE
2019/4610 20190916 16.09.2019 Utgående brev 140/11 Modum - Bingsveien 815 - Mangler utløpsdykker Bjørn Audun Lie EPHORTE
2019/4262 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Rådgiver digitalisering og utvikling - st. ref. (4120174156) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4069 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Matrikkelfører/oppmålingsingeniør - st. ref. (4114696339) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4566 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider - st. ref. (4128871824) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4262 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Rådgiver digitalisering og utvikling - st. ref. (4120174156) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4353 20190916 16.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Heia skole, Lier kommune - st. ref. 4120305420 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3213 20190916 16.09.2019 Inngående brev Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE
2019/653 20190916 16.09.2019 Saksframlegg/innstilling 149/1 Lier - Søknad om fradeling av kårbolig EPHORTE
2019/4584 20190916 16.09.2019 Inngående brev Ny viltforskrift åpner for misbruk og lovstridig behandling og felling av dyr Dyrenes Rett EPHORTE
2019/2897 20190916 16.09.2019 Inngående brev 152/186 - Søknad om igangsettingstillatelse Arkitektur og Byggsøk M Johansen EPHORTE
2019/2611 20190916 16.09.2019 Inngående brev Oversendelse av planprogram for E134 Dagslett Statens vegvesen EPHORTE
2018/4777 20190916 16.09.2019 Utgående brev 129/18 Lier - Svar på klage på konsesjonssøknad GEVELT HOLDING AS EPHORTE
2018/2656 20190916 16.09.2019 Inngående brev 8/17/46 Hurum - Selvigfjorden 10 - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Tom E. Johansen EPHORTE
2018/4777 20190916 16.09.2019 Utgående brev 129/18 Lier - Oversendelse av klagesak på konsesjonssøknad for endelig avgjørelse FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN EPHORTE
2015/777 20190916 16.09.2019 Utgående brev 125/12 Lier - Resultater av prøvetaking av minirenseanlegg Siv Lill H Jarlev EPHORTE
2015/1023 20190916 16.09.2019 Utgående brev 139/42 Lier - Melding om mislykket forsøk på prøvetaking av minirenseanlegg Gunn Olaug Olsen m.fl. EPHORTE
2015/776 20190916 16.09.2019 Utgående brev 140/2 Lier - Resultater av prøvetaking av minirenseanlegg Gunnar Moen EPHORTE
2014/4579 20190916 16.09.2019 Utgående brev 144/30 Lier - Resultater av prøvetaking av minirenseanlegg Jan Eklund m.fl. EPHORTE
2018/4785 20190916 16.09.2019 Utgående brev 100/117 - Igangsettingstillatelse 2 - Bærende konstruksjoner AD ARKITEKTER AS EPHORTE
2019/4578 20190916 16.09.2019 Utgående brev 12/6/1 Svelvik - Strømmveien 118 - Varsel om pålegg om oppgradering av avløpsanlegg Camilla Knem Christie EPHORTE
2019/4577 20190916 16.09.2019 Utgående brev 12/6 Svelvik - Strømmveien 116 - Varsel om pålegg om oppgradering av avløpsanlegg Camilla Knem Christie EPHORTE
2019/4575 20190916 16.09.2019 Utgående brev 12/23 Svelvik - Strømmveien 178 - Varsel om pålegg om oppgradering av avløpsanlegg Geir Wiig Langen m.fl. EPHORTE
2018/1508 20190916 16.09.2019 Utgående brev Vedlegg til "Svarbrev - Spørsmål og korrigering i forbindelse med kommunedelplan for Fjordbyen i Lier og Drammen kommuner" Fiskeridirektoratet m.fl. EPHORTE
2019/4576 20190916 16.09.2019 Utgående brev 12/4 Svelvik - Strømmveien 150 og 152 - Varsel om pålegg om oppgradering av avløpsanlegg Trond Erik Knem EPHORTE
2014/4695 20190916 16.09.2019 Utgående brev 118/16 Lier - Resultater av prøvetaking av minirenseanlegg Stine Bjørnstad Wahl m.fl. EPHORTE
2015/447 20190916 16.09.2019 Utgående brev 118/7 Lier - Resultater av prøvetaking av minirenseanlegg Stian Røste m.fl. EPHORTE
2015/775 20190916 16.09.2019 Utgående brev 96/4 Lier - Resultater av prøvetaking av minirenseanlegg Janne Alme m.fl. EPHORTE
2014/4454 20190916 16.09.2019 Utgående brev 42/51 Lier - Resultater av prøvetaking av minirenseanlegg Gunn Elisabeth G Estensen EPHORTE
Ingen tilgang 20190916 16.09.2019 Utgående brev 140/12 Lier - Resultater fra prøvetaking av minirenseanlegg Leif Opsahl EPHORTE
2018/3877 20190916 16.09.2019 Saksframlegg/innstilling 55/2 - 55/85 Bergflødtveien 27 Klage på avslag om konsesjon EPHORTE
2019/660 20190916 16.09.2019 Saksframlegg/innstilling 102/1 Brastadveien 51 - Klage på avslag om fradeling av kårbolig EPHORTE
2018/4777 20190916 16.09.2019 Internt notat uten oppfølging 129/18 Lier - Notat fra møte med søker Sikke Næsheim m.fl. EPHORTE
2019/4613 20190916 16.09.2019 Internt notat uten oppfølging Klage fra Nor Tekstil EPHORTE
2019/4613 20190916 16.09.2019 Internt notat uten oppfølging Krav om innsyn fra Nor Tekstil EPHORTE
2017/4335 20190916 16.09.2019 Inngående brev 133/33 - Vedrørende anmodning om redegjørelse Siv.ing. Martin Stensaker AS EPHORTE
2019/4614 20190916 16.09.2019 Inngående brev Klage på Kulturkontoret og Seniorsenteret i Lier kommune ***** EPHORTE
2019/4047 20190916 16.09.2019 Inngående brev 172/2 Lier - Kvittering på at kommunen har returnert søknaden tilbake til søker Innovasjon Norge EPHORTE
2019/4615 20190916 16.09.2019 Utgående brev 127/9 Øvre Eiker - Åssideveien 448 - Kvisting av adkomstvei Kristin Ellingsen EPHORTE
2019/4608 20190916 16.09.2019 Inngående brev Feil ved utsending av brevet "Tidsplan for muntlig eksamen og fellessensurmøte" Fylkesmannen i Oslo og Viken EPHORTE
2019/4613 20190916 16.09.2019 Internt notat uten oppfølging Tilbud - Sentralvaskeriet for Østlandet EPHORTE
Ingen tilgang 20190916 16.09.2019 Inngående brev 63/9 Røyken - Ny eier - Se skifteattest Monica Veisten Falla EPHORTE
2019/653 20190916 16.09.2019 Internt notat uten oppfølging 149/1 Lier - Behandlingsgebyr for delingssak EPHORTE
2019/4613 20190916 16.09.2019 Internt notat uten oppfølging Kunngjøring av konkurransegrunnlag EPHORTE
2019/4503 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Allmennlærer/grunnskolelærer - st. ref. (4125639489) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4503 20190916 16.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Allmennlærer/grunnskolelærer Hegg skole - st. ref. 4125639489 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4262 20190916 16.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver digitalisering og utvikling Utviklingsenheten i Lier kommune - st. ref. 4120174156 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4069 20190916 16.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Matrikkelfører/oppmålingsingeniør Planseksjonen, Lier kommune - st. ref. 4114696339 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4566 20190916 16.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4128871824 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4262 20190916 16.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver digitalisering og utvikling Utviklingsenheten i Lier kommune - st. ref. 4120174156 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4262 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Rådgiver digitalisering og utvikling - st. ref. (4120174156) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4262 20190916 16.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver digitalisering og utvikling Utviklingsenheten i Lier kommune - st. ref. 4120174156 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4262 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Rådgiver digitalisering og utvikling - st. ref. (4120174156) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3725 20190916 16.09.2019 Inngående brev 164/71 - Godkjent sanitærsøknad Viva Iks EPHORTE
2019/4613 20190916 16.09.2019 Internt notat uten oppfølging Tilbud - Nor Tekstil EPHORTE
2019/4613 20190916 16.09.2019 Internt notat uten oppfølging Tildeling EPHORTE
2019/4613 20190916 16.09.2019 Internt notat uten oppfølging Bekreftelse fra Rentx EPHORTE
2019/4262 20190916 16.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver digitalisering og utvikling Utviklingsenheten i Lier kommune - st. ref. 4120174156 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4353 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Lærer - st. ref. (4120305420) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4262 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Rådgiver digitalisering og utvikling - st. ref. (4120174156) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4262 20190916 16.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver digitalisering og utvikling Utviklingsenheten i Lier kommune - st. ref. 4120174156 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/10 20190916 16.09.2019 Inngående brev Innsyn, møtebøker for kommunevalget 2019 Jarle Pahr EPHORTE
2019/699 20190916 16.09.2019 Inngående brev 124/132 - Avklaringer (permeabelt dekke, ansvarsforhold, overvannsberegninger) Arkitektene Astrup og Hellern EPHORTE
2019/2954 20190916 16.09.2019 Internt notat uten oppfølging 202/161 Holmestrand - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
2019/4613 20190916 16.09.2019 Internt notat uten oppfølging Spørsmål, svar og befaringer EPHORTE
2019/3463 20190916 16.09.2019 Inngående brev 171/1 - Tegninger Tom Eek Lollik-Andersen EPHORTE
2018/3299 20190916 16.09.2019 Inngående brev 19/82 - Bilder fra befaring Lier kommune EPHORTE
2019/3213 20190916 16.09.2019 Inngående brev Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE
2019/2763 20190916 16.09.2019 Inngående brev 99/37 - Ny dispensasjonssøknad Solheim Byggrådgivning EPHORTE
2017/1649 20190916 16.09.2019 Inngående brev Svar - Krav om tilbakebetaling av urettmessig utbetalt støtte Oslo katolske bispedømme EPHORTE
2019/2956 20190916 16.09.2019 Internt notat uten oppfølging 243/12 Holmestrand - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
2019/4262 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Rådgiver digitalisering og utvikling - st. ref. (4120174156) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4262 20190916 16.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver digitalisering og utvikling Utviklingsenheten i Lier kommune - st. ref. 4120174156 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4262 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Rådgiver digitalisering og utvikling - st. ref. (4120174156) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4262 20190916 16.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver digitalisering og utvikling Utviklingsenheten i Lier kommune - st. ref. 4120174156 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4262 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Rådgiver digitalisering og utvikling - st. ref. (4120174156) - ***** ***** ***** EPHORTE
2014/4119 20190916 16.09.2019 Inngående brev 32/17 - Søknad om ferdigattest Thomas Thorkildsen EPHORTE
2019/4262 20190916 16.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver digitalisering og utvikling Utviklingsenheten i Lier kommune - st. ref. 4120174156 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4262 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Rådgiver digitalisering og utvikling - st. ref. (4120174156) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4262 20190916 16.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver digitalisering og utvikling Utviklingsenheten i Lier kommune - st. ref. 4120174156 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4262 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Rådgiver digitalisering og utvikling - st. ref. (4120174156) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4262 20190916 16.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver digitalisering og utvikling Utviklingsenheten i Lier kommune - st. ref. 4120174156 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4503 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Allmennlærer/grunnskolelærer - st. ref. (4125639489) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4503 20190916 16.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Allmennlærer/grunnskolelærer Hegg skole - st. ref. 4125639489 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4262 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Rådgiver digitalisering og utvikling - st. ref. (4120174156) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4262 20190916 16.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver digitalisering og utvikling Utviklingsenheten i Lier kommune - st. ref. 4120174156 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4777 20190916 16.09.2019 Saksframlegg/innstilling 129/18 Lier - Klage på vedtak etter søknad om konsesjon EPHORTE
2019/4262 20190916 16.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver digitalisering og utvikling Utviklingsenheten i Lier kommune - st. ref. 4120174156 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4262 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Rådgiver digitalisering og utvikling - st. ref. (4120174156) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4353 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Lærer - st. ref. (4120305420) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4353 20190916 16.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Heia skole, Lier kommune - st. ref. 4120305420 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4503 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Allmennlærer/grunnskolelærer - st. ref. (4125639489) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4503 20190916 16.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Allmennlærer/grunnskolelærer Hegg skole - st. ref. 4125639489 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4262 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Rådgiver digitalisering og utvikling - st. ref. (4120174156) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4262 20190916 16.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver digitalisering og utvikling Utviklingsenheten i Lier kommune - st. ref. 4120174156 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4262 20190916 16.09.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Rådgiver digitalisering og utvikling - st. ref. (4120174156) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4262 20190916 16.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver digitalisering og utvikling Utviklingsenheten i Lier kommune - st. ref. 4120174156 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2015/5622 20190916 16.09.2019 Inngående brev 54/8 - Søknad om ferdigattest RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA EPHORTE
2019/2650 20190916 16.09.2019 Utgående brev 75/26 - Søknad om dispensasjon fra vegloven § 29 VIVA IKS EPHORTE
2019/4622 20190916 16.09.2019 Inngående brev Klage på samkjøring med taxi ***** EPHORTE
2019/27 20190916 16.09.2019 Utgående brev 155/11 - Konsesjonsfritak Advokatfirmaet Nicolaisen EPHORTE
2019/4069 20190915 15.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Matrikkelfører/oppmålingsingeniør Planseksjonen, Lier kommune - st. ref. 4114696339 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4069 20190915 15.09.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Matrikkelfører/oppmålingsingeniør - st. ref. (4114696339) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4262 20190915 15.09.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Rådgiver digitalisering og utvikling - st. ref. (4120174156) - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4262 20190915 15.09.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver digitalisering og utvikling Utviklingsenheten i Lier kommune - st. ref. 4120174156 ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4227 20190915 15.09.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Familieveileder - st. ref. (4119981077) - ***** ***** ***** EPHORTE