eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2016/3723 20181112 12.11.2018 Inngående brev Svar vedrørende samling viderutdanning Hanne Kristine Ektvedt Fugelsnes EPHORTE
2016/3529 20181112 12.11.2018 Internt notat uten oppfølging Helhetlig ROS - Lier kommune - Vedtatt av kommunestyret 18.9.2018 EPHORTE
2016/3529 20181112 12.11.2018 Utgående brev Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Lier kommune - Vedtatt av kommunestyret 18.9.2018 FYLKESMANNEN I BUSKERUD EPHORTE
2018/4305 20181112 12.11.2018 Inngående brev 154/65 - Godkjent sanitærsøknad Viva Iks EPHORTE
2017/3173 20181112 12.11.2018 Utgående brev 29/29 - Midlertidig brukstillatelse - Bygg D BLINK HUS ARKITEKTER AS EPHORTE
2018/4 20181112 12.11.2018 Inngående brev Startlån søknad (Ref=188484) ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20181112 12.11.2018 Inngående brev Hurum - Avslag på søknad om erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe korn 2018 - Magne Stubberud FYLKESMANNEN I BUSKERUD EPHORTE
Ingen tilgang 20181112 12.11.2018 Inngående brev Hurum - Erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe korn 2018 - Else Marie Tveit Rødby FYLKESMANNEN I BUSKERUD EPHORTE
Ingen tilgang 20181112 12.11.2018 Inngående brev Lier - Erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe korn 2018 - Manjor Singh Sohal FYLKESMANNEN I BUSKERUD EPHORTE
2018/1926 20181112 12.11.2018 Inngående brev 123/6 Lier - Bekreftelse på elektrisk oppvarming veksthus Kikut Gartneri AS EPHORTE
2018/4 20181112 12.11.2018 Inngående brev Startlån melding fra søker (Ref=188484) ***** EPHORTE
2017/5886 20181112 12.11.2018 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Reguleringsendring med enklere prosess - Detaljregulering Gjellebekk N3 EPHORTE
2018/1271 20181112 12.11.2018 Utgående brev 114/2 Lier - Gullaugkleiva 20 - Utslippstillatelse Tormod Lystrup EPHORTE
2018/3387 20181112 12.11.2018 Utgående brev 159/40 - Berammet forretning 13.11.2018 avlyses - Parter har kommet til en omforent løsning ADVOKAT ARNE OS m.fl. EPHORTE
2018/2031 20181112 12.11.2018 Inngående brev 65/17 - Kopi av vedtak om avslag Arbeidstilsynet EPHORTE
2018/2152 20181112 12.11.2018 Utgående brev Tildelingsbeslutning vedrørende Lieropplevelser - Ny nettportal for kultur- og fritidstilbud og opplevelsesmuligheter i Lier Kultur og fritid EPHORTE
2018/450 20181112 12.11.2018 Utgående brev Gnr. 19, bnr. 48 Tildeling av offisiell adresse GILHUS INVEST AS EPHORTE
2018/3887 20181112 12.11.2018 Utgående brev 115/162 - Seksjonert uteareal FP Advokat EPHORTE
2018/3736 20181112 12.11.2018 Utgående brev 16/126 - Tillatelse til tiltak - Skilt NONBYE NORGE AS EPHORTE
2018/450 20181112 12.11.2018 Utgående brev Gnr. 95, bnr. 140 Tildeling av offisiell adresse LIER BOLIGUTVIKLING AS EPHORTE
2018/1664 20181112 12.11.2018 Utgående brev 14/159 - Avslag på dispensasjon (%-BYA og regulert byggegrense) - Avslag på rammetillatelse RAGNAR BOVIM ARKITEKT MNAL EPHORTE
2018/1904 20181112 12.11.2018 Inngående brev Lier MSK Espen og Kristin Skjølaas EPHORTE
2018/1904 20181112 12.11.2018 Inngående brev Søknad driftsmidler Lier IL Ski EPHORTE
2015/5244 20181112 12.11.2018 Inngående brev 95/99 - Forespørsel om faktura Iren Fjeld EPHORTE
Ingen tilgang 20181112 12.11.2018 Utgående brev 156/32 - Ferdigattest Amarjit Singh Marjara EPHORTE
Ingen tilgang 20181112 12.11.2018 Utgående brev 156/29 - Ferdigattest Per Fredrik Berge EPHORTE
Ingen tilgang 20181112 12.11.2018 Utgående brev 145/279 - Ferdigattest FLIS & BAD AS EPHORTE
2018/755 20181112 12.11.2018 Inngående brev Serveringsbevilling - søknad Eurest As EPHORTE
2018/10 20181112 12.11.2018 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/3657 Løpenr: 45179/2018 Dokument tittel: Radon og pukkverk Trygve Helgerud EPHORTE
2018/1904 20181112 12.11.2018 Inngående brev Søknad drift tilskudd private idrettsanlegg Gry Runningen EPHORTE
2018/1904 20181112 12.11.2018 Inngående brev Driftsmidler private idrettsanlegg MB Norway AS EPHORTE
2018/1904 20181112 12.11.2018 Inngående brev Søknad fra Stoppen Sport Trine Pettersen EPHORTE
Ingen tilgang 20181112 12.11.2018 Inngående brev Drammen - Erstatning for avlingssvikt vekstgruppe grovfôr med husdyr 2018 - Aage Johan Ramsfjell FYLKESMANNEN I BUSKERUD EPHORTE
2018/1303 20181112 12.11.2018 Inngående brev 15/318 - Bemerkninger og spørsmål til rådmannens vurdering i forhold til denne saken Åse Figenschau EPHORTE
2018/4 20181112 12.11.2018 Inngående brev Startlån melding fra saksbehandler (Ref=110096) ***** EPHORTE
2018/4 20181112 12.11.2018 Inngående brev Startlån melding fra søker (Ref=173564) ***** EPHORTE
2018/4 20181112 12.11.2018 Inngående brev Startlån melding fra saksbehandler (Ref=173564) ***** EPHORTE
2018/4 20181112 12.11.2018 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=161643) ***** EPHORTE
2018/3960 20181112 12.11.2018 Inngående brev 115/70 - Søknad vedrørende P-plass RF Prosjekt AS EPHORTE
2018/4 20181112 12.11.2018 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=162685) ***** EPHORTE
2018/4 20181112 12.11.2018 Inngående brev Vedtaksbrev lest for vedtaket (Ref=162685) ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20181112 12.11.2018 Inngående brev Drammen - Erstatning ved avlingsskade vekstgruppe korn 2018 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2018/30 20181112 12.11.2018 Inngående brev Utlån av barneversmappe - ***** ***** ForvaltningSenteret AS EPHORTE
2018/4 20181112 12.11.2018 Inngående brev Loggfort kontakt (Ref=175110) ***** EPHORTE
2018/10 20181112 12.11.2018 Inngående brev Bestilling innsyn - "Melding om foryngelseshogst i Marka" Monark - Miljøvern og bevaring av naturmangfold EPHORTE
2017/4479 20181112 12.11.2018 Internt notat uten oppfølging ***** ***** ***** ***** Melding til NAV om elevs fravær fra skolen som kan skyldes utenlandsopphold EPHORTE
2018/2268 20181112 12.11.2018 Inngående brev 17/73 - Søknad om ferdigattest AD Arkitekter AS EPHORTE
2018/2655 20181112 12.11.2018 Inngående brev Angående klage på HR-enheten ***** EPHORTE
2017/4479 20181112 12.11.2018 Internt notat uten oppfølging ***** ***** ***** - Melding til NAV om elevs fravær fra skolen som kan skyldes utenlandsopphold EPHORTE
Ingen tilgang 20181112 12.11.2018 Inngående brev 28/8 Hurum - Oppdragsbekreftelse Hurum kommune EPHORTE
2018/4 20181112 12.11.2018 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=173530) ***** EPHORTE
2018/4 20181112 12.11.2018 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=174311) ***** EPHORTE
2018/11 20181112 12.11.2018 Inngående brev Vibeke M. Kiær - Anmodning om utbetaling over skogfond Grøholt, Hans Eid EPHORTE
2018/4375 20181112 12.11.2018 Inngående brev 16/24 - Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Joachim Brurberg EPHORTE
2016/2992 20181112 12.11.2018 Inngående brev 9/33 Nedre Eiker - Svar fra Franzefoss med fakturakopi Thomas Opsahl Johansen EPHORTE
2018/1904 20181112 12.11.2018 Inngående brev Søknad om kommunale driftsmidler Petter Gihle EPHORTE
2018/1904 20181112 12.11.2018 Inngående brev Godkjente årsregnskap for søknad om driftstilskudd kunstsnøanlegget Jan-Tore Jørgensen EPHORTE
2018/4 20181112 12.11.2018 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=173848) ***** EPHORTE
2018/4 20181112 12.11.2018 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=175205) ***** EPHORTE
2018/4 20181112 12.11.2018 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=175298) ***** EPHORTE
2018/4 20181112 12.11.2018 Inngående brev Vedtaksbrev lest for vedtaket (Ref=175205) ***** EPHORTE
2018/4 20181112 12.11.2018 Inngående brev Startlån melding fra søker (Ref=161643) ***** EPHORTE
2016/1131 20181112 12.11.2018 Inngående brev 95/30 - Spørsmål om garantistørrelse for Fossveien Tor Engebakken EPHORTE
2015/5244 20181112 12.11.2018 Utgående brev 95/99 - Fradeling av eiendom Advokat Haakon Haaland EPHORTE
2018/4 20181112 12.11.2018 Inngående brev Vedtaksbrev lest for vedtaket (Ref=173530) ***** EPHORTE
2015/5244 20181112 12.11.2018 Utgående brev 95/99 - Vedrørende fradeling av eiendom Advokat Haakon Haaland EPHORTE
2018/4 20181112 12.11.2018 Inngående brev Vedtaksbrev lest for vedtaket (Ref=161643) ***** EPHORTE
2018/4 20181112 12.11.2018 Inngående brev Vedtaksbrev lest for vedtaket (Ref=174311) ***** EPHORTE
2018/4 20181112 12.11.2018 Inngående brev Startlån melding fra søker (Ref=174311) ***** EPHORTE
2017/4479 20181112 12.11.2018 Internt notat uten oppfølging ***** ***** ***** - Melding til NAV om elevs fravær fra skolen som kan skyldes utenlandsopphold EPHORTE
2018/4336 20181112 12.11.2018 Inngående brev Oppfølging av bekymringsmelding - Radonutsig på boligområdene - Anlegg på Tranby Franzefoss Pukk AS avd. Lyngås Fylkesmannen i Buskerud EPHORTE
2017/4479 20181112 12.11.2018 Internt notat uten oppfølging ***** ***** ***** - Melding til NAV om elevs fravær fra skolen som kan skyldes utenlandsopphold EPHORTE
2018/2 20181112 12.11.2018 Inngående brev Invitasjon til frokostmøte 27. november i Drammen om bostedsløshet Husbanken EPHORTE
2015/5244 20181112 12.11.2018 Inngående brev 95/99 - Purring - Haster - Vi trenger en forklaring på denne fakturaen Iren Fjeld EPHORTE
2018/13 20181112 12.11.2018 Inngående brev Sverre Hartvig Renskaug - Anmodning om utbetaling over skogfond Sverre Harvig Renskaug EPHORTE
2018/3197 20181112 12.11.2018 Inngående brev Spørsmål til Rådmannen - Kostnader på avløpsvann fra industri/næring - Ninnie Bjørnland (SV) Ninnie E. Bjørnland EPHORTE
2017/5165 20181112 12.11.2018 Inngående brev 115/70 - Søknad om endring etter gitt tillatelse RF Prosjekt AS EPHORTE
2018/3324 20181112 12.11.2018 Inngående brev 20/10 Svelvik - Svar på manglende tilsvar på søknad om utslippstillatelse Odin Miljø AS EPHORTE
2017/1918 20181112 12.11.2018 Inngående brev 111/98 - Redegjørelse og oppdatert gjennomføringsplan Innhus AS EPHORTE
Ingen tilgang 20181112 12.11.2018 Inngående brev Røyken - Erstatning ved avlingsskade vekstgruppe grovfôr med husdyr 2018 - Hege Tuhus Hagen FYLKESMANNEN I BUSKERUD EPHORTE
Ingen tilgang 20181112 12.11.2018 Inngående brev Lier - Erstatning ved avlingsskade vekstgruppe grovfôr med husdyr 2018 - Inger Lise Skustad FYLKESMANNEN I BUSKERUD EPHORTE
2018/4 20181112 12.11.2018 Inngående brev Loggfort kontakt (Ref=161643) Velichka Boncheva Babacheva EPHORTE
2018/4 20181112 12.11.2018 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=174886) ***** EPHORTE
2018/450 20181112 12.11.2018 Utgående brev Gnr. 24, bnr. 7 Omadressering av offisiell adresse LIER SØR AS m.fl. EPHORTE
2018/2229 20181112 12.11.2018 Utgående brev 124/81 og 124/58 - Innkalling til oppmålingsforretning Frode Steinkjer EPHORTE
2018/4332 20181112 12.11.2018 Inngående brev Grønt nabofellesskap - Søker tomt Grønt nabofellesskap EPHORTE
2017/3747 20181112 12.11.2018 Internt notat uten oppfølging 19/1 - Rehabilitering og mindre ombygging - Uttalelse fra landbrukskontoret EPHORTE
2018/2229 20181112 12.11.2018 Utgående brev 124/81 og 124/58 - Varsel for oppmålingsforretning Frode Steinkjer m.fl. EPHORTE
2018/4 20181112 12.11.2018 Inngående brev Startlån søknad (Ref=188435) ***** EPHORTE
2018/4101 20181112 12.11.2018 Inngående brev 74/13 Røyken - Høring - Landbruksvei - Uttalelse om kulturminner Buskerud fylkeskommune EPHORTE
2018/4229 20181112 12.11.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Spennende helgestillinger og tilkallingsvikariater i Bofellesskap og tjenester til hjemmeboende funksjonshemmede - st. ref. (3972618321) - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4229 20181112 12.11.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Spennende helgestillinger og tilkallingsvikariater i Bofellesskap og tjenester til hjemmeboende funksjonshemmede - st. ref. 3972618321 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4228 20181112 12.11.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - 100% vikariat lærer - st. ref. (3970942198) - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4228 20181112 12.11.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 100% vikariat lærer Tranby skole - st. ref. 3970942198 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4234 20181112 12.11.2018 Inngående brev Søknad fra Flåtan Vel Flåtan Vel EPHORTE
2018/4 20181112 12.11.2018 Inngående brev Startlån melding fra saksbehandler (Ref=173564) ***** EPHORTE
2018/4333 20181112 12.11.2018 Inngående brev Høring - Forslag om endringer o folketrygdloven mv. Krav til opphold i Norge for rett til barne- og ektefelletillegg Arbeids- og sosialdepartement EPHORTE
2018/1633 20181112 12.11.2018 Inngående brev 137/10 - Søknad om igangsettingstillatelse AD Arkitekter AS EPHORTE
Ingen tilgang 20181112 12.11.2018 Inngående brev 169/3 Øvre Eiker -Tollamoen 12 -Tilkoblet offentlig avløp Thore Aarkvisla EPHORTE
2016/1765 20181112 12.11.2018 Inngående brev 48/145 - Etterspør ferdigattest Kåre Eliassen EPHORTE
2018/3797 20181112 12.11.2018 Inngående brev 42/23 Lier - Purring - Konsesjonssøknad Knut Jølberg EPHORTE
2018/4 20181112 12.11.2018 Inngående brev Loggfort kontakt (Ref=173564) ***** EPHORTE
2015/5244 20181112 12.11.2018 Utgående brev 95/99 - Arealer Advokat Haakon Haaland EPHORTE
2018/4 20181112 12.11.2018 Inngående brev Startlån søknad (Ref=188447) ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20181112 12.11.2018 Inngående brev 28/1 Drammen - Fullmakt fra Vibeke M. Kiær Vibeke M. Kiær EPHORTE
Ingen tilgang 20181112 12.11.2018 Inngående brev 70/45 - Søknad endring/oppretting matrikkelenhet Viva iks EPHORTE
2018/4 20181112 12.11.2018 Inngående brev Startlån sak avsluttet da den er utbetalt (Ref=110096) ***** EPHORTE
2018/3925 20181112 12.11.2018 Inngående brev 111/44 - Bekreftelse på benyttelse av eiendom til riggområde inkludert plassering av brakkerigg Bane NOR SF EPHORTE
2018/4277 20181112 12.11.2018 Inngående brev 3/148 Sande - orientering om utsendelse av varsel om pålegg - Tilknytning til kommunalt avløpsanlegg Sande kommune EPHORTE
2018/10 20181112 12.11.2018 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2016/2938 Løpenr: 29204/2016 Dokument tittel: 112/28 - Rammetillatelse - Hus B2 3-4 Janne Celia Seim EPHORTE
2018/4 20181111 11.11.2018 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=174311) ***** EPHORTE
2018/4 20181111 11.11.2018 Inngående brev Startlån melding fra søker (Ref=176504) ***** EPHORTE
2018/4 20181111 11.11.2018 Inngående brev Startlån melding fra søker (Ref=110096) ***** EPHORTE
2018/4228 20181111 11.11.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - 100% vikariat lærer - st. ref. (3970942198) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4228 20181111 11.11.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 100% vikariat lærer Tranby skole - st. ref. 3970942198 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4228 20181111 11.11.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - 100% vikariat lærer - st. ref. (3970942198) - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4228 20181111 11.11.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 100% vikariat lærer Tranby skole - st. ref. 3970942198 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4147 20181111 11.11.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fritidskontakt Hjemmetjenesten - st. ref. 3964403522 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4147 20181111 11.11.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Fritidskontakt - st. ref. (3964403522) - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4228 20181110 10.11.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - 100% vikariat lærer - st. ref. (3970942198) - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4228 20181110 10.11.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 100% vikariat lærer Tranby skole - st. ref. 3970942198 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4214 20181110 10.11.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Biblioteksjef - st. ref. (3969928846) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4214 20181110 10.11.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Biblioteksjef Lier Bibliotek - st. ref. 3969928846 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4147 20181110 10.11.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Fritidskontakt - st. ref. (3964403522) - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4147 20181110 10.11.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fritidskontakt Hjemmetjenesten - st. ref. 3964403522 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4213 20181110 10.11.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Pedagogisk psykologisk rådgiver PP-tjenesten - st. ref. 3968830722 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4213 20181110 10.11.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Pedagogisk psykologisk rådgiver - st. ref. (3968830722) - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4229 20181110 10.11.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Spennende helgestillinger og tilkallingsvikariater i Bofellesskap og tjenester til hjemmeboende funksjonshemmede - st. ref. (3972618321) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4213 20181110 10.11.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Pedagogisk psykologisk rådgiver - st. ref. (3968830722) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4213 20181110 10.11.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Pedagogisk psykologisk rådgiver PP-tjenesten - st. ref. 3968830722 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4 20181110 10.11.2018 Inngående brev Startlån melding fra søker (Ref=175110) ***** EPHORTE
2018/4329 20181110 10.11.2018 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse EPHORTE
2018/4229 20181110 10.11.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Spennende helgestillinger og tilkallingsvikariater i Bofellesskap og tjenester til hjemmeboende funksjonshemmede - st. ref. 3972618321 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4214 20181110 10.11.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Biblioteksjef - st. ref. (3969928846) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4214 20181110 10.11.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Biblioteksjef Lier Bibliotek - st. ref. 3969928846 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4 20181109 09.11.2018 Inngående brev Startlån melding fra søker (Ref=174311) ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20181109 09.11.2018 Inngående brev Røyken - Erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe korn 2018 - Ole-Martin Rud FYLKESMANNEN I BUSKERUD EPHORTE
Ingen tilgang 20181109 09.11.2018 Inngående brev Hurum - Erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe korn 2018 - Kåre Jonny Fjeldstad FYLKESMANNEN I BUSKERUD EPHORTE
Ingen tilgang 20181109 09.11.2018 Inngående brev Røyken - Erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe korn 2018 - Hans Tosten Flater Gjersøyen FYLKESMANNEN I BUSKERUD EPHORTE
Ingen tilgang 20181109 09.11.2018 Inngående brev Lier - Erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe korn 2018 - Bjørn Orre FYLKESMANNEN I BUSKERUD EPHORTE
2015/1678 20181109 09.11.2018 Inngående brev 35/73 Hurum - Avsluttende saldokort SMIL 2015 Fylkesmannen i Buskerud, Landbruksavdelingen EPHORTE
Ingen tilgang 20181109 09.11.2018 Inngående brev 35/84 Hurum - Avsluttende saldokort SMIL 2014 Fylkesmannen i Buskerud, Landbruksavdelingen EPHORTE
2018/3269 20181109 09.11.2018 Utgående brev Tilbud om stilling som byggesaksbehandler. Judith W. Høgset EPHORTE
2018/24 20181109 09.11.2018 Utgående brev Fjerning av parafintank, mulig konflikt med strømkabel? Øistein Gronlie EPHORTE
Ingen tilgang 20181109 09.11.2018 Inngående brev Røyken - Erstatning ved avlingsskade vekstgruppe grovfor 2018 - Morten Sørsdal Røyken kommune EPHORTE
2018/4 20181109 09.11.2018 Inngående brev Startlån melding fra saksbehandler (Ref=176938) ***** EPHORTE
2018/4116 20181109 09.11.2018 Inngående brev 133/14 og 133/21 - Oppmåling mandag 12 november kl: 12:00 Fulford Petter & Co Advokatfirma EPHORTE
2018/4328 20181109 09.11.2018 Inngående brev Forhåndsvurdering vedrørende etablering av Landbruk Pluss tiltak Håkon Bergø EPHORTE
2018/4328 20181109 09.11.2018 Utgående brev Bygging av nye hytter mm på eiendom 42/5, ved Haugstua på Årkvisla Norsk Landbrukstaksering EPHORTE
2018/4 20181109 09.11.2018 Inngående brev Startlån søknad (Ref=188325) ***** EPHORTE
2018/15 20181109 09.11.2018 Inngående brev Hans Thorn Wittussen - Anmodning om utbetaling fra skogfond Hans Thorn Wittussen EPHORTE
Ingen tilgang 20181109 09.11.2018 Inngående brev Drammen - Erstatning for avlingssvikt vekstgruppe grovfor med husdyr 2018 - Nils Borge FYLKESMANNEN I BUSKERUD EPHORTE
Ingen tilgang 20181109 09.11.2018 Inngående brev Hurum - Erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfor 2018 - Heidi Stav FYLKESMANNEN I BUSKERUD EPHORTE
Ingen tilgang 20181109 09.11.2018 Inngående brev Lier - Erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfor 2018 - Nils Ragnar Hennum FYLKESMANNEN I BUSKERUD EPHORTE
Ingen tilgang 20181109 09.11.2018 Inngående brev Lier - Erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfor 2018 - Jørgen Skjeggerud FYLKESMANNEN I BUSKERUD EPHORTE
Ingen tilgang 20181109 09.11.2018 Inngående brev Lier - Erstatning avlingsskade vekstgruppe grovfor 2018 - Vegard Berger Larsen FYLKESMANNEN I BUSKERUD EPHORTE
Ingen tilgang 20181109 09.11.2018 Inngående brev Drammen - Erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfor 2018 - Bjørn Knut Ekeberg FYLKESMANNEN I BUSKERUD EPHORTE
2018/1295 20181109 09.11.2018 Inngående brev Forslag til revidert planprogram for detaljregulering av nytt sykehus i Drammen og Drammen Helsepark - Uttalelse til offentlig ettersyn Bane Nor SF EPHORTE
2018/1718 20181109 09.11.2018 Inngående brev 34/37 - Anmodning om forhåndskonferanse AD Arkitekter A/S EPHORTE
Ingen tilgang 20181109 09.11.2018 Inngående brev 5/30 og 5/32 Svelvik - Angående serviceavgift Klaro Renseanlegg Norge AS EPHORTE
2018/3727 20181109 09.11.2018 Inngående brev Etterspør svar på henvendelse Gunnar Schilling EPHORTE
2018/3269 20181109 09.11.2018 Inngående brev Avslått tilbud om stilling som byggesaksbehandler. ***** EPHORTE
2018/4328 20181109 09.11.2018 Inngående brev Anmodning om forhåndsvurdering vedrørende etablering av Landbruk Pluss tiltak Kai-Rune Tollefsen EPHORTE
2018/1271 20181109 09.11.2018 Inngående brev 114/2 Lier - Gullaugkleiva 20 - Utslippstillatelse Lier kommune EPHORTE
2015/1680 20181109 09.11.2018 Inngående brev 35/73 Hurum - Avsluttende saldokort SMIL 2015 Fylkesmannen i Buskerud, Landbruksavdelingen EPHORTE
2018/911 20181109 09.11.2018 Utgående brev Forespørsel om tilbakemelding om klage på ulovlig direkte anskaffelse i sak 2018/185 Klagenemdssekretariatet EPHORTE
2018/4334 20181109 09.11.2018 Inngående brev 97/56 - Søknad om tillatelse til tiltak - DEL 2 tegninger Arkitektkompaniet AS EPHORTE
2018/4334 20181109 09.11.2018 Inngående brev 97/56 - Søknad om tillatelse til tiltak - DEL 4 Arkitektkompaniet AS EPHORTE
2018/2902 20181109 09.11.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Tospråklig lærer Høvik skole - st. ref. 3866756667 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3692 20181109 09.11.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Midlertidige stillinger/ Vikariat sykepleier/helsefagarbeider/ -studenter Nøstehagen - st. ref. 3937191922 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3692 20181109 09.11.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Midlertidige stillinger/ Vikariat sykepleier/helsefagarbeider/ -studenter Nøstehagen - st. ref. 3937191922 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3692 20181109 09.11.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Midlertidige stillinger/ Vikariat sykepleier/helsefagarbeider/ -studenter Nøstehagen - st. ref. 3937191922 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3692 20181109 09.11.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Midlertidige stillinger/ Vikariat sykepleier/helsefagarbeider/ -studenter Nøstehagen - st. ref. 3937191922 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3692 20181109 09.11.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Midlertidige stillinger/ Vikariat sykepleier/helsefagarbeider/ -studenter Nøstehagen - st. ref. 3937191922 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3692 20181109 09.11.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Midlertidige stillinger/ Vikariat sykepleier/helsefagarbeider/ -studenter Nøstehagen - st. ref. 3937191922 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3692 20181109 09.11.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Midlertidige stillinger/ Vikariat sykepleier/helsefagarbeider/ -studenter Nøstehagen - st. ref. 3937191922 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/1271 20181109 09.11.2018 Inngående brev 114/2 Lier Revidert fagrapport BraVa rådgivning EPHORTE
2018/1271 20181109 09.11.2018 Inngående brev 114/2 Lier - Nabosamtykke BraVa rådgivning EPHORTE
2018/3692 20181109 09.11.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Midlertidige stillinger/ Vikariat sykepleier/helsefagarbeider/ -studenter Nøstehagen - st. ref. 3937191922 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3692 20181109 09.11.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Midlertidige stillinger/ Vikariat sykepleier/helsefagarbeider/ -studenter Nøstehagen - st. ref. 3937191922 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4147 20181109 09.11.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Fritidskontakt - st. ref. (3964403522) - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4147 20181109 09.11.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fritidskontakt Hjemmetjenesten - st. ref. 3964403522 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4228 20181109 09.11.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - 100% vikariat lærer - st. ref. (3970942198) - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4228 20181109 09.11.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 100% vikariat lærer Tranby skole - st. ref. 3970942198 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4283 20181109 09.11.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - 100% vikariat lærer - st. ref. (3970932389) - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4229 20181109 09.11.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Spennende helgestillinger og tilkallingsvikariater i Bofellesskap og tjenester til hjemmeboende funksjonshemmede - st. ref. (3972618321) - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4229 20181109 09.11.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Spennende helgestillinger og tilkallingsvikariater i Bofellesskap og tjenester til hjemmeboende funksjonshemmede - st. ref. 3972618321 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3692 20181109 09.11.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Midlertidige stillinger/ Vikariat sykepleier/helsefagarbeider/ -studenter Nøstehagen - st. ref. 3937191922 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3692 20181109 09.11.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Midlertidige stillinger/ Vikariat sykepleier/helsefagarbeider/ -studenter Nøstehagen - st. ref. 3937191922 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4283 20181109 09.11.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 100% vikariat lærer Egge skole - st. ref. 3970932389 ***** ***** ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20181109 09.11.2018 Inngående brev Hurum - Erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe korn 2018 - Jakob Lajos Volent FYLKESMANNEN I BUSKERUD EPHORTE
Ingen tilgang 20181109 09.11.2018 Inngående brev Røyken - Erstatning ved avlingssvikt vekstrguppe korn 2018 - Morten Sørsdal Røyken kommune EPHORTE
Ingen tilgang 20181109 09.11.2018 Inngående brev Røyken - Erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe korn 2018 - Ole-Martin Rud Røyken kommune EPHORTE
Ingen tilgang 20181109 09.11.2018 Inngående brev Røyken - Erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe korn 2018 - Hans Gjersøyen Røyken kommune EPHORTE
2018/3269 20181109 09.11.2018 Utgående brev Tilbud om stilling som byggesaksbehandler. Silje Eklund EPHORTE
2018/42 20181109 09.11.2018 Inngående brev Søknad om stønad til julegrantenning Torgunn Kolsrud Haverstad EPHORTE
2018/1295 20181109 09.11.2018 Inngående brev Varsel om revidert planprogram som en del av detaljregulering med konsekvensutredning for nytt sykehus i Drammen og Drammen Helsepark - Drammen kommune og Lier kommune Norges vassdrags- og energidirektorat EPHORTE
2016/4827 20181109 09.11.2018 Utgående brev 100/11 - Melding til tinglysing Kartverket Tinglysing EPHORTE
2017/5785 20181109 09.11.2018 Inngående brev 177/2 - Kopi av dokument fra vårt arkiv Kartverket tinglysing EPHORTE
2018/11 20181109 09.11.2018 Inngående brev Vibeke M. Kiær - Anmodning om utbetaling over skogfond Vibeke M. Kiær EPHORTE
2018/3727 20181109 09.11.2018 Utgående brev Etterspør svar på henvendelse Gunnar Schilling EPHORTE
2017/5785 20181109 09.11.2018 Inngående brev 177/2 - Kopi av dokument fra vårt arkiv Kartverket tinglysing EPHORTE
Ingen tilgang 20181109 09.11.2018 Inngående brev 108/95 - Søknad om ferdigattest FS Eiendomtaksering AS EPHORTE
2018/1664 20181109 09.11.2018 Inngående brev 14/159 Uttalelse VIVA-IKS EPHORTE
2018/219 20181109 09.11.2018 Utgående brev 21/73 - Svar på oppfølgende kommentarer Fulford Pettersen & Co Advokatfirma DA EPHORTE
2016/1131 20181109 09.11.2018 Internt notat uten oppfølging 95/30 - Møtebok for sak 35/2017 EPHORTE
Ingen tilgang 20181109 09.11.2018 Inngående brev Røyken - Erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe korn 2018 - Morten Sørsdal FYLKESMANNEN I BUSKERUD EPHORTE
Ingen tilgang 20181109 09.11.2018 Inngående brev 26/9/66 Hurum - Gebyr for tilsyn av små avløpsanlegg - Reklamasjon på faktura 117001977 Camilla Johansson og Rune Wold-Hansen EPHORTE
2016/1969 20181109 09.11.2018 Inngående brev 31/1 Hurum - Avsluttende saldokort SMIL 2016 Fylkesmannen i Buskerud, Landbruksavdelingen EPHORTE
2017/2108 20181109 09.11.2018 Inngående brev Innspill til kommuneplan 2017-2028 vedrørenede næringsbygg på eiendom 159/129, 130, 132 Roy og Lisbeth Andersen EPHORTE
2018/24 20181109 09.11.2018 Inngående brev 111/82/5 - Lier - Ferdigmelding – Stedlig sikring av oljetank NorTank -løsninger for oljetanker EPHORTE
2018/24 20181109 09.11.2018 Inngående brev 110/28 Lier - Ferdigmelding – Stedlig sikring av oljetank NorTank -løsninger for oljetanker EPHORTE
2018/24 20181109 09.11.2018 Inngående brev 112/18 Lier - Ferdigmelding – Stedlig sikring av oljetank NorTank -løsninger for oljetanker EPHORTE
2018/3990 20181109 09.11.2018 Internt notat uten oppfølging Avtale for læringsbrett 7 klasse EPHORTE
2018/4321 20181109 09.11.2018 Inngående brev 99/34 m.fl. - Søknad om rammetillatelse Per H. Stokke AS EPHORTE
2018/3692 20181109 09.11.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Midlertidige stillinger/ Vikariat sykepleier/helsefagarbeider/ -studenter Nøstehagen - st. ref. 3937191922 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3692 20181109 09.11.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Midlertidige stillinger/ Vikariat sykepleier/helsefagarbeider/ -studenter Nøstehagen - st. ref. 3937191922 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3387 20181109 09.11.2018 Inngående brev 159/40 - Endring av forretningsdato Arne Os EPHORTE
2018/4 20181109 09.11.2018 Inngående brev Startlån melding fra saksbehandler (Ref=174311) ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20181109 09.11.2018 Inngående brev Røyken - Erstatning ved avlingsskade vekstgruppe grovfor - John Martin Andersen Røyken kommune EPHORTE
2018/3692 20181109 09.11.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Midlertidige stillinger/ Vikariat sykepleier/helsefagarbeider/ -studenter Nøstehagen - st. ref. 3937191922 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3692 20181109 09.11.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Midlertidige stillinger/ Vikariat sykepleier/helsefagarbeider/ -studenter Nøstehagen - st. ref. 3937191922 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3692 20181109 09.11.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Midlertidige stillinger/ Vikariat sykepleier/helsefagarbeider/ -studenter Nøstehagen - st. ref. 3937191922 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3692 20181109 09.11.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Midlertidige stillinger/ Vikariat sykepleier/helsefagarbeider/ -studenter Nøstehagen - st. ref. 3937191922 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3692 20181109 09.11.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Midlertidige stillinger/ Vikariat sykepleier/helsefagarbeider/ -studenter Nøstehagen - st. ref. 3937191922 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3692 20181109 09.11.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Midlertidige stillinger/ Vikariat sykepleier/helsefagarbeider/ -studenter Nøstehagen - st. ref. 3937191922 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3692 20181109 09.11.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Midlertidige stillinger/ Vikariat sykepleier/helsefagarbeider/ -studenter Nøstehagen - st. ref. 3937191922 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3692 20181109 09.11.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Midlertidige stillinger/ Vikariat sykepleier/helsefagarbeider/ -studenter Nøstehagen - st. ref. 3937191922 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/450 20181109 09.11.2018 Utgående brev Gnr. 50, bnr. 109 Tildeling og endring av offisiell adresse LIER BOLIGSELSKAP AS EPHORTE
2018/4311 20181109 09.11.2018 Utgående brev 153/1 og 153/16 - Svar på henvendelse Hanne Knudsen EPHORTE
2018/1520 20181109 09.11.2018 Utgående brev 111/120 - Melding til tinglysing for sammenslåing STATENS KARTVERK EPHORTE
2018/3692 20181109 09.11.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Midlertidige stillinger/ Vikariat sykepleier/helsefagarbeider/ -studenter Nøstehagen - st. ref. 3937191922 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3692 20181109 09.11.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Midlertidige stillinger/ Vikariat sykepleier/helsefagarbeider/ -studenter Nøstehagen - st. ref. 3937191922 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3692 20181109 09.11.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Midlertidige stillinger/ Vikariat sykepleier/helsefagarbeider/ -studenter Nøstehagen - st. ref. 3937191922 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3692 20181109 09.11.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Midlertidige stillinger/ Vikariat sykepleier/helsefagarbeider/ -studenter Nøstehagen - st. ref. 3937191922 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3692 20181109 09.11.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Midlertidige stillinger/ Vikariat sykepleier/helsefagarbeider/ -studenter Nøstehagen - st. ref. 3937191922 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3692 20181109 09.11.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Midlertidige stillinger/ Vikariat sykepleier/helsefagarbeider/ -studenter Nøstehagen - st. ref. 3937191922 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3692 20181109 09.11.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Midlertidige stillinger/ Vikariat sykepleier/helsefagarbeider/ -studenter Nøstehagen - st. ref. 3937191922 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4222 20181109 09.11.2018 Inngående brev 15/225 - Supplerende vedlegg Kjetil Lønning Olsen EPHORTE
2017/1841 20181109 09.11.2018 Internt notat uten oppfølging Notat fra folkemøte 6.november 2018 EPHORTE
2018/2902 20181109 09.11.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Tospråklig lærer Høvik skole - st. ref. 3866756667 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/2902 20181109 09.11.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Tospråklig lærer Høvik skole - st. ref. 3866756667 ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20181109 09.11.2018 Utgående brev 29/28 Hurum - Skjøttelvikveien 85 - Tilsynsgebyr Anne Kari Sterten EPHORTE
2018/2902 20181109 09.11.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Tospråklig lærer Høvik skole - st. ref. 3866756667 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/2902 20181109 09.11.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Tospråklig lærer Høvik skole - st. ref. 3866756667 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/2902 20181109 09.11.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Tospråklig lærer Høvik skole - st. ref. 3866756667 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/2902 20181109 09.11.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Tospråklig lærer Høvik skole - st. ref. 3866756667 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/2902 20181109 09.11.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Tospråklig lærer Høvik skole - st. ref. 3866756667 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3692 20181109 09.11.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Midlertidige stillinger/ Vikariat sykepleier/helsefagarbeider/ -studenter Nøstehagen - st. ref. 3937191922 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3692 20181109 09.11.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Midlertidige stillinger/ Vikariat sykepleier/helsefagarbeider/ -studenter Nøstehagen - st. ref. 3937191922 ***** ***** ***** EPHORTE