eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/3259 20200704 04.07.2020 Inngående brev Tilskuddsbrev for 2020 – tiltak rettet mot sårbare barn og unge, Lier kommune UTDANNINGSDIREKTORATET EPHORTE
2020/3121 20200703 03.07.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeut, sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider/ assistent, sykepleier natt - st. ref. (4252994376) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/3121 20200703 03.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut, sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider/ assistent, sykepleier natt Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4252994376 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/3121 20200703 03.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut, sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider/ assistent, sykepleier natt Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4252994376 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/3121 20200703 03.07.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeut, sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider/ assistent, sykepleier natt - st. ref. (4252994376) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/3121 20200703 03.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut, sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider/ assistent, sykepleier natt Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4252994376 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/3121 20200703 03.07.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeut, sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider/ assistent, sykepleier natt - st. ref. (4252994376) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/3200 20200703 03.07.2020 Inngående brev 77/98 Øvre Eiker - Dokumenter fra Eiker kommune Hagen, Stine Kjørstad EPHORTE
2020/3201 20200703 03.07.2020 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse EPHORTE
2020/3210 20200703 03.07.2020 Inngående brev Høring av forslag til ny TT-forskrift for Viken fylkeskommune VIKEN FYLKESRÅD EPHORTE
2020/3213 20200703 03.07.2020 Inngående brev 15/390 - Anmodning om uttalelse - Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til opprydding i Gilhusbukta Miljødirektoratet EPHORTE
2020/3214 20200703 03.07.2020 Inngående brev Brev om nye tilskuddsmidler FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN EPHORTE
2020/3217 20200703 03.07.2020 Inngående brev Invitasjon til Webinar om prosjektkompetanse i læringsnettverk FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN EPHORTE
2020/3254 20200703 03.07.2020 Inngående brev Høringsutsendelse av Handlingsplan for skogbruk i Oslo og Viken 2020-2024 FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN EPHORTE
2020/3049 20200703 03.07.2020 Utgående brev Tranby legesenter - Vedtak om å ikke pålegge fjerning av komposteringshaug Tonny Tollefsen EPHORTE
2020/2574 20200703 03.07.2020 Inngående brev Avvik og tilsyn ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2680 20200703 03.07.2020 Inngående brev Midlertidig svar på forhåndsvarsel om driveplikt Adv Yngve Romsvik EPHORTE
2020/2248 20200703 03.07.2020 Internt notat uten oppfølging Informasjon om vedtak i klagesak Ikke Registrert/Blank EPHORTE
2020/2282 20200703 03.07.2020 Inngående brev 39/69 og 39/30 - Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses Kartverket Tinglysing EPHORTE
2020/2339 20200703 03.07.2020 Inngående brev Tilskudd - Oppfølging- og losfunksjoner for ungdom - 2020 Tilskuddsseksjonen Bufdir EPHORTE
2020/2348 20200703 03.07.2020 Utgående brev 170/6 Øvre Eiker - Utslippstillatelse Bjørn Steinar Andersen EPHORTE
2020/1609 20200703 03.07.2020 Inngående brev 24/40 - Etterlyser svar Quant Norway AS EPHORTE
2020/1634 20200703 03.07.2020 Inngående brev Korona-transport fra pasientreiser Vestre Viken HF EPHORTE
2020/1634 20200703 03.07.2020 Inngående brev Kartlegging av smittevern i hjemmetjenestene i kommunene Statens helsetilsyn EPHORTE
2020/1739 20200703 03.07.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200703 03.07.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1849 20200703 03.07.2020 Inngående brev Utkast til ny samarbeidsavtale for Den kulturelle skolesekken - innspill ønskes VIKEN FYLKESRÅD EPHORTE
2020/1884 20200703 03.07.2020 Inngående brev Regjeringens krisepakke fase 3 - Fordeling av kommunale næringsfond Viken 2020 VIKEN FYLKESRÅD EPHORTE
Ingen tilgang 20200703 03.07.2020 Inngående brev 12/23 Øvre Eiker - Øvre Skistadvei 5 - Tilleggsopplysninger til søknad om utslippstillatelse VACON AS EPHORTE
Ingen tilgang 20200703 03.07.2020 Inngående brev 79/152 Drammen - Det er vel bare 2G-regelen som står i veien her Ole Anders Bakke EPHORTE
2014/5102 20200703 03.07.2020 Inngående brev 108/30 - Ferdigmelding sanitærabonnement Åsveien 1 Reistad Assemblin AS EPHORTE
2015/313 20200703 03.07.2020 Inngående brev 172/5 - Nye opplysninger fra Frank Paulsen Valstad Gård EPHORTE
2015/422 20200703 03.07.2020 Internt notat 116/99 - Enebolig - Matrikkelskjema FA Per Erik Kristiansen EPHORTE
2015/4837 20200703 03.07.2020 Inngående brev Tilsagn om midler til sedimentovervåking i Ren Drammensfjordprosjektet i 2020 Miljødirektoratet EPHORTE
2016/478 20200703 03.07.2020 Inngående brev 15/318 - Søknad om ferdigattest Egil Andre Overeng Jacobsen EPHORTE
2016/1859 20200703 03.07.2020 Utgående brev 164/31 og 164/32 Øvre Eiker - Angående oppdatere dato på utslippstillatelse BUSKERUD VA AS EPHORTE
2017/2104 20200703 03.07.2020 Inngående brev 15/318 - Søknad om ferdigattest Egil Andre Overeng Jacobsen EPHORTE
2017/2543 20200703 03.07.2020 Inngående brev 15/318 - Søknad om ferdigattest Egil Andre Overeng Jacobsen EPHORTE
2018/981 20200703 03.07.2020 Inngående brev 52/155 - Korrespondanse om ny offentlig vei NBBO EPHORTE
2018/2562 20200703 03.07.2020 Utgående brev 151/114 - Tillatelse til tiltak. Rekkehus - Bygg C VILLA WIIG AS EPHORTE
2018/2563 20200703 03.07.2020 Utgående brev 151/114 - Tillatelse til tiltak. Bygg B - Rekkehus VILLA WIIG AS EPHORTE
2018/2566 20200703 03.07.2020 Utgående brev 151/114 - Tillatelse til tiltak. Rekkehus - Bygg A VILLA WIIG AS EPHORTE
2018/3172 20200703 03.07.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om opphold ***** EPHORTE
2018/4091 20200703 03.07.2020 Internt notat uten oppfølging Protokoll anskaffelse EPHORTE
2018/4113 20200703 03.07.2020 Inngående brev 123/116 -Søknad om IG for riving og nye garasjer Terje Grønmo Arkitekter AS EPHORTE
2019/999 20200703 03.07.2020 Inngående brev 174/42 - Fylkesmannen stadfester Lier kommunes vedtak FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN EPHORTE
2019/3116 20200703 03.07.2020 Inngående brev Støyende nattarbeider på Lier stasjon Fredrik Lien EPHORTE
2019/4650 20200703 03.07.2020 Utgående brev Praksisplass ***** EPHORTE
2019/4852 20200703 03.07.2020 Utgående brev Avslag på begjæring om innsyn ***** EPHORTE
2019/5242 20200703 03.07.2020 Inngående brev 52/14 Øvre Eiker - Kongsbergveien 20 - Søknad om utslippstillatelse Vestfossen VVS AS EPHORTE
2019/5292 20200703 03.07.2020 Inngående brev Spørsmål til Rådmannen - Et samfunn for alle - Tove Hofstad (V) Tove Hofstad EPHORTE
2019/5292 20200703 03.07.2020 Internt notat uten oppfølging Spørsmål til Rådmannen - Et samfunn for alle - Tove Hofstad (V) EPHORTE
2019/5906 20200703 03.07.2020 Utgående brev 144/46 - Referat fra møte 01.07.2020 om fradeling av tomter SOLLI ARKITEKTER AS m.fl. EPHORTE
2020/1 20200703 03.07.2020 Inngående brev 152/31 varsler kommunens eiendom 152/193 Moseng Poulsen arkitektur AS EPHORTE
2020/2 20200703 03.07.2020 Inngående brev Invitasjon til dialogarena - Område sørvest VIKEN FYLKESRÅD EPHORTE
2020/5 20200703 03.07.2020 Inngående brev Parkering av kjøretøy i Kvernbakken - Informasjon Leif Steinar Tønnesen EPHORTE
2020/7 20200703 03.07.2020 Inngående brev Analyserapport Lier kommune - EUNOMO-00264238 Lier kommune, Damtjern 2-3, 2020, uke 27 - 2 av 2 - AR-20-MM-054879-01 m.fl. Eurofins Environment EPHORTE
2020/7 20200703 03.07.2020 Inngående brev Analyserapport Lier kommune - EUNOMO-00264237 Lier kommune overvåking Damtjern 1, 2020, uke 27 - 4 av 4 - AR-20-MM-054932-01 m.fl. Eurofins Environment EPHORTE
2020/7 20200703 03.07.2020 Inngående brev Analyserapport Lier kommune - EUNOMO-00264236 Lier kommune overvåking Damtjern 4- 2020, uke 27 - 2 av 2 - AR-20-MM-054871-01 m.fl. Eurofins Environment EPHORTE
2020/7 20200703 03.07.2020 Inngående brev Analyserapport Lier kommune - EUNOMO-00264239 Lier kommune, Damtjern 2-1, 2020, uke 27 - 1 av 1 - AR-20-MM-054868-01 Eurofins Environment EPHORTE
2020/7 20200703 03.07.2020 Inngående brev Analyserapport Lier kommune - EUNOMO-00264235 Lier kommune, Damtjern 2-2, 2020, uke 27 - 1 av 1 - AR-20-MM-054870-01 Eurofins Environment EPHORTE
2020/7 20200703 03.07.2020 Inngående brev Analyserapport Lier kommune - EUNOMO-00264240 Lier kommune overvåking Damtjern 3- 2020, uke 27 - 3 av 3 - AR-20-MM-054881-01 m.fl. Eurofins Environment EPHORTE
2020/8 20200703 03.07.2020 Inngående brev MSIS-melding - ***** ***** Drammen legevakt EPHORTE
2020/8 20200703 03.07.2020 Inngående brev MSIS-melding - ***** ***** ***** Vestre Viken HF EPHORTE
2020/8 20200703 03.07.2020 Inngående brev MSIS-melding - ***** ***** ***** Drammen legevakt EPHORTE
2020/10 20200703 03.07.2020 Inngående brev Innsyn 2020/1658 Gunhild Hennum EPHORTE
2020/13 20200703 03.07.2020 Utgående brev Refusjon for barn med gratis plass i barnehage i Lier Drammen kommune EPHORTE
2020/13 20200703 03.07.2020 Inngående brev Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE
2020/13 20200703 03.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE
2020/13 20200703 03.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE
2020/13 20200703 03.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE
2020/13 20200703 03.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE
2020/13 20200703 03.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE
2020/13 20200703 03.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE
2020/13 20200703 03.07.2020 Utgående brev Answer to application for reduced parental payment/20 hours free daycare ***** EPHORTE
2020/22 20200703 03.07.2020 Inngående brev 115/166 - Konsesjonsfritak Jon Aasgaard EPHORTE
2020/45 20200703 03.07.2020 Utgående brev Nordengveien 12 - Konvertering til biobrenner Andreas Hauge EPHORTE
2020/238 20200703 03.07.2020 Inngående brev Godtgjørelse i forbindelse med bruk av multidose i perioden 1. - 30. juni 2020 Apotek 1 Gruppen AS EPHORTE
2020/254 20200703 03.07.2020 Inngående brev Ny havne- og farvannslov - Natur, friluftsliv og regulering av vannscooter/fritidsfartøy Norsk Friluftsliv EPHORTE
2020/336 20200703 03.07.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av spillemidler - 54086 - Flåtan tursti VIKEN FYLKESRÅD EPHORTE
2020/336 20200703 03.07.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av spillemidler - 54089 - Eiksetra turstier VIKEN FYLKESRÅD EPHORTE
2020/448 20200703 03.07.2020 Inngående brev Søknad om påslipp av oljeholdig avløpsvann Ragn-Sells AS EPHORTE
2020/610 20200703 03.07.2020 Inngående brev Refusjonskrav for barn i private barnehager i Oslo kommune Vår 2020 Oslo kommune EPHORTE
2020/767 20200703 03.07.2020 Inngående brev Lærlingsplass Adna Majetic EPHORTE
2020/1445 20200703 03.07.2020 Utgående brev Møte i Ungdomsrådet Terje Lucas Pålsson m.fl. EPHORTE
2020/608 20200702 02.07.2020 Utgående brev Tilkallingsvikar ***** EPHORTE
2020/336 20200702 02.07.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av spillemidler - 56304 - Sylling flerbrukshall VIKEN FYLKESRÅD EPHORTE
2020/336 20200702 02.07.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av spillemidler - 64049 - Heiahallen VIKEN FYLKESRÅD EPHORTE
2020/118 20200702 02.07.2020 Inngående brev Serveringsbevilling - Søknad King Food As EPHORTE
2020/22 20200702 02.07.2020 Utgående brev 164/45, 167/4 og 167/17 - Fortsatt mangelfulle opplysninger i egenerklæringsskjema SVENSSON NØKLEBY ADVOKATFIRMA ANS m.fl. EPHORTE
2020/22 20200702 02.07.2020 Utgående brev 164/45 167/4 og 167/17 - Konsesjonsfrihet registrert i Matrikkelen Kjell Oddvar Braathen EPHORTE
2020/15 20200702 02.07.2020 Inngående brev Vestsideveien 444 - Spørsmål om etterisolering Lars Dybdal EPHORTE
2020/13 20200702 02.07.2020 Inngående brev Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE
2020/10 20200702 02.07.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/3049 Løpenr: 36247/2020 Dokument tittel: Bekymringsmelding om forurensing ved dumping av talle i bekk Henrik Trømborg EPHORTE
2020/11 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad om ledsagerbevis - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/12 20200702 02.07.2020 Utgående brev Retur av utlån av mapper - Kommunaltekniske anlegg Auvijordet, 543.02.9 ForvaltningSenteret AS EPHORTE
2020/6 20200702 02.07.2020 Utgående brev Forespørsel om ledig stilling Kaspruk Ivan og Kaspruk Lilia EPHORTE
2020/6 20200702 02.07.2020 Utgående brev Forespørsel om ledig stilling Ireneusz Majchrzak EPHORTE
2020/6 20200702 02.07.2020 Utgående brev Forespørsel om ledig stilling Beata Legowska - Singh EPHORTE
2020/4 20200702 02.07.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=44wrqw, SakId=327117) ***** EPHORTE
2020/4 20200702 02.07.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=3e9r3r, SakId=328660) ***** EPHORTE
2020/4 20200702 02.07.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=b49pe4, SakId=302715) ***** EPHORTE
2020/4 20200702 02.07.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=w8pe8e, SakId=348234) ***** EPHORTE
2020/4 20200702 02.07.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=9p9rpb, SakId=335275) ***** EPHORTE
2020/4 20200702 02.07.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=9pkbpk, SakId=332733) ***** EPHORTE
2020/4 20200702 02.07.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=39wb9r, SakId=302732) ***** EPHORTE
2020/4 20200702 02.07.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=brr394, SakId=330043) ***** EPHORTE
2020/4 20200702 02.07.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=wk9w5r, SakId=326090) ***** EPHORTE
2020/4 20200702 02.07.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=br8eka, SakId=333229) ***** EPHORTE
2020/4 20200702 02.07.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=8543wq, SakId=328555) ***** EPHORTE
2020/4 20200702 02.07.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=ek386r, SakId=332986) ***** EPHORTE
2020/4 20200702 02.07.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=aq6bkk, SakId=349694) ***** EPHORTE
2020/4 20200702 02.07.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=r6438a, SakId=346179) ***** EPHORTE
2020/4 20200702 02.07.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=85ep36, SakId=324141) ***** EPHORTE
2020/4 20200702 02.07.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=are86r, SakId=327538) ***** EPHORTE
2020/4 20200702 02.07.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=9k6643, SakId=348775) ***** EPHORTE
2020/4 20200702 02.07.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=3e9w55, SakId=328918) ***** EPHORTE
2020/4 20200702 02.07.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=qk3k36, SakId=328214) ***** EPHORTE
2020/4 20200702 02.07.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=69qkee, SakId=324922) ***** EPHORTE
2020/4 20200702 02.07.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=arr9k3, SakId=331280) ***** EPHORTE
2019/5906 20200702 02.07.2020 Inngående brev 144/46 - Foreløpig svar på søknad om utvidet avkjøringstillatelse for 2 nye boligtomter Lier vei, vann og avløp KF EPHORTE
2019/5528 20200702 02.07.2020 Utgående brev 120/2 og 120/3 Øvre Eiker - Kolkinn 53 - Utslippstillatelse Henning Torgersen EPHORTE
2019/5528 20200702 02.07.2020 Inngående brev 120/2 Øvre Eiker - Kolkinn 53 - Aksept for tiltaket for gnr/bnr 122/7 Steinar Kvifte EPHORTE
2019/5528 20200702 02.07.2020 Inngående brev 120/2 Øvre Eiker - Kolkinn 53 - Kvittering for nabovarsel Henning Torgersen EPHORTE
2019/5528 20200702 02.07.2020 Inngående brev 120/2 Øvre Eiker - Kolkinn 53 - Signert nabovarsel Henning Torgersen EPHORTE
2019/5282 20200702 02.07.2020 Internt notat uten oppfølging Kontrakt - ***** ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20200702 02.07.2020 Inngående brev NVEs uttalelse - Offentlig ettersyn - Kommunal planstrategi 2019-2023 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) EPHORTE
Ingen tilgang 20200702 02.07.2020 Inngående brev Planstrategi for Lier 2019 - 2023 - Ny planstrategi - Synspunkter fra Statens vegvesen sendt fra Statens vegvesen Statens vegvesen EPHORTE
2019/3122 20200702 02.07.2020 Inngående brev 14/22, 14/267 og 14/261 - Flytskjema for offentlige søknader LINK arkitektur AS EPHORTE
2019/943 20200702 02.07.2020 Utgående brev 144/45 Lier - Svenskerudveien 18 B - Invitasjon til informasjonsmøte Jeanette Hennum EPHORTE
2019/4 20200702 02.07.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=6beakq, SakId=298192) ***** EPHORTE
2019/4 20200702 02.07.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=q84r34, SakId=241770) ***** EPHORTE
2019/4 20200702 02.07.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=84aarp, SakId=295527) ***** EPHORTE
2019/4 20200702 02.07.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=93k39a, SakId=295133) ***** EPHORTE
2019/4 20200702 02.07.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=9354w8, SakId=283875) ***** EPHORTE
2019/4 20200702 02.07.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=b483w4, SakId=294343) ***** EPHORTE
2019/4 20200702 02.07.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=5qa9ka, SakId=294835) ***** EPHORTE
2019/4 20200702 02.07.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=5qa9ka, SakId=294835) ***** EPHORTE
2018/4173 20200702 02.07.2020 Utgående brev 69/7 - Endring av gitt tillatelse E B NEDENES EPHORTE
2018/4195 20200702 02.07.2020 Utgående brev 144/57 - Mottatt klage på vedtak om avvisning av klage fra realitetsbehandling Erik Hennum m.fl. EPHORTE
2018/2465 20200702 02.07.2020 Inngående brev 115/26 - Søknad om igangsettingstillatelse Kuben Arkitektkontor AS EPHORTE
2018/2480 20200702 02.07.2020 Inngående brev Godkjenning av tariffavtale etter AML § 10.12.4 ledd mellom Fagforbundet og Lier kommune, Eikeliveien 7,9 og 11 Fagforbundet EPHORTE
2018/981 20200702 02.07.2020 Inngående brev 52/155 - Vedrørende tildeling av adresser Arkitektkontoret k16 AS EPHORTE
2018/639 20200702 02.07.2020 Utgående brev 183/3 Lier - Angående etablert avløpsrenseanlegg Inger Birkeland EPHORTE
2018/639 20200702 02.07.2020 Inngående brev 183/68 Lier - Åsegårdveien 32 - Serviceavtale Odin minirenseanlegg Inger Birkeland EPHORTE
2017/4469 20200702 02.07.2020 Inngående brev 155/53 Øvre Eiker - Utsette tømming - som ble tømt allikevel Arnkværn miljø og renovasjon AS EPHORTE
2017/4950 20200702 02.07.2020 Inngående brev Underretning til klager ***** EPHORTE
2017/4950 20200702 02.07.2020 Inngående brev Bekreftelse på anmeldt forhold 09.01.2020 ***** EPHORTE
2018/4 20200702 02.07.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=pMK0GG, SakId=173564) ***** EPHORTE
2018/4 20200702 02.07.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=prVqrl, SakId=188435) ***** EPHORTE
2018/4 20200702 02.07.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=prVqrl, SakId=188435) ***** EPHORTE
2018/4 20200702 02.07.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=pQ9vaj, SakId=177440) ***** EPHORTE
2018/4 20200702 02.07.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning (Ref=prVqrl, SakId=188435) ***** EPHORTE
2018/4 20200702 02.07.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=pQ9vaj, SakId=177440) ***** EPHORTE
2016/3345 20200702 02.07.2020 Inngående brev KJ30507 - NAF Mottakskvittering NAF EPHORTE
Ingen tilgang 20200702 02.07.2020 Utgående brev 100/95 Avslag på dispensasjon fra TEK10 §12-15 ARKITEKTDESIGN JAN LIE EPHORTE
2016/903 20200702 02.07.2020 Inngående brev 119/4 Lier - Skapertjernveien 11 - Pålegg om fjerning av overvann Ivar Julsrud EPHORTE
2016/1169 20200702 02.07.2020 Inngående brev 85/2 Modum - Jonsrudveien 88 - Tilleggsopplysninger til søknad om utslippstillatelse for planlagt enebolig VACON AS EPHORTE
2015/5287 20200702 02.07.2020 Utgående brev 172/5 - Tilbakemelding vedrørende ansvarsbelegging Plankompaniet AS EPHORTE
2015/1695 20200702 02.07.2020 Utgående brev Fullmakt Øystein Granheim EPHORTE
2015/2337 20200702 02.07.2020 Utgående brev 144/32 Lier - Svenskerudveien 8 - Invitasjon til informasjonsmøte Jan Christian Brekke Isachsen EPHORTE
2015/422 20200702 02.07.2020 Utgående brev 116/99 - Ferdigattest Håvard Stokkerud EPHORTE
2015/1023 20200702 02.07.2020 Utgående brev 139/42 Lier - Åmotveien 114 - Klargjøring av pålegg om utbedring av renseprosess for avløp Gunn Olaug Olsen m.fl. EPHORTE
2014/4579 20200702 02.07.2020 Utgående brev 144/30 Lier - Svenskerudveien 10 - Invitasjon til informasjonsmøte Marthe Lyngås Eklund EPHORTE
Ingen tilgang 20200702 02.07.2020 Inngående brev 79/152 Drammen - Hallingrudveien 3 - Ikke tilknyttet offentlig avløp i følge Drammen kommune Ole Anders Bakke EPHORTE
Ingen tilgang 20200702 02.07.2020 Utgående brev 144/24 Lier - Svenskerudveien 11 - Invitasjon til informasjonsmøte Synnøv Egenæs EPHORTE
Ingen tilgang 20200702 02.07.2020 Utgående brev 65/22 Lier - Resultater av prøvetaking Rolf Ingvar Fuglerud EPHORTE
Ingen tilgang 20200702 02.07.2020 Inngående brev 190/20 Lier - Liaveien 8 - Epost fra fagkyndig etter befaring 29.04 Knut Karlsen EPHORTE
Ingen tilgang 20200702 02.07.2020 Utgående brev 144/46 Lier - Svenskerudveien 12 - Invitasjon til informasjonsmøte Tonny Tollefsen EPHORTE
Ingen tilgang 20200702 02.07.2020 Utgående brev Angående påslippskrav Nortekstil Per Ole Brubak m.fl. EPHORTE
Ingen tilgang 20200702 02.07.2020 Inngående brev 50/27 Utsatt frist AD arkitekter EPHORTE
Ingen tilgang 20200702 02.07.2020 Inngående brev 70/1 Modum - Ødenesveien 30 - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann Fossum AS EPHORTE
Ingen tilgang 20200702 02.07.2020 Utgående brev 88/7 Lier - Resultater av prøvetaking Marit L Haugen Hvideberg m.fl. EPHORTE
Ingen tilgang 20200702 02.07.2020 Inngående brev 52/105 og 94/20 - Søknad om ferdigattest Arkitektkontoret k16 AS EPHORTE
2020/1850 20200702 02.07.2020 Utgående brev Salgsbevilling - Lokalbrygg AS LOKALBRYGG AS EPHORTE
2020/1739 20200702 02.07.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1739 20200702 02.07.2020 Utgående brev Svar på Koronatest ***** EPHORTE
2020/1634 20200702 02.07.2020 Inngående brev Informasjon til helseforetak og kommuneoverleger om tilgang på rekonvalesentplasma for bruk ved behandling av covid-19 Helsedirektoratet EPHORTE
2020/1634 20200702 02.07.2020 Inngående brev Oppfordring til samarbeid om sårbare barn og unge Justus- og beredskapsdepartement EPHORTE
2020/1575 20200702 02.07.2020 Utgående brev Svar på bekymringsmelding om døde trær - Gjellebekkveien Marius Næss Olsen EPHORTE
2020/1575 20200702 02.07.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om felling av trær Fosskoll borettslag EPHORTE
2020/1729 20200702 02.07.2020 Utgående brev Refusjon av moderasjonsordninger vår 2020 PLUTTEN FAMILIEBARNEHAGE DA EPHORTE
2020/2361 20200702 02.07.2020 Utgående brev 43/12 Lier - Steinsveien 9 - Svar angående grunnundersøkelser og nabovarsel Harald Steen EPHORTE
2020/2691 20200702 02.07.2020 Utgående brev 57/14 Drammen - Løysebakken 11 - Kreditert slamtømming 17.04.2020 Lillian Anne Horgen m.fl. EPHORTE
2020/2705 20200702 02.07.2020 Internt notat 81/22 - Anmodning om landbruksfaglig uttalelse Marit Helene Fjelltun EPHORTE
2020/2827 20200702 02.07.2020 Inngående brev 64/31 - Tilsyn med fyringsanlegg - Ingen avdekkede forhold Drammensregionens Brannvesen IKS EPHORTE
2020/2596 20200702 02.07.2020 Utgående brev Foreløpig svar LIER BÅTFORENING EPHORTE
2020/2427 20200702 02.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagansvarlig Lier kommune - st. ref. 4159113663 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2427 20200702 02.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagansvarlig Lier kommune - st. ref. 4159113663 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2427 20200702 02.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagansvarlig Lier kommune - st. ref. 4159113663 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2427 20200702 02.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagansvarlig Lier kommune - st. ref. 4159113663 ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2427 20200702 02.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagansvarlig Lier kommune - st. ref. 4159113663 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2427 20200702 02.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagansvarlig Lier kommune - st. ref. 4159113663 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2427 20200702 02.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagansvarlig Lier kommune - st. ref. 4159113663 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2427 20200702 02.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagansvarlig Lier kommune - st. ref. 4159113663 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2427 20200702 02.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagansvarlig Lier kommune - st. ref. 4159113663 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2427 20200702 02.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagansvarlig Lier kommune - st. ref. 4159113663 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2427 20200702 02.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagansvarlig Lier kommune - st. ref. 4159113663 ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2427 20200702 02.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagansvarlig Lier kommune - st. ref. 4159113663 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2427 20200702 02.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagansvarlig Lier kommune - st. ref. 4159113663 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2427 20200702 02.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagansvarlig Lier kommune - st. ref. 4159113663 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2427 20200702 02.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagansvarlig Lier kommune - st. ref. 4159113663 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2427 20200702 02.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagansvarlig Lier kommune - st. ref. 4159113663 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2427 20200702 02.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagansvarlig Lier kommune - st. ref. 4159113663 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2427 20200702 02.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagansvarlig Lier kommune - st. ref. 4159113663 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2427 20200702 02.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagansvarlig Lier kommune - st. ref. 4159113663 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2427 20200702 02.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Fagansvarlig Lier kommune - st. ref. 4159113663 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2458 20200702 02.07.2020 Utgående brev Sommerjobb Marie Paulsen EPHORTE
2020/2536 20200702 02.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Aktivitør Gifstad dagsenter, Lier kommune - st. ref. 4239571974 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2536 20200702 02.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Aktivitør Gifstad dagsenter, Lier kommune - st. ref. 4239571974 ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2536 20200702 02.07.2020 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Aktivitør Gifstad dagsenter, Lier kommune - st. ref. 4239571974 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/3097 20200702 02.07.2020 Utgående brev 144/42 Lier - Svenskerudveien 6 - Invitasjon til informasjonsmøte Torunn Bryhn EPHORTE
2020/3098 20200702 02.07.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om ytterligere tiltak for å begrense trafikanter som ignorerer skilt Raymond Paulsen EPHORTE
2020/3101 20200702 02.07.2020 Utgående brev 144/50 Lier - Svenskerudveien 14 - Invitasjon til informasjonsmøte Einar Modig EPHORTE
2020/3104 20200702 02.07.2020 Utgående brev 144/47 Lier - Svenskerudveien 16 - Invitasjon til informasjonsmøte Jane T Pedersen Hennum EPHORTE
2020/3121 20200702 02.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut, sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider/ assistent, sykepleier natt Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4252994376 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/3121 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeut, sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider/ assistent, sykepleier natt - st. ref. (4252994376) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/3121 20200702 02.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut, sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider/ assistent, sykepleier natt Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4252994376 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/3121 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeut, sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider/ assistent, sykepleier natt - st. ref. (4252994376) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/3121 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeut, sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider/ assistent, sykepleier natt - st. ref. (4252994376) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/3121 20200702 02.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut, sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider/ assistent, sykepleier natt Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4252994376 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/3121 20200702 02.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut, sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider/ assistent, sykepleier natt Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4252994376 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/3121 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeut, sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider/ assistent, sykepleier natt - st. ref. (4252994376) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/3121 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeut, sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider/ assistent, sykepleier natt - st. ref. (4252994376) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/3121 20200702 02.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut, sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider/ assistent, sykepleier natt Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4252994376 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/3121 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeut, sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider/ assistent, sykepleier natt - st. ref. (4252994376) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/3121 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeut, sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider/ assistent, sykepleier natt - st. ref. (4252994376) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/3121 20200702 02.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut, sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider/ assistent, sykepleier natt Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4252994376 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/3121 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeut, sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider/ assistent, sykepleier natt - st. ref. (4252994376) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/3121 20200702 02.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut, sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider/ assistent, sykepleier natt Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4252994376 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/3121 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeut, sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider/ assistent, sykepleier natt - st. ref. (4252994376) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/3121 20200702 02.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut, sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider/ assistent, sykepleier natt Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4252994376 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/3121 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeut, sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider/ assistent, sykepleier natt - st. ref. (4252994376) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/3121 20200702 02.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut, sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider/ assistent, sykepleier natt Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4252994376 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/3121 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeut, sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider/ assistent, sykepleier natt - st. ref. (4252994376) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/3121 20200702 02.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut, sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider/ assistent, sykepleier natt Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4252994376 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/3121 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeut, sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider/ assistent, sykepleier natt - st. ref. (4252994376) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/3121 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeut, sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider/ assistent, sykepleier natt - st. ref. (4252994376) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/3121 20200702 02.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut, sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider/ assistent, sykepleier natt Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4252994376 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/3121 20200702 02.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut, sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider/ assistent, sykepleier natt Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4252994376 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/3121 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeut, sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider/ assistent, sykepleier natt - st. ref. (4252994376) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/3121 20200702 02.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut, sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider/ assistent, sykepleier natt Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4252994376 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/3121 20200702 02.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut, sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider/ assistent, sykepleier natt Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4252994376 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/3121 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeut, sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider/ assistent, sykepleier natt - st. ref. (4252994376) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/3121 20200702 02.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut, sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider/ assistent, sykepleier natt Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4252994376 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/3121 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeut, sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider/ assistent, sykepleier natt - st. ref. (4252994376) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/3121 20200702 02.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut, sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider/ assistent, sykepleier natt Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4252994376 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/3121 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Miljøterapeut, sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider/ assistent, sykepleier natt - st. ref. (4252994376) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/3121 20200702 02.07.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Miljøterapeut, sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider/ assistent, sykepleier natt Mangfold og mestring, Lier kommune - st. ref. 4252994376 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/2929 20200702 02.07.2020 Internt notat uten oppfølging Telefonsamtale 1.7. EPHORTE