eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20200923 23.09.2020 Inngående brev Kvittering på levert undersøkelse - Arkivverkets undersøkelse av arkivhold 2020 Riksarkivet EPHORTE
Ingen tilgang 20200923 23.09.2020 Internt notat uten oppfølging Besvarelse på undersøkelse 2020 EPHORTE
Ingen tilgang 20200923 23.09.2020 Utgående brev 17/2 Øvre Eiker - Loesdalsveien 227 - Bestiller slamtømming nå Ringerike Septikservice EPHORTE
Ingen tilgang 20200923 23.09.2020 Inngående brev 109/115 Modum - Service Biovac 2020 Lars Kalleberg EPHORTE
Ingen tilgang 20200923 23.09.2020 Utgående brev 147/13 Modum - Korsbøenveien 282 - Restanseforespørsel Eiendomsmegler Dahl EPHORTE
2015/1251 20200923 23.09.2020 Utgående brev 59/5 Lier - Askveien 39 - Søppel i tanken KALMO GÅRD AS EPHORTE
2015/1829 20200923 23.09.2020 Inngående brev 100/67 - Henvendelse vedrørende registrering av ferdigattest i Kartverket Irene Frøiland EPHORTE
2016/707 20200923 23.09.2020 Inngående brev 145/56 - Søknad om ferdigattest Jørgen Rønningen EPHORTE
2016/1786 20200923 23.09.2020 Internt notat uten oppfølging Protokoll for valg av verneombud EPHORTE
2016/1823 20200923 23.09.2020 Inngående brev Svar på tilbud om frivillig vern av skog i Flagret Fylkesmannen i Oslo og Viken EPHORTE
2016/4470 20200923 23.09.2020 Inngående brev 145/101 - Søknad om ferdigattest Jørgen Rønningen EPHORTE
2017/190 20200923 23.09.2020 Utgående brev Anmodning om uttalelse ny stedfortreder salgsbevilling Kiwi 528 Lierbyen SØR-ØST POLITIDISTRIKT EPHORTE
2017/2292 20200923 23.09.2020 Utgående brev 64/31 - Behov for dokumentasjon i forbindelse med krav om dekning av saksomkostninger SVENSSON NØKLEBY ADVOKATFIRMA ANS m.fl. EPHORTE
2018/1535 20200923 23.09.2020 Inngående brev 39/95 - Svar på kommunens brev av 18.09.2020 Helgerud Byggtegning AS EPHORTE
2018/1833 20200923 23.09.2020 Utgående brev 95/143 - Mangler ved søknad om igangsettingstillatelse 3 Norconsult AS EPHORTE
2018/2458 20200923 23.09.2020 Inngående brev 157/40 - Søknad om ferdigattest Nguyen Hanh Van EPHORTE
2018/3767 20200923 23.09.2020 Utgående brev 16/27 Dispensasjon fra bebyggelesgraden DREKARSVIK ARKITEKTKONTOR SZCZESNIAK EPHORTE
2018/3767 20200923 23.09.2020 Internt notat 16/27 Registrering av dispensasjon i planregisteret Jadranka Kurtic EPHORTE
2018/3767 20200923 23.09.2020 Inngående brev 16/27 - Ettersendelse av dokumentasjon Drekarsvik Arkitektkontor EPHORTE
2019/12 20200923 23.09.2020 Utgående brev Retur av utlånt helsestasjonmappe - ***** ***** ***** ForvaltningSenteret AS EPHORTE
2019/2671 20200923 23.09.2020 Utgående brev Utslippstillatelse til Protan AS avd. Lier - forespørsel om opplysninger FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN EPHORTE
2019/2700 20200923 23.09.2020 Inngående brev 83/6 - Bekreftelse i forbindelse med mangelbrev Ørnulf Haugsrud EPHORTE
2019/2700 20200923 23.09.2020 Inngående brev 83/6 - Vedlegg til søknad om midlertidig brukstillatelse Arkitekt Solli EPHORTE
2019/2813 20200923 23.09.2020 Inngående brev 83/6 - Midlertidig brukstillatelse Lier kommune EPHORTE
2019/3592 20200923 23.09.2020 Utgående brev Midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet som pedagogisk leder i Heia FUS barnehage - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3592 20200923 23.09.2020 Utgående brev Midlertidig dispensasjon fra pedagognorm / krav om utdanning som barnehagelærer i Utsikten barnehage - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3832 20200923 23.09.2020 Inngående brev 129/9 - Tidligere hjemmelshaver bekrefter at saken kan trekkes Martin Borgen EPHORTE
2019/5812 20200923 23.09.2020 Utgående brev 111/110 - varsel om oppmålingsforretning Ulf Bernhard Nyrud Hansen m.fl. EPHORTE
2020/4 20200923 23.09.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=pwe8pp, SakId=358212) ***** EPHORTE
2020/4 20200923 23.09.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=pwe8pp, SakId=358212) ***** EPHORTE
2020/4 20200923 23.09.2020 Inngående brev Startlån søknad (Ref=aq4p4a, SakId=359324) ***** EPHORTE
2020/4 20200923 23.09.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=kbrr3a, SakId=357581) ***** EPHORTE
2020/10 20200923 23.09.2020 Inngående brev Innsyn i byggesak Erlend Heli EPHORTE
2020/22 20200923 23.09.2020 Utgående brev 150/10 - Konsesjonsfritak Nanna Green EPHORTE
2020/22 20200923 23.09.2020 Utgående brev 150/10 - Konsesjonsfritak Nanna Green EPHORTE
2020/27 20200923 23.09.2020 Utgående brev Arrangementstilskudd/underskuddsgaranti - Svar Marte Arnesen EPHORTE
2020/118 20200923 23.09.2020 Utgående brev Serveringsbevilling Stasjonsdrift Maira AS Stasjonsdrift Maira As EPHORTE
2020/462 20200923 23.09.2020 Utgående brev Informasjon om stenging Foreldre EPHORTE
2020/462 20200923 23.09.2020 Utgående brev Vedtak om stenging av barnehage Noahs Ark EPHORTE
2020/1217 20200923 23.09.2020 Utgående brev Søknad om tilskudd 2, år2 for ***** ***** ***** Integrerings- og mangfoldsdirektoratet EPHORTE
2020/1217 20200923 23.09.2020 Utgående brev Søknad om tilskudd 2, år 1 - ***** ***** ***** Integrerings- og mangfoldsdirektoratet EPHORTE
2020/1217 20200923 23.09.2020 Utgående brev Søknad om tilskudd 2, år 2 for ***** ***** ***** Integrerings- og mangfoldsdirektoratet EPHORTE
2020/1217 20200923 23.09.2020 Utgående brev Søknad om tilskudd 2, år 1 for ***** ***** ***** Integrerings- og mangfoldsdirektoratet EPHORTE
2020/1217 20200923 23.09.2020 Utgående brev Søknad om tilskudd 1, år 2 for ***** ***** ***** ***** Integrerings- og mangfoldsdirektoratet EPHORTE
2020/1315 20200923 23.09.2020 Inngående brev Tormod Auvi - Ber om bekreftelse av jordbruksvirksomhet for å dokumentere behov for kjøp og bruk av kunstgjødsel Tormod Auvi EPHORTE
2020/1481 20200923 23.09.2020 Inngående brev 104/1 - drenering av landbruksjord - uttalelse om kulturminner VIKEN FYLKESRÅD EPHORTE
2020/1973 20200923 23.09.2020 Utgående brev Tilbud om arbeidsavtale på pensjonistvilkår ***** EPHORTE
2020/3027 20200923 23.09.2020 Utgående brev Orientering om saksgang - klagesak ***** EPHORTE
2020/3027 20200923 23.09.2020 Utgående brev Rettelse - brev om saksgang ***** EPHORTE
2020/3291 20200923 23.09.2020 Inngående brev 31/83 - Revidert Utomhusplan Edward Gunnar Wahlstrøm Nesse EPHORTE
2020/3291 20200923 23.09.2020 Inngående brev 31/83 - Svar Uttalelse Edward Gunnar Wahlstrøm Nesse EPHORTE
2020/3291 20200923 23.09.2020 Inngående brev 31/83 - Avkjøringstillatelse Edward Gunnar Wahlstrøm Nesse EPHORTE
2020/3343 20200923 23.09.2020 Utgående brev 110/1 Tuverudveien 9 - Fradeling av tomt fra landbrukseiendom - Informasjon om saksbehandling Ole Herman Fjelltun EPHORTE
2020/3360 20200923 23.09.2020 Utgående brev Orientering om saksgang - klagesak ***** EPHORTE
2020/3362 20200923 23.09.2020 Utgående brev Orientering om saksgang - klagesak ***** EPHORTE
2020/3693 20200923 23.09.2020 Inngående brev Tilsagnsbrev for Den kulturelle skolesekken – skoleåret 2020-21 - Til abonnementskommunene i Viken VIKEN FYLKESRÅD EPHORTE
2020/3905 20200923 23.09.2020 Internt notat uten oppfølging Spørsmål til kommunedirektøren - Anskaffelse av leverandører for brukerstyrt personlig assistanse - Morten Egeberg (KRF) EPHORTE
2020/3942 20200923 23.09.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Faste helger ved Fosshagen Ressurssenter - st. ref. (4284640705) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/3942 20200923 23.09.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Faste helger ved Fosshagen Ressurssenter - st. ref. (4284640705) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/3942 20200923 23.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Faste helger ved Fosshagen Ressurssenter Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4284640705 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/3942 20200923 23.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Faste helger ved Fosshagen Ressurssenter Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4284640705 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/4023 20200923 23.09.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Sykepleier - st. ref. (4286764099) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/4023 20200923 23.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Lier kommune - st. ref. 4286764099 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/4036 20200923 23.09.2020 Utgående brev Nattarbeid på bru i Lierbyen Edgaras Ramazauskas EPHORTE
2020/4082 20200923 23.09.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider - st. ref. (4285807212) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/4082 20200923 23.09.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider - st. ref. (4285807212) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/4082 20200923 23.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Tranbylia bofellesskap, Lier kommune - st. ref. 4285807212 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/4082 20200923 23.09.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider - st. ref. (4285807212) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/4082 20200923 23.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Tranbylia bofellesskap, Lier kommune - st. ref. 4285807212 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/4082 20200923 23.09.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider - st. ref. (4285807212) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/4082 20200923 23.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Tranbylia bofellesskap, Lier kommune - st. ref. 4285807212 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/4082 20200923 23.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Tranbylia bofellesskap, Lier kommune - st. ref. 4285807212 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/4096 20200923 23.09.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Avdelingsleder - st. ref. (4288874827) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/4096 20200923 23.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Avdelingsleder Hegg skole, Lier kommune - st. ref. 4288874827 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/4132 20200923 23.09.2020 Utgående brev 180/8 Øvre Eiker - Videresending av henvendelse vedrørende kloakk Gro Fosnæs EPHORTE
2020/4137 20200923 23.09.2020 Utgående brev 115/3 Modum - Tandbergveien 110 - Dokumentasjon av avløpsløsning ved rehabilitering Mari Enger EPHORTE
2020/4173 20200923 23.09.2020 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse EPHORTE
2020/4182 20200923 23.09.2020 Internt notat uten oppfølging Dokumentasjon - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/4217 20200923 23.09.2020 Inngående brev Kontraktsformularer Securitas AS EPHORTE
2020/4236 20200923 23.09.2020 Inngående brev Høring - Endringer i forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til læreplass for Viken fylkeskommune § 4- 1- Inntaksordning VIKEN FYLKESRÅD EPHORTE
2020/4148 20200922 22.09.2020 Inngående brev 101/23 - Søknad om deling HRP EPHORTE
2020/4149 20200922 22.09.2020 Inngående brev 102/33 - Søknad om deling HRP EPHORTE
2020/4150 20200922 22.09.2020 Inngående brev Høring - Forslag til midlertidig endring i valgforskriften - adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement EPHORTE
2020/4156 20200922 22.09.2020 Inngående brev Høring - Endringer i forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften) om økning av timeantall til veiledning for leger under spesialisering i allmennmedisin Det kongelige helse- og omsorgsdepartement EPHORTE
2020/4163 20200922 22.09.2020 Inngående brev Rundskriv I-6/2020 Forholdet mellom helselovgivningen og såkalt jomfruhinnekontroll Det kongelige helse- og omsorgsdepartement EPHORTE
2020/4171 20200922 22.09.2020 Inngående brev Signert databehandleravtale mellom Lier kommune og Helseapps AS Helseapps AS EPHORTE
2020/4095 20200922 22.09.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider/barne-og ungdomsarbeider/ufaglærte med erfaring innen fagfeltet - st. ref. (4284806466) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/4082 20200922 22.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Tranbylia bofellesskap, Lier kommune - st. ref. 4285807212 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/4082 20200922 22.09.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider - st. ref. (4285807212) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/4082 20200922 22.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Tranbylia bofellesskap, Lier kommune - st. ref. 4285807212 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/4082 20200922 22.09.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider - st. ref. (4285807212) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/4082 20200922 22.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Tranbylia bofellesskap, Lier kommune - st. ref. 4285807212 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/4082 20200922 22.09.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider - st. ref. (4285807212) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/4036 20200922 22.09.2020 Inngående brev Stengingen av Hegsbroa Nils Petter Wamstad EPHORTE
2020/4036 20200922 22.09.2020 Inngående brev Svar på henvendelse i forbindelse med nabovarsel EIQON Anlegg AS EPHORTE
2020/4036 20200922 22.09.2020 Inngående brev Svar på nabovarsel i forbindelse med rehabilitering av bru Michael Thomas Lee EPHORTE
2020/3942 20200922 22.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Faste helger ved Fosshagen Ressurssenter Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4284640705 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/3942 20200922 22.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Faste helger ved Fosshagen Ressurssenter Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4284640705 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/3942 20200922 22.09.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Faste helger ved Fosshagen Ressurssenter - st. ref. (4284640705) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/3942 20200922 22.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Faste helger ved Fosshagen Ressurssenter Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4284640705 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/3942 20200922 22.09.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Faste helger ved Fosshagen Ressurssenter - st. ref. (4284640705) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/3942 20200922 22.09.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Faste helger ved Fosshagen Ressurssenter - st. ref. (4284640705) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/3905 20200922 22.09.2020 Internt notat uten oppfølging Spørsmål til kommunedirektøren - Melding 20/2020 Utvalg for miljø og plan - Søren Falch Zapffe (H) EPHORTE
2020/3905 20200922 22.09.2020 Internt notat uten oppfølging Spørsmål til kommunedirektøren - Annekset - Treffsted for personer med rusproblematikk - Tove Hofstad (V) EPHORTE
2020/3905 20200922 22.09.2020 Inngående brev Spørsmål til kommunedirektøren - Læringsverk - Espen Lahnstein (SP) Espen Lahnstein EPHORTE
2020/3905 20200922 22.09.2020 Inngående brev Spørsmål til kommunedirektøren - Anskaffelse av leverandører for brukerstyrt personlig assistanse - Morten Egeberg (KRF) Morten Egeberg EPHORTE
2020/3883 20200922 22.09.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Avdelingsleder - st. ref. (4283162379) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/3883 20200922 22.09.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Avdelingsleder Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4283162379 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/3664 20200922 22.09.2020 Utgående brev Kunngjøring - Hjulgraver Doffin m.fl. EPHORTE
2020/3496 20200922 22.09.2020 Inngående brev 145/375 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring Arve Haug EPHORTE
2020/2921 20200922 22.09.2020 Inngående brev Luktutslipp Protan Drammen EPHORTE
2020/1481 20200922 22.09.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil, 999116337 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/1481 20200922 22.09.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - smil Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/1481 20200922 22.09.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 914465125 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/1481 20200922 22.09.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 969088703 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/1481 20200922 22.09.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 914465125 Landbruksdirektoratet EPHORTE
2020/1575 20200922 22.09.2020 Inngående brev Klipping av trær Strand brua Liv Marit Sætra EPHORTE
2020/1575 20200922 22.09.2020 Inngående brev Felle tre på friareal- Skansen - Tranby Sindre Rivrud Herlofsen EPHORTE
2020/118 20200922 22.09.2020 Inngående brev Uttalelse vedrørende vandelsvurdering – Fjordbyen Innkvartering Skatteetaten EPHORTE
2020/13 20200922 22.09.2020 Inngående brev Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE
2020/7 20200922 22.09.2020 Inngående brev Analyserapport Lier kommune - EUNOMO-00271005 Vannprøve - 1 av 1 - AR-20-MM-078759-01 Eurofins Environment EPHORTE
2020/7 20200922 22.09.2020 Inngående brev Analyserapport Lier kommune - EUNOMO-00270612 Vannprøver - 4 av 4 - AR-20-MM-079044-01 m.fl. Eurofins Environment EPHORTE
2020/7 20200922 22.09.2020 Inngående brev Analyserapport Lier kommune - EUNOMO-00270756 Vannprøver - 4 av 4 - AR-20-MM-077426-01 m.fl. Eurofins Environment EPHORTE
2020/7 20200922 22.09.2020 Inngående brev Analyserapport Lier kommune - EUNOMO-00270890 Vannprøver - 5 av 5 - AR-20-MM-079441-01 m.fl. Eurofins Environment EPHORTE
2020/7 20200922 22.09.2020 Inngående brev Analyserapport Lier kommune - EUNOMO-00269865 Drikkevannsprøver Svenskerudveien - 6 av 6 - AR-20-MM-077250-01 m.fl. Eurofins Environment EPHORTE
2020/10 20200922 22.09.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/5906 Løpenr: 47251/2020 Dokument tittel: 144/46 - Kulturminneregistrering i forbindelse med fradeling av tomter Henrik Trømborg EPHORTE
2020/10 20200922 22.09.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring Drammens Tidende EPHORTE
2020/1 20200922 22.09.2020 Inngående brev 48/39 varsler kommunens eiendom 48/179 Robert Braathen og Heini Marie Aas EPHORTE
2020/1 20200922 22.09.2020 Inngående brev 145/56 varsler kommunens eiendom 145/4 Sanja Dragosavlejvic EPHORTE
2019/3832 20200922 22.09.2020 Inngående brev 129/9 - Trekker sak fra videre behandling Erik Teigen EPHORTE
2019/2813 20200922 22.09.2020 Inngående brev 111/110 - varsel om oppmålingsforretning Lier kommune EPHORTE
2018/2324 20200922 22.09.2020 Inngående brev 111/22 - E-postkorrespondanse vedr. dispensasjonssøknad Anne Grimsrud EPHORTE
2018/1508 20200922 22.09.2020 Utgående brev Forespørsel om møte Kommunedelplan for samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt Viken fylkeskommune m.fl. EPHORTE
2017/4906 20200922 22.09.2020 Inngående brev 117/356 - Søknad om ferdigattest ATP Arkiteketer AS EPHORTE
2015/1914 20200922 22.09.2020 Internt notat uten oppfølging 100/1 Modum - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20200922 22.09.2020 Inngående brev 82/12 - Søknad om ferdigattest Mark Gerard Jaques Olman EPHORTE
2014/4403 20200922 22.09.2020 Internt notat uten oppfølging 137/26 Modum - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20200922 22.09.2020 Inngående brev 17/2 Øvre Eiker - Service Biovac 2020 Lars Kalleberg EPHORTE
Ingen tilgang 20200922 22.09.2020 Internt notat uten oppfølging 100/29 Modum - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20200922 22.09.2020 Internt notat uten oppfølging 82/4 Modum - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20200922 22.09.2020 Inngående brev 131/11 Øvre Eiker - Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Buskerud VA AS EPHORTE
Ingen tilgang 20200922 22.09.2020 Inngående brev 195/13 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20200922 22.09.2020 Internt notat uten oppfølging 142/12 Modum -Tilsyn av avløpsanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20200922 22.09.2020 Internt notat uten oppfølging 136/9 Modum - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20200922 22.09.2020 Inngående brev 113/23 - Søknad om ferdigattest Byggmester Bent Fuglerud AS EPHORTE
Ingen tilgang 20200922 22.09.2020 Inngående brev 4/32 Modum - Service Biovac 2020 Lars Kalleberg EPHORTE
Ingen tilgang 20200922 22.09.2020 Inngående brev 102/13 - Søknad om ferdigattest Byggmester Bent Fuglerud AS EPHORTE
Ingen tilgang 20200921 21.09.2020 Utgående brev 58/6 og 58/13 Ferdigattest Søndre Eggevei 27 - Nytt bygg, soveavdeling for gjestearbeidere PLANKOMPANIET, LUNDE PLAN OG PROSJEKTERING AS EPHORTE
Ingen tilgang 20200921 21.09.2020 Inngående brev 7/3/1 Modum - Bilde fra Gulsrudtangen 59 (14.09.20) Idun Rognerud EPHORTE
Ingen tilgang 20200921 21.09.2020 Inngående brev 176/24 Øvre Eiker - Service Biovac 2020 Lars Kalleberg EPHORTE
Ingen tilgang 20200921 21.09.2020 Utgående brev 148/78 Ferdigattest Roseveien 9 - Rehabilitering av bad LIER RØRSENTER AS EPHORTE
Ingen tilgang 20200921 21.09.2020 Internt notat uten oppfølging 146/16 Modum - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20200921 21.09.2020 Inngående brev 146/16 Modum - Bilder fra tilsyn 11.09.2020 Tor Birger Johansen EPHORTE
Ingen tilgang 20200921 21.09.2020 Inngående brev 65/22 Lier - Service Biovac 2020 Lars Kalleberg EPHORTE
Ingen tilgang 20200921 21.09.2020 Utgående brev 145/446 - Ferdigattest PLANKOMPANIET, LUNDE PLAN OG PROSJEKTERING AS EPHORTE
Ingen tilgang 20200921 21.09.2020 Utgående brev 12/23 Øvre Eiker - Øvre Skistadvei 56 - Utslippstillatelse Lars Erik Stigen EPHORTE
Ingen tilgang 20200921 21.09.2020 Utgående brev 144/46 Lier - Svenskerudveien 12 - Avslag på søknad om utslippstillatelse Tonny Tollefsen m.fl. EPHORTE
Ingen tilgang 20200921 21.09.2020 Utgående brev 144/46 Lier - Svenskerudveien 12 - Resultater for drikkevannsprøver tatt ut 02.09.2020 Cathrine Tollefsen m.fl. EPHORTE
Ingen tilgang 20200921 21.09.2020 Inngående brev 147/16 Modum - Bilder fra tilsyn 11.09.2020 Tor Birger Johansen EPHORTE
Ingen tilgang 20200921 21.09.2020 Inngående brev 145/307 - Søknad om ferdigattest Jørgen Thaule EPHORTE
Ingen tilgang 20200921 21.09.2020 Internt notat uten oppfølging 156/36 Modum - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20200921 21.09.2020 Internt notat uten oppfølging 158/9 Modum - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20200921 21.09.2020 Inngående brev 15/4 Øvre Eiker - Service Biovac 2020 Lars Kalleberg EPHORTE
Ingen tilgang 20200921 21.09.2020 Utgående brev 72/61 Modum - Resultater av prøvetaking Hege Løvstad Bye m.fl. EPHORTE
Ingen tilgang 20200921 21.09.2020 Utgående brev 144/24 Lier - Svenskerudveien 11 - Resultater for drikkevannsprøver tatt ut 02.09.2020 Synnøv Egenæs EPHORTE
Ingen tilgang 20200921 21.09.2020 Inngående brev 73/12 Drammen - Service Biovac Lars Kalleberg EPHORTE
2014/4579 20200921 21.09.2020 Utgående brev 144/30 Lier - Svenskerudveien 10 - Resultater for drikkevannsprøver tatt ut 02.09.2020 Marthe Lyngås Eklund m.fl. EPHORTE
2014/4727 20200921 21.09.2020 Inngående brev 12/22 Øvre Eiker - Service Biovac 2020 Lars Kalleberg EPHORTE
2014/4734 20200921 21.09.2020 Inngående brev 60/4 Øvre Eiker - Service Biovac 2020 Lars Kalleberg EPHORTE
2014/4746 20200921 21.09.2020 Inngående brev 78/8 Øvre Eiker - Service Biovac 2020 Lars Kalleberg EPHORTE
2014/4746 20200921 21.09.2020 Utgående brev 78/8 Øvre Eiker - Skotselvveien 345 - Avslutning av pålegg Linda Schinnes m.fl. EPHORTE
2015/63 20200921 21.09.2020 Inngående brev 57/1 Lier - Service Biovac 2020 Lars Kalleberg EPHORTE
2015/63 20200921 21.09.2020 Inngående brev 57/1 Lier - Service Biovac 2020 Lars Kalleberg EPHORTE
2015/174 20200921 21.09.2020 Inngående brev 183/10 Øvre Eiker - Service Biovac 2020 Lars Kalleberg EPHORTE
2015/776 20200921 21.09.2020 Inngående brev 140/2 Lier - Service Biovac 2020 Lars Kalleberg EPHORTE
2015/2337 20200921 21.09.2020 Utgående brev 144/32 Lier - Svenskerudveien 8 - Resultater for drikkevannsprøver tatt ut 02.09.2020 Jan C Brekke Isachsen EPHORTE
2015/1251 20200921 21.09.2020 Inngående brev 59/5 Lier - Service Biovac 2020 Lars Kalleberg EPHORTE
2015/1023 20200921 21.09.2020 Inngående brev 139/42 Lier - Service Biovac 2020 Lars Kalleberg EPHORTE
2015/1042 20200921 21.09.2020 Inngående brev 158/4 Lier - Service Biovac 2020 Lars Kalleberg EPHORTE
2015/4452 20200921 21.09.2020 Utgående brev 145/36 Ferdigattest Larsehagan 17 - Innredning av kjeller Lasse Fjeldberg EPHORTE
2016/1529 20200921 21.09.2020 Utgående brev 145/483 Ferdigattest Svendsebråtan 8 b - Bruksendring av loft Turid Hellgren EPHORTE
2016/918 20200921 21.09.2020 Utgående brev 123/90 Ferdigattest Lønneveien 10 - Tilbygg Jaswinder Singh Grewal EPHORTE
2017/282 20200921 21.09.2020 Utgående brev Sluttavregning bevillingsgebyr skjenkebevilling - Eiksetra Turisthytte Anne Nymoen Jensen Eiksetra Turisthytte Anne Nymoen Jensen EPHORTE
2017/1804 20200921 21.09.2020 Utgående brev Bevillingsgebyr for 2020 Ankeret AS ANKERET AS EPHORTE
2017/1804 20200921 21.09.2020 Inngående brev Omsetningsoppgave 2020 Gatis Gitendorfs EPHORTE
2017/190 20200921 21.09.2020 Inngående brev Søknad om godkjenning av ny stedfortreder på salgsbevillingen hos KIWI 528 Lierbyen KIWI Minidrift AS EPHORTE
2016/4336 20200921 21.09.2020 Utgående brev 145/7 Ferdigattest Kraftveien 12 - Riving av bolig AF DECOM AS EPHORTE
2016/3945 20200921 21.09.2020 Inngående brev 112/209 - Søknad om ferdigattest Aud Eli Thjømøe EPHORTE
2017/4519 20200921 21.09.2020 Internt notat uten oppfølging 161/3 Modum - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
2017/4519 20200921 21.09.2020 Inngående brev 161/3 Modum - Bilder fra tilsyn 11.09.2020 Tor Birger Johansen EPHORTE
2017/5705 20200921 21.09.2020 Internt notat uten oppfølging Referat fra tverrfaglig møte 17.09.2020 Hennummarka skole EPHORTE
2018/1560 20200921 21.09.2020 Utgående brev Bestilling - Engersand - Gjenomføring av ikke fullført oppmålingsforretning Erik Tandberg (Tandberg Oppmåling As)" (tandberg.oppmaaling@online.no) EPHORTE
2018/2480 20200921 21.09.2020 Inngående brev Protokoll - Godkjenning av tariffavtale etter AML § 10-12 (4) mellom Fagforbundet og Lier kommune, Eikeliveien, en bruker født -93. Fagforbundet EPHORTE
2018/2553 20200921 21.09.2020 Internt notat uten oppfølging 151/114 - protokoll for oppmålingsforretnng EPHORTE
2018/2553 20200921 21.09.2020 Internt notat uten oppfølging 151/116 - matrikkelbrev EPHORTE
2018/2553 20200921 21.09.2020 Utgående brev 151/116 - utsendelse av matrikkelbrev KOBBERVIKDALEN 117 AS EPHORTE
2018/2242 20200921 21.09.2020 Internt notat 100/70 Matrikkelskjema - midlertidig bruk Per Erik Kristiansen EPHORTE
2018/2242 20200921 21.09.2020 Utgående brev 100/70 Midlertidig brukstillatelse - deler av bygget BE-CON AS EPHORTE
2018/3023 20200921 21.09.2020 Inngående brev 123/43 - Melding om vedtak - Statusendring Lier vei, vann og avløp KF EPHORTE
2018/3936 20200921 21.09.2020 Utgående brev 95/144 - Midlertidig brukstillatelse. Hus M LIERHUS AS EPHORTE
2018/3936 20200921 21.09.2020 Internt notat 95/144 - Midlertidig brukstillatelse til matrikkelføring. Hus M Per Erik Kristiansen EPHORTE
2018/3934 20200921 21.09.2020 Internt notat 95/144 - Midlertidig brukstillatelse til matrikkelføring. Hus L Per Erik Kristiansen EPHORTE
2018/3934 20200921 21.09.2020 Utgående brev 95/144 - Midlertidig brukstillatelse. Hus L LIERHUS AS EPHORTE
2018/3908 20200921 21.09.2020 Internt notat 95/144 - Midlertidig brukstillatelse til matrikkelføring. Hus A Per Erik Kristiansen EPHORTE
2018/3908 20200921 21.09.2020 Utgående brev 95/144 - Midlertidig brukstillatelse. Hus A LIERHUS AS EPHORTE
2018/3909 20200921 21.09.2020 Internt notat 95/144 - Midlertidig brukstillatelse til matrikkelføring. Hus B Per Erik Kristiansen EPHORTE
2018/3910 20200921 21.09.2020 Internt notat 95/144 - Midlertidig brukstillatelse til matrikkelføring. Hus C Per Erik Kristiansen EPHORTE
2018/3912 20200921 21.09.2020 Internt notat 95/144 - Midlertidig brukstillatelse til matrikkelføring. Hus D Per Erik Kristiansen EPHORTE
2018/3912 20200921 21.09.2020 Utgående brev 95/144 - Midlertidig brukstillatelse. Hus D LIERHUS AS EPHORTE
2018/3917 20200921 21.09.2020 Internt notat 95/144 - Midlertidig brukstillatelse til matrikkelføring. Hus F Per Erik Kristiansen EPHORTE
2018/3919 20200921 21.09.2020 Internt notat 95/144 - Midlertidig brukstillatelse til matrikkelføring. Hus E Per Erik Kristiansen EPHORTE
2018/3920 20200921 21.09.2020 Internt notat 95/144 - Midlertidig brukstillatelse til matrikkelføring. Hus G Per Erik Kristiansen EPHORTE
2018/3924 20200921 21.09.2020 Internt notat 95/144 - Midlertidig brukstillatelse til matrikkelføring. Hus N Per Erik Kristiansen EPHORTE
2018/3924 20200921 21.09.2020 Utgående brev 95/144 - Midlertidig brukstillatelse. Hus N LIERHUS AS EPHORTE
2018/3926 20200921 21.09.2020 Internt notat 95/144 - Midlertidig brukstillatelse til matrikkelføring. Hus H Per Erik Kristiansen EPHORTE
2018/3927 20200921 21.09.2020 Internt notat 95/144 - Midlertidig brukstillatelse til matrikkelføring. Hus I Per Erik Kristiansen EPHORTE
2018/3927 20200921 21.09.2020 Utgående brev 95/144 - Midlertidig brukstillatelse. Hus I LIERHUS AS EPHORTE
2018/3929 20200921 21.09.2020 Utgående brev 95/144 - Midlertidig brukstillatelse. Hus J LIERHUS AS EPHORTE
2018/3929 20200921 21.09.2020 Internt notat 95/144 - Midlertidig brukstillatelse til matrikkelføring. Hus N Per Erik Kristiansen EPHORTE
2018/3930 20200921 21.09.2020 Utgående brev 95/144 - Midlertidig brukstillatelse. Hus K LIERHUS AS EPHORTE
2018/3930 20200921 21.09.2020 Internt notat 95/144 - Midlertidig brukstillatelse til matrikkelføring. Hus K Per Erik Kristiansen EPHORTE
2019/2813 20200921 21.09.2020 Inngående brev 15/8 - godkjenning av tiltaksplan forurenset grunn LIER KOMMUNE EPHORTE
2019/3058 20200921 21.09.2020 Inngående brev 192/1 - Ny forespørsel om betaling for bruk av skogsveier Ole Toverud EPHORTE
2019/3116 20200921 21.09.2020 Inngående brev Støymelding Lier kommune 10 - timers septemberbrudd BANE NOR SF EPHORTE
2019/3592 20200921 21.09.2020 Utgående brev Midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet som pedagogisk leder i Linnesstranda barnehage - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3592 20200921 21.09.2020 Utgående brev Midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet som pedagogisk leder i Lier Natur- og landbruksbarnehage - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3592 20200921 21.09.2020 Utgående brev Midlertidig dispensasjon fra kravet om utdanning som pedagogisk leder i Espira Eikenga barnehage - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3153 20200921 21.09.2020 Utgående brev Sak C62 CR3 KS EPHORTE
2019/3268 20200921 21.09.2020 Inngående brev 159/119 - Søknad om ferdigattest LIERHUS AS EPHORTE
2019/3326 20200921 21.09.2020 Inngående brev Protokoll Representantskapet i Viken kontrollutvalgssekretariat IKS 10.09.2020 Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS EPHORTE
2019/2657 20200921 21.09.2020 Internt notat 15/191 - Klage på faktura Lars Olav Wilhelmsen EPHORTE
2019/2657 20200921 21.09.2020 Utgående brev 15/191 - Endring av faktura i forbindelse med oppmålingsforretning. Andreas Wisløff Samuelsen EPHORTE
2019/3927 20200921 21.09.2020 Inngående brev 188/6 - Henvendelse angående oppstart av byggearbeider Wiese Vann & Miljø AS EPHORTE
2019/4661 20200921 21.09.2020 Internt notat uten oppfølging Gnr 95 bnr 143 Protokoll for oppmålingsforretning EPHORTE
2019/4727 20200921 21.09.2020 Internt notat uten oppfølging Referat fra LSU 18.09.20 EPHORTE
2020/4 20200921 21.09.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=r64r5a, SakId=348279) ***** EPHORTE
2020/4 20200921 21.09.2020 Inngående brev Startlån søknad (Ref=e38ap6, SakId=358902) ***** EPHORTE
2020/4 20200921 21.09.2020 Inngående brev Startlån søknad (Ref=r6wb8p, SakId=358923) ***** EPHORTE
2020/3 20200921 21.09.2020 Inngående brev Søknad om vielsesseremoni - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/4 20200921 21.09.2020 Inngående brev Klage registrert (Ref=qk3k36, SakId=328214) ***** EPHORTE
2020/4 20200921 21.09.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=qk3k36, SakId=328214) ***** EPHORTE
2019/5943 20200921 21.09.2020 Inngående brev Informasjon om stipendordning for lærer som underviser voksne innvandrere i norsk under introduksjonsloven Kompetanse Norge EPHORTE
2020/10 20200921 21.09.2020 Inngående brev Krever innsyn i sak 2018/2324 Terje Nærstad EPHORTE
2020/10 20200921 21.09.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/3862 Løpenr: 47587/2020 Dokument tittel: Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering Granlia Terrasse, Drammen kommune Robert Grelland EPHORTE
2020/10 20200921 21.09.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 50326/2020 Dokument tittel: 15/162 - Spørsmål angående nabovarsling Tonny Tollefsen EPHORTE
2020/10 20200921 21.09.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/5675 Løpenr: 49926/2020 Dokument tittel: 142/1 - Oversendelse av politisk behandling av søknad om dispensasjon Tonny Tollefsen EPHORTE
2020/7 20200921 21.09.2020 Inngående brev Analyserapport Lier kommune - EUNOMO-00271005 Vannprøve - 1 av 1 - AR-20-MM-078759-01 Eurofins Environment EPHORTE
2020/13 20200921 21.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE
2020/13 20200921 21.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE
2020/12 20200921 21.09.2020 Inngående brev Utlån av helsekortmappe - ***** ***** ForvaltningSenteret AS EPHORTE