eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/766 20180217 17.02.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsetjenesten søker tilkallingsvikarer helsesekretær eller helsesøster/helsesøsterstudent - st. ref. 3701764035 ***** ***** ***** *****
2018/766 20180217 17.02.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsetjenesten søker tilkallingsvikarer - st. ref. (3701764035) - ***** ***** *****
2018/766 20180217 17.02.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsetjenesten søker tilkallingsvikarer helsesekretær eller helsesøster/helsesøsterstudent - st. ref. 3701764035 ***** ***** *****
2018/766 20180217 17.02.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsetjenesten søker tilkallingsvikarer - st. ref. (3701764035) - ***** ***** ***** *****
2018/677 20180217 17.02.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Sommervikarer 2018 - st. ref. (3691428431) - ***** ***** *****
2018/677 20180217 17.02.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommervikarer 2018 Fosshagen - st. ref. 3691428431 ***** ***** *****
2017/4826 20180217 17.02.2018 Utgående brev Innkalling til intervju - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2018/678 20180217 17.02.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kafèvert/miljøarbeider Psykisk helse og rus - tjenester til voksne - st. ref. 3692412409 ***** ***** *****
2018/678 20180217 17.02.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Kafèvert/miljøarbeider - st. ref. (3692412409) - ***** ***** *****
2018/783 20180217 17.02.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Spennende utfordringer i en virksomhet i utvikling. Faste stillinger og vikariater Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse - st. ref. 3697779048 ***** ***** *****
2018/783 20180217 17.02.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Spennende utfordringer i en virksomhet i utvikling. Faste stillinger og vikariater - st. ref. (3697779048) - ***** ***** *****
2018/435 20180217 17.02.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Sommervikarer, Bofellesskap for funksjonshemmede - st. ref. (3678232402) - ***** ***** *****
2018/435 20180217 17.02.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommervikarer, Bofellesskap for funksjonshemmede Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse - st. ref. 3678232402 ***** ***** *****
2018/435 20180216 16.02.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommervikarer, Bofellesskap for funksjonshemmede Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse - st. ref. 3678232402 ***** ***** ***** *****
2018/435 20180216 16.02.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Sommervikarer, Bofellesskap for funksjonshemmede - st. ref. (3678232402) - ***** ***** ***** ***** *****
2018/435 20180216 16.02.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommervikarer, Bofellesskap for funksjonshemmede Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse - st. ref. 3678232402 ***** ***** ***** ***** *****
2017/3082 20180216 16.02.2018 Utgående brev Forespørsel om saksgang Fylkesmannen i Oslo og Akershus
2018/435 20180216 16.02.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Sommervikarer, Bofellesskap for funksjonshemmede - st. ref. (3678232402) - ***** ***** ***** *****
2018/950 20180216 16.02.2018 Inngående brev 154/1 Lier - Forlengelse av forpakningsavtale Gunnar Tveten
2018/953 20180216 16.02.2018 Inngående brev Orientering om revisjon av O-kart rundt Sausetra-Skimtheia IF Sturla O-gruppa v/ Tibor Vàri
2017/874 20180216 16.02.2018 Inngående brev Rapportering - Kommunalt rusarbeid 2017 Fylkesmannen i Buskerud
2017/874 20180216 16.02.2018 Utgående brev Rapportering - Kommunalt rusarbeid 2017 Marit Engen
2014/5069 20180216 16.02.2018 Utgående brev 126/1 Lier - Prosjektregnskap er fortsatt mangelfullt Per Haarberg
2016/4815 20180216 16.02.2018 Inngående brev ***** ***** ***** - Søknad om avløserutgifter ved sykdom 01.11-31.12.2016 *****
2016/4815 20180216 16.02.2018 Inngående brev ***** ***** - Utbetaling av sykepenger for 2016 *****
2016/4815 20180216 16.02.2018 Inngående brev ***** ***** - Søknad om avløsertilskudd til sykdom 01.01.17-30.09.2017 *****
2016/4815 20180216 16.02.2018 Inngående brev ***** ***** ***** ***** sykemeldinger fra 01.01.17- 02.12.2017 *****
2016/4815 20180216 16.02.2018 Inngående brev ***** ***** ***** ***** sykemeldinger 22.10.16 - 31.12 *****
2016/5167 20180216 16.02.2018 Inngående brev Refusjon av kommunens utgifter til jegerprøven for 2017 Miljødirektoratet
2016/3633 20180216 16.02.2018 Utgående brev 171/8 Lier - Oversendelse av saksdokumenter i forbindelse med klage Advokatfirmaet Duesund AS
2017/4423 20180216 16.02.2018 Utgående brev 175/3 Lier - Tilbakemelding på leiekontrakt Ekeberg Myhrene AS
2017/4423 20180216 16.02.2018 Internt notat uten oppfølging 175/3 Lier - Landbrukskontorets uttalelse til IBU søknad
2017/3918 20180216 16.02.2018 Inngående brev 35/9 Hurum - Svar på deres henvendelse Kartverket eiendomsdivisjonen
2017/5542 20180216 16.02.2018 Utgående brev Svar vedrørende innhenting av opplysninger tidligere ansatt *****
2017/1046 20180216 16.02.2018 Inngående brev 100/90 - Stoppopp 6 - Klage på tillatelse til oppføring av enebolig med sekundærleilighet Fylkesmannen i Buskerud
2017/3140 20180216 16.02.2018 Inngående brev 15/382 - Søknad om tillatelse til tiltak - Utfylling i Gilhusbukta - Sending 1 Px solutions AS
2017/3140 20180216 16.02.2018 Inngående brev 15/382 - Søknad om tillatelse til tiltak - Utfylling i Gilhusbukta - Sending 2 Px Solutions AS
2018/654 20180216 16.02.2018 Utgående brev 115/158 - Besvarelse på spørsmål Block Watne AS
2018/945 20180216 16.02.2018 Inngående brev 83/42 - Boligeiendom på Sjåstad - Spørsmål om mulig fradeling av boligtomter Krogsveen avd. Drammen
2017/3289 20180216 16.02.2018 Utgående brev 32/21 - Besvarelse på spørsmål Helge Hellebust
2017/5815 20180216 16.02.2018 Utgående brev 166/87 Gebyr i byggesak Kjersti og Andre Nuven
2018/469 20180216 16.02.2018 Utgående brev 111/22 - Tillatelse til tiltak - Deling Per Christian Grimsrud
2018/943 20180216 16.02.2018 Inngående brev 18/119 - Riving / tilbygg Anita Fossli Cappelen
2018/952 20180216 16.02.2018 Inngående brev 16/158 - Mulig ulovlig bruksendring til boligformål og ulovlige byggearbeider Drammen kommune
2018/157 20180216 16.02.2018 Utgående brev 106/1 - Tillatelse til tiltak - Avløpsledninger og pumpestasjon Tormod Skui
2018/557 20180216 16.02.2018 Inngående brev 108/33 - Tilleggsopplysninger og spørsmål Helgerud Byggtegning AS
2018/938 20180216 16.02.2018 Inngående brev 166/29 - Fasadeendring Christer Beiermann
2015/6363 20180216 16.02.2018 Inngående brev 21/92 - Forespørsel om fradeling til uendret bruk Plankompaniet AS
2016/1909 20180216 16.02.2018 Utgående brev 17/35 Lierstranda 74 C - Bolig - Midlertidig brukstillatelse Ark. Atle Dahl AS
2017/1442 20180216 16.02.2018 Utgående brev 154/55 - Ekebergsvingen 1 - Dispensasjon BoKvalitet AS
2016/1307 20180216 16.02.2018 Inngående brev Spørsmål til detaljregulering for gang- og sykkelvei Fv. 16 Lierskogen Lars Wiggo Stabæk
2016/700 20180216 16.02.2018 Utgående brev 121/30 - Svar på søknad om tillatelse til tiltak DEKKPROFF AS
2016/5101 20180216 16.02.2018 Utgående brev 100/91/0/1 Stoppopp 4 A - Veranda Aleksander Scott Hennig
2017/2667 20180216 16.02.2018 Inngående brev 42/58 - Nabovarsling - Dispensasjonssøknad Anita Malmer Solli
2018/602 20180216 16.02.2018 Utgående brev 49/48 - Oversendelse av nytt matrikkelbrev Pirtpal Singh Mann & Sarbjit Kaur Mann
2018/470 20180216 16.02.2018 Utgående brev 111/22 - Tillatelse til tiltak - Deling Per Christian Grimsrud
2018/752 20180216 16.02.2018 Utgående brev 29/25 - Heggtoppen 1 - Dispensasjon, søknad om ladestasjon Kraftsenteret på Kjøita
2018/908 20180216 16.02.2018 Internt notat 163/30 - Anmodning om behandling etter jordloven Rebecca Ehrlenbruch Martinsen
2018/930 20180216 16.02.2018 Inngående brev 114/4 - Rehabilitering og forsterkning av dam Buskerud fylkeskommune
2017/5886 20180216 16.02.2018 Inngående brev Merknader vedrørende søknad om reguleringsendring - Gjellebekk sør N3 Svenson Nøkleby advokatfirma ANS
2017/1822 20180216 16.02.2018 Utgående brev 16/36 - Tilsvar og forespørsel om utsettelse av frist Anders Christian Juel
2018/915 20180216 16.02.2018 Inngående brev Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene - Presisering Kommunal-og moderniseringsdepartementet
2018/624 20180216 16.02.2018 Inngående brev Informasjon om rutiner og refusjonssatser - Fosterhjemsplasserte barn skoleåret 2018/2019 Trondheim kommune
2018/482 20180216 16.02.2018 Inngående brev Godtgjørelse i forbindelse med bruk av multidose Helfo
2018/736 20180216 16.02.2018 Inngående brev Saksbehandlingsrutiner for elever fra Bærum kommune bosatt i andre kommuner - Skoleåret 2018/19 - Spesialundervisning- Skoleåret 2018/19 Bærum kommune
2016/1354 20180216 16.02.2018 Inngående brev Dokumenter er mottatt fra fylkesmannen - Klage Advokatfirmaet Sulland AS
2017/1367 20180216 16.02.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til pårørendeskoler til pårørende til personer med demens Lier kommune
2018/925 20180216 16.02.2018 Utgående brev 6/140 Røyken - Bekreftelse på mottakelse av slammelding Martin Rønning AS
2018/618 20180216 16.02.2018 Inngående brev 41/204 Røyken - Søknad om konsesjon fra Front Eiendom Norge AS - Uavklart eierforhold Kvale Advokatfirma DA
2018/677 20180216 16.02.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Sommervikarer 2018 - st. ref. (3691428431) - ***** ***** *****
2018/677 20180216 16.02.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Sommervikarer 2018 - st. ref. (3691428431) - ***** ***** ***** *****
2018/677 20180216 16.02.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommervikarer 2018 Fosshagen - st. ref. 3691428431 ***** ***** *****
2018/677 20180216 16.02.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommervikarer 2018 Fosshagen - st. ref. 3691428431 ***** ***** ***** *****
2017/4814 20180216 16.02.2018 Utgående brev Melding til leverandør - Parkour-anlegg Aktiv Veidrift AS
2017/4814 20180216 16.02.2018 Utgående brev Melding til leverandør - Parkour-anlegg Kompan Norge AS m.fl.
2018/168 20180216 16.02.2018 Utgående brev Melding til leverandør - Nye ventilasjonsanlegg Tranby skole Nor Klima T Svendsen AS
2018/1 20180216 16.02.2018 Inngående brev 19/2 varsler kommunens eiendom 16/8 Norsk saneringsservice AS
2018/926 20180216 16.02.2018 Utgående brev Foreløpig regnskap 2017 KPMG AS
2016/1273 20180216 16.02.2018 Utgående brev OU-midler til Lier kommune - Fakturering KS
2016/1273 20180216 16.02.2018 Utgående brev OU-midler til Lier kommune - Fakturering KS
2018/755 20180216 16.02.2018 Inngående brev Serveringsbevilling - Søknad BILKA v/ Ali Kaya
2018/3 20180216 16.02.2018 Inngående brev Søknad om forlengelse av husleiekontrakt - ***** ***** *****
2017/1804 20180216 16.02.2018 Inngående brev Rapport skjenkekontroll - Ingen avvik avdekket Securitas AS
2017/270 20180216 16.02.2018 Inngående brev Rapport skjenkekontroll - Ingen avvik avdekket Securitas AS
2017/270 20180216 16.02.2018 Inngående brev Rapport internkontroll - Ingen avvik avdekket Securitas AS
2017/1804 20180216 16.02.2018 Inngående brev Rapport internkontroll - Ingen avvik avdekket Securitas AS
2017/4645 20180216 16.02.2018 Utgående brev 15/253 - Saken avsluttes Mossab Hassan
2018/137 20180216 16.02.2018 Internt notat uten oppfølging Innstillig til lærer på Sylling skole
2017/3408 20180216 16.02.2018 Utgående brev 12/1 Hurum - Svar på søknad om nydyrking Hans Gjersøyen
2017/3918 20180216 16.02.2018 Utgående brev Opprettinger til matrikkelen Statens kartverk
2018/947 20180216 16.02.2018 Inngående brev 7/1 Hurum - Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Helge Aabøe
2017/38 20180216 16.02.2018 Inngående brev Årsrapporter for oljeutskillere 2017 - Lier bilgjenvinning NIRAS
2016/1345 20180216 16.02.2018 Inngående brev Vedrørende fordeling av midler Fylkesmannen i Buskerud
Ingen tilgang 20180216 16.02.2018 Utgående brev 52/1 Øvre Eiker - Semsveien 231 - Oppmøte uten å få tømt Hans William Horne
2018/899 20180216 16.02.2018 Utgående brev 32/27 Modum - Mølleveien 76 - Oppmøte uten å få tømt Per Anders Øien
2018/917 20180216 16.02.2018 Utgående brev 75/58 Lier - Roaldsrudveien 30 - For tunge tanklokk Liv Skogly
Ingen tilgang 20180216 16.02.2018 Utgående brev 19/3 Modum - Øst-Modumveien 267 - Mangler sikring av tanklokk Gunn-Hege Nordalen Bjerke
Ingen tilgang 20180216 16.02.2018 Utgående brev 106/2 Øvre Eiker - Horgenveien 71 - Oppmøte uten å få tømt Kristine E Morlandstø
Ingen tilgang 20180216 16.02.2018 Inngående brev 13/78 Nedre Eiker - Signert serviceavtale med Biovac E.T. AS Biovac Environmental Technology AS
2018/893 20180216 16.02.2018 Utgående brev 31/35 Modum - Heggenveien 31 - Mangler sikring av tanklokk - Kvisting av adkomstvei Anne Helen og Håvard W. Grønberg
2018/639 20180215 15.02.2018 Utgående brev 182/3 Lier - Søknad om utslippstillatelse Inger Birkeland
2018/120 20180215 15.02.2018 Inngående brev Klargester minirenseanlegg - Årsrapport 2017 Kingspan Miljø AS
2017/5621 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avtale om kommunens bruk av Modia arbeidsrettet oppfølging til behandling av personopplysninger etter sosialtjenesteloven Arbeids- og velferdsdirektoratet
2017/5621 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avtale om bruk av Modia arbeidsrettet oppfølging for deltakere i kvalifiseringsprogrammet Arbeids og Velferdsdirektoratet
2018/911 20180215 15.02.2018 Utgående brev Uttalelse til byutredning for Buskerudbyen fra Lier kommune Statens vegvesen Region Sør
2018/913 20180215 15.02.2018 Inngående brev Rapportering på kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd for 2018 Fylkesmannen i Buskerud
2018/914 20180215 15.02.2018 Inngående brev Høring - Forskrift om nytt bivirkningsregister Helse- og omsorgsdepartementet
2018/927 20180215 15.02.2018 Inngående brev Nasjonal ramme for vindkraft - NVE arrangerer informasjonsdag Norges vassdrags- og energidirektorat
2018/4 20180215 15.02.2018 Utgående brev Finansieringsbevis på startlån - ***** ***** *****
2018/4 20180215 15.02.2018 Utgående brev Søknad om startlån og boligtilskudd for videretildeling 2018 Husbanken
2018/4 20180215 15.02.2018 Utgående brev Søknad om tapsdeling *****
2018/4 20180215 15.02.2018 Inngående brev Søknad om startlån ***** ***** ***** ***** *****
2018/4 20180215 15.02.2018 Inngående brev Startlån melding fra søker (Ref=110096) - ***** ***** ***** Britt Heidun Aune
2018/922 20180215 15.02.2018 Inngående brev Høring - Endringer i opplæringsløp i Buskerud for elektro, ambulanse og dobbeltkompetanseløp Buskerud Fylkeskommune
2017/38 20180215 15.02.2018 Inngående brev Årsrapporter oljeutskillere 2017 - Coor, Auto Transport Services Promitek AS/Niras
2018/766 20180215 15.02.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsetjenesten søker tilkallingsvikarer helsesekretær eller helsesøster/helsesøsterstudent - st. ref. 3701764035 ***** ***** *****
2018/766 20180215 15.02.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsetjenesten søker tilkallingsvikarer - st. ref. (3701764035) - ***** ***** *****
2018/22 20180215 15.02.2018 Inngående brev Luktrapport for januar 2018 Thomas C. Wiborg
2018/24 20180215 15.02.2018 Utgående brev 52/103 Saueveien 21 - Rapport på tank som er fjernet fra eiendom Else Frøholm
2017/252 20180215 15.02.2018 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkohol (salgsbevilling) LÅVEN MIKROBRYGGERI AS
2017/261 20180215 15.02.2018 Inngående brev Internkontroll - Ingen avvik avdekket Securitas
2017/261 20180215 15.02.2018 Inngående brev Skjenkekontroll - Ingen avvik avdekket Securitas
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** ***** *****
2018/677 20180215 15.02.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommervikarer 2018 Fosshagen - st. ref. 3691428431 ***** ***** ***** *****
2017/4826 20180215 15.02.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Faste helgestillinger Fosshagen - st. ref. 3608647526 ***** ***** *****
2018/677 20180215 15.02.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommervikarer 2018 Fosshagen - st. ref. 3691428431 ***** ***** *****
2018/677 20180215 15.02.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Sommervikarer 2018 - st. ref. (3691428431) - ***** ***** ***** *****
2018/677 20180215 15.02.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Sommervikarer 2018 - st. ref. (3691428431) - ***** ***** *****
2018/200 20180215 15.02.2018 Utgående brev Bekreftelse reservering vielse - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/200 20180215 15.02.2018 Inngående brev Søknad om vielsesseremoni - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/561 20180215 15.02.2018 Inngående brev Søknad om driftstilskudd til frivillige organisasjoner - Tranby skolekorps Tranby Skolekorps
2018/443 20180215 15.02.2018 Inngående brev Søknad om ledsagerbevis ***** ***** ***** *****
2017/4777 20180215 15.02.2018 Utgående brev 74/13 Røyken - Svar på søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Eiendomsmegler Dahl AS
2018/757 20180215 15.02.2018 Utgående brev Røyken - Heggum Jaksland - Gbnr. 67/16 - 67/17 - 67/18 - Oversendelse av landbruksfaglig uttalelse på detaljregulering av felt B1-B4 Røyken kommune
2018/757 20180215 15.02.2018 Internt notat uten oppfølging Røyken - Heggum Jaksland - Gbnr. 67/16 - 67/17 - 67/18 - Landbruksfaglig uttalelse på detaljregulering av felt B1-B4
2018/925 20180215 15.02.2018 Inngående brev 6/140 Røyken - Melding om bruk av slam til veiskråning Martin Rønning AS
2017/311 20180215 15.02.2018 Inngående brev Påsketurnus Pia Frøyding (Fosshagen)
2018/915 20180215 15.02.2018 Inngående brev Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2017/1822 20180215 15.02.2018 Inngående brev 16/36 - Tilsvar og forespørsel om utsettelse av frist Anders Christian Juel
2017/5735 20180215 15.02.2018 Utgående brev 111/22 - Tillatelse til tiltak - Deling Per Christian Grimsrud
2018/8 20180215 15.02.2018 Inngående brev MSIS-melding ***** ***** ***** ***** Lege Une Solfrid Beck
2018/8 20180215 15.02.2018 Inngående brev MSIS-melding ***** ***** ***** Lege Une Solfrid Beck
2018/918 20180215 15.02.2018 Inngående brev Vedrørende vedtak om tvungen helsehjelp - Saken avsluttes Fylkesmannen i Buskerud
2017/5026 20180215 15.02.2018 Utgående brev 36/67 Flåtansvingen 38 - Endring av ansvarlig foretak Harald Mikkelsen
2017/346 20180215 15.02.2018 Inngående brev 169/12 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Vegard Dønnesen
2016/700 20180215 15.02.2018 Inngående brev 121/30 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Dekk Proff AS
2017/4029 20180215 15.02.2018 Inngående brev 14/117 - Søknad om tillatelse til tiltak Milly Design AS
2016/1909 20180215 15.02.2018 Inngående brev 17/35 Godkjent Ferdigmelding Lierstranda 74 C VIVA-IKS
2016/980 20180215 15.02.2018 Inngående brev Vedtak om samtykke og gebyr Arbeidstilsynet
2017/528 20180215 15.02.2018 Inngående brev 68/8 - Innvending - Angående matrikkelbrev i forbindelse med parkeringsplass Egge Skole Frode Kjekstad
Ingen tilgang 20180215 15.02.2018 Utgående brev 75/66 - Vedrørende bolig Bergodd Eiendom & Takst AS
2018/364 20180215 15.02.2018 Inngående brev Melding om ny sak for jordskifteretten 18-014849RFA Soleng Nedre Buskerud Jordskifterett
2018/471 20180215 15.02.2018 Utgående brev 111/22 - Tillatelse til tiltak - Deling Per Christian Grimsrud
2018/473 20180215 15.02.2018 Utgående brev 111/22 - Tillatelse til tiltak - Deling Per Christian Grimsrud
2018/598 20180215 15.02.2018 Utgående brev 156/6 - Behov for dokumentasjon av vannkvalitet/mengde i alternativ brønn Helgerud Byggtegning AS
2018/756 20180215 15.02.2018 Utgående brev 111/22 - Tillatelse til tiltak - Deling Per Christian Grimsrud
2017/4895 20180215 15.02.2018 Utgående brev Ber om forhåndsuttalelse geoteknikk NVE
2018/472 20180215 15.02.2018 Utgående brev 111/22 - Tillatelse til tiltak - Deling Per Christian Grimsrud
2017/2352 20180215 15.02.2018 Utgående brev 124/39 - Tillatelse til tiltak - Sprinkleranlegg Sectech AS
2017/3802 20180215 15.02.2018 Inngående brev Lier kommune - Lierkroa - Forslag reguleringsplan - Forhåndshøring Fylkesmannen
2017/1200 20180215 15.02.2018 Inngående brev Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til mottak, mellomlagring og behandling av avfall for Stena Recycling AS, filial Lier kommune. Fylkesmannen i Buskerud
2017/4423 20180215 15.02.2018 Inngående brev 175/3 Lier - Melding om at kommunens landbrukskontor har uttalt seg til søknaden Innovasjon Norge
2017/4423 20180215 15.02.2018 Inngående brev 175/3 Lier - Foreløpig leiekontrakt Ekeberg Myhrene AS
2018/919 20180215 15.02.2018 Inngående brev Referansegruppe for tiltak mot Gyrodactylus salaris i Drammensregionen Fylkesmannen i Buskerud
2016/3449 20180215 15.02.2018 Utgående brev Tor Arne Ekstrøm - Spørsmål vedrørende tilskudd Husbanken
Ingen tilgang 20180215 15.02.2018 Utgående brev Spørsmål vedrørende tilskudd Regnbuen Husbanken
Ingen tilgang 20180215 15.02.2018 Inngående brev Til søkere av ordningen Psykologer i helse- og omsorgstjenestene 2018 Marit Engen
Versjon:5.2.2.1