eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20191114 14.11.2019 Utgående brev 190/20 Lier - Liaveien 8 - E-post opplysninger om brønn Knut Karlsen EPHORTE
Ingen tilgang 20191114 14.11.2019 Inngående brev 195/13 - Vedrørende krav Olivier Ntibarufata EPHORTE
Ingen tilgang 20191114 14.11.2019 Internt notat uten oppfølging 85/11 Øvre Eiker - Stensetveien 62 - Utført kvisting EPHORTE
Ingen tilgang 20191114 14.11.2019 Inngående brev 7/3 og 7/4 Øvre Eiker - Utslippstillatelse Øvre Eiker kommune EPHORTE
Ingen tilgang 20191114 14.11.2019 Utgående brev 23/5 Øvre Eiker - Voldstadveien 183 - Spørsmål angående registrering av slamavskiller Marit Halldén m.fl. EPHORTE
Ingen tilgang 20191114 14.11.2019 Utgående brev 180/12 Øvre Eiker - Sønjuveien 173 - Får ikke fritak for tilsynsgebyr Anders Biringvad EPHORTE
2015/5259 20191114 14.11.2019 Inngående brev Endret tidspunkt for kontraktsoppfølgingsmøte HAV AS EPHORTE
Ingen tilgang 20191114 14.11.2019 Utgående brev 147/13 - Link til byggesak Jeanette Warloff EPHORTE
2016/4658 20191114 14.11.2019 Utgående brev 128/9 - Klarlegging av eksisterende grense Landbruk og miljø EPHORTE
2017/1859 20191114 14.11.2019 Utgående brev 95/95 - Anmodning om midlertidig brukstillatelse AD ARKITEKTER AS EPHORTE
2017/2014 20191114 14.11.2019 Utgående brev 18/22 - Tilbakemelding Mersudin Visnjic EPHORTE
2017/2014 20191114 14.11.2019 Utgående brev 18/22 - Tilbakemeldingsfrist Mersudin Visnjic EPHORTE
2017/2303 20191114 14.11.2019 Utgående brev 154/33 - Midlertidig brukstillatelse (BK-6) INNHUS AS EPHORTE
2017/3445 20191114 14.11.2019 Utgående brev 19/79 - Oversendelse av klagesak til Fylkesmannen MESTERHUS OSLO AS m.fl. EPHORTE
2017/4443 20191114 14.11.2019 Utgående brev 154/30 - Brev vedrørende adkomst Ulf Bjerkelund EPHORTE
2017/5018 20191114 14.11.2019 Utgående brev 21/64 Modum - Vardeveien 102 - Angående faktura for tilsynsgebyr 2019 Wiggo Skretteberg EPHORTE
2018/1199 20191114 14.11.2019 Utgående brev 115/169 - Vedrørende asfaltering Tone Stømer EPHORTE
2018/2392 20191114 14.11.2019 Utgående brev 154/64 - Midlertidig brukstillatelse INNHUS AS EPHORTE
2018/2530 20191114 14.11.2019 Internt notat uten oppfølging Underskrevet brannvernskjema - Vibeke Søvik Hansen EPHORTE
2018/3424 20191114 14.11.2019 Internt notat 112/210 - Matrikkelskjema Per Erik Kristiansen EPHORTE
2018/3637 20191114 14.11.2019 Utgående brev 48/92 - Foreløpig svar Tone Mortensen m.fl. EPHORTE
2018/3811 20191114 14.11.2019 Inngående brev Spørsmål om forhåndskonferanse i forhold til oppdeling av tomt og oppføring av bolig Marius Martinsen EPHORTE
2018/3811 20191114 14.11.2019 Utgående brev Svar på spørsmål vedrørende MUA i kommuneplanens arealdel Olav Resell EPHORTE
Ingen tilgang 20191114 14.11.2019 Utgående brev 15/305 - Behov for søknad om dispensasjon SUNDT & THOMASSEN AS EPHORTE
2018/4756 20191114 14.11.2019 Utgående brev 97/62 - Politisk behandling av klagesak - Utvalg for miljø og plan AD ARKITEKTER AS m.fl. EPHORTE
2019/2 20191114 14.11.2019 Inngående brev Invitasjon til ordfører og kommunedirektørsmøte i Kommunehelsesamarbeidet og til dialogmøte med Vestre Viken Bærum kommune EPHORTE
2019/4 20191114 14.11.2019 Inngående brev Startlån søknad (Ref=843bw8, SakId=296413) ***** EPHORTE
2019/6 20191114 14.11.2019 Inngående brev Presentasjon/Åpen søknad Kurt Adler Larsen EPHORTE
2019/10 20191114 14.11.2019 Inngående brev Innsyn Lierposten EPHORTE
2019/17 20191114 14.11.2019 Utgående brev Vedrørende spredning av plantevernmidler i skog LIERKALV DA EPHORTE
2019/24 20191114 14.11.2019 Utgående brev 193/1 Lier - Svar på melding om hogst i marka Kari Enger EPHORTE
2019/27 20191114 14.11.2019 Utgående brev 184/3 - Konsesjonsfritak Kjell Wiggo Norstrand EPHORTE
2019/99 20191114 14.11.2019 Inngående brev Gamle Drammensvei 160 - Oljetank Ragn Sells EPHORTE
2019/176 20191114 14.11.2019 Inngående brev Invitasjon til åpning av nytt kjøkken 21.11.19 Veslefrikk FUS barnehage EPHORTE
Ingen tilgang 20191114 14.11.2019 Utgående brev 124/132 - Igangsettingstillatelse 2 - Fundamenter og VA-anlegg ARKITEKTENE ASTRUP OG HELLERN AS EPHORTE
2019/795 20191114 14.11.2019 Inngående brev Serveringssteder Max Norway AS - Søknad om dispensasjon fra kommunal begrensning om åpningstider BRÆKHUS ADVOKATFIRMA DA EPHORTE
2019/989 20191114 14.11.2019 Inngående brev 145/503 - Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK EPHORTE
2019/1095 20191114 14.11.2019 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Tilskudd til tiltak i beiteområder 2019 Anders Baumann EPHORTE
2019/2924 20191114 14.11.2019 Inngående brev Refusjonskrav for søskenmoderasjon Helgerud barnegård EPHORTE
2019/2924 20191114 14.11.2019 Inngående brev Refusjonskrav for delvis friplass Helgerud barnegård EPHORTE
Ingen tilgang 20191114 14.11.2019 Inngående brev 14/22 - Tilbakemelding - Ikke nødvendig med endring av søknad Drammen kommune, Byplan EPHORTE
2019/2939 20191114 14.11.2019 Utgående brev 95/47 - Vedrørende innsendte fasadetegninger ESKELAND JØRN EPHORTE
2019/3259 20191114 14.11.2019 Utgående brev Sletting av obligasjon gnr 148, bnr 105, andelsnr 161 i Lier Kartverket EPHORTE
2019/3630 20191114 14.11.2019 Utgående brev 65/62, 127/19 og 127/21 - Vurdering av søknadplikt RAMBØLL NORGE AS EPHORTE
2019/3643 20191114 14.11.2019 Inngående brev Rammeavtale solskjerming med tilhørende tjenester - Kvintblendex AS Kvintblendex AS EPHORTE
2019/4241 20191114 14.11.2019 Utgående brev Melding til leverandør - Opplysninger i ESPD skjema ***** EPHORTE
2019/4241 20191114 14.11.2019 Internt notat uten oppfølging Midlertidig anskaffelsesprotokoll - Transport av dagbrukere EPHORTE
2019/4241 20191114 14.11.2019 Utgående brev Melding til leverandør - Spørsmål ***** EPHORTE
2019/4241 20191114 14.11.2019 Internt notat uten oppfølging Anskaffelsesrapport - Transport av dagbrukere EPHORTE
2019/4241 20191114 14.11.2019 Internt notat uten oppfølging Anskaffelsesprotokoll - Transport av dagbrukere EPHORTE
2019/4569 20191114 14.11.2019 Utgående brev Tilbud om 50% vikariat - Barnevernkonsulent - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5052 20191114 14.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider 100% stilling Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4142078300 ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5052 20191114 14.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider 100% stilling Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4142078300 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5052 20191114 14.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider 100% stilling Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4142078300 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5052 20191114 14.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider 100% stilling Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4142078300 ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5052 20191114 14.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider 100% stilling Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4142078300 ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5052 20191114 14.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider 100% stilling Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4142078300 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5052 20191114 14.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider 100% stilling Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4142078300 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5052 20191114 14.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider 100% stilling Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4142078300 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5052 20191114 14.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider 100% stilling Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4142078300 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5052 20191114 14.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider 100% stilling Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4142078300 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5052 20191114 14.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider 100% stilling Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4142078300 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5052 20191114 14.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider 100% stilling Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4142078300 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5052 20191114 14.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider 100% stilling Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4142078300 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5052 20191114 14.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider 100% stilling Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4142078300 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5052 20191114 14.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider 100% stilling Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4142078300 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5052 20191114 14.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider 100% stilling Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4142078300 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5052 20191114 14.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider 100% stilling Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4142078300 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5052 20191114 14.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider 100% stilling Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4142078300 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5052 20191114 14.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider 100% stilling Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4142078300 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5052 20191114 14.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider 100% stilling Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4142078300 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5052 20191114 14.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider 100% stilling Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4142078300 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5052 20191114 14.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider 100% stilling Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4142078300 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5052 20191114 14.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider 100% stilling Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4142078300 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5052 20191114 14.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider 100% stilling Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4142078300 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5052 20191114 14.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider 100% stilling Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4142078300 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5052 20191114 14.11.2019 Utgående brev Tilbud om jobb - Helsefagarbeider 100% stilling Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4142078300 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5052 20191114 14.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider 100% stilling Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4142078300 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5052 20191114 14.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider 100% stilling Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4142078300 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5052 20191114 14.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider 100% stilling Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4142078300 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5052 20191114 14.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider 100% stilling Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4142078300 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5052 20191114 14.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider 100% stilling Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4142078300 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5052 20191114 14.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider 100% stilling Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4142078300 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5052 20191114 14.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider 100% stilling Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4142078300 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5052 20191114 14.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider 100% stilling Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4142078300 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5052 20191114 14.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider 100% stilling Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4142078300 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5052 20191114 14.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider 100% stilling Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4142078300 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5052 20191114 14.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Helsefagarbeider 100% stilling Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4142078300 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5168 20191114 14.11.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Sykepleier - st. ref. (4145105460) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5168 20191114 14.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Hjemmetjenesten, Lier kommune - st. ref. 4145105460 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5240 20191114 14.11.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Rektor - st. ref. (4149040527) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5240 20191114 14.11.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Rektor - st. ref. (4149040527) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5240 20191114 14.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Rektor Oppvekst, Lier kommune - st. ref. 4149040527 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5240 20191114 14.11.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Rektor Oppvekst, Lier kommune - st. ref. 4149040527 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5240 20191114 14.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Rektor Oppvekst, Lier kommune - st. ref. 4149040527 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5249 20191114 14.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kokk Sentralkjøkken, Lier kommune - st. ref. 4151035589 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5249 20191114 14.11.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Kokk - st. ref. (4151035589) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5249 20191114 14.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kokk Sentralkjøkken, Lier kommune - st. ref. 4151035589 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5249 20191114 14.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kokk Sentralkjøkken, Lier kommune - st. ref. 4151035589 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5249 20191114 14.11.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Kokk - st. ref. (4151035589) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5249 20191114 14.11.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Kokk - st. ref. (4151035589) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5249 20191114 14.11.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Kokk - st. ref. (4151035589) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5249 20191114 14.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kokk Sentralkjøkken, Lier kommune - st. ref. 4151035589 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5379 20191114 14.11.2019 Utgående brev 100/44 Modum - Drolsumveien - Kreditert tilsynsgebyr på eiendom BRDR. BERG INVEST ANS EPHORTE
2019/5379 20191114 14.11.2019 Utgående brev 100/44 Modum - Drolsumveien - Kreditert faktura for tilsynsgebyr 2019 Knut Arve Berg EPHORTE
2019/5459 20191114 14.11.2019 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse EPHORTE
2019/5459 20191114 14.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kommunikasjonssjef Rådmann, Lier kommune - st. ref. 4158451429 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5459 20191114 14.11.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Kommunikasjonssjef - st. ref. (4158451429) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5468 20191114 14.11.2019 Inngående brev Til orientering - Vedlegg til søknad ***** EPHORTE
2019/5472 20191114 14.11.2019 Inngående brev 7/3 og 7/4 Øvre Eiker - Utslippstillatelse Øvre Eiker kommune EPHORTE
2019/5472 20191114 14.11.2019 Inngående brev 7/4 Øvre Eiker - Tanker for avløp . EPHORTE
2019/5472 20191114 14.11.2019 Inngående brev 7/4 Øvre Eiker - Bilde av tanker for avløp . EPHORTE
2019/5473 20191114 14.11.2019 Inngående brev 4/2 Øvre Eiker - Vinsvoldveien 349 og 351 - Bilder fra slamtømming 12.11.2019 Slammtømming Va365 EPHORTE
2019/5473 20191114 14.11.2019 Inngående brev 4/2 Øvre Eiker - Vinsvoldveien 349 og 351 - Bilder fra slamtømming av 349 12.11.2019 Slammtømming Va365 EPHORTE
2019/5428 20191114 14.11.2019 Utgående brev Høring - Ny veileder til ledningsforskriften - Frist 10.02.2020 Lier vei, vann og avløp KF EPHORTE
2019/5452 20191114 14.11.2019 Utgående brev Bestilling praktisk bistand organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Uloba SA EPHORTE
2019/5415 20191114 14.11.2019 Utgående brev Oversendelse av begrunnelse for utvidelse av undersøkelsesfrist FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN EPHORTE
2019/5453 20191113 13.11.2019 Inngående brev Status trygghetsalarmer i kommunen Telenor Norge AS EPHORTE
2019/5455 20191113 13.11.2019 Inngående brev Underretning til klager Sør-Øst Politidistrikt EPHORTE
2019/5404 20191113 13.11.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Sykepleier - st. ref. (4155515132) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5404 20191113 13.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier Liertun og Bratromveien, Lier kommune - st. ref. 4155515132 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5353 20191113 13.11.2019 Utgående brev Lys på gangvei / gamle togspor Jarle Bretvik EPHORTE
2019/5249 20191113 13.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kokk Sentralkjøkken, Lier kommune - st. ref. 4151035589 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5249 20191113 13.11.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Kokk - st. ref. (4151035589) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5249 20191113 13.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kokk Sentralkjøkken, Lier kommune - st. ref. 4151035589 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5249 20191113 13.11.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Kokk - st. ref. (4151035589) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5249 20191113 13.11.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Kokk - st. ref. (4151035589) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5249 20191113 13.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Kokk Sentralkjøkken, Lier kommune - st. ref. 4151035589 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4567 20191113 13.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Familieterapeut Barneverntjenesten, Lier kommune - st. ref. 4129225464 ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4567 20191113 13.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Familieterapeut Barneverntjenesten, Lier kommune - st. ref. 4129225464 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4567 20191113 13.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Familieterapeut Barneverntjenesten, Lier kommune - st. ref. 4129225464 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4567 20191113 13.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Familieterapeut Barneverntjenesten, Lier kommune - st. ref. 4129225464 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4567 20191113 13.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Familieterapeut Barneverntjenesten, Lier kommune - st. ref. 4129225464 ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4567 20191113 13.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Familieterapeut Barneverntjenesten, Lier kommune - st. ref. 4129225464 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4567 20191113 13.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Familieterapeut Barneverntjenesten, Lier kommune - st. ref. 4129225464 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4567 20191113 13.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Familieterapeut Barneverntjenesten, Lier kommune - st. ref. 4129225464 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4567 20191113 13.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Familieterapeut Barneverntjenesten, Lier kommune - st. ref. 4129225464 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4567 20191113 13.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Familieterapeut Barneverntjenesten, Lier kommune - st. ref. 4129225464 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4567 20191113 13.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Familieterapeut Barneverntjenesten, Lier kommune - st. ref. 4129225464 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4567 20191113 13.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Familieterapeut Barneverntjenesten, Lier kommune - st. ref. 4129225464 ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4567 20191113 13.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Familieterapeut Barneverntjenesten, Lier kommune - st. ref. 4129225464 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4567 20191113 13.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Familieterapeut Barneverntjenesten, Lier kommune - st. ref. 4129225464 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4567 20191113 13.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Familieterapeut Barneverntjenesten, Lier kommune - st. ref. 4129225464 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4567 20191113 13.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Familieterapeut Barneverntjenesten, Lier kommune - st. ref. 4129225464 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4567 20191113 13.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Familieterapeut Barneverntjenesten, Lier kommune - st. ref. 4129225464 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4567 20191113 13.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Familieterapeut Barneverntjenesten, Lier kommune - st. ref. 4129225464 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4567 20191113 13.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Familieterapeut Barneverntjenesten, Lier kommune - st. ref. 4129225464 ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4816 20191113 13.11.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider/hjelpepleier - st. ref. (4135662031) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4816 20191113 13.11.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider/hjelpepleier - st. ref. (4135662031) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4816 20191113 13.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider/hjelpepleier Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4135662031 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4816 20191113 13.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider/hjelpepleier Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4135662031 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4816 20191113 13.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider/hjelpepleier Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4135662031 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4816 20191113 13.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider/hjelpepleier Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4135662031 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4816 20191113 13.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider/hjelpepleier Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4135662031 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4816 20191113 13.11.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider/hjelpepleier - st. ref. (4135662031) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4816 20191113 13.11.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider/hjelpepleier - st. ref. (4135662031) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4816 20191113 13.11.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider/hjelpepleier - st. ref. (4135662031) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4987 20191113 13.11.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Medarbeider - dagsenter Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4140647501 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4987 20191113 13.11.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Medarbeider - dagsenter Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4140647501 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4987 20191113 13.11.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Medarbeider - dagsenter Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4140647501 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4987 20191113 13.11.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Medarbeider - dagsenter Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4140647501 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4987 20191113 13.11.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Medarbeider - dagsenter Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4140647501 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4987 20191113 13.11.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Medarbeider - dagsenter Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4140647501 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4987 20191113 13.11.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Medarbeider - dagsenter Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4140647501 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4987 20191113 13.11.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Medarbeider - dagsenter Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4140647501 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4987 20191113 13.11.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Medarbeider - dagsenter Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4140647501 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4987 20191113 13.11.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Medarbeider - dagsenter Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4140647501 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4987 20191113 13.11.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Medarbeider - dagsenter Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4140647501 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4987 20191113 13.11.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Medarbeider - dagsenter Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4140647501 ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4987 20191113 13.11.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Medarbeider - dagsenter Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4140647501 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4987 20191113 13.11.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Medarbeider - dagsenter Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4140647501 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4987 20191113 13.11.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Medarbeider - dagsenter Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4140647501 ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4987 20191113 13.11.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Medarbeider - dagsenter Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4140647501 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4988 20191113 13.11.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Sykepleier Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4140718333 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4988 20191113 13.11.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Sykepleier Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4140718333 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4988 20191113 13.11.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Sykepleier Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4140718333 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4988 20191113 13.11.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Sykepleier Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4140718333 ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4988 20191113 13.11.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Sykepleier Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4140718333 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4988 20191113 13.11.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Sykepleier Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4140718333 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4988 20191113 13.11.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Sykepleier Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4140718333 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4988 20191113 13.11.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Sykepleier Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4140718333 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4988 20191113 13.11.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Sykepleier Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 4140718333 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4227 20191113 13.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Familieveileder Helsetjenesten barn og unge, Lier kommune - st. ref. 4119981077 ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4227 20191113 13.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Familieveileder Helsetjenesten barn og unge, Lier kommune - st. ref. 4119981077 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4227 20191113 13.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Familieveileder Helsetjenesten barn og unge, Lier kommune - st. ref. 4119981077 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4227 20191113 13.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Familieveileder Helsetjenesten barn og unge, Lier kommune - st. ref. 4119981077 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4227 20191113 13.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Familieveileder Helsetjenesten barn og unge, Lier kommune - st. ref. 4119981077 ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4227 20191113 13.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Familieveileder Helsetjenesten barn og unge, Lier kommune - st. ref. 4119981077 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4227 20191113 13.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Familieveileder Helsetjenesten barn og unge, Lier kommune - st. ref. 4119981077 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4227 20191113 13.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Familieveileder Helsetjenesten barn og unge, Lier kommune - st. ref. 4119981077 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4227 20191113 13.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Familieveileder Helsetjenesten barn og unge, Lier kommune - st. ref. 4119981077 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4227 20191113 13.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Familieveileder Helsetjenesten barn og unge, Lier kommune - st. ref. 4119981077 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4227 20191113 13.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Familieveileder Helsetjenesten barn og unge, Lier kommune - st. ref. 4119981077 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4227 20191113 13.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Familieveileder Helsetjenesten barn og unge, Lier kommune - st. ref. 4119981077 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4227 20191113 13.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Familieveileder Helsetjenesten barn og unge, Lier kommune - st. ref. 4119981077 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4227 20191113 13.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Familieveileder Helsetjenesten barn og unge, Lier kommune - st. ref. 4119981077 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4227 20191113 13.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Familieveileder Helsetjenesten barn og unge, Lier kommune - st. ref. 4119981077 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4227 20191113 13.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Familieveileder Helsetjenesten barn og unge, Lier kommune - st. ref. 4119981077 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4227 20191113 13.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Familieveileder Helsetjenesten barn og unge, Lier kommune - st. ref. 4119981077 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4227 20191113 13.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Familieveileder Helsetjenesten barn og unge, Lier kommune - st. ref. 4119981077 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4227 20191113 13.11.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Familieveileder Helsetjenesten barn og unge, Lier kommune - st. ref. 4119981077 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3828 20191113 13.11.2019 Utgående brev 145/57 - Mangler i søknad HALVORSEN & REINE AS EPHORTE
2019/3927 20191113 13.11.2019 Inngående brev 188/6 - Pålegg om utbedring av avløpsanlegg Tilsynet for små avløpsanlegg, Lier kommune EPHORTE
2019/2763 20191113 13.11.2019 Utgående brev 99/37 - Varsel om opphør av bruk Hamid Rahmani EPHORTE
2019/2765 20191113 13.11.2019 Utgående brev 139/55 - Ferdigattest AF DECOM AS EPHORTE
2019/2558 20191113 13.11.2019 Inngående brev Underretning til klager om avgjørelser tatt før saken er avsluttet Oslo politidistrikt EPHORTE
2019/989 20191113 13.11.2019 Inngående brev 69/36 - Retur av tinglyst dokument Kartverket Tinglysing EPHORTE
2019/1324 20191113 13.11.2019 Inngående brev Glitrevannverket IKS - Underskrevet protokoll fra møte 13.11.2019 Glitrevannverket IKS EPHORTE
2019/732 20191113 13.11.2019 Inngående brev Skjenkebevilling - Søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning) Øverskogen Vel EPHORTE
2019/732 20191113 13.11.2019 Inngående brev Skjenkebevilling - Søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende) Lier Bygdetun EPHORTE
2019/2095 20191113 13.11.2019 Inngående brev 90/12 Sande - Kløvstadhaugen 11 - Ferdigmelding kommunal tilknytning Tone Fjelnseth EPHORTE
2019/23 20191113 13.11.2019 Inngående brev Budsjett for bruk av rentemidler av skogfond i 2020 Fylkesmannen i Oslo og Viken EPHORTE
2019/69 20191113 13.11.2019 Inngående brev Arrangementstilskudd/underskuddsgaranti - Søknad Peter Skuespiller Kolbjørnsen EPHORTE
2019/96 20191113 13.11.2019 Inngående brev Purring - Underskrevet avtale om tverrkommunalt samarbeid i Vestre Viken helseområde 2019-2022 - Kommunehelsesamarbeidet (KHS) Bærum kommune EPHORTE
2019/96 20191113 13.11.2019 Inngående brev Invitasjon til kommunehelsesamarbeid om ny tjenestekonsesjon Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) - Frist for tilbakemelding 25.november Bærum kommune EPHORTE
2019/10 20191113 13.11.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/5385 Løpenr: 44725/2019 Dokument tittel: 30/56 - Varsel om ulovligheter Drammens Tidende EPHORTE
2019/7 20191113 13.11.2019 Inngående brev Analyserapport Lier kommune - EUNOMO-00241354 Lier kommune overvåking Damtjern 1 2019, uke 42 - 4 av 4 - AR-19-MM-080892-01 m.fl. Eurofins Environment EPHORTE
2019/7 20191113 13.11.2019 Inngående brev Analyserapport Lier kommune - EUNOMO-00241358 Lier kommune Damtjern 2-2 2019, uke 42 - 1 av 1 - AR-19-MM-080897-01 Eurofins Environment EPHORTE
2019/4 20191113 13.11.2019 Inngående brev Startlån søknad (Ref=aeqpq3, SakId=296294) ***** EPHORTE
2019/5 20191113 13.11.2019 Inngående brev Brev fra Rådet for et aldersvennlig Norge Rådet for et aldersvennlig Norge EPHORTE
2019/8 20191113 13.11.2019 Inngående brev MSIS-melding - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/1 20191113 13.11.2019 Inngående brev 16/27 varsler kommunens eiendom 15/4 DrekarsVik Arkitektkontor EPHORTE
2019/1 20191113 13.11.2019 Inngående brev 112/160 varsler kommunens eiendom 111/97 og 112/65 OP-VERKIS AS EPHORTE
2018/4305 20191113 13.11.2019 Inngående brev 154/65 - Søknad om midlertidig brukstillatelse Innhus AS EPHORTE
2018/3643 20191113 13.11.2019 Utgående brev 115/166 - Endring av tillatelse - Ansvarsrett RF PROSJEKT AS EPHORTE
2018/3644 20191113 13.11.2019 Utgående brev 115/167 - Endring av tillatelse - Ansvarsrett RF PROSJEKT AS EPHORTE
2018/3482 20191113 13.11.2019 Utgående brev 50/295 - Vedrørende tegningsgrunnlag BERNT IVAR HAMMER LARSEN EPHORTE
2018/3352 20191113 13.11.2019 Inngående brev 157/6 Lier - Rypeveien 62 - Tilknyttes kommunalt avløp i uke 46 2019 VIVA-IKS EPHORTE
2018/3203 20191113 13.11.2019 Inngående brev 110/23 Sande - Vebergveien 75 - Korrespondanse med Sande kommune Tone Fjelnseth EPHORTE
2018/981 20191113 13.11.2019 Utgående brev 52/38 - Behov for dokumentasjon ARKITEKTKONTORET KNOFFSGATE 16 AS EPHORTE
2018/1171 20191113 13.11.2019 Inngående brev 115/177 - Godkjent ferdigmelding sanitærsøknad Viva Iks EPHORTE
2018/1181 20191113 13.11.2019 Inngående brev 115/174 - Godkjent ferdigmelding sanitærsøknad Viva Iks EPHORTE
Ingen tilgang 20191113 13.11.2019 Inngående brev 18/9 - Gjennomføringsplan versjonnr. 8 PRO Arkitekt AS EPHORTE
2018/1535 20191113 13.11.2019 Utgående brev 39/95 - Oversendelse av klagesak til Fylkesmannen TJONSBAKKEN EIENDOM AS m.fl. EPHORTE
2017/4443 20191113 13.11.2019 Inngående brev 154/30 - Adkomst i internvei Ulf Bjerkelund EPHORTE
2018/204 20191113 13.11.2019 Inngående brev 25/6 Sande - Stubberudveien 7 - Uenig i slamtømmeregning Robert Ståle Nielsen EPHORTE
2017/1859 20191113 13.11.2019 Inngående brev 95/95 - Vedrørende midlertidig brukstillatelse AD ARKITEKTER AS EPHORTE
2016/446 20191113 13.11.2019 Inngående brev 27/5 Røyken - Skiveien 10 - Stans i service på grunn av manglende serviceavtale Biovac Environmental Technology AS EPHORTE
2015/5260 20191113 13.11.2019 Inngående brev Ad kontraktoppfølgingsmøte 19. november Humana EPHORTE
2015/5257 20191113 13.11.2019 Inngående brev Skjema for gjennomgang kontraktsoppfølging 19.11.19 Stendi EPHORTE
2015/5257 20191113 13.11.2019 Inngående brev Stendi årsregnskap og revisorberetning 2018 Stendi EPHORTE
Ingen tilgang 20191113 13.11.2019 Inngående brev 180/12 Øvre Eiker - Sønjuveien 173 - Godtar tilsynsgebyret Anders Biringvad EPHORTE
Ingen tilgang 20191113 13.11.2019 Inngående brev 52/17 Hurum - Østre Burevei 11 - Svar på spørsmål VARP ENTREPRENØR AS EPHORTE
Ingen tilgang 20191113 13.11.2019 Inngående brev 190/20 Lier - Liaveien 8 - Opplysninger om brønn Knut Karlsen EPHORTE
Ingen tilgang 20191112 12.11.2019 Utgående brev 34/139 - Mangler ferdigattest Flåtan Eiendom AS m.fl. EPHORTE
Ingen tilgang 20191112 12.11.2019 Utgående brev 28/46 Modum - Henvendelse gamle kirkevei Modum Nicole Kunkel Torgersen EPHORTE
2015/5144 20191112 12.11.2019 Utgående brev 18/121 - Spørsmål fra naboer - Parkeringsplass Runar Jørgensen EPHORTE
2015/6113 20191112 12.11.2019 Utgående brev 100/75 - Anmodning om dokumentasjon Ali Afradi EPHORTE
2015/1545 20191112 12.11.2019 Utgående brev 79/3 Røyken - Østhagen 35 - Utslippstillatelse An-Magritt L Saksvik m.fl. EPHORTE
2015/1844 20191112 12.11.2019 Utgående brev 120/25 og 29 Hølaløkka - Krav om innsending av ferdigmelding RØKEN HOLDING AS EPHORTE