eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/5749 20171207 07.12.2017 Inngående brev Endelig inspeksjonsrapport etter forurensingstilsyn ved Linnes avløpsanlegg Fylkesmannen i Buskerud
2017/5747 20171207 07.12.2017 Inngående brev Rapport etter forurensningstilsyn ved Hellik Teigen AS avdeling Lierstranda Fylkesmannen i Buskerud
2017/2198 20171207 07.12.2017 Inngående brev Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid *****
2017/1 20171207 07.12.2017 Inngående brev 14/45 varsler kommunens eiendom 15/338 Ban Eiendom AS
2017/4413 20171207 07.12.2017 Internt notat uten oppfølging Endringsbilag 1 til SSA-O
2017/5750 20171207 07.12.2017 Inngående brev 49/6 - Vedrørende parkeringsplass ved Eiksetra og mulig makeskifte Sverre Hartvik Renskaug
2017/5748 20171207 07.12.2017 Inngående brev 159/147 Bekreftelse på opparbeidelse av ballplass/lekeplass Lierhus AS
2015/5204 20171207 07.12.2017 Inngående brev 159/149 - Søknad om midlertidig brukstillatelse Arkitektstua Mikkelsen AS
2017/3712 20171207 07.12.2017 Inngående brev 73/8 - Svar vedrørende manglende jordleiekontrakt Laila og Torstein Winblad Hauge
2017/406 20171207 07.12.2017 Inngående brev Endring av styrer og stedfortreder - Julebord 08.12.2017 Aker Solutions AS
Ingen tilgang 20171207 07.12.2017 Utgående brev 66/5 - Vestsideveien 179 - Avslutning av sak Lier Anlegg AS m.fl.
2017/4477 20171207 07.12.2017 Utgående brev 99/5 - Søknad om utsatt frist grunnet pågående delingssak Ageco Holding AS
2017/5673 20171207 07.12.2017 Utgående brev 159/45 - Tillatelse til tiltak - Riving Øivinn Holmen
2017/5659 20171207 07.12.2017 Utgående brev 82/10 - Oversendelse for behandling etter veiloven Viva Iks
2017/359 20171207 07.12.2017 Utgående brev 3/1 Røyken - Sluttutbetaling av lån og tilskudd til andehus Innovasjon Norge
2016/4393 20171207 07.12.2017 Utgående brev Kommunalt tilskudd 4.kvartal - tillegg Nøste barnehage
2017/1107 20171207 07.12.2017 Utgående brev 159/139 - Angående søknad om ferdigattest Åge Thorvaldsen
2017/4524 20171207 07.12.2017 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Mindre endring av detaljregulering for Engersand havn syd - felt BBB3.1 og BBB3.2
2017/5535 20171207 07.12.2017 Utgående brev Svar på tilbud vedrørende anskaffelse av digital løsning for utleieadministrasjon for Lier kommune Getshop AS
2017/5535 20171207 07.12.2017 Utgående brev Svar på tilbud vedrørende anskaffelse av digital løsning for utleieadministrasjon for Lier kommune Prokom AS
2017/5731 20171207 07.12.2017 Utgående brev 12/1 Hurum - Fyllingsarbeider og omdisponering av fulldyrka jord Hans Gjersøyen
2017/359 20171207 07.12.2017 Utgående brev 3/1 Røyken - Tilbakemelding om at landbrukskontoret har attestert sluttutbetaling av lån og tilskudd til andehus Ola Kure Skinnes
2017/5659 20171207 07.12.2017 Utgående brev 82/10 - Behov for dispensasjon Thor Kristian Ask og Carina L. Ask
2017/5225 20171207 07.12.2017 Utgående brev 79/89 Drammen - Ny privat adkomstvei til boligene - Landbruksfaglig uttalelse Drammen kommune
2017/4310 20171207 07.12.2017 Utgående brev Tilbud om 90% fast sykepleierstilling *****
2017/406 20171207 07.12.2017 Utgående brev Skjenkebevilling for åpent selskap - Konsert med Jenny Jensen 11.12.2017 Lier kommune, Nøstehagen bo- og omsorgssenter
2017/5673 20171207 07.12.2017 Internt notat uten oppfølging 159/45 - Matrikkelskjema
Ingen tilgang 20171207 07.12.2017 Utgående brev Analyserapport Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn EUNOMO-00182576 Nor Tekstil avd. Drammen - Avløpsprøver AR-17-MM-027923-01 Per Frøge
2017/4903 20171207 07.12.2017 Utgående brev 39/113 - Foreløpig svar Einar Rudi
2017/3969 20171207 07.12.2017 Inngående brev 154/58 - Vedrørende graving på tomt Nils Sire
2017/5571 20171207 07.12.2017 Inngående brev 141/8 Øvre Eiker - Vedrørende pålegg om VA alarm på tett tank Eli og Gjermund Grøterud
2016/4016 20171207 07.12.2017 Inngående brev 138/60 Sande - Grønsandkleiva 4 - Ferdigmeldig Tone Fjelnseth
2017/755 20171207 07.12.2017 Inngående brev 124/97 - Din Partner Øst - Kvittering for innmelding av farlig stoff Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
2017/4253 20171207 07.12.2017 Inngående brev Mindre detaljregulering for Utsikten Myrløkka felt B2 - Forhåndshøring Ann-Jeanette Grønli, Fredrik Syvertsen, Øyvind Sønstebø og Mona Tranby
Ingen tilgang 20171207 07.12.2017 Inngående brev Markering av frigjørings- og veterandagen 8. mai 2018 Forsvarsdepartementet
Ingen tilgang 20171207 07.12.2017 Inngående brev Tilbakemelding på rapport om utslipp av tinnorganiske forbindelser fra Auto Transport Service AS på Lierstranda Fylkesmannen i Buskerud
2017/19 20171207 07.12.2017 Inngående brev Ole Toverud - Anmodning om utbetaling over skogfond Ole Toverud
Ingen tilgang 20171207 07.12.2017 Inngående brev Vedtak om krav om overvåking av miljøgifter i resipienter ved større renseanlegg Fylkesmannen i Buskerud
2017/3238 20171207 07.12.2017 Inngående brev 100/117 m.fl. - Søknad om mindre endringer til reguleringsplan - Gjellebekk Sør N3 Siv.ing. Stener Sørensen AS
2017/3238 20171207 07.12.2017 Inngående brev 100/117 - Nabovarsling Siv. ing Stener Sørensen AS
2017/6 20171207 07.12.2017 Inngående brev Søknad om jobb Mahdije Nesami
Ingen tilgang 20171207 07.12.2017 Inngående brev 148/187 - Ferdigattest garasje Marianne Hansen
2017/4889 20171207 07.12.2017 Inngående brev 113/1 - Uttalelse til dispensasjon for midlertidig betongblandeverk Fylkesmannen i Buskerud
2017/3748 20171207 07.12.2017 Inngående brev 88/4 Lier - Klage på avslag om oppføring av kårbolig Kåre og Arnhild Kristoffersen
2014/4725 20171207 07.12.2017 Inngående brev 52/6 Øvre Eiker - Tilbakemelding på resultater av prøvetaking Elisabeth Reiersrud
2017/37 20171207 07.12.2017 Inngående brev 88/48 - Vestre Eikenga 8 - Parafinovn og parafintank er fjernet Erlend Ask
2017/4427 20171207 07.12.2017 Utgående brev 58/1 Røyken - Svar på søknad om deling av landbrukseiendom Helmer Lund
2017/3527 20171207 07.12.2017 Inngående brev 133/57 Endret planløsning Janina Frahm
2017/5671 20171207 07.12.2017 Inngående brev 163/187 - Søknad om rammetillatelse Eiker Eiendom AS
2017/1986 20171207 07.12.2017 Inngående brev 97/42 - Søknad om igangsettingstillatelse Modulex Norge AS
2017/236 20171207 07.12.2017 Inngående brev Underskuddsstøtte Adventsaften Jostein S. Hoset
2017/3487 20171207 07.12.2017 Inngående brev Varsel om betinget uttreden - VIVA IKS - Røyken Røyken kommune
2016/5070 20171207 07.12.2017 Inngående brev Tilbakemelding vedrørende tilrettelegging av snarveier Ole Herman og Turid Fjelltun
2016/3928 20171207 07.12.2017 Inngående brev 162/26 - Etterspør tilbakemelding vedørende ferdigattest Bjørn Andre Heen
2016/4868 20171207 07.12.2017 Inngående brev Utbetaling av tilretteleggingsmidler barnehage - Høsten 2017 Fylkesmannen i Buskerud
2017/5739 20171207 07.12.2017 Inngående brev Forespørsel om utlevering av dokumentasjon Stiftelsen Rettferd for taperne
2017/5738 20171207 07.12.2017 Inngående brev 35/73 Hurum - Søknad om dispensasjon fra jordlovens krav om 10-årig leiekontrakt Jens Petter Blichfeldt
2016/3640 20171207 07.12.2017 Internt notat uten oppfølging 108/16 Sande - Vebergveien 30 - Ferdigmelding
2017/5736 20171207 07.12.2017 Internt notat uten oppfølging 108/31 Sande - Vebergveien 34 - Ferdigmelding
2017/5544 20171207 07.12.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Flyktningkonsulent - fast stilling Flyktningetjenesten - st. ref. 3633277676 ***** ***** *****
2017/5544 20171207 07.12.2017 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Flyktningkonsulent - fast stilling - st. ref. (3633277676) - ***** ***** *****
2017/5619 20171207 07.12.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider, vikariat i Eikeliveien bofellesskap Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse - st. ref. 3635255999 ***** ***** ***** *****
2017/5619 20171207 07.12.2017 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider, vikariat i Eikeliveien bofellesskap - st. ref. (3635255999) - ***** ***** ***** *****
2017/5544 20171207 07.12.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Flyktningkonsulent - fast stilling Flyktningetjenesten - st. ref. 3633277676 ***** ***** *****
2017/5544 20171207 07.12.2017 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Flyktningkonsulent - fast stilling - st. ref. (3633277676) - ***** ***** *****
2017/5544 20171207 07.12.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Flyktningkonsulent - fast stilling Flyktningetjenesten - st. ref. 3633277676 ***** ***** ***** *****
2016/3105 20171207 07.12.2017 Inngående brev 65/5 - Søknad om ferdigattest Plankompaniet AS
2017/5544 20171207 07.12.2017 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Flyktningkonsulent - fast stilling - st. ref. (3633277676) - ***** ***** ***** *****
2017/5544 20171207 07.12.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Flyktningkonsulent - fast stilling Flyktningetjenesten - st. ref. 3633277676 ***** ***** ***** *****
2017/5544 20171207 07.12.2017 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Flyktningkonsulent - fast stilling - st. ref. (3633277676) - ***** ***** ***** *****
2017/5544 20171207 07.12.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Flyktningkonsulent - fast stilling Flyktningetjenesten - st. ref. 3633277676 ***** ***** ***** *****
2017/5544 20171207 07.12.2017 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Flyktningkonsulent - fast stilling - st. ref. (3633277676) - ***** ***** ***** *****
2017/5619 20171207 07.12.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider, vikariat i Eikeliveien bofellesskap Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse - st. ref. 3635255999 ***** ***** *****
2017/5619 20171207 07.12.2017 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider, vikariat i Eikeliveien bofellesskap - st. ref. (3635255999) - ***** ***** *****
2017/5544 20171207 07.12.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Flyktningkonsulent - fast stilling Flyktningetjenesten - st. ref. 3633277676 ***** ***** *****
2017/5544 20171207 07.12.2017 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Flyktningkonsulent - fast stilling - st. ref. (3633277676) - ***** ***** *****
2017/5544 20171207 07.12.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Flyktningkonsulent - fast stilling Flyktningetjenesten - st. ref. 3633277676 ***** ***** ***** *****
2017/5544 20171207 07.12.2017 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Flyktningkonsulent - fast stilling - st. ref. (3633277676) - ***** ***** ***** *****
2017/5544 20171207 07.12.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Flyktningkonsulent - fast stilling Flyktningetjenesten - st. ref. 3633277676 ***** ***** *****
2017/5544 20171207 07.12.2017 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Flyktningkonsulent - fast stilling - st. ref. (3633277676) - ***** ***** *****
2017/5544 20171207 07.12.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Flyktningkonsulent - fast stilling Flyktningetjenesten - st. ref. 3633277676 ***** ***** *****
2017/5544 20171207 07.12.2017 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Flyktningkonsulent - fast stilling - st. ref. (3633277676) - ***** ***** *****
2017/5457 20171207 07.12.2017 Utgående brev Innkalling til intervju - Assistent i skole og SFO Hegg skole - st. ref. 3623314571 ***** ***** *****
2017/5457 20171207 07.12.2017 Utgående brev Innkalling til intervju - Assistent i skole og SFO Hegg skole - st. ref. 3623314571 ***** ***** ***** ***** *****
2017/5457 20171207 07.12.2017 Utgående brev Innkalling til intervju - Assistent i skole og SFO Hegg skole - st. ref. 3623314571 ***** ***** *****
2017/5457 20171207 07.12.2017 Utgående brev Innkalling til intervju - Assistent i skole og SFO Hegg skole - st. ref. 3623314571 ***** ***** ***** *****
Ingen tilgang 20171207 07.12.2017 Inngående brev Havner i Lier kommune og krav til avfallsplan Drammen havn
2017/4228 20171207 07.12.2017 Utgående brev 123/5 Lier - Svar på søknad om SMIL - Grøfting Grethe Sørsdal Swift
2017/1376 20171207 07.12.2017 Inngående brev 4. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for år 2017 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
2017/10 20171207 07.12.2017 Inngående brev Bestilling av innsyn vedrørende foryngelseshogst i marka Monark - Miljøvern og bevaring av naturmangfold
2017/5732 20171207 07.12.2017 Inngående brev Søknad - Inn på tunet - ***** ***** *****
2017/2682 20171207 07.12.2017 Utgående brev Test Svarut til Svarinn LIER KOMMUNE
2017/4524 20171207 07.12.2017 Internt notat uten oppfølging Illustrasjoner levert til planutvalget
2017/982 20171207 07.12.2017 Internt notat uten oppfølging DOFA 2017 - Økonomisk støtte fra Lier kommune
2017/4906 20171207 07.12.2017 Utgående brev 117/356 - Krav om nabovarsling til matrikkelførte grunneiere ATP Arkitekter AS
2017/5732 20171207 07.12.2017 Inngående brev Søknad - Inn på tunet - ***** ***** *****
2017/5737 20171207 07.12.2017 Internt notat uten oppfølging 110/1 Sande - Vebergveien 58 - Ferdigmelding
2017/5635 20171207 07.12.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helgestilling ved Heggtoppen bofellesskap Psykisk helse og rus - tjenester til voksne - st. ref. 3626220258 ***** ***** ***** *****
2017/5635 20171207 07.12.2017 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helgestilling ved Heggtoppen bofellesskap - st. ref. (3626220258) - ***** ***** ***** *****
2017/5635 20171207 07.12.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helgestilling ved Heggtoppen bofellesskap Psykisk helse og rus - tjenester til voksne - st. ref. 3626220258 ***** ***** ***** *****
2017/5635 20171207 07.12.2017 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helgestilling ved Heggtoppen bofellesskap - st. ref. (3626220258) - ***** ***** ***** *****
2017/4524 20171207 07.12.2017 Utgående brev Mindre endring av detaljregulering for Engersand havn syd - Kunngjøring av vedtak Block Watne AS m.fl.
2017/5535 20171207 07.12.2017 Utgående brev Svar på tilbud vedrørende anskaffelse av digital løsning for utleieadministrasjon for Lier kommune Skalar AS
2017/5689 20171207 07.12.2017 Utgående brev 173/1 Lier - Svar på søknad om SMIL - Hydroteknisk anlegg, del 1 Holsfjord Produkter DA
Ingen tilgang 20171207 07.12.2017 Utgående brev 8/8 Hurum - Forhåndskommentar Siv.ing. Gjermund Stuvøy AS
Ingen tilgang 20171207 07.12.2017 Utgående brev 1902/23 Modum - Vedrørende nytt avløpsanlegg Thon & CO AS
2017/4914 20171207 07.12.2017 Utgående brev 172/2 - Svar på foreløpig om produksjonstilskudd Martin Skaugen
2017/4538 20171207 07.12.2017 Utgående brev Høring - Reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs Åsheimveien og omregulering Nedre Ugstad Tilbakemelding fra Landbruksmyndighet. Hurum kommune
2017/5521 20171207 07.12.2017 Utgående brev Elevjournal ***** ***** ***** NAV Lier
2017/4105 20171207 07.12.2017 Utgående brev 60/160 - 60/159 - 60/129 - 60/141 - 60/128 - 60/90 og 59/35 Modum - Jelstadveien - Godkjenner filterløsningen Per Olav Kvitli
2017/5535 20171207 07.12.2017 Utgående brev Svar på tilbud vedrørende anskaffelse av digital løsning for utleieadministrasjon for Lier kommune Aareon Nordic AS
2017/982 20171207 07.12.2017 Utgående brev Søknad om økonomisk støtte for 2017 DOFA
2017/5659 20171207 07.12.2017 Internt notat uten oppfølging 82/10 - Analyserapport
2017/5225 20171207 07.12.2017 Utgående brev 79/89 Drammen - Ny privat adkomstvei til boligene - Landbruksfaglig uttalelse Drammen kommune
2017/5730 20171207 07.12.2017 Internt notat uten oppfølging Internmøte desember 2017
2017/5651 20171207 07.12.2017 Utgående brev 163/30 Lier - Retur av konsesjonssøknad og henvisning til videre søknadsprosess Mester Grønn AS
2017/5705 20171207 07.12.2017 Internt notat uten oppfølging Referat fra tverrfaglig møte 30.11.2017 *****
2016/2617 20171207 07.12.2017 Utgående brev Sylling transformatorstasjon - Vedrørende innsigelse fra Lier kommune Norges vassdrags- og energidirektorat
2016/4393 20171206 06.12.2017 Utgående brev Kommunalt tilskudd - tillegg Gunnersbråtan barnehage
2017/5565 20171206 06.12.2017 Utgående brev 148/55 - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Rive garasje. Erik Steen
2017/355 20171206 06.12.2017 Utgående brev Gnr. 19, bnr. 16 Endring av offisiell adresse Rolf Guddal
2017/4522 20171206 06.12.2017 Utgående brev 31/37 - Tillatelse til tiltak - Deling Svein Olav Olsen
2017/4522 20171206 06.12.2017 Internt notat 31/37 - Overføring av sak Odd Gunnar Fredriksen
Ingen tilgang 20171206 06.12.2017 Utgående brev 34/58 - Ferdigattest Arkitektkompaniet AS
2017/3 20171206 06.12.2017 Utgående brev Tildeling av kommunal bolig - ***** ***** ***** *****
2017/4838 20171206 06.12.2017 Utgående brev 19/2 Hurum - Bekreftelse av tidspunkt for stedlig kontroll av opplysninger gitt i søknad om produksjonstilskudd i jordbruket 2017 Kristian Sundby Holtvet
2015/1330 20171206 06.12.2017 Utgående brev Detaljregulering av Klinkenberghagan - kunngjøring av vedtatt plan Alf Martin og Torgunn K Haverstad m.fl.
2017/5728 20171206 06.12.2017 Inngående brev LNG anlegg Lier - Beredskap Svein Morten Hanssen
2017/5728 20171206 06.12.2017 Inngående brev LNG anlegg Lier - Beredskap Svein Morten Hanssen
2017/5727 20171206 06.12.2017 Inngående brev Forespørsel om miljøtilskudd ved utskiftning av gamle ovner Nawzad Mohammadi
Ingen tilgang 20171206 06.12.2017 Inngående brev Utlån av klientmappe flyktningtjenesten - ***** ***** ***** ForvaltningSenteret AS
2017/5611 20171206 06.12.2017 Inngående brev 121/39 - Kommentar på klage vedrørende byggesøknad T. Engene AS
Ingen tilgang 20171206 06.12.2017 Utgående brev Geovekstavtale; Buskerud sørøst 2018, LACHBU81-102091. Kartlegging i Lier 2018 etter geodataplan Norge Digital i Buskerud 2018 - 2021. Kartverket Oslo
2017/4914 20171206 06.12.2017 Inngående brev 65/5 - fremleie av leide arealer Marius Egge
2017/4914 20171206 06.12.2017 Inngående brev 191/3 - Heslien - dokumentasjon for beiter Simen Heslien
2017/4914 20171206 06.12.2017 Inngående brev 110/1 - Fjelltun - Søknad om produksjonstilskudd med underkrift av kommunalsjef Lier kommune v/ Einar Jørstad
2017/4906 20171206 06.12.2017 Inngående brev 117/356 - Redegjørelse rundt nabovarsling Tomasz Tomaszewicz
2017/1992 20171206 06.12.2017 Inngående brev 50/182 - Søknad om ferdigattest Trine Lindh Justad
Ingen tilgang 20171206 06.12.2017 Inngående brev Partsavtale til underskrift , Buskerud sørøst 2018 - LACHBU81 Kartverket
2016/3700 20171206 06.12.2017 Inngående brev 133/33 - 133/38 og 133/40 - Vedrørende tilsyn med utførende foretak Halum Entreprenør AS
2017/5735 20171206 06.12.2017 Inngående brev 111/22 - Søknad om tillatelse til tiltak - Fradeling og oppmåling Per Christian Grimsrud
2017/359 20171206 06.12.2017 Inngående brev 3/1 Røyken - Anmodning om sluttutbetaling av lån og tilskudd Ola Kure Skinnes
2017/5455 20171206 06.12.2017 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Psykolog, vikariat 100% - st. ref. (3618450992) - ***** ***** *****
2017/5544 20171206 06.12.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Flyktningkonsulent - fast stilling Flyktningetjenesten - st. ref. 3633277676 ***** ***** *****
2016/4559 20171206 06.12.2017 Inngående brev 82/23 - Søknad om ferdigattest Mesterhus Oslo AS
2016/3866 20171206 06.12.2017 Inngående brev Lærekontrakter Kommunenes opplæringskontor
2017/5544 20171206 06.12.2017 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Flyktningkonsulent - fast stilling - st. ref. (3633277676) - ***** ***** *****
2017/5544 20171206 06.12.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Flyktningkonsulent - fast stilling Flyktningetjenesten - st. ref. 3633277676 ***** ***** *****
2017/5323 20171206 06.12.2017 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Konsulent - st. ref. (3621770741) - ***** ***** *****
2017/5562 20171206 06.12.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Saksbehandler/ Vernepleier Vedtakskontoret - st. ref. 3634190493 ***** ***** *****
2017/5562 20171206 06.12.2017 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Saksbehandler/ Vernepleier - st. ref. (3634190493) - ***** ***** *****
2017/5544 20171206 06.12.2017 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Flyktningkonsulent - fast stilling - st. ref. (3633277676) - ***** ***** *****
2017/5323 20171206 06.12.2017 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Konsulent - st. ref. (3621770741) - ***** ***** *****
2017/5323 20171206 06.12.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Konsulent Kemnerkontoret - st. ref. 3621770741 ***** ***** *****
2017/5619 20171206 06.12.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider, vikariat i Eikeliveien bofellesskap Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse - st. ref. 3635255999 ***** ***** *****
2017/5619 20171206 06.12.2017 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider, vikariat i Eikeliveien bofellesskap - st. ref. (3635255999) - ***** ***** *****
2017/5455 20171206 06.12.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Psykolog, vikariat 100% Psykisk helse og rus - tjenester til voksne - st. ref. 3618450992 ***** ***** *****
2017/5544 20171206 06.12.2017 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Flyktningkonsulent - fast stilling - st. ref. (3633277676) - ***** ***** *****
2017/5323 20171206 06.12.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Konsulent Kemnerkontoret - st. ref. 3621770741 ***** ***** *****
2017/5323 20171206 06.12.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Konsulent Kemnerkontoret - st. ref. 3621770741 ***** ***** *****
2017/5323 20171206 06.12.2017 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Konsulent - st. ref. (3621770741) - ***** ***** *****
2017/5544 20171206 06.12.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Flyktningkonsulent - fast stilling Flyktningetjenesten - st. ref. 3633277676 ***** ***** *****
2017/5636 20171206 06.12.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Mannlig fritidskontakt Hjemmetjenesten - st. ref. 3639599559 ***** ***** ***** *****
2017/5323 20171206 06.12.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Konsulent Kemnerkontoret - st. ref. 3621770741 ***** ***** *****
2017/5323 20171206 06.12.2017 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Konsulent - st. ref. (3621770741) - ***** ***** *****
2017/5619 20171206 06.12.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider, vikariat i Eikeliveien bofellesskap Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse - st. ref. 3635255999 ***** ***** ***** *****
2017/5168 20171206 06.12.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Spennende utfordringer i en virksomhet i utvikling. Faste stillinger og vikariater Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse - st. ref. 3617676436 ***** ***** *****
2017/5168 20171206 06.12.2017 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Spennende utfordringer i en virksomhet i utvikling. Faste stillinger og vikariater - st. ref. (3617676436) - ***** ***** *****
2017/5619 20171206 06.12.2017 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider, vikariat i Eikeliveien bofellesskap - st. ref. (3635255999) - ***** ***** *****
2017/5544 20171206 06.12.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Flyktningkonsulent - fast stilling Flyktningetjenesten - st. ref. 3633277676 ***** ***** ***** *****
2017/5544 20171206 06.12.2017 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Flyktningkonsulent - fast stilling - st. ref. (3633277676) - ***** ***** ***** *****
2017/5544 20171206 06.12.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Flyktningkonsulent - fast stilling Flyktningetjenesten - st. ref. 3633277676 ***** ***** *****
2017/5544 20171206 06.12.2017 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Flyktningkonsulent - fast stilling - st. ref. (3633277676) - ***** ***** *****
2017/5544 20171206 06.12.2017 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Flyktningkonsulent - fast stilling - st. ref. (3633277676) - ***** ***** *****
2017/5544 20171206 06.12.2017 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Flyktningkonsulent - fast stilling - st. ref. (3633277676) - ***** ***** *****
2017/5503 20171206 06.12.2017 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte med Legevakta 30.11.17
2017/3217 20171206 06.12.2017 Inngående brev 120/29 - Fasadetegninger Skilt Design AS
2017/5619 20171206 06.12.2017 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider, vikariat i Eikeliveien bofellesskap - st. ref. (3635255999) - ***** ***** ***** *****
2017/5544 20171206 06.12.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Flyktningkonsulent - fast stilling Flyktningetjenesten - st. ref. 3633277676 ***** ***** *****
2017/5455 20171206 06.12.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Psykolog, vikariat 100% Psykisk helse og rus - tjenester til voksne - st. ref. 3618450992 ***** ***** ***** *****
2017/5455 20171206 06.12.2017 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Psykolog, vikariat 100% - st. ref. (3618450992) - ***** ***** ***** *****
2017/5544 20171206 06.12.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Flyktningkonsulent - fast stilling Flyktningetjenesten - st. ref. 3633277676 ***** ***** *****
2017/5544 20171206 06.12.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Flyktningkonsulent - fast stilling Flyktningetjenesten - st. ref. 3633277676 ***** ***** *****
2017/5323 20171206 06.12.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Konsulent Kemnerkontoret - st. ref. 3621770741 ***** ***** *****
2017/5323 20171206 06.12.2017 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Konsulent - st. ref. (3621770741) - ***** ***** *****
2017/5544 20171206 06.12.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Flyktningkonsulent - fast stilling Flyktningetjenesten - st. ref. 3633277676 ***** ***** ***** *****
2017/5544 20171206 06.12.2017 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Flyktningkonsulent - fast stilling - st. ref. (3633277676) - ***** ***** ***** *****
2017/5544 20171206 06.12.2017 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Flyktningkonsulent - fast stilling - st. ref. (3633277676) - ***** ***** *****
2017/5544 20171206 06.12.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Flyktningkonsulent - fast stilling Flyktningetjenesten - st. ref. 3633277676 ***** ***** *****
2017/5544 20171206 06.12.2017 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Flyktningkonsulent - fast stilling - st. ref. (3633277676) - ***** ***** *****
2017/5544 20171206 06.12.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Flyktningkonsulent - fast stilling Flyktningetjenesten - st. ref. 3633277676 ***** ***** *****
2017/5544 20171206 06.12.2017 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Flyktningkonsulent - fast stilling - st. ref. (3633277676) - ***** ***** *****
2017/5544 20171206 06.12.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Flyktningkonsulent - fast stilling Flyktningetjenesten - st. ref. 3633277676 ***** ***** ***** ***** *****
2017/5544 20171206 06.12.2017 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Flyktningkonsulent - fast stilling - st. ref. (3633277676) - ***** ***** ***** ***** *****
2017/5544 20171206 06.12.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Flyktningkonsulent - fast stilling Flyktningetjenesten - st. ref. 3633277676 ***** ***** ***** *****
2017/5544 20171206 06.12.2017 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Flyktningkonsulent - fast stilling - st. ref. (3633277676) - ***** ***** ***** *****
2017/5725 20171206 06.12.2017 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse
Ingen tilgang 20171206 06.12.2017 Utgående brev ***** ***** - Oversender utbetaling av tilskudd til avløsning ved sykdom Fylkesmannen i Buskerud, Landbruksavdelingen
Ingen tilgang 20171206 06.12.2017 Utgående brev ***** ***** ***** - Saksbehandlerskjema ***** ***** oversender saken til Fylkesmannen Fylkesmannen i Buskerud, Landbruksavdelingen
2016/4919 20171206 06.12.2017 Inngående brev 16/122 - Revidert søknad Lierhus AS
Ingen tilgang 20171206 06.12.2017 Inngående brev Analyserapport Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn EUNOMO-00182576 Nor Tekstil avd. Drammen - avløpsprøver AR-17-MM-027923-01 Per Frøge
2017/5741 20171206 06.12.2017 Inngående brev 172/69 - Vedrørende bygging på eiendommen Ukjent
2017/5636 20171206 06.12.2017 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Mannlig fritidskontakt - st. ref. (3639599559) - ***** ***** ***** *****
2017/5544 20171206 06.12.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Flyktningkonsulent - fast stilling Flyktningetjenesten - st. ref. 3633277676 ***** ***** ***** *****
2017/5544 20171206 06.12.2017 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Flyktningkonsulent - fast stilling - st. ref. (3633277676) - ***** ***** ***** *****
2017/36 20171206 06.12.2017 Inngående brev Luktrapport for november 2017 Thomas C. Wiborg
2017/5323 20171206 06.12.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Konsulent Kemnerkontoret - st. ref. 3621770741 ***** ***** ***** *****
2017/5323 20171206 06.12.2017 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Konsulent - st. ref. (3621770741) - ***** ***** ***** *****
2017/5323 20171206 06.12.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Konsulent Kemnerkontoret - st. ref. 3621770741 ***** ***** *****
2017/5323 20171206 06.12.2017 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Konsulent - st. ref. (3621770741) - ***** ***** *****
2017/5544 20171206 06.12.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Flyktningkonsulent - fast stilling Flyktningetjenesten - st. ref. 3633277676 ***** ***** *****
2017/5544 20171206 06.12.2017 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Flyktningkonsulent - fast stilling - st. ref. (3633277676) - ***** ***** *****
2017/5619 20171206 06.12.2017 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider, vikariat i Eikeliveien bofellesskap Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse - st. ref. 3635255999 ***** ***** *****
2017/3487 20171206 06.12.2017 Inngående brev Varsel om betinget uttreden - VIVA IKS - Hurum Hurum kommune
2017/5732 20171206 06.12.2017 Inngående brev Søknad - Inn på tunet - ***** ***** ***** *****
2017/21 20171206 06.12.2017 Inngående brev Statskog Glomma AS - Anmodning om utbetaling over skogfond Statskog Glomma AS
2017/5734 20171206 06.12.2017 Inngående brev Forsikringsavtaler for Lier kommune CRM:02892692 Siv.ing. PK Ubøe AS
2017/5731 20171206 06.12.2017 Utgående brev 12/1 Hurum - Oversendelse av tidligere fyllingssaker på eiendommen Hans Gjersøyen
2017/5732 20171206 06.12.2017 Inngående brev Søknad - Inn på tunet - ***** ***** *****
2017/21 20171206 06.12.2017 Inngående brev Statskog Glomma AS - Anmodning om utbetaling over skogfond Statskog Glomma AS
2017/3521 20171206 06.12.2017 Inngående brev 153/1 Lier - Beslutning om at arbeidsfristen i prosjektet er utvidet med 1 år Innovasjon Norge
2017/4914 20171206 06.12.2017 Inngående brev 166/1 - Ole Kristian Sylling - dokumentasjon for beitedyr Ole Kristian Sylling
2017/4914 20171206 06.12.2017 Inngående brev 65/5 Egge - Faktura Egge Frukt og Bær Monica Langenes Martinsen
2017/4914 20171206 06.12.2017 Inngående brev 160/1 - Høvik - Tilskuddssøknad - antall slaktet dyr Gunhild Staksrud
2017/4538 20171206 06.12.2017 Inngående brev Postmottak Plan og Bygg i Hurum - Oversendelse Hurum kommune
2017/4914 20171206 06.12.2017 Inngående brev Sv: 166/1 - Sylling - Dokumentasjon for dyr på innmarks- og utmarksbeite Ole Kristian Sylling
2017/5732 20171206 06.12.2017 Inngående brev Søknad - Inn på tunet - ***** ***** *****
2017/658 20171206 06.12.2017 Inngående brev 145/55 Dølasletta 7 - Bruksendring Arne Finn Solli
2017/4914 20171206 06.12.2017 Inngående brev 137/2 - Mørk - Produksjonstilskuddssøknad del 2 Sigurd Sørsdal
2017/4914 20171206 06.12.2017 Inngående brev 163/5 - Strandrud - Antall dyr i søknad Tina Elisabeth Strandrud
2017/925 20171206 06.12.2017 Utgående brev 99/5 - Bekreftelse på mottatt klage b o x s Arkitektstudio as
2017/5655 20171206 06.12.2017 Utgående brev 54/33 Hurum - Vilkår i dispensasjonen Sissel Larsen
2017/5475 20171206 06.12.2017 Utgående brev Tilsyn og krav om å sende inn dokumentasjon - Høvik skole og Lierbyen skole - Gjennomføring av valgfaget Trafikk Fylkesmannen i Buskerud
2017/4838 20171206 06.12.2017 Utgående brev 26/7 Hurum - Bekreftelse av tidspunkt for stedlig kontroll av opplysninger gitt i søknad om produksjonstilskudd i jordbruket 2017 Arnold Kristian Sundbye
2016/4393 20171206 06.12.2017 Utgående brev Kommunalt tilskudd 4.kvartal - tillegg Nedre Stabæk barnehage
2016/4393 20171206 06.12.2017 Utgående brev Kommunalt tilskudd 4.kvartal - tillegg Merikroken barnehage
2017/4178 20171206 06.12.2017 Internt notat uten oppfølging Spørsmål til handlingsprogrammet 2018 - 2021 - Nr. 8
2016/4550 20171206 06.12.2017 Utgående brev 104/37 - Midlertidig brukstillatelse , Bolig Lierhus AS
2016/3511 20171206 06.12.2017 Utgående brev 36/89 - Ferdigattest Lierhus AS
2017/1107 20171206 06.12.2017 Utgående brev 159/139 - Angående søknad om midlertidig brukstillatelse Lierhus AS
2017/4906 20171206 06.12.2017 Utgående brev 117/356 - Mangelfull nabovarsling ATP Arkitekter AS
2016/4393 20171206 06.12.2017 Utgående brev Kommunalt tilskudd 4.kvartal - tillegg Lier Natur og landbruksbarnehage
2016/4393 20171206 06.12.2017 Utgående brev Kommunalt tilskudd 4.kvartal - tillegg Helgerud barnegård
2017/5682 20171206 06.12.2017 Utgående brev 162/10 - Tillatelse til tiltak. Hovedledning for vann og avløp Asplan Viak AS
2017/4914 20171206 06.12.2017 Utgående brev 172/2 - Svar vedrørende produksjonstilskudd Martin Skaugen
2016/4393 20171206 06.12.2017 Utgående brev Kommunalt tilskudd - tillegg Hasselbakken barnehage
2017/1192 20171206 06.12.2017 Utgående brev 152/77 - Ferdigattest - overbygd inngangsparti Besim Murseli
2016/4393 20171206 06.12.2017 Utgående brev Kommunalt tilskudd 4. kvartal - tillegg Espira Eikenga barnehage
2016/4393 20171206 06.12.2017 Utgående brev Kommunalt tilskudd 4. kvartal - tillegg Borgestad barnehage
2017/390 20171206 06.12.2017 Utgående brev Refusjonskrav for elev hjemmehørende i Bærum kommune - ***** ***** Bærum kommune, Musikk og kulturskolen
Versjon:5.2.2.1