eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2016/4658 20201014 14.10.2020 Internt notat uten oppfølging Gnr 128 bnr 1, 9 Oppmålingsdokumentasjon EPHORTE
2016/4658 20201014 14.10.2020 Internt notat uten oppfølging Gnr 128 bnr 1, 9 Protokoll for oppmålingsforretning EPHORTE
2016/4898 20201008 08.10.2020 Utgående brev 175/8 Lier - Sørliveien 9 - Opprettholdelse av pålegg om oppgradering av avløpsanlegg Tom Halvorsen EPHORTE
2016/5108 20201008 08.10.2020 Utgående brev 70/54 Varsel om pålegg om lukking av avvik fra tekniske krav og tvangsmulkt SØNDERHELLENE AS EPHORTE
2017/2280 20201008 08.10.2020 Utgående brev 148/18 Ferdigattest Gamle Ringeriksvei 11 - Garasje Jan Åge Holt EPHORTE
2017/3119 20201008 08.10.2020 Saksframlegg/innstilling Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Eiksetra og kommuneplanens arealdel for etablering av kunstsnøanlegg. Gnr. 65 bnr. 31, Sauekollen. Tiltakshaver: Lier IL EPHORTE
2017/3119 20201008 08.10.2020 Utgående brev 65/31 Ferdigattest Eikseterveien - Utvidelse av skiløype Øst-Riv As EPHORTE
2017/5165 20201008 08.10.2020 Internt notat 115/164 - Boligblokk - Matrikkelskjema FA Per Erik Kristiansen EPHORTE
2017/5165 20201008 08.10.2020 Utgående brev 115/164 Engersand Havn 60 - Boligblokk - Hus D RF PROSJEKT AS EPHORTE
2018/2324 20201008 08.10.2020 Utgående brev 111/22 - E-postkorrespondanse vedr. navn på tegningsgrunnlag Jostein Lind EPHORTE
2018/3393 20201008 08.10.2020 Utgående brev 162/26 Ferdigattest Gamle Drammensvei 65 - Tilbygg og fasadeendring Bjørn Andre Heen EPHORTE
2018/3393 20201008 08.10.2020 Utgående brev 162/26 Endring av gitt tillatelse Gamle Drammensvei 65 - Tilbygg og fasadeendring Bjørn Andre Heen EPHORTE
Ingen tilgang 20201008 08.10.2020 Utgående brev Invitasjon til dialogmøte om sti langs Lierelva Anders Holmen m.fl. EPHORTE
2018/3643 20201008 08.10.2020 Utgående brev 115/166 - Ferdigattest RF PROSJEKT AS EPHORTE
2018/3643 20201008 08.10.2020 Internt notat 115/166 - Boligblokk - Matrikkelskjema FA Per Erik Kristiansen EPHORTE
2018/3644 20201008 08.10.2020 Internt notat 115/167 - Boligblokk - Matrikkelskjema FA Per Erik Kristiansen EPHORTE
2018/3644 20201008 08.10.2020 Utgående brev 115/167 - Ferdigattest RF PROSJEKT AS EPHORTE
2018/4724 20201008 08.10.2020 Utgående brev 115/158 - Svar på spørsmål om status Block Watne EPHORTE
Ingen tilgang 20201008 08.10.2020 Utgående brev Revidert fremdriftsplan - fremtidig avløpsløsning Lier kommune Fylkesmannen i Oslo og Viken EPHORTE
Ingen tilgang 20201008 08.10.2020 Utgående brev 131/11 Øvre Eiker - Grosvoldveien 525 - Angående søknad om utslippstillatelse BUSKERUD VA AS EPHORTE
Ingen tilgang 20201008 08.10.2020 Utgående brev 164/3 Øvre Eiker - Myreveien 192 og 194 - Svar på forespørsel om veiledning endring av minirenseanlegg Karoline Krogh-Hanssen EPHORTE
Ingen tilgang 20201008 08.10.2020 Utgående brev 195/13 - Svar på e-post av 06.09.2020 Olivier Ntibarufata EPHORTE
Ingen tilgang 20201008 08.10.2020 Utgående brev 113/23 - Ferdigattest Kvernbakken 44 - Tilbygg bolig BYGGMESTER BENT FUGLERUD AS EPHORTE
Ingen tilgang 20201008 08.10.2020 Utgående brev 7/3/1 Modum - Svar på tilsynets brev av 28.09.2020 Morten Thorgersen EPHORTE
Ingen tilgang 20201008 08.10.2020 Internt notat uten oppfølging 28/25 Modum - Heggenveien 281 - Vurdering av eksisterende avløpsanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20201008 08.10.2020 Internt notat uten oppfølging 28/60 Modum - Heggenveien 289 - Vurdering av eksisterende avløpsanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20201008 08.10.2020 Internt notat uten oppfølging 29/9 Modum - Heggenveien 295 og 297 - Vurdering av eksisterende avløpsanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20201008 08.10.2020 Internt notat uten oppfølging 28/59 Modum - Heggenveien 285 - Vurdering av eksisterende avløpsanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20201008 08.10.2020 Utgående brev 102/13 - 102/14 Ferdigattest Haugdalen 8 - Ombygg - Tilbygg BYGGMESTER BENT FUGLERUD AS EPHORTE
Ingen tilgang 20201008 08.10.2020 Utgående brev 180/33 Øvre Eiker - Sønjuveien 42 - Angående overvannskummer STATENS VEGVESEN EPHORTE
Ingen tilgang 20201008 08.10.2020 Utgående brev 50/227 Ferdigattest - Stikkledning SOLBERG VVS SERVICE AS EPHORTE
Ingen tilgang 20201008 08.10.2020 Utgående brev 88/264 Modum - Gravbråtaveien 148 - Angående utslippsøknad Vidar Østli Backman EPHORTE
Ingen tilgang 20201008 08.10.2020 Internt notat uten oppfølging 28/66 Modum - Heggenveien 367 - Vurdering av eksisterende avløpsanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20201008 08.10.2020 Utgående brev 58/2 Ferdigattest Søndre Eggevei 34 - Riving av våningshus Vidar Eriksrud EPHORTE
Ingen tilgang 20201008 08.10.2020 Utgående brev 159/8 - melding til tinglysning Kartverket Tinglysning EPHORTE
Ingen tilgang 20201008 08.10.2020 Utgående brev 145/247 Ferdigattest Nygårdskogen 113 - Lukking av terrasse og bygging av ny terrasse Rolf Haverstad EPHORTE
Ingen tilgang 20201008 08.10.2020 Utgående brev 181/30 Ferdigattest - Bruksendring bolig Thore Christian Haugen EPHORTE
Ingen tilgang 20201008 08.10.2020 Utgående brev 181/30 - Svar på klage på saksbehandlingen Thore Christian Haugen EPHORTE
Ingen tilgang 20201008 08.10.2020 Internt notat uten oppfølging 175/1 Notat tiltaket er opphørt Modumveien 69 - Bruksendring driftsbygning EPHORTE
Ingen tilgang 20201008 08.10.2020 Internt notat uten oppfølging 181/5 Notat avslutte sak, Røineveien - Ny avkjørsel og adkomstvei til boligtomt EPHORTE
Ingen tilgang 20201008 08.10.2020 Utgående brev 145/320 Krav om innsending av ferigmelding Korsplassen 45 - Uthus Ann C Wølner Nordhus EPHORTE
2014/4060 20201008 08.10.2020 Utgående brev 182/6 Ferdigattest Øvre Skustads vei - Anneks Trond Bechmann EPHORTE
2014/4727 20201008 08.10.2020 Utgående brev 12/22 Øvre Eiker - Loesdalsveien 304 - Avslutning av pålegg om utbedring av utslippspunkt fra avløpsanlegg Ståle Krog EPHORTE
2014/5099 20201008 08.10.2020 Utgående brev 135/35 Ferdigattest Ringeriksveien 356 - Tilbygg FREDENSBORG TEGNESTUE MLADEN SUKARA EPHORTE
2015/892 20201008 08.10.2020 Inngående brev 137/46 Modum - Ferdigmelding av infrastruktur Audun Gravermoen EPHORTE
2015/1492 20201008 08.10.2020 Utgående brev 123/60 Krav om innsending av ferdigattest Briskeveien 11 - Pergola og terrasse med utepeis Yngve Solvang EPHORTE
2015/6320 20201008 08.10.2020 Internt notat uten oppfølging 28/67 Modum - Heggenveien 271 - Vurdering av eksisterende avløpsanlegg EPHORTE
2015/6321 20201008 08.10.2020 Internt notat uten oppfølging 28/35 Modum- Heggenveien 275 - Vurdering av eksisterende avløpsanlegg EPHORTE
2015/6323 20201008 08.10.2020 Internt notat uten oppfølging 28/51 Modum - Heggenveien 263 - Vurdering av eksisterende avløpsanlegg EPHORTE
2016/800 20201008 08.10.2020 Utgående brev 99/1 - Ferdigattest AD ARKITEKTER AS EPHORTE
2016/903 20201008 08.10.2020 Utgående brev 119/4 Lier - Skapertjernveien 11 - Pålegg om fjerning av skyllevann fra vannrenseanlegget Ivar Julsrud m.fl. EPHORTE
2016/1545 20201008 08.10.2020 Utgående brev 48/102 Ferdigattest Østenga 24 - Påbygg ALURAILINGS BORUN EPHORTE
2016/1545 20201008 08.10.2020 Utgående brev 48/102 Nytt ansvarlig foretak Østenga 24 - Påbygg ALURAILINGS BORUN EPHORTE
2016/2499 20201008 08.10.2020 Utgående brev 193/2 Krav om innsending av ferdigattest Skjæret - Vei og V/A grøft AD ARKITEKTER AS EPHORTE
2016/3110 20201008 08.10.2020 Utgående brev 148/146 Ferdigattest - Tilbygg Øyvind Pedersen EPHORTE
2016/3345 20201008 08.10.2020 Utgående brev Signert tilbud Polo Lier Kommune, Flyktningtjenesten EPHORTE
2019/1217 20201008 08.10.2020 Utgående brev Bekreftelse på tilbakemelding Advokat Lars Haugen AS EPHORTE
2019/1217 20201008 08.10.2020 Inngående brev Tilbakemelding på møte Advokat Lars Haugen AS EPHORTE
2019/1853 20201008 08.10.2020 Utgående brev 163/73 og 163/40 - Varsel om oppmåling Ingjerd Marie Ruud m.fl. EPHORTE
2019/2362 20201008 08.10.2020 Utgående brev 145/57 - Midlertidig brukstillatelse - Støttemurer HALVORSEN & REINE AS EPHORTE
2019/2611 20201008 08.10.2020 Utgående brev Kommunedelplan for E134 Dagslett - E18 - Fastsettelse av planprogram 'A.Tretteteig@sto.com' m.fl. EPHORTE
2019/2611 20201008 08.10.2020 Utgående brev Kommunedelplan for E134 Dagslett - E18 - Fastsettelse av planprogram Asker kommune ved Plan og bygningsavdelingen m.fl. EPHORTE
2019/2930 20201008 08.10.2020 Utgående brev 156/6 - Ferdigattest Ivar Ståle Ottestad EPHORTE
2019/3041 20201008 08.10.2020 Internt notat uten oppfølging 17/166 - Oversikt over medgått tid EPHORTE
2019/3041 20201008 08.10.2020 Utgående brev 17/166 - Søknad avsluttes Satinder Kaur m.fl. EPHORTE
2019/3130 20201008 08.10.2020 Utgående brev 145/460 - Varsel om at sak avsluttes Vidar Toftøy-Lohne m.fl. EPHORTE
2019/4497 20201008 08.10.2020 Saksframlegg/innstilling Anleggsbidragsavtale vedrørende nytt sykehus EPHORTE
2019/4714 20201008 08.10.2020 Utgående brev 122/21 - utsendelse av matrikkelbrev Anders Haverstad EPHORTE
2019/4714 20201008 08.10.2020 Internt notat uten oppfølging 122/2-protokoll for oppmålingsforretning EPHORTE
2019/4714 20201008 08.10.2020 Internt notat uten oppfølging 122/2 beregningsrapport EPHORTE
2019/4714 20201008 08.10.2020 Internt notat uten oppfølging 122/21 - matrikkelbrev EPHORTE
2019/4714 20201008 08.10.2020 Internt notat uten oppfølging 111/110 - protokoll for oppmålingsforretning EPHORTE
2019/5812 20201008 08.10.2020 Utgående brev 111/125 - utsendelse av matrikkelbrev Sjur Malm EPHORTE
2020/4 20201008 08.10.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=9p3baa, SakId=327319) ***** EPHORTE
2020/4 20201008 08.10.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning (Ref=9p3baa, SakId=327319) ***** EPHORTE
2020/4 20201008 08.10.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=kbrb8w, SakId=358525) ***** EPHORTE
2020/4 20201008 08.10.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=kbrb8w, SakId=358525) ***** EPHORTE
2020/10 20201008 08.10.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/2515 Løpenr: 27259/2020 Dokument tittel: 39/48, 39/94, 39/95 og 39/117 - Kommentar til gjennomført oppmålingsforretning Eirik Gran EPHORTE
2020/13 20201008 08.10.2020 Inngående brev Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE
2020/15 20201008 08.10.2020 Utgående brev Vedrørende spørsmål om hytte Diana Andersen EPHORTE
2020/22 20201008 08.10.2020 Utgående brev 181/13 - Konsesjonsfritak Arne Eriksen EPHORTE
2020/22 20201008 08.10.2020 Utgående brev 14/43 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Gerd Ninni Allum EPHORTE
2020/27 20201008 08.10.2020 Utgående brev Arrangementstilskudd/underskuddsgaranti - Søknad Ungmusikk EPHORTE
2020/118 20201008 08.10.2020 Utgående brev Angående søknad om bevilling Eiksetra Turisthytte - manglende diplom og spørsmål om skjenkebevilling DNT Drammen EPHORTE
2020/118 20201008 08.10.2020 Utgående brev Anmodning om uttalelse serveringsbevilling Eiksetra Turisthytte SØR-ØST POLITIDISTRIKT m.fl. EPHORTE
2020/348 20201008 08.10.2020 Utgående brev 333/50 Drammen - Svelvikveien 940 - Angående tilstandsvurdering Tom Werge Johansen EPHORTE
2020/379 20201008 08.10.2020 Utgående brev 99/1 Lier - Kopi av produksjonstilskuddssøknader fra 2015-2019 Jo Engen EPHORTE
2020/379 20201008 08.10.2020 Internt notat uten oppfølging 62/1 Lier - Melding om status i årets avling for foretaket Grethe Bergflødt Sylling EPHORTE
2020/434 20201008 08.10.2020 Utgående brev 330/31 Drammen - Svelvikveien 1164 - Manglende tilsvar angående søknad om utslippstillatelse Odd Helge Hagerupsen m.fl. EPHORTE
2020/1338 20201008 08.10.2020 Inngående brev Oppdragsbekreftelse - energirådgivning 2020 Girona Granell, Jose EPHORTE
2020/1434 20201008 08.10.2020 Inngående brev 238/259 Drammen Brekkeveien 2 - Avløp rigg Horgen Runar Sundal EPHORTE
2020/1434 20201008 08.10.2020 Utgående brev 238/259 Drammen - Brekkeveien 2 - Varsel om pålegg om å søke om utslippstillatelse Arne Olav Lund A/S EPHORTE
2020/1575 20201008 08.10.2020 Utgående brev Spørsmål om felling av tre Fossveien Karin Fladby EPHORTE
2020/1575 20201008 08.10.2020 Utgående brev Svar - Fjerning av trær i Seljestien mot parkeringsplass for jernbanen. Geir Asbjørn Dahl EPHORTE
2020/1640 20201008 08.10.2020 Utgående brev Bekreftelse om endring i matrikkelen -20-022003RFA-JDRA Kjersti Moss Nygård EPHORTE
2020/1839 20201008 08.10.2020 Inngående brev Tildelingstid for kommunale idrettsanlegg 24 juni 2020 Ingrid Buck EPHORTE
2020/1839 20201008 08.10.2020 Inngående brev Tildeling tid i svømmehallen skoleåret, 2 stk pga Korona Ingrid Buck EPHORTE
2020/2525 20201008 08.10.2020 Utgående brev Svar på henvendelse om Engersand Havn 12 - feil i boligmappen Ann Britt Knudsen EPHORTE
2020/2634 20201008 08.10.2020 Utgående brev 91/14 - Spørsmål til sak Mari Sønju EPHORTE
2020/3121 20201008 08.10.2020 Utgående brev Tilbud om stilling som miljøterapeut ***** EPHORTE
2020/3296 20201008 08.10.2020 Internt notat uten oppfølging 220/6 og 222/15 Hole - Odin Camping -Befaring infiltrasjonsanlegg 10.09.2020 EPHORTE
2020/3329 20201008 08.10.2020 Utgående brev Søknad om jobb som tilkallingsvikar Lise Christine Wam EPHORTE
2020/3520 20201008 08.10.2020 Inngående brev 152/195 og 152/107 - Vedr. feil i skjema Jon Tore Fuglevik EPHORTE
2020/3608 20201008 08.10.2020 Utgående brev 165/30 Øvre Eiker - Forslag brev - Utett slamavskiller m.m. Maya Lillemoen m.fl. EPHORTE
2020/3755 20201008 08.10.2020 Utgående brev Tilbud om løsning i sak - ***** 'Cathrine Fossnes' m.fl. EPHORTE
2020/3877 20201008 08.10.2020 Utgående brev Melding til leverandør - Påmelding ***** EPHORTE
2020/3877 20201008 08.10.2020 Utgående brev Melding til leverandør - Re: Tilbudsbefaring ***** EPHORTE
2020/3877 20201008 08.10.2020 Utgående brev Kunngjøring - Oppgradering av Rødbygget på Bilbo Haandverkerne AS m.fl. EPHORTE
2020/3877 20201008 08.10.2020 Utgående brev Tilleggsinformasjon - Utvidet vedståelsesfrist Haandverkerne AS m.fl. EPHORTE
2020/3911 20201008 08.10.2020 Utgående brev Oversendelse av klagesak ***** EPHORTE
2020/4023 20201008 08.10.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Sykepleier - st. ref. (4286764099) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/4023 20201008 08.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Sykepleier Lier kommune - st. ref. 4286764099 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/4096 20201008 08.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Avdelingsleder Hegg skole, Lier kommune - st. ref. 4288874827 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/4096 20201008 08.10.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Avdelingsleder - st. ref. (4288874827) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/4252 20201008 08.10.2020 Utgående brev Minikonkurranse kunnskapsgrunnlag klimahandlingsplan WSP Engieneering AS m.fl. EPHORTE
2020/4252 20201008 08.10.2020 Utgående brev Svar på innkomne spørsmål Stedsutvikling og plan EPHORTE
2020/4302 20201008 08.10.2020 Utgående brev Rapport revisjon distribusjonsnett for vannforsyning Mattilsynet EPHORTE
2020/4302 20201008 08.10.2020 Utgående brev Rapport fra revisjon av distribusjonsnett for vannforsyning. Mattilsynet EPHORTE
2020/4302 20201008 08.10.2020 Inngående brev Rapport revisjon distribusjonsnett Anders Onshuus EPHORTE
2020/4316 20201008 08.10.2020 Internt notat uten oppfølging 28/32 Modum - Heggenveien 283 - Vurdering av eksisterende avløpsanlegg EPHORTE
2020/4475 20201008 08.10.2020 Utgående brev Oversendelse av bekymringsmelding Jostein Lund-Olsen EPHORTE
2020/4492 20201008 08.10.2020 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse EPHORTE
2020/4492 20201008 08.10.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Barnevernkonsulent - st. ref. (4297188988) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/4492 20201008 08.10.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Barnevernkonsulent - st. ref. (4297188988) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/4492 20201008 08.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Barnevernkonsulent Barnevernstjenesten, Lier kommune - st. ref. 4297188988 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/4492 20201008 08.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Barnevernkonsulent Barnevernstjenesten, Lier kommune - st. ref. 4297188988 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/4428 20201007 07.10.2020 Utgående brev Detaljregulering for Konnerudgata 324 - Drammen - Innspill til oppstart av reguleringsplanarbeid ARKITEKTGRUPPEN DRAMMEN AS EPHORTE
2020/4429 20201007 07.10.2020 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse EPHORTE
2020/4279 20201007 07.10.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Vernepleier - st. ref. (4294061877) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/4279 20201007 07.10.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Vernepleier - st. ref. (4294061877) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/4279 20201007 07.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Vernepleier Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelser, Lier kommune - st. ref. 4294061877 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/4279 20201007 07.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Vernepleier Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelser, Lier kommune - st. ref. 4294061877 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/4279 20201007 07.10.2020 Utgående brev Mislykket sending av vedlegg til søknad - Vernepleier Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelser, Lier kommune - st. ref. 4294061877 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/4252 20201007 07.10.2020 Inngående brev Minikonkurranse, spørsmål Ragnhild Stamer Ekerholt (RAEK) EPHORTE
2020/4247 20201007 07.10.2020 Utgående brev Kunngjøring - Solavskjerming Høvik skole Kvint Blendex AS m.fl. EPHORTE
2020/4240 20201007 07.10.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Vernepleier - st. ref. (4292406101) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/4240 20201007 07.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Vernepleier Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelser, Lier kommune - st. ref. 4292406101 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/4240 20201007 07.10.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Vernepleier - st. ref. (4292406101) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/4240 20201007 07.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Vernepleier Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelser, Lier kommune - st. ref. 4292406101 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/4265 20201007 07.10.2020 Utgående brev Forslag veksthus/inngangsparti utsmykking Anne-Britt Rage EPHORTE
2020/4276 20201007 07.10.2020 Utgående brev 18/151 - Anbefalt videre saksgang TESS AS EPHORTE
2020/4223 20201007 07.10.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Vernepleier - st. ref. (4285813282) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/4223 20201007 07.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Vernepleier Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune - st. ref. 4285813282 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/4096 20201007 07.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Avdelingsleder Hegg skole, Lier kommune - st. ref. 4288874827 ***** ***** ***** EPHORTE
2020/4096 20201007 07.10.2020 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Avdelingsleder - st. ref. (4288874827) - ***** ***** ***** EPHORTE
2020/4035 20201007 07.10.2020 Utgående brev 97/25 - Feil skjema - Søknad om deling av grunneiendom Thomas V. Paulsen EPHORTE
2020/4084 20201007 07.10.2020 Inngående brev Dialogmøte med fylkesråd for samferdsel Olav Skinnes Kjersti Bærug Hulbak EPHORTE
2020/3911 20201007 07.10.2020 Utgående brev Svar på spørsmål om innsyn i elevmappe ***** EPHORTE
2020/3877 20201007 07.10.2020 Utgående brev Tilleggsinformasjon - Spm. 39 - Blendingslokk for gamle hull for ventilasjonskanaler i himling og vegg Haandverkerne AS m.fl. EPHORTE
2020/3877 20201007 07.10.2020 Utgående brev Tilleggsinformasjon - Mottatt spørsmål - erklæring om ansvarsrett for riving og miljøsanering? Haandverkerne AS m.fl. EPHORTE
2020/3877 20201007 07.10.2020 Utgående brev Tilleggsinformasjon - Tilleggsinformasjon - takvindu Haandverkerne AS m.fl. EPHORTE
2020/3841 20201007 07.10.2020 Utgående brev Lier kommune (Sagelva) - Tilbud om frivillig vern Norskog EPHORTE
2020/3776 20201007 07.10.2020 Saksframlegg/innstilling Fritid med bistand – en helhetlig tjeneste for barn og unge som har behov for starthjelp eller bistand til å delta i fritidsaktiviteter EPHORTE
2020/3710 20201007 07.10.2020 Utgående brev Tilbud om tilkallingsvikaravtale ***** EPHORTE
2020/3528 20201007 07.10.2020 Inngående brev Fylkesmannen foretar ikke lovlighetskontroll på eget initiativ i sak om tjenestekonsesjon for brukerstyrt personlig assistanse FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN EPHORTE
2020/2398 20201007 07.10.2020 Internt notat uten oppfølging Vedlegg til kontrakt Lier Kommune EPHORTE
2020/2583 20201007 07.10.2020 Utgående brev 173/100 og 173/91 - Varsel om oppmåling Lier Kommune m.fl. EPHORTE
2020/2121 20201007 07.10.2020 Utgående brev 120/1 Lier - Produsentnummer i jordbruket Tormod Auvi Tormod Auvi EPHORTE
2020/1640 20201007 07.10.2020 Utgående brev Matrikkelført jordskifte krevd på sak 20-126152RFA-JDRA Merethe Johnsen EPHORTE
2020/1575 20201007 07.10.2020 Utgående brev Svar - Klipping av trær Strand brua Liv Marit Sætra m.fl. EPHORTE
2020/1217 20201007 07.10.2020 Utgående brev Søknad tilskudd1, år 1 for ***** ***** ***** Integrerings- og mangfoldsdirektoratet EPHORTE
2020/1217 20201007 07.10.2020 Utgående brev Søknad om tilskudd1, År 1 for ***** ***** ***** Integrerings- og mangfoldsdirektoratet EPHORTE
2020/890 20201007 07.10.2020 Utgående brev 65/22 - Midlertidig svar på klage om deling SVENSSON NØKLEBY ADVOKATFIRMA ANS EPHORTE
2020/236 20201007 07.10.2020 Inngående brev Praksisplass innenfor psykisk helse Elif Salih EPHORTE
2020/123 20201007 07.10.2020 Saksframlegg/innstilling Orientering om vedtak fattet av administrasjonen på bakgrunn av delegering. EPHORTE
2020/250 20201007 07.10.2020 Utgående brev Tilbud om fast stilling ***** EPHORTE
2020/250 20201007 07.10.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/250 20201007 07.10.2020 Utgående brev Følgebrev til arbeidsavtale Sandra Wallestrand EPHORTE
2020/45 20201007 07.10.2020 Inngående brev 110/57 - Ferdigmelding – stedlig sikring av oljetank NorTank - EMITEK AS EPHORTE
2020/45 20201007 07.10.2020 Inngående brev 148/138 - Ferdigmelding- stedlig sikring av oljetank NorTank - Emitek AS EPHORTE
2020/22 20201007 07.10.2020 Inngående brev 181/13 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Arne Eriksen EPHORTE
2020/22 20201007 07.10.2020 Inngående brev 14/43 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Gerd Ninni Allum EPHORTE
2020/12 20201007 07.10.2020 Inngående brev Utlån av elevmappe - ***** ***** ***** ForvaltningSenteret AS EPHORTE
2020/14 20201007 07.10.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** Søknad om skjenkebevilling for ***** EPHORTE
2020/15 20201007 07.10.2020 Inngående brev Skilting av fasade Vebjørns vei 2 Ulf Hjortdahl Anderssen EPHORTE
2020/4 20201007 07.10.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=9p3baa, SakId=327319) ***** EPHORTE
2020/4 20201007 07.10.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=pw98k3, SakId=355382) ***** EPHORTE
2020/4 20201007 07.10.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=e3barb, SakId=353530) ***** EPHORTE
2019/5754 20201007 07.10.2020 Internt notat uten oppfølging Kontrakt - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/5754 20201007 07.10.2020 Internt notat uten oppfølging Kontrakt ***** ***** EPHORTE
2019/5158 20201007 07.10.2020 Utgående brev Melding om flytting - Jon Martin Høie Sigmund Ruud EPHORTE
2019/5257 20201007 07.10.2020 Utgående brev Tilbakemelding etter møte Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) m.fl. EPHORTE
2019/4375 20201007 07.10.2020 Internt notat uten oppfølging 145/190 - matrikkelbrev EPHORTE
2019/4375 20201007 07.10.2020 Internt notat uten oppfølging 145/191 - matrikkelbrev EPHORTE
2019/4375 20201007 07.10.2020 Utgående brev 145/190- utsendelse av marikkelbrev Andreas Hegdal Sommerseth EPHORTE
2019/4375 20201007 07.10.2020 Utgående brev 145/191 - utsendelse av matikkelbrev Helge Hansen EPHORTE
2019/4661 20201007 07.10.2020 Utgående brev 145/143 Varsel om oppmålingsforretning SAK Erling Eri m.fl. EPHORTE
2019/4661 20201007 07.10.2020 Utgående brev 95/143 - Varsel om oppmålinngsforretning, Smedhagan Borettslag SAK 2019/4661 'usbl@usbl.no' EPHORTE
2019/4661 20201007 07.10.2020 Utgående brev 95/143- Varsel om oppmålingsforretning SAK 2019/4661 'rægginægli@gmail.com' EPHORTE
2019/3228 20201007 07.10.2020 Utgående brev 163/79 Ferdigattest - Ombygging, tilbygg og ny garasje m/bod BORGE ARNE MARTIN EPHORTE
2019/3058 20201007 07.10.2020 Utgående brev 192/1 - Svar på klage på restriksjoner Ole Toverud EPHORTE
2019/3268 20201007 07.10.2020 Utgående brev 159/119 - Ferdigattest LIERHUS AS EPHORTE
2019/2934 20201007 07.10.2020 Inngående brev 265/6 Holmestrand - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Alexander Ngo EPHORTE
2019/2813 20201007 07.10.2020 Inngående brev 129/18 - Tillatelse til tiltak. Vesentlig terrenginngrep Lier kommune EPHORTE
2019/1217 20201007 07.10.2020 Utgående brev Svar på forespørsel om utsatt merknadsfrist Advokat Lars Haugen AS EPHORTE
2019/1217 20201007 07.10.2020 Inngående brev Tilbakemelding Advokat Lars Haugen AS EPHORTE
2016/3163 20201007 07.10.2020 Utgående brev 38/43 - Ferdigattest Jørn Oppsal EPHORTE
Ingen tilgang 20201007 07.10.2020 Utgående brev 189/1 - Krav om innsending av ferdigmelding Holmenlia 5 - Rehabilitering av avløpsanlegg SWECO NORGE AS EPHORTE
2016/2158 20201007 07.10.2020 Utgående brev 123/77 - Ferdigattest - Veranda Hans Christian Riddervold EPHORTE
2016/1584 20201007 07.10.2020 Utgående brev 153/1 Ferdigattest - Tilbygg bolig Vegard Berger Larsen EPHORTE
2016/1712 20201007 07.10.2020 Utgående brev 190/24 Ferdigattest - Avløpsanlegg SIV.ING. GJERMUND STUVØY AS EPHORTE
2016/1712 20201007 07.10.2020 Utgående brev 190/24 Krav om innsending av ferdigmelding Tømteveien 4 - Avløpsanlegg SIV.ING. GJERMUND STUVØY AS EPHORTE
2016/1407 20201007 07.10.2020 Utgående brev 148/196 Ferdigattest - Flytting av vegg Mohammad Saleem EPHORTE
2016/1442 20201007 07.10.2020 Inngående brev 152/176 - Søknad om ferdigattest Hege Sorkness EPHORTE
2016/147 20201007 07.10.2020 Utgående brev 163/28 Ferdigattest - Tilbygg bolig og påbygg garasjerom BORGE ARNE MARTIN EPHORTE
2016/1169 20201007 07.10.2020 Inngående brev 85/2 Modum - Tilleggsopplysninger til søknad om utslippstillatelse for planlagt enebolig oddroar.saether@gmail.com EPHORTE
2015/955 20201007 07.10.2020 Utgående brev 14/94 - Ferdigattest Henning Berger - Nortvedt EPHORTE
Ingen tilgang 20201007 07.10.2020 Utgående brev 123/110 Ferdigattest - Terrasse Ellen Marie Roseth EPHORTE
2014/4532 20201007 07.10.2020 Utgående brev 29/20 Ferdigattest - Tilbygg - Garasje LIER BYGGCONSULT Per Otto Olsen EPHORTE
Ingen tilgang 20201007 07.10.2020 Utgående brev 171/3 Ferdigattest - Hangar/landingsplass mikrofly Heine Brix EPHORTE
Ingen tilgang 20201007 07.10.2020 Utgående brev 181/30 Krav om innsending av ferdigmelding Indre Skustadvei 7 - Bruksendring bolig Thore Christian Haugen EPHORTE
Ingen tilgang 20201007 07.10.2020 Internt notat uten oppfølging 125/1 - Søknad om deling må sendes inn EPHORTE
Ingen tilgang 20201007 07.10.2020 Internt notat uten oppfølging 125/1 Makeskifte krever deling. EPHORTE
Ingen tilgang 20201007 07.10.2020 Internt notat uten oppfølging 125/1 - Takk for arbeid EPHORTE
Ingen tilgang 20201007 07.10.2020 Utgående brev 105/46 - Ferdigattest - Sannering av VA anlegg mm. COWI AS EPHORTE
Ingen tilgang 20201007 07.10.2020 Inngående brev 74/7 Lier - Søknad om utslippstillatelse Rytis Koveckis EPHORTE
Ingen tilgang 20201007 07.10.2020 Utgående brev 172/2 Ferdigattest - Boliger for sesongarbeidere BORGE ARNE MARTIN EPHORTE
Ingen tilgang 20201007 07.10.2020 Utgående brev 173/76 Krav om innsending av ferdigmelding Skoleveien 11 - Sylling skole - Lager i en skole LIER EIENDOMSSELSKAP KF EPHORTE
Ingen tilgang 20201007 07.10.2020 Utgående brev 176/26 Krav om innsending av ferdigmelding Skogliveien - Enebolig med utleiedel og garasje WHINNETT IAN R TØMMERMESTER EPHORTE
Ingen tilgang 20201007 07.10.2020 Utgående brev 176/6 Krav om innsending av ferdigmelding Modumveien 95 - Rehabilitering av våtrom AK ARVID KNUTSEN MUR- OG TØMRERMESTERFORRETNING AS EPHORTE
2019/138 20201007 07.10.2020 Utgående brev 181/33 Ferdigattest - Garasje Gisle Finsveen EPHORTE
2018/2324 20201007 07.10.2020 Utgående brev 111/22 - E-postkorrespondanse vedr. dispensasjonssøknad Anne Grimsrud EPHORTE
2018/2324 20201007 07.10.2020 Inngående brev 111/22 - Oversendelse av nabovarsler, og merknader Anne Grimsrud EPHORTE
Ingen tilgang 20201007 07.10.2020 Utgående brev 18/9 - Ferdigattest PRO ARKITEKT AS EPHORTE
2017/5861 20201007 07.10.2020 Inngående brev Uttalelse - ny styrer og stedfortreder - Coop Øst SA - Extra Tranby SØR-ØST POLITIDISTRIKT EPHORTE
2017/5045 20201007 07.10.2020 Inngående brev 115/163 - Bildedokumentasjon (Ferdigstillelse av BKL4) RF Prosjekt AS EPHORTE
2017/3542 20201007 07.10.2020 Utgående brev 36/35 - Ferdigattest ABRAHAMSSON & HAUGSTVEDT AS EPHORTE
2017/4247 20201007 07.10.2020 Utgående brev 182/6 - Ferdigattest Trond Bechmann EPHORTE
2017/354 20201007 07.10.2020 Utgående brev 154/1 Pålegg om retting Øyvind Hagen Ekeberg m.fl. EPHORTE
2017/354 20201007 07.10.2020 Inngående brev Kommentarer vedrørende entreprenør Øyvind Hagen Ekeberg EPHORTE
2017/188 20201007 07.10.2020 Inngående brev Kunnskapsprøve Erik Hofton Erik Hofton EPHORTE
2016/4884 20201007 07.10.2020 Utgående brev 145/496 Ferdigattest - Fasadeendring Stian Poverud Kjenner EPHORTE
2016/4476 20201007 07.10.2020 Utgående brev 177/1/2 Krav om innsending av ferdigmelding Modumveien 176 - Avløp SWECO NORGE AS EPHORTE
2016/4476 20201006 06.10.2020 Utgående brev 177/1/2 Ferdigattest - Avløp SWECO NORGE AS EPHORTE
2016/4470 20201006 06.10.2020 Utgående brev 145/101 Ferdigattest - Tilbygg JØRGEN RØNNINGEN BYGG OG TAKSERING EPHORTE
2016/5108 20201006 06.10.2020 Utgående brev 70/54 Varsel om forhøyet tvangsmulkt SØNDERHELLENE AS EPHORTE
2017/3119 20201006 06.10.2020 Inngående brev 65/31 - Søknad om ferdigattest Øst-Riv AS EPHORTE
2017/2292 20201006 06.10.2020 Inngående brev 64/31 - Foreløpig melding i klagesak FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN EPHORTE
2017/3980 20201006 06.10.2020 Utgående brev 29/1 Igangsettingstillatelse - Driftsbygning i landbruket HELGERUD BYGGTEGNING AS EPHORTE
2018/634 20201006 06.10.2020 Inngående brev Ref. sak nr. 2018/634 - ber om status Bodil Granlund EPHORTE
2018/1414 20201006 06.10.2020 Utgående brev 97/56 - Anmodning om uttalelse FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN EPHORTE
2018/2122 20201006 06.10.2020 Utgående brev 157/31 - Orientering om oppmålingssak Nordbohus Modum AS EPHORTE
2019/4 20201006 06.10.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=84aarp, SakId=295527) ***** EPHORTE
2019/643 20201006 06.10.2020 Utgående brev 15/356 - Mangler ved søknad om ferdigattest Byggbistand m.fl m.fl. EPHORTE
2018/3515 20201006 06.10.2020 Internt notat uten oppfølging 29/15 Notat avslutte sak Ringeriksveien 113 - Godkjenning av hybel EPHORTE
2018/2767 20201006 06.10.2020 Inngående brev Varsel om oppstart - Kraftsystemutredning for Buskerud og Hadeland - Viken fylke Glitre Energi Nett AS EPHORTE
Ingen tilgang 20201006 06.10.2020 Utgående brev 17/12 Modum - Resultater av prøvetaking Morten Erling Pindsle m.fl. EPHORTE
Ingen tilgang 20201006 06.10.2020 Utgående brev Regnbuen barnehage - Tilsynsrapport REGNBUEN BARNEHAGE EPHORTE
Ingen tilgang 20201006 06.10.2020 Utgående brev 173/63 Ferdigattest - Garasje Erik Teigen EPHORTE
Ingen tilgang 20201006 06.10.2020 Utgående brev 70/45 Krav om innsending av ferdigattest Eikseterveien - Fortau LIER VEI, VANN OG AVLØP KF EPHORTE