eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20180813 13.08.2018 Inngående brev 43/6 Lier - Årkvislaveien 48 - Signert serviceavtale med Biovac E.T. AS - Anleggsnr 20553 Biovac Environmental Technology AS EPHORTE
Ingen tilgang 20180813 13.08.2018 Utgående brev 86/46 Lier - Vestsideveien 415 - Mangler utløpsdykker Eirik Bøltorp Drevdal EPHORTE
Ingen tilgang 20180813 13.08.2018 Utgående brev 86/46 Lier - Vestsideveien 415 - Kvisting av adkomstvei Eirik Bøltorp Drevdal EPHORTE
Ingen tilgang 20180813 13.08.2018 Internt notat uten oppfølging 109/17 Øvre Eiker - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20180813 13.08.2018 Internt notat uten oppfølging 167/1 Øvre Eiker - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20180813 13.08.2018 Internt notat uten oppfølging 20/2 Øvre Eiker - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20180813 13.08.2018 Inngående brev 18/45 - Søknad om ferdigattest Helle Sjåvåg Sivilarkitekt MNAL EPHORTE
Ingen tilgang 20180813 13.08.2018 Utgående brev 105/5 - Endring av tillatelse - Igangsettingstillatelse SIVILARKITEKT MNAL PEDER BLINDHEIM AS EPHORTE
Ingen tilgang 20180813 13.08.2018 Inngående brev 105/5 - Dokumentasjon i forbindelse med tilsyn AS Frode Stokke EPHORTE
Ingen tilgang 20180813 13.08.2018 Utgående brev 68/5 Lier - Øvre Eggevei 15 - Høy vannstand Brit Engebakken EPHORTE
Ingen tilgang 20180813 13.08.2018 Utgående brev 29/10 Modum - Heggenåsen 85 - Mangler sikring av tanklokk STIFTELSEN VIKERSUND HOPPSENTER EPHORTE
Ingen tilgang 20180813 13.08.2018 Internt notat uten oppfølging 194/38 Øvre Eiker - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20180813 13.08.2018 Internt notat uten oppfølging 106/2 Øvre Eiker - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
2015/5059 20180813 13.08.2018 Utgående brev 120/12 - Ferdigattest - Riving av garasje, oppføring av ny garasje Tor-Eivind Bjørnstad EPHORTE
2015/6242 20180813 13.08.2018 Inngående brev 109/64 Modum - Nordgårdsveien 54 - Varsel om slamtømming Ringerike Septik EPHORTE
2016/599 20180813 13.08.2018 Internt notat uten oppfølging 90/9 Øvre Eiker - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
2016/4436 20180813 13.08.2018 Utgående brev 28/10 Sande - Nedre Vardalsvei 21 - Defekt tanklokk Helge Bonden EPHORTE
2016/4436 20180813 13.08.2018 Utgående brev 28/10 Sande - Nedre Vardalsvei 21 - Søppel i tanken Helge Bonden EPHORTE
2017/1787 20180813 13.08.2018 Inngående brev 117/358 - Etterlyser svar på spørsmål vedrørende plassering av garasje Norsk Bygningsrådgivning AS EPHORTE
2017/2025 20180813 13.08.2018 Utgående brev 5/12 Modum - Bjertnesbakken 1 - Mangler utløpsdykker Joachim S Stefferud m.fl. EPHORTE
2017/3561 20180813 13.08.2018 Inngående brev Studio1 Frisør - Tilsynsrapport Studio1 Frisør EPHORTE
2017/5165 20180813 13.08.2018 Inngående brev 115/70 - Engersand Havn Hus D Søknad igangsettingstillatelse 2 RF Prosjekt AS EPHORTE
2017/5174 20180813 13.08.2018 Utgående brev 164/1 Øvre Eiker - Myreveien 234 - Mangler utløpsdykker Kari Anne Myhre Hoen EPHORTE
2017/5428 20180813 13.08.2018 Inngående brev Oppdragsbekreftelse - PlanB PlanB AS EPHORTE
2018/4 20180813 13.08.2018 Inngående brev Startlån melding fra søker ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4 20180813 13.08.2018 Inngående brev Startlån melding fra saksbehandler ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4 20180813 13.08.2018 Inngående brev Startlån melding fra saksbehandler ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/7 20180813 13.08.2018 Inngående brev Analyserapport Lier kommune - EUNOMO-00202303 Tilsyn små avløp - 9 av 9 - AR-18-MM-019522-01 Eurofins Environment EPHORTE
2018/17 20180813 13.08.2018 Inngående brev Certego AS - Systemnøkler Lier, Røyken og Hurum Certego AS EPHORTE
2018/24 20180813 13.08.2018 Inngående brev 111/23 Lier - Ferdigmelding - Stedlig sikring av oljetank NorTank -løsninger for oljetanker EPHORTE
2018/30 20180813 13.08.2018 Inngående brev Utlån sosialmapper på ***** ***** ***** ForvaltningSenteret AS EPHORTE
2018/57 20180813 13.08.2018 Utgående brev 159/153 - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Garasje Kjell Erik Vinda EPHORTE
2018/219 20180813 13.08.2018 Utgående brev 21/73 - Midlertidig brukstillatelse - Tilbygg/påbygg industribygg SIVILARKITEKT GAUTE BERGØ EPHORTE
2018/670 20180813 13.08.2018 Inngående brev Purring - Spørsmål til ordfører om klima Kommunal rapport EPHORTE
2018/1216 20180813 13.08.2018 Inngående brev Rapportering på ventetider - Andre rapportering Helsedirektoratet EPHORTE
2018/1712 20180813 13.08.2018 Internt notat uten oppfølging 170/25 Øvre Eiker - Holteveien 2 - Avventer med å sende brev EPHORTE
2018/2405 20180813 13.08.2018 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE
2018/2405 20180813 13.08.2018 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/ gratis kjernetid ***** EPHORTE
2018/2405 20180813 13.08.2018 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE
2018/2405 20180813 13.08.2018 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE
2018/2405 20180813 13.08.2018 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE
2018/2405 20180813 13.08.2018 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE
2018/2405 20180813 13.08.2018 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE
2018/2491 20180813 13.08.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Analyse og økonomistyring - st. ref. (3845767832) - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/2491 20180813 13.08.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Analyse og økonomistyring Økonomienheten - st. ref. 3845767832 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/2815 20180813 13.08.2018 Inngående brev 124/139 Lier - Svar fra Ringerike septik angående tømming Ringerike Septikservice EPHORTE
2018/2869 20180813 13.08.2018 Utgående brev 70/54 - Tillatelse til seksjonering SØNDERHELLENE AS EPHORTE
2018/2869 20180813 13.08.2018 Utgående brev 70/54 - Oversendelse av dokumenter til tinglysning Kartverket Tinglysing EPHORTE
2018/2902 20180813 13.08.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Tospråklig lærer - st. ref. (3866756667) - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/2902 20180813 13.08.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Tospråklig lærer Høvik skole - st. ref. 3866756667 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3017 20180813 13.08.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Vikariat Helsefagarbeider - 63% stilling - st. ref. (3885887331) - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3017 20180813 13.08.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Vikariat Helsefagarbeider - 63% stilling - st. ref. (3885887331) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3017 20180813 13.08.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat Helsefagarbeider - 63% stilling Hjemmetjenesten - st. ref. 3885887331 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3017 20180813 13.08.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat Helsefagarbeider - 63% stilling Hjemmetjenesten - st. ref. 3885887331 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3051 20180813 13.08.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Lærer m/spes.ped - vernepleier m/spes.ped - st. ref. (3890134659) - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3051 20180813 13.08.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer m/spes.ped - vernepleier m/spes.ped Hallingstad skole - st. ref. 3890134659 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3055 20180813 13.08.2018 Utgående brev 111/3 - Forespørsel om avklaringsmøte Stener Sørensen EPHORTE
2018/3112 20180813 13.08.2018 Utgående brev 59/29 Lier - Søndre Eggevei 19 - Mangler utløpsdykker og høy vannstand Bjørn Johannessen EPHORTE
2018/3103 20180813 13.08.2018 Utgående brev Angående kommunens behandling av personer med demens og deres pårørende. Gerd Nina Broch EPHORTE
2018/3116 20180813 13.08.2018 Utgående brev 81/77 Lier - Sjåstadveien 6 - Kviste rundt tanken Jan Anders Marheim EPHORTE
2018/3118 20180813 13.08.2018 Utgående brev 3/101 Sande - Stasjonsgata 18 - Søppel i tanken Marianne Lindell Olstad m.fl. EPHORTE
2018/3121 20180813 13.08.2018 Utgående brev 185/1 Lier - Øverskogveien 20 - Kvisting av adkomstvei Sigmund Rotbæk m.fl. EPHORTE
2018/3122 20180813 13.08.2018 Utgående brev 6/9 Svelvik - Krokåsveien 6 - Søppel i tanken Anette Eknæs EPHORTE
2018/3128 20180813 13.08.2018 Inngående brev 56/35 Røyken - Krokoddveien 1 - Tømming av privat avløpsanlegg Ingrid og Trond Solberg EPHORTE
2018/3130 20180813 13.08.2018 Inngående brev 12/1 Hurum - Tilbakemelding om forventet saksgjennomgang Øvre Eiker kommune EPHORTE
2018/3131 20180813 13.08.2018 Inngående brev Hurum - Orestupet 5 - Søknad om fellingstillatelse på grevling Per Frogner EPHORTE
2018/3135 20180813 13.08.2018 Inngående brev 39/1 Lier - Søknad om bygging av landbruksvei Guttorm Gilhuus EPHORTE
2018/3138 20180813 13.08.2018 Utgående brev Fylling/vei Ole Gausen EPHORTE
2018/3051 20180812 12.08.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Lærer m/spes.ped - vernepleier m/spes.ped - st. ref. (3890134659) - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3051 20180812 12.08.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer m/spes.ped - vernepleier m/spes.ped Hallingstad skole - st. ref. 3890134659 ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3051 20180812 12.08.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Lærer m/spes.ped - vernepleier m/spes.ped - st. ref. (3890134659) - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3051 20180812 12.08.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer m/spes.ped - vernepleier m/spes.ped Hallingstad skole - st. ref. 3890134659 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3016 20180812 12.08.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider - fast 48% stilling Hjemmetjenesten - st. ref. 3885865888 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3016 20180812 12.08.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider - fast 48% stilling - st. ref. (3885865888) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3017 20180812 12.08.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Vikariat Helsefagarbeider - 63% stilling - st. ref. (3885887331) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3017 20180812 12.08.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat Helsefagarbeider - 63% stilling Hjemmetjenesten - st. ref. 3885887331 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3017 20180812 12.08.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Vikariat Helsefagarbeider - 63% stilling - st. ref. (3885887331) - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3017 20180812 12.08.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat Helsefagarbeider - 63% stilling Hjemmetjenesten - st. ref. 3885887331 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3016 20180812 12.08.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider - fast 48% stilling Hjemmetjenesten - st. ref. 3885865888 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3016 20180812 12.08.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider - fast 48% stilling - st. ref. (3885865888) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/2924 20180812 12.08.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Spennende helgestillinger og tilkallingsvikariater i Bofellesskap og tjenester til hjemmeboende funksjonshemmede - st. ref. 3871184893 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/2924 20180812 12.08.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Spennende helgestillinger og tilkallingsvikariater i Bofellesskap og tjenester til hjemmeboende funksjonshemmede - st. ref. (3871184893) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/2491 20180812 12.08.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Analyse og økonomistyring Økonomienheten - st. ref. 3845767832 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/2491 20180812 12.08.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Analyse og økonomistyring - st. ref. (3845767832) - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4 20180812 12.08.2018 Inngående brev Vedtaksbrev lest for vedtaket ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4 20180812 12.08.2018 Inngående brev Startlån søknad ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4 20180811 11.08.2018 Inngående brev Startlån melding fra søker ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/2466 20180811 11.08.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Lærer - st. ref. (3844161218) - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/2466 20180811 11.08.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Heia skole - st. ref. 3844161218 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/2924 20180811 11.08.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Spennende helgestillinger og tilkallingsvikariater i Bofellesskap og tjenester til hjemmeboende funksjonshemmede - st. ref. 3871184893 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/2924 20180811 11.08.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Spennende helgestillinger og tilkallingsvikariater i Bofellesskap og tjenester til hjemmeboende funksjonshemmede - st. ref. (3871184893) - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/2902 20180811 11.08.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Tospråklig lærer - st. ref. (3866756667) - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/2902 20180811 11.08.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Tospråklig lærer Høvik skole - st. ref. 3866756667 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3016 20180811 11.08.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider - fast 48% stilling - st. ref. (3885865888) - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3016 20180811 11.08.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider - fast 48% stilling Hjemmetjenesten - st. ref. 3885865888 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3016 20180811 11.08.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider - fast 48% stilling - st. ref. (3885865888) - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3016 20180811 11.08.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider - fast 48% stilling Hjemmetjenesten - st. ref. 3885865888 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3017 20180811 11.08.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Vikariat Helsefagarbeider - 63% stilling - st. ref. (3885887331) - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3017 20180811 11.08.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat Helsefagarbeider - 63% stilling Hjemmetjenesten - st. ref. 3885887331 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3017 20180811 11.08.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Vikariat Helsefagarbeider - 63% stilling - st. ref. (3885887331) - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3017 20180811 11.08.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat Helsefagarbeider - 63% stilling Hjemmetjenesten - st. ref. 3885887331 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3017 20180811 11.08.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Vikariat Helsefagarbeider - 63% stilling - st. ref. (3885887331) - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3017 20180811 11.08.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat Helsefagarbeider - 63% stilling Hjemmetjenesten - st. ref. 3885887331 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3125 20180811 11.08.2018 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse EPHORTE
2018/3110 20180810 10.08.2018 Inngående brev Informasjon fra Landbruksdirektoratet - Elektronisk søknad og saksbehandling av tilskudd til sykdomsavløsning mv. fra 15. august Landbruksdirektoratet EPHORTE
2018/3124 20180810 10.08.2018 Inngående brev 84/11 - Søknad om bygging av carport Mogens Andersen EPHORTE
2018/3120 20180810 10.08.2018 Inngående brev Klage på barneverntjenesten i Lier kommune - Anmodning om redegjørelse Fylkesmannen i Buskerud EPHORTE
2018/3113 20180810 10.08.2018 Inngående brev 172/84 - Leieavtale av eiendommen Valstadbakken 13 Drammensregionens Brannvesen IKS EPHORTE
2018/3114 20180810 10.08.2018 Inngående brev 34/3 - Leieavtale av garderobebygget - Nøsteveien 70 Stoppen Sportsklubb EPHORTE
2018/3115 20180810 10.08.2018 Inngående brev 99/1 Lier - 0600-2012-0039 Solstad - Ettersendelse av dokument 11 Nedre Buskerud Jordskifterett EPHORTE
2018/3062 20180810 10.08.2018 Internt notat uten oppfølging 80/630 Drammen - Vurdering av eksisterende avløpsanlegg EPHORTE
2018/3063 20180810 10.08.2018 Internt notat uten oppfølging 80/506 Drammen - Vurdering av eksisterende avløpsanlegg EPHORTE
2018/3016 20180810 10.08.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider - fast 48% stilling - st. ref. (3885865888) - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3016 20180810 10.08.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider - fast 48% stilling - st. ref. (3885865888) - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3016 20180810 10.08.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsefagarbeider - fast 48% stilling - st. ref. (3885865888) - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3016 20180810 10.08.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider - fast 48% stilling Hjemmetjenesten - st. ref. 3885865888 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3016 20180810 10.08.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider - fast 48% stilling Hjemmetjenesten - st. ref. 3885865888 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3016 20180810 10.08.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider - fast 48% stilling Hjemmetjenesten - st. ref. 3885865888 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3017 20180810 10.08.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat Helsefagarbeider - 63% stilling Hjemmetjenesten - st. ref. 3885887331 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3017 20180810 10.08.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Vikariat Helsefagarbeider - 63% stilling - st. ref. (3885887331) - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3017 20180810 10.08.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Vikariat Helsefagarbeider - 63% stilling - st. ref. (3885887331) - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3017 20180810 10.08.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat Helsefagarbeider - 63% stilling Hjemmetjenesten - st. ref. 3885887331 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3017 20180810 10.08.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat Helsefagarbeider - 63% stilling Hjemmetjenesten - st. ref. 3885887331 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3017 20180810 10.08.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Vikariat Helsefagarbeider - 63% stilling - st. ref. (3885887331) - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3017 20180810 10.08.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat Helsefagarbeider - 63% stilling Hjemmetjenesten - st. ref. 3885887331 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3017 20180810 10.08.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Vikariat Helsefagarbeider - 63% stilling - st. ref. (3885887331) - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3046 20180810 10.08.2018 Utgående brev Klagesak avslag tilrettelagt bolig - orientering om saksgang ***** EPHORTE
2018/2994 20180810 10.08.2018 Utgående brev 10/63, 35/9 og 10/18 Hurum - Svar på melding om bruk av slam Frode Stubberud EPHORTE
2018/2902 20180810 10.08.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Tospråklig lærer Høvik skole - st. ref. 3866756667 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/2902 20180810 10.08.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Tospråklig lærer - st. ref. (3866756667) - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/2924 20180810 10.08.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Spennende helgestillinger og tilkallingsvikariater i Bofellesskap og tjenester til hjemmeboende funksjonshemmede - st. ref. (3871184893) - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/2924 20180810 10.08.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Spennende helgestillinger og tilkallingsvikariater i Bofellesskap og tjenester til hjemmeboende funksjonshemmede - st. ref. (3871184893) - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/2924 20180810 10.08.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Spennende helgestillinger og tilkallingsvikariater i Bofellesskap og tjenester til hjemmeboende funksjonshemmede - st. ref. 3871184893 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/2924 20180810 10.08.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Spennende helgestillinger og tilkallingsvikariater i Bofellesskap og tjenester til hjemmeboende funksjonshemmede - st. ref. 3871184893 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/2815 20180810 10.08.2018 Inngående brev 124/139 Lier - Høgdabakkene 10 - Defekt tanklokk Marit Langeland Opsal EPHORTE
2018/2768 20180810 10.08.2018 Utgående brev Forespørsel tøyboksplasseringer Fretex miljø AS EPHORTE
2018/2639 20180810 10.08.2018 Internt notat uten oppfølging 189/36 Lier - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
2018/2671 20180810 10.08.2018 Inngående brev Svar på spørsmål om mulighet for omdisponering av Stortingets bevilgning - Omdisponering av midler bevilget til VTA- plasser til VTO Arbeids- og sosialdepartementet EPHORTE
2018/2673 20180810 10.08.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Jordmor Helsetjenesten barn og unge - st. ref. 3857696861 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/2673 20180810 10.08.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Jordmor Helsetjenesten barn og unge - st. ref. 3857696861 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/2673 20180810 10.08.2018 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Jordmor Helsetjenesten barn og unge - st. ref. 3857696861 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/2405 20180810 10.08.2018 Utgående brev Svar på søknad om foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE
2018/2405 20180810 10.08.2018 Utgående brev Søknad om redusert foreldrebetaling/ gratis kjernetid ***** EPHORTE
2018/2405 20180810 10.08.2018 Inngående brev Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid ***** EPHORTE
2018/2491 20180810 10.08.2018 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Analyse og økonomistyring Økonomienheten - st. ref. 3845767832 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/2491 20180810 10.08.2018 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Analyse og økonomistyring - st. ref. (3845767832) - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/2502 20180810 10.08.2018 Utgående brev 53/4 Hurum - Bekreftelse på mottakelse av dokumenter og at de var videresendt ved behandling av saken Tor Erling Gransæther m.fl. EPHORTE
2018/2327 20180810 10.08.2018 Utgående brev 154/31 - Garasje Kristoffer Gravdal EPHORTE
2018/2029 20180810 10.08.2018 Inngående brev 24/7 - Vedtak om samtykke og gebyr Arbeidstilsynet EPHORTE
2018/4 20180810 10.08.2018 Inngående brev Startlån melding fra saksbehandler ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4 20180810 10.08.2018 Inngående brev Startlån melding fra søker ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4 20180810 10.08.2018 Inngående brev Startlån melding fra saksbehandler ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4 20180810 10.08.2018 Inngående brev Startlån søknad ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4 20180810 10.08.2018 Inngående brev Startlån melding fra søker ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4 20180810 10.08.2018 Inngående brev Startlån feil og mangel forespørsel ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4 20180810 10.08.2018 Inngående brev Startlån melding fra søker ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4 20180810 10.08.2018 Inngående brev Startlån sak avsluttet pga. manglende svar ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/3 20180810 10.08.2018 Inngående brev Søknad om kommunal bolig ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/47 20180810 10.08.2018 Inngående brev Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende) Bama Industri As EPHORTE
2018/47 20180810 10.08.2018 Utgående brev Anmodning om uttalese- Lier kulturscene-Country kveld 14.08.18, Stand up Drammen 20.10.18, Amund maaruud + Lucky Lips 1.11.18, Audun Trio 15.11.18 ,Julejazz 23.11.18 Lier Kommune m.fl. EPHORTE
2018/186 20180810 10.08.2018 Inngående brev Søknaden om kursgodkjenning er ferdig behandlet Helsetjenesten EPHORTE
2018/24 20180810 10.08.2018 Inngående brev Sanering av fyringsoljetank Hof Miljøservice as EPHORTE
2018/24 20180810 10.08.2018 Inngående brev 112/94 - Ferdigmelding – Stedlig sikring av oljetank NorTank -løsninger for oljetanker EPHORTE
2018/1295 20180810 10.08.2018 Inngående brev Merknader til varsel om oppstart av planarbeid Hellik Teigen AS EPHORTE
2018/1022 20180810 10.08.2018 Inngående brev Vedtak om utbetaling Helfo EPHORTE
2017/3979 20180810 10.08.2018 Inngående brev 160/1 - Rekvisisjon oppmålingsforretning Ivar Torgeir Stabæk EPHORTE
2017/25 20180810 10.08.2018 Utgående brev 193/36 - Midlertidig brukstillatelse Bolig Camilla og Karsten Madland EPHORTE
2017/377 20180810 10.08.2018 Inngående brev Purring - Haster - Vedrørende overgangsbevilling etter fusjon ved Rema 1000 Lierstranda Ringnes AS EPHORTE
2016/3273 20180810 10.08.2018 Utgående brev 184/1 Øvre Eiker - Nedre Lobben 6 - Mangler sikring av tanklokk Guri Grøstad EPHORTE
2016/599 20180810 10.08.2018 Inngående brev 90/9 Øvre Eiker - Bilder fra tilsyn av minirenseanlegg Jessica Birkeland EPHORTE
2016/532 20180810 10.08.2018 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Sluttbehandling - Detaljregulering for Kjellstad gård - Lier ASVO EPHORTE
Ingen tilgang 20180810 10.08.2018 Inngående brev 8/8 Hurum - Offentlig høring av forslag til reguleringsplan for fritidsbebyggelse og kolonihage med mer - Rørvik Hurum kommune EPHORTE
2016/1400 20180810 10.08.2018 Internt notat uten oppfølging 183/66 Lier - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20180810 10.08.2018 Internt notat uten oppfølging 49/5 Drammen - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20180810 10.08.2018 Internt notat uten oppfølging 36/103 Drammen - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
2014/4332 20180810 10.08.2018 Inngående brev 144/26 Sande - Servicerapport for biovac renseanlegg Ole Døvik EPHORTE
2014/5023 20180810 10.08.2018 Utgående brev 157/16 Modum Nyhusveien 209 - Pålegg om etablering av hygieniseringstrinn for minirenseanlegg Kevin Saastad Sande m.fl. EPHORTE
2014/5023 20180810 10.08.2018 Utgående brev 157/16 Modum - Resultater av prøvetaking Kristine Saastad Sande m.fl. EPHORTE
2015/705 20180810 10.08.2018 Inngående brev Klage på vedtak ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20180810 10.08.2018 Inngående brev 194/38 Øvre Eiker - Bilder fra tilsyn av minirenseanlegg Jessica Birkeland EPHORTE
Ingen tilgang 20180810 10.08.2018 Utgående brev 23/3 Røyken - Ny klagefrist 30. august. Advokat Svensson Nøkleby EPHORTE
Ingen tilgang 20180810 10.08.2018 Utgående brev 147/16 Modum - Korsbøenveien 289 - Varsel om pålegg og varsel om tvangsmulkt: Utbedring av utslippspunkt Jonas Formo Hansen EPHORTE
Ingen tilgang 20180810 10.08.2018 Internt notat uten oppfølging 187/1 Lier - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20180810 10.08.2018 Utgående brev 25/9 Røyken - Klemmetsrudveien 25 - Mangler sikring av tanklokk Resul Temel m.fl. EPHORTE
Ingen tilgang 20180810 10.08.2018 Internt notat uten oppfølging Linneslia - terrassert bebyggelse EPHORTE
Ingen tilgang 20180810 10.08.2018 Inngående brev Reguleringsplan Linneslia Plankompaniet EPHORTE
Ingen tilgang 20180810 10.08.2018 Inngående brev 112/162, Linneslia regulering, førsteutkast Plankompaniet EPHORTE
Ingen tilgang 20180810 10.08.2018 Utgående brev Svar på henvendelse Plankompaniet AS EPHORTE
Ingen tilgang 20180810 10.08.2018 Inngående brev SV: Linneslia - Terrassert bebyggelse Plankompaniet AS EPHORTE
Ingen tilgang 20180810 10.08.2018 Utgående brev Besvarelse på henvendelse Plankompaniet AS EPHORTE
Ingen tilgang 20180810 10.08.2018 Utgående brev 28/18 Modum - Varsel om pålegg om ettermontering av hygieniseringstrinn på minirenseanlegg Else Brit Ripe EPHORTE
Ingen tilgang 20180810 10.08.2018 Internt notat uten oppfølging 80/95 Drammen - Vurdering av eksisterende avløpsanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20180810 10.08.2018 Utgående brev 43/50 Hurum - Hyggenstien 6 - Defekt lokk Bjørn Sæterstøen EPHORTE
Ingen tilgang 20180810 10.08.2018 Internt notat uten oppfølging 80/497 Drammen - Vurdering av eksisterende avløpsanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20180810 10.08.2018 Utgående brev 51/585 Røyken - Jensåsveien 65 - Uttalelse om avløpsløsning RØYKEN KOMMUNE EPHORTE
Ingen tilgang 20180810 10.08.2018 Internt notat uten oppfølging 97/1 Sande - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20180810 10.08.2018 Internt notat uten oppfølging 73/13 Drammen - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20180810 10.08.2018 Utgående brev 91/42 , 91/138 , 91/140 og 91/141 Sande - Varsel om pålegg om utbedring av felles avløpsanlegg Johanne Sofie Grefsum m.fl. EPHORTE
Ingen tilgang 20180810 10.08.2018 Inngående brev 109/17 Øvre Eiker - Bilder fra tilsyn av minirenseanlegg Jessica Birkeland EPHORTE
Ingen tilgang 20180810 10.08.2018 Inngående brev 167/1 Øvre Eiker - Bilder fra tilsyn av minirenseanlegg Jessica Birkeland EPHORTE
Ingen tilgang 20180810 10.08.2018 Utgående brev 54/10 Hurum - Færgestadveien 18 - Utsettelse på frist for gjennomføring Mads Benterud EPHORTE
Ingen tilgang 20180810 10.08.2018 Utgående brev 176/32 Øvre Eiker - Holteveien 373 - Defekt tanklokk Siri Bergene EPHORTE
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Internt notat uten oppfølging 55/14 Røyken - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Internt notat uten oppfølging 71/15 Røyken - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Utgående brev 46/148 Røyken - Midlertidig utslippstillatelse RØYKEN KOMMUNE EPHORTE
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Internt notat uten oppfølging 77/4 Røyken - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Internt notat uten oppfølging 72/66 Modum - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Inngående brev 54/10 Hurum - Svar på henvendelse Hurum Rør AS EPHORTE
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Internt notat uten oppfølging 30/25 Hurum - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Internt notat uten oppfølging 29/42 Hurum - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Internt notat uten oppfølging 114/10 Øvre Eiker - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Inngående brev 27/20 Hurum - Søknad om utslippstillaltelse Langhus Rør AS EPHORTE
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Internt notat uten oppfølging 35/167 Hurum - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Utgående brev 172/20 Ferdigattest - Modumveien 43 - Utvidelse av forretning Spar Sylling Arkitektkontoret Hauger AS EPHORTE
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Internt notat uten oppfølging 198/11 Øvre Eiker - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Internt notat uten oppfølging 72/3 Røyken - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Internt notat uten oppfølging 29/23 Hurum - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Internt notat uten oppfølging 88/52 Modum - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Internt notat uten oppfølging 48/12 Røyken - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Internt notat uten oppfølging 58/17 Røyken - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Internt notat uten oppfølging 30/52 Hurum - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Internt notat uten oppfølging 50/228 Røyken - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Internt notat uten oppfølging 29/35 Hurum - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Internt notat uten oppfølging 73/8 Røyken - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Internt notat uten oppfølging 29/26 Hurum - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Internt notat uten oppfølging 29/28 Hurum - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Internt notat uten oppfølging 29/31 Hurum - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Internt notat uten oppfølging 29/55 Hurum - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Internt notat uten oppfølging 155/29 Modum - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Inngående brev 105/5 - Ekstra dokumentasjon Arkitekt MNAL EPHORTE
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Utgående brev 105/5 - Anmodning om innsending av dokumentasjon av kvalifikasjonskrav FIXHUS EPHORTE
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Utgående brev 105/5 - Anmodning om innsending av dokumentasjon av kvalifikasjonskrav TCH ENGINEERING AS EPHORTE
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Inngående brev 105/5 - Søknad om endring av gitt tillatelse Sivilarkitekt Mnal Peder Blindheim AS EPHORTE
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Internt notat uten oppfølging 76/88 Røyken - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Inngående brev 105/5 - CV og sentralgodkjenning TCH Engineering AS EPHORTE
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Internt notat uten oppfølging 30/29 Hurum - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Internt notat uten oppfølging 15/4 Øvre Eiker - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Internt notat uten oppfølging 35/131 Hurum - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Internt notat uten oppfølging 156/47 Modum - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Inngående brev 23/3 Røyken - Anmodning om utsatt klagefrist. Advokat Svensson Nøkleby v/ Martin Nymoen EPHORTE
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Internt notat uten oppfølging 28/50 Hurum - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Internt notat uten oppfølging 34/2 Hurum - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Internt notat uten oppfølging 60/8 Røyken - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Internt notat uten oppfølging 48/57 Røyken - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
2015/1012 20180809 09.08.2018 Internt notat uten oppfølging 46/42 Røyken - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
2015/201 20180809 09.08.2018 Inngående brev 8/26 Hurum - Søknad om utslippstillatelse BraVA rådgivning EPHORTE
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Internt notat uten oppfølging 36/11 Røyken - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Internt notat uten oppfølging 61/112 Røyken - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Internt notat uten oppfølging 61/5 Røyken - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20180809 09.08.2018 Internt notat uten oppfølging 28/32 Hurum - Tilsyn av minirenseanlegg EPHORTE