eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 250 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20190111 11.01.2019 Inngående brev Stevning fra ***** ***** ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20190111 11.01.2019 Utgående brev 128/3 Sande - Vedrørende tømming av avløpsanlegg Arne Søland EPHORTE
Ingen tilgang 20190111 11.01.2019 Inngående brev 126/1 Haaberg fyllplass - Revidert reguleringsplan Einar Engh EPHORTE
2015/2224 20190111 11.01.2019 Inngående brev 21/13 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS EPHORTE
2015/4763 20190111 11.01.2019 Inngående brev 35/5 Røyken - Behandling av søknad om jordflytting - Tilleggsopplysninger Sandvika advokatkontor DA EPHORTE
2015/5638 20190111 11.01.2019 Utgående brev 100/98 Mangler ved søknad om ferdigattest MESTER TRE AS EPHORTE
2016/1005 20190111 11.01.2019 Utgående brev 24/24 Lier - Forhåndsvarsel om driveplikt på eiendommen Buskerud fylkeskommune EPHORTE
2016/2044 20190111 11.01.2019 Inngående brev Mat fra Vestviken - Rapport Kjersti Bærug Hulbakk EPHORTE
2016/3162 20190111 11.01.2019 Utgående brev 101/25 - Ferdigattest DRIV ARKITEKTER AS EPHORTE
2017/3105 20190111 11.01.2019 Utgående brev 19/48 - Ferdigattest SUNDT & THOMASSEN AS EPHORTE
2017/3445 20190111 11.01.2019 Utgående brev 19/79 - Bolig og garasje MESTERHUS OSLO AS EPHORTE
2017/3613 20190111 11.01.2019 Inngående brev Nytt navn og organisasjonsnummer- rammeavtale- WSP Engineering (nå WSP Norge AS) Etse, Ida Cecilie EPHORTE
2017/4094 20190111 11.01.2019 Utgående brev Korrigert Erklæring om veirett 'Per Øivind Jensen' EPHORTE
2017/4301 20190111 11.01.2019 Inngående brev 14/48 - Melding om ferdigstilt ombygging av inngangsparti Jes Martens EPHORTE
2018/22 20190111 11.01.2019 Utgående brev Luktrapport for desember 2018 Thomas C. Wiborg m.fl. EPHORTE
2018/22 20190111 11.01.2019 Inngående brev Luktrapport for desember 2018 Thomas C. Wiborg EPHORTE
2018/23 20190111 11.01.2019 Inngående brev Tilstand- og årsrapporter oljeutskiller 2018 Norva24 Ringerike septikserivce EPHORTE
2018/364 20190111 11.01.2019 Inngående brev Matrikkelføring avsluttet sak 17-051341 REN-JDRA Iledalsveien Nedre Buskerud jordskifterett EPHORTE
Ingen tilgang 20190111 11.01.2019 Inngående brev Hurum kommune - Erstatning avlingssvikt vekstgruppe grovfor 2018 - Halvor Aas Fylkesmannen i Oslo og Viken EPHORTE
2018/3447 20190111 11.01.2019 Utgående brev 14/89 - Ferdigattest Alexander Andre Hellerud EPHORTE
2018/3512 20190111 11.01.2019 Inngående brev 17/12 - Tilbakemelding fra VIVA Viva Iks EPHORTE
2018/4133 20190111 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging Vedtatt gebyrregulativ for 2019 EPHORTE
2018/4133 20190111 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging Vedtatt prisliste for 2019 EPHORTE
2018/4237 20190111 11.01.2019 Utgående brev Kommunalt tilskudd for 1.kvartal 2019 Bakkeli barnehage EPHORTE
2018/4237 20190111 11.01.2019 Utgående brev Kommunalt tilskudd for 1.kvartal 2019 Borgestad barnehage EPHORTE
2018/4237 20190111 11.01.2019 Utgående brev Kommunalt tilskudd for 1.kvartal 2019 Noahs Ark barnehage EPHORTE
2018/4237 20190111 11.01.2019 Utgående brev Kommunalt tilskudd for 1.kvartal 2019 Akebakken barnehage EPHORTE
2018/4329 20190111 11.01.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - 100 % vikariat for psykiatrisk sykepleier/sykepleier med videreutdanning i demensomsorg Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 3977821323 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4352 20190111 11.01.2019 Utgående brev Vedrørende kommuneplan for Lier - 2017 / 2028 Morten Gulliksrud m.fl. EPHORTE
2018/4365 20190111 11.01.2019 Utgående brev 123/5 Lier - Bekreftelse av tidspunkt for dokumentkontroll av opplysninger gitt i søknad om produksjonstilskudd del 2, oktober 2018 Grethe Sørsdal Swift EPHORTE
2018/4471 20190111 11.01.2019 Inngående brev Kvittering på innsendt søknad om tilskudd til Flåtan tursti ved Flåtan Lotteri-og stiftelsestilsynet EPHORTE
2018/4652 20190111 11.01.2019 Inngående brev 30/46 - Forespørsel om status i sak Arkitektkompaniet AS EPHORTE
2018/4668 20190111 11.01.2019 Inngående brev Utvikling nær kulturminner i Øverbyåsen, Lier kommune Henrik Backe Langum EPHORTE
2018/4692 20190111 11.01.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Avdelingsleder Høvik skole, Lier kommune - st. ref. 3991737107 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4692 20190111 11.01.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Avdelingsleder Høvik skole, Lier kommune - st. ref. 3991737107 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4847 20190111 11.01.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Fritidskontakt/Støttekontakt - st. ref. (3990508194) - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4847 20190111 11.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fritidskontakt/Støttekontakt Kultur og fritid, Lier kommune - st. ref. 3990508194 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4847 20190111 11.01.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Fritidskontakt/Støttekontakt - st. ref. (3990508194) - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4847 20190111 11.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Fritidskontakt/Støttekontakt Kultur og fritid, Lier kommune - st. ref. 3990508194 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4890 20190111 11.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Oppvekst, Lier kommune - st. ref. 3991481487 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4890 20190111 11.01.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Lærer - st. ref. (3991481487) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4891 20190111 11.01.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Prosjektleder - digitalisering - st. ref. (4000347704) - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4891 20190111 11.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Prosjektleder - digitalisering Utvikling, Lier kommune - st. ref. 4000347704 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4891 20190111 11.01.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Prosjektleder - digitalisering - st. ref. (4000347704) - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4891 20190111 11.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Prosjektleder - digitalisering Utvikling, Lier kommune - st. ref. 4000347704 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4897 20190111 11.01.2019 Inngående brev 154/67 - Ettersending av dokumentasjon - Godkjent sanitærsøknad og oppdatert situasjonsplan Innhus AS EPHORTE
2019/4 20190111 11.01.2019 Inngående brev Startlån søknad (Ref=202051) ***** EPHORTE
2019/4 20190111 11.01.2019 Inngående brev Startlån søknad (Ref=201959) ***** EPHORTE
2019/5 20190111 11.01.2019 Utgående brev Raketter på nyttårsaften Eva-Marcela Bråten EPHORTE
2019/10 20190111 11.01.2019 Inngående brev Offentlig søkerliste avdelingsleder Høvik skole Gro Lunde EPHORTE
2019/27 20190111 11.01.2019 Utgående brev 60/6 - 60/21 - 60/22 - 60/23 - Konsesjonsfritak Fredrik Engebråten EPHORTE
2019/27 20190111 11.01.2019 Utgående brev 133/59 - Konsesjonsfritak Privatmegleren EPHORTE
2019/136 20190111 11.01.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Bibliotekar - engasjement - st. ref. (4003828123) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/136 20190111 11.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Bibliotekar - engasjement Kultur og fritid, Lier kommune - st. ref. 4003828123 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/510 20190111 11.01.2019 Utgående brev Retur av utlånt mappe på ***** ***** ***** ForvaltningSenteret AS EPHORTE
2019/601 20190111 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse EPHORTE
2019/602 20190111 11.01.2019 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse EPHORTE
2019/605 20190111 11.01.2019 Inngående brev Klage på taushetsplikten ***** EPHORTE
2019/606 20190111 11.01.2019 Inngående brev Kjøp av eiendom fra Lier kommune/ Lier Eiendom KF Anne Katrine Træen EPHORTE
2019/607 20190111 11.01.2019 Inngående brev 69/36 - Søknad om tillatelse til tiltak - Deling Vigdis Tinglum EPHORTE
2019/610 20190111 11.01.2019 Inngående brev 25/3 og 25/16 Røyken - Søknad om grensejustering Myhre Rune Holst EPHORTE
2019/611 20190111 11.01.2019 Inngående brev Innvilget søknad om utsatt frist IMDi EPHORTE
2019/613 20190111 11.01.2019 Inngående brev Søknad - Støy Svein-Erik Ryen EPHORTE
2019/257 20190111 11.01.2019 Utgående brev 17/1 Lier - Driveplikt John Rasmussen Aas og Hustrus Legat EPHORTE
2019/609 20190110 10.01.2019 Inngående brev 154/42 - Søknad om tillatelse i ett trinn BASSENGUTSTYR AS EPHORTE
2019/512 20190110 10.01.2019 Inngående brev Vedrørende møte med vegvesenet Statens vegvesen Region sør EPHORTE
2019/513 20190110 10.01.2019 Inngående brev 21/3 Sankt Hallvards vei 27 - Huseby nordre - Vurdering av verneverdi på enhetslåve Buskerud fylkeskommune EPHORTE
2019/600 20190110 10.01.2019 Inngående brev Iplos - Endringer på innsending av data Helsedirektoratet EPHORTE
2019/284 20190110 10.01.2019 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse EPHORTE
2019/306 20190110 10.01.2019 Inngående brev 24/40 - Vurdering av fritak for søknadsplikt ARCHUS arkitekter as EPHORTE
2019/315 20190110 10.01.2019 Inngående brev Utlysning av deltakelse i kommunenettverk universell utforming 2019 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon EPHORTE
2019/317 20190110 10.01.2019 Inngående brev 178/51 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Sigve Viland Tvedten EPHORTE
2019/318 20190110 10.01.2019 Inngående brev Informasjon angående samordning av statlige innsigelser Fylkesmannen i Oslo og Viken EPHORTE
2019/510 20190110 10.01.2019 Inngående brev Utlån av PPT-mappe - ***** ***** ***** ForvaltningSenteret AS EPHORTE
2019/27 20190110 10.01.2019 Utgående brev 118/7 - 118/8 - 119/5 - Konsesjonsfritak ***** EPHORTE
2019/31 20190110 10.01.2019 Utgående brev 50/65 - Melding til tinglysing STATENS KARTVERK EPHORTE
2019/10 20190110 10.01.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 51180/2018 Dokument tittel: Besvarelse av din epost datert 13.12.2018 Christian Steenstrup EPHORTE
2019/4 20190110 10.01.2019 Inngående brev Startlån søknad (Ref=201901) ***** EPHORTE
2019/136 20190110 10.01.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Bibliotekar - engasjement - st. ref. (4003828123) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/136 20190110 10.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Bibliotekar - engasjement Kultur og fritid, Lier kommune - st. ref. 4003828123 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4 20190110 10.01.2019 Inngående brev Startlån søknad (Ref=201858) ***** EPHORTE
2019/4 20190110 10.01.2019 Utgående brev Finansieringsbevis på startlån - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/3 20190110 10.01.2019 Utgående brev Bekreftelse på reservering av vielse - ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/4 20190110 10.01.2019 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=125983) ***** EPHORTE
2018/4908 20190110 10.01.2019 Inngående brev Fellingsrapport rådyr 2018 Hurum Hurum kommune EPHORTE
2019/1 20190110 10.01.2019 Inngående brev 15/356 - Varsler kommunens eiendom 31/44 og 81 Byggbistand as EPHORTE
2018/4890 20190110 10.01.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Lærer - st. ref. (3991481487) - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4890 20190110 10.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Oppvekst, Lier kommune - st. ref. 3991481487 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4890 20190110 10.01.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Lærer - st. ref. (3991481487) - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4890 20190110 10.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Oppvekst, Lier kommune - st. ref. 3991481487 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4890 20190110 10.01.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Lærer - st. ref. (3991481487) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4890 20190110 10.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Oppvekst, Lier kommune - st. ref. 3991481487 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4891 20190110 10.01.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Prosjektleder - digitalisering - st. ref. (4000347704) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4891 20190110 10.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Prosjektleder - digitalisering Utvikling, Lier kommune - st. ref. 4000347704 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4837 20190110 10.01.2019 Utgående brev 53/13 Hurum - Sandspollen - Detaljregulering - Kommentar fra landbrukskontoret for Drammen, Lier, Røyken og Hurum Kari Stamnes EPHORTE
2018/4683 20190110 10.01.2019 Utgående brev 131/24 Øvre Eiker - Søknad om utslippstillatelse Veronica Myran EPHORTE
2018/4751 20190110 10.01.2019 Utgående brev Nestenulykke - Brøytebil Linn Sæther EPHORTE
2018/4616 20190110 10.01.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Fritidskontakt 12 timer i måneden Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 3987132491 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4471 20190110 10.01.2019 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til anlegg - Tranby Pumptrack ved Tranby Idrettspark Lotteri- og stiftelsestilsynet EPHORTE
2018/4471 20190110 10.01.2019 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til anlegg - Lierhallen flerbrukshall ved Lierhallen Lotteri- og stiftelsestilsynet EPHORTE
2018/4471 20190110 10.01.2019 Inngående brev Kvittering på innsendt søknad om tilskudd til Lierhallen flerbrukshall ved Lierhallen Lotteri-og stiftelsestilsynet EPHORTE
2018/4471 20190110 10.01.2019 Inngående brev Kvittering på innsendt søknad om tilskudd til Tranby Pumptrack bane ved Tranby idrettspark Lotteri-og stiftelsestilsynet EPHORTE
2018/4352 20190110 10.01.2019 Inngående brev Vedrørende høring av kommuneplan for Lier Johny Gulliksrud EPHORTE
2018/4232 20190110 10.01.2019 Inngående brev 159/140 - Søknad om en enklere planprosess for Solvangen 4 Sigurd Eikaas EPHORTE
2018/4298 20190110 10.01.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Hjemmehjelp - fast 50% stilling Hjemmetjenesten - st. ref. 3975522380 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4298 20190110 10.01.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Hjemmehjelp - fast 50% stilling Hjemmetjenesten - st. ref. 3975522380 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4298 20190110 10.01.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Hjemmehjelp - fast 50% stilling Hjemmetjenesten - st. ref. 3975522380 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4298 20190110 10.01.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Hjemmehjelp - fast 50% stilling Hjemmetjenesten - st. ref. 3975522380 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4298 20190110 10.01.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Hjemmehjelp - fast 50% stilling Hjemmetjenesten - st. ref. 3975522380 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4298 20190110 10.01.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Hjemmehjelp - fast 50% stilling Hjemmetjenesten - st. ref. 3975522380 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4298 20190110 10.01.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Hjemmehjelp - fast 50% stilling Hjemmetjenesten - st. ref. 3975522380 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4298 20190110 10.01.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Hjemmehjelp - fast 50% stilling Hjemmetjenesten - st. ref. 3975522380 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4298 20190110 10.01.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Hjemmehjelp - fast 50% stilling Hjemmetjenesten - st. ref. 3975522380 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4298 20190110 10.01.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Hjemmehjelp - fast 50% stilling Hjemmetjenesten - st. ref. 3975522380 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4298 20190110 10.01.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Hjemmehjelp - fast 50% stilling Hjemmetjenesten - st. ref. 3975522380 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4298 20190110 10.01.2019 Utgående brev Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Hjemmehjelp - fast 50% stilling Hjemmetjenesten - st. ref. 3975522380 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4194 20190110 10.01.2019 Inngående brev 83/69 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Manfred Ehwald EPHORTE
2018/3864 20190110 10.01.2019 Inngående brev Statsbudsjettet for 2019 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTE
2018/3767 20190110 10.01.2019 Utgående brev 16/27 - Vedrørende innvendinger til fakturagrunnlag Abdoreni Ahmed Aasen EPHORTE
2018/2182 20190110 10.01.2019 Utgående brev Innkalling til intervju - Sykepleiere ekstravakter Fosshagen , Lier kommune - st. ref. 3569829756 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/2229 20190110 10.01.2019 Utgående brev 124/58 og 81 - Vedrørende panteheftelse på eiendommen Dag Einar Lyngås m.fl. EPHORTE
2018/2829 20190110 10.01.2019 Utgående brev 190/16 - Tillatelse til tiltak - Gjenoppbygging av bolig etter brann ADVISORWEST WAARDAL EPHORTE
2018/364 20190110 10.01.2019 Inngående brev Påminnelse Matrikkelføring avsluttet sak 0600-2012-0039 - Solstad Nedre Buskerud Jordskifterett EPHORTE
2018/482 20190110 10.01.2019 Utgående brev Refusjon multidose desember 2018 Helseforvaltningen EPHORTE
2018/58 20190110 10.01.2019 Inngående brev Søknad - Andreas Nilsen Fjelds legat Lars Martin Gravningsmyhr EPHORTE
2018/627 20190110 10.01.2019 Inngående brev 30/46 - Spørsmål vedrørende matrikkelbrev Arkitektkompaniet AS EPHORTE
2018/627 20190110 10.01.2019 Utgående brev 30/46 - Utsendelse av nytt matrikkelbrev over gårdsnummer 30 bruksnummer 7 LIER ASVO AS EPHORTE
2018/627 20190110 10.01.2019 Utgående brev 30/46 - Utsendelse av nytt matrikkelbrev over gårdsnummer 30 bruksnummer 46 EIFOS EIENDOM AS m.fl. EPHORTE
2018/1769 20190110 10.01.2019 Saksframlegg/innstilling Prinsippvurdering - forretningsformål på Ringveien 2 EPHORTE
2018/2015 20190110 10.01.2019 Inngående brev Vedrørende tilgang til folkeregisteropplysninger Skatt nord EPHORTE
2017/4106 20190110 10.01.2019 Inngående brev 183/3 - Søknad om midlertidig brukstillatelse Blink Hus Sigdal AS EPHORTE
2017/3487 20190110 10.01.2019 Inngående brev Konsekvenser av å endre kommunenummer Fylkesmannen i Oslo og Viken EPHORTE
2017/4896 20190110 10.01.2019 Inngående brev Akebakken barnehage SA - Kommunalt tilskudd 2018 PBL Regnskap AS EPHORTE
2016/4775 20190110 10.01.2019 Utgående brev 39/113 Hurum - Røedsåsen 35 - Bestilt slamtømming Robert Gehrcke EPHORTE
2016/1963 20190110 10.01.2019 Inngående brev ***** ***** ***** Søknad om tilskudd - sykavl, ***** Landbruksdirektoratet EPHORTE
2016/669 20190110 10.01.2019 Utgående brev 21/86 - Forespørsel om ytterligere utsettelse av frist ADVOKATENE SCHADE RIVRUD SMITH & AUSTAD DA EPHORTE
2016/944 20190110 10.01.2019 Inngående brev Søknad om støtte til Krafttak mot kreft 2019 Kreftforeningen EPHORTE
2016/981 20190110 10.01.2019 Inngående brev 14/48 - Melding om ferdigstilling Jes Martens EPHORTE
2015/4508 20190110 10.01.2019 Utgående brev 159/125 - Dokumentasjon på kontroll av våtrom Inge Sætra EPHORTE
Ingen tilgang 20190110 10.01.2019 Inngående brev 128/3 Sande - Behov for tømming i dag Tone Fjelnseth EPHORTE
2015/1330 20190110 10.01.2019 Internt notat uten oppfølging Revidert vurdering etter naturmangfoldloven. Notat utarbeidet av rådmannen EPHORTE
Ingen tilgang 20190109 09.01.2019 Internt notat uten oppfølging 128/9 Modum - Angående tilknytning til kommunalt avløpsnett EPHORTE
Ingen tilgang 20190109 09.01.2019 Internt notat uten oppfølging 20/44 Svelvik - Opplysninger om minirenseanlegg EPHORTE
Ingen tilgang 20190109 09.01.2019 Internt notat uten oppfølging 21/2 Hurum - Torgrimsvei - Utbedret forurensning Ina E. Rasmussen EPHORTE
2015/5638 20190109 09.01.2019 Inngående brev 100/98 - Kontrollerklæring med sluttrapport og plan for uavhengig kontroll Mester Tre AS EPHORTE
2015/6113 20190109 09.01.2019 Utgående brev 100/75 - Endring av tillatelse til tiltak - Dokka 19 A TROND MARTENS SIVILARKITEKT EPHORTE
2015/6113 20190109 09.01.2019 Utgående brev 100/75 - Endring av tillatelse til tiltak - Dokka 19 B TROND MARTENS SIVILARKITEKT EPHORTE
2015/6113 20190109 09.01.2019 Utgående brev 100/75 - Endring av tillatelse til tiltak - Dokka 19 C TROND MARTENS SIVILARKITEKT EPHORTE
2016/669 20190109 09.01.2019 Inngående brev 21/86 - Søknad om ytterligere utsettelse av frist Advokat Knut H. Austad EPHORTE
2016/2468 20190109 09.01.2019 Inngående brev Purring - EVRY Databehandler-/Dataeksportavtaler Public ECM - Purring Evry Norge AS EPHORTE
2017/5543 20190109 09.01.2019 Inngående brev 124/11 - Mangelfull ferdigmelding sanitærsøknad Viva Iks EPHORTE
2017/5707 20190109 09.01.2019 Inngående brev 52/54 - Retur av tinglyst dokument Kartverket Tinglysing EPHORTE
2017/4094 20190109 09.01.2019 Utgående brev 133/25 - Veirett til utfylling Per Øivind Jensen EPHORTE
2017/4530 20190109 09.01.2019 Internt notat uten oppfølging 39/22 - Fradeling av vei - Behandlingsgebyr etter jordloven EPHORTE
2018/2167 20190109 09.01.2019 Utgående brev 154/60 - Erklæring om ansvarsrett HELGERUD BYGGTEGNING AS EPHORTE
2018/1508 20190109 09.01.2019 Internt notat uten oppfølging Møtereferat - møte i Drammen 17.12.2018- KDP - Fjordbyen EPHORTE
2018/675 20190109 09.01.2019 Inngående brev Rapport over narkotikautløste dødsfall 2015-2017 Folkehelseinstituttet EPHORTE
2018/2971 20190109 09.01.2019 Utgående brev 177/1 Lier - Søknad om midlertidig fradeling av jordteig i forbindelse med jordleieavtale over 10 år Ekeberg Myhrene AS EPHORTE
2018/2971 20190109 09.01.2019 Utgående brev 177/1 Lier - Søknad om konsesjon på jordleieavtale over 10 år Ekeberg Myhrene AS EPHORTE
2018/2220 20190109 09.01.2019 Utgående brev 24/31 - Melding til tinglysing for ny matrikkelenhet med 24/61 Kartverket Tinglysing EPHORTE
Ingen tilgang 20190109 09.01.2019 Inngående brev Drammen kommune - Erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfor salgsproduksjon 2018 - Eli Cathrine Hagen Fylkesmannen i Oslo og Viken EPHORTE
2018/3152 20190109 09.01.2019 Inngående brev 103/1 og 104/27 - Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses Kartverket Tinglysing EPHORTE
2018/3292 20190109 09.01.2019 Utgående brev 111/23 - Vedrørende innvendinger til fakturagrunnlag Jean-Gregoire P Kherian EPHORTE
2018/3512 20190109 09.01.2019 Inngående brev 17/12 - Godkjent sanitærsøknad A3pro AS EPHORTE
2018/3922 20190109 09.01.2019 Inngående brev Spørsmål til ordføreren om mulig forurensning og fare i forbindelse med branner på Teigens anlegg på Lierstranda - Ninnie Bjørnland (SV) Ninnie E. Bjørnland EPHORTE
2018/4108 20190109 09.01.2019 Utgående brev 42/1 - Avvisning av søknad Knut Olaf Haveråen Kals EPHORTE
2018/4471 20190109 09.01.2019 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til anlegg - Gamle Drammensbanen turvei Lotteri- og stiftelsestilsynet EPHORTE
2018/4837 20190109 09.01.2019 Inngående brev 53/13 Hurum - Sandspollen - Detaljregulering - Kommentar fra landbrukskontoret for Drammen, Lier, Røyken og Hurum Lier kommune EPHORTE
2018/4795 20190109 09.01.2019 Inngående brev Behov for rassikring av Ringeriksveien 285 og Åmotveien i Lier kommune Statens vegvesen Region sør EPHORTE
2018/4891 20190109 09.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Prosjektleder - digitalisering Utvikling, Lier kommune - st. ref. 4000347704 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4891 20190109 09.01.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Prosjektleder - digitalisering - st. ref. (4000347704) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4873 20190109 09.01.2019 Utgående brev 56/13 , 56/14 og 56/3 Krokoddveien - Landbruksfaglig uttalelse til søknad om forlengelse av fyllingsperiode Røyken kommune EPHORTE
2018/4890 20190109 09.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Oppvekst, Lier kommune - st. ref. 3991481487 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4890 20190109 09.01.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Lærer - st. ref. (3991481487) - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4890 20190109 09.01.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Lærer - st. ref. (3991481487) - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4890 20190109 09.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Oppvekst, Lier kommune - st. ref. 3991481487 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4908 20190109 09.01.2019 Inngående brev Fellingsrapport rådyr 2018 Finnemarka Lier Torkel Skoglund EPHORTE
2019/4 20190109 09.01.2019 Inngående brev Startlån søknad (Ref=201749) ***** EPHORTE
2019/2 20190109 09.01.2019 Inngående brev Invitasjon til å søke deltakelse på kurs ved Forsvarets høgskole/Sjefskurs høsten 2019. Sjefskurs nr. 23 - 13.08.2019 til 1.11. 2019 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon EPHORTE
2019/136 20190109 09.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Bibliotekar - engasjement Kultur og fritid, Lier kommune - st. ref. 4003828123 ***** ***** ***** EPHORTE
2019/96 20190109 09.01.2019 Inngående brev Til signering - Overordnet samarbeidsavtale mellom Vestre Viken HF og kommunen Vestre Viken HF EPHORTE
2019/10 20190109 09.01.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/4352 Løpenr: 51890/2018 Dokument tittel: Kommuneplan - 2017-2028 - Offentlig ettersyn, høringsmerknad fra Statlig- og fylkeskommunal vegmyndighet Øystein Gjessing Karlsen EPHORTE
2019/10 20190109 09.01.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/1171 Løpenr: 344/2019 Dokument tittel: 115/158 Behov for søknad om dispensasjon eller revidering av tegningsgrunnlag Truls Hansen EPHORTE
2019/27 20190109 09.01.2019 Utgående brev 86/31 - 86/59 - Konsesjonsfritak Kathrine Ruud Svenningsen EPHORTE
2019/27 20190109 09.01.2019 Utgående brev 61/1 - 61/17 - 61/18 - 61/76 - 65/32 - Konsesjonsfritak Ask Merete Sandvoll EPHORTE
2019/260 20190109 09.01.2019 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse EPHORTE
2019/136 20190109 09.01.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Bibliotekar - engasjement - st. ref. (4003828123) - ***** ***** ***** EPHORTE
2019/273 20190109 09.01.2019 Inngående brev Søknad om trafikksikkerhet - Fotgjengerovergang Heidi T. Hall EPHORTE
2019/278 20190109 09.01.2019 Inngående brev 154/58 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Chi Nguyen EPHORTE
2019/280 20190109 09.01.2019 Internt notat uten oppfølging Arbeidsgivers handlingsrom overfor en ansatt i skolen, mistenkt for urettmessig bruk av tvang mot en elev EPHORTE
2019/282 20190109 09.01.2019 Inngående brev Vedtak om tvangsmulkt - Ledige stillinger 4. kvartal 2018 Statistisk sentralbyrå EPHORTE
2019/283 20190109 09.01.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling Helfo EPHORTE
2019/283 20190109 09.01.2019 Inngående brev Vedtak om utbetaling Helfo EPHORTE
2019/139 20190108 08.01.2019 Utgående brev Svar vedrørende kvalitetssikring av data kommunale oppreisningsordninger for barnevern i Buskerud Tina Skarheim EPHORTE
2019/136 20190108 08.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Bibliotekar - engasjement Kultur og fritid, Lier kommune - st. ref. 4003828123 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/136 20190108 08.01.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Bibliotekar - engasjement - st. ref. (4003828123) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/207 20190108 08.01.2019 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse EPHORTE
2019/208 20190108 08.01.2019 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse EPHORTE
2019/209 20190108 08.01.2019 Internt notat uten oppfølging Utlysning - WebCruiter annonse EPHORTE
2019/211 20190108 08.01.2019 Inngående brev 17/148 - Vedrørende søknad om overdragelse av husbanklån Husbanken EPHORTE
2019/211 20190108 08.01.2019 Inngående brev 145/419 - Vedrørende søknad om overdragelse av husbanklån Husbanken EPHORTE
2019/211 20190108 08.01.2019 Inngående brev 148/217 - Vedrørende søknad om overdragelse av husbanklån Husbanken EPHORTE
2019/211 20190108 08.01.2019 Inngående brev 115/62 - Vedrørende søknad om overdragelse av husbanklån Husbanken EPHORTE
2019/211 20190108 08.01.2019 Inngående brev 50/109 - Vedrørende søknad om overdragelse av husbanklån Husbanken EPHORTE
2019/211 20190108 08.01.2019 Inngående brev 50/274 - Vedrørende søknad om overdragelse av husbanklån Husbanken EPHORTE
2019/211 20190108 08.01.2019 Inngående brev 51/22 - Vedrørende søknad om overdragelse av husbanklån Husbanken EPHORTE
2019/211 20190108 08.01.2019 Inngående brev 50/27 - Vedrørende søknad om overdragelse av husbanklån Husbanken EPHORTE
2019/211 20190108 08.01.2019 Inngående brev 124/39 - Vedrørende søknad om overdragelse av husbanklån Husbanken EPHORTE
2019/211 20190108 08.01.2019 Inngående brev 83/6 og 83/123 - Vedrørende søknad om overdragelse av husbanklån Husbanken EPHORTE
2019/212 20190108 08.01.2019 Inngående brev 50/74 - Mottatt nabovarsel Statens vegvesen Region sør EPHORTE
2019/215 20190108 08.01.2019 Inngående brev Info om søknadsrutiner for gjesteelever dere har fra Drammen kommune Drammen kommune EPHORTE
2019/217 20190108 08.01.2019 Inngående brev Spørsmål til ordfører angående mobilbruk i skolen Hanne Garås EPHORTE
2019/218 20190108 08.01.2019 Inngående brev 43/5 Hurum - Søknad om planering og nydyrking Jørgen Sætre EPHORTE
2019/219 20190108 08.01.2019 Inngående brev 159/5 - Tilsynsrapport uten avvik 2019 Drammensregionens brannvesen IKS EPHORTE
2019/220 20190108 08.01.2019 Inngående brev 65/69 - Søknad om tillatelse i ett trinn Blink Hus Sigdal AS EPHORTE
2019/270 20190108 08.01.2019 Inngående brev Invitasjon til kollektivråd Buskerud 2019 Buskerud fylkeskommune EPHORTE
2019/27 20190108 08.01.2019 Utgående brev 61/2 - 61/17 - 61/18 - 61/76 - 65/32 - Konsesjonsfritak Ask Merete Sandvoll EPHORTE
2019/10 20190108 08.01.2019 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2018/1401 Løpenr: 45876/2018 Dokument tittel: Resultater fra Lier kommunes eierskap i aksjeselskap og interkommunale selskap - 2017 Aksel Tharaldsen EPHORTE
2019/8 20190108 08.01.2019 Inngående brev MSIS-melding - ***** ***** ***** Vestre Viken HF Drammen sykehus EPHORTE
2019/100 20190108 08.01.2019 Inngående brev Auto transport service - Tømming og kontroll av oljeutskilleranlegg Norsk Spesialolje AS EPHORTE
2019/1 20190108 08.01.2019 Inngående brev 15/356 varsler kommunens eiendom 31/44 og 81 Ronny Wietfeldt EPHORTE
2019/1 20190108 08.01.2019 Inngående brev 195/15 varsler kommunens eiendom 195/47 Buskerud Byggrådgivning As EPHORTE
2018/4908 20190108 08.01.2019 Inngående brev Fellingstillatelse og fellingsrapport 2018 Thor Erik Pedersen EPHORTE
2018/4908 20190108 08.01.2019 Inngående brev Fellingstillatelse og fellingsrapport 2018 Per Johansen EPHORTE
2018/4897 20190108 08.01.2019 Inngående brev 154/67 - Godkjent sanitærsøknad Viva Iks EPHORTE
2018/4892 20190108 08.01.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Helsesykepleier skolehelsetjenesten - st. ref. (4001319370) - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4892 20190108 08.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsesykepleier skolehelsetjenesten Helsetjenesten barn og unge, Lier kommune - st. ref. 4001319370 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4893 20190108 08.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - sykepleierstillinger, fast Nøstehagen , Lier kommune - st. ref. 4001028855 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4893 20190108 08.01.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - sykepleierstillinger, fast - st. ref. (4001028855) - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4884 20190108 08.01.2019 Inngående brev 154/37 - Godkjent sanitærsøknad Viva Iks EPHORTE
2018/4890 20190108 08.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Oppvekst, Lier kommune - st. ref. 3991481487 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4890 20190108 08.01.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Lærer - st. ref. (3991481487) - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4890 20190108 08.01.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Lærer - st. ref. (3991481487) - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4890 20190108 08.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Lærer Oppvekst, Lier kommune - st. ref. 3991481487 ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4891 20190108 08.01.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Prosjektleder - digitalisering - st. ref. (4000347704) - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4891 20190108 08.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Prosjektleder - digitalisering Utvikling, Lier kommune - st. ref. 4000347704 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4891 20190108 08.01.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Prosjektleder - digitalisering Utvikling, Lier kommune - st. ref. 4000347704 ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4891 20190108 08.01.2019 Inngående brev Søknad og CV m/vedlegg - Prosjektleder - digitalisering - st. ref. (4000347704) - ***** ***** ***** EPHORTE
2018/4844 20190108 08.01.2019 Inngående brev Purring vedrørende TONO tillatelse SM_13043 for Arrangement 11.06.17 TONO SA EPHORTE
2018/4760 20190108 08.01.2019 Inngående brev 18/93 Søknad om tillatelse til tiltak Buskerud Takst og Prosjektering AS EPHORTE
2018/4713 20190108 08.01.2019 Utgående brev 75/167 Røyken - Svar på søknad om konsesjon for skogsteig Marielle Ryberg og Morten Buchwald Wear EPHORTE
2018/4713 20190108 08.01.2019 Internt notat uten oppfølging 75/167 Røyken - Gebyr for konsesjonsbehandling EPHORTE
2018/4471 20190108 08.01.2019 Inngående brev Kvittering på innsendt søknad om tilskudd til Gamle Drammensbanen turvei - grunnarbeide fase 1 ved Gullaugkleiva tunnellen ved Gullaug Lotteri-og stiftelsestilsynet EPHORTE
2018/4471 20190108 08.01.2019 Inngående brev Innsendt søknad om spillemidler til anlegg - Lierskogen Kunstgressbane 7`er ved Lierskogen Lotteri- og stiftelsestilsynet EPHORTE
2018/4471 20190108 08.01.2019 Inngående brev Kvittering på innsendt søknad om tilskudd til Lierskogen Kunstgressbane 7'er ved Lierskogen Lotteri-og stiftelsestilsynet EPHORTE
2018/4137 20190108 08.01.2019 Inngående brev 114/5 - Merknad til nabovarsel Dag Erik Fredriksen EPHORTE
2018/4108 20190108 08.01.2019 Inngående brev 42/1 - Vedrørende oppført bauta Christian Stang EPHORTE
2018/3684 20190108 08.01.2019 Utgående brev 126/22 - Ferdigattest Trude V Farstad Langaas EPHORTE
2018/2229 20190108 08.01.2019 Inngående brev 124/58 og 124/81 - Dokumentene har fortsatt mangler og kan ikke tinglyses Kartverket Tinglysing EPHORTE
2018/1197 20190108 08.01.2019 Utgående brev 133/55 - Vedrørende rekkefølgebestemmelser K12 ARKITEKTER AS EPHORTE