eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 10 11 20161011 11.10.2016 18:00 Haugestad Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS712016 PS 71/2016 Godkjenning av protokoll fra møte 06.09.2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS722016 PS 72/2016 Finansrapport 2. tertial 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS732016 PS 73/2016 2. Tertialrapport 2016 - Lier Kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS742016 PS 74/2016 Revidert eierstrategi for Renovasjonsselskapet i Drammensregionen (RFD) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS752016 PS 75/2016 Oppstart og planprogram for kommunal plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2017-2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS762016 PS 76/2016 Klage på planvedtak - Områdereguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning for nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS772016 PS 77/2016 Sluttbehandling - Reguleringsendring for Sønderhellene og Sognaveien Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS782016 PS 78/2016 Sluttbehandling av detaljregulering for Engersand havn syd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS792016 PS 79/2016 Forliksrådet - valg av faste møtefullmektiger for 2017-2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS802016 PS 80/2016 Søknad om permisjon fra politiske verv - Anine Mindt-Soot (V) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS812016 PS 81/2016 Melding om flytting - valg av ny vara til planutvalget Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS822016 PS 82/2016 Nyvalg meddommere til Drammen tingrett Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS832016 PS 83/2016 Meldinger Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 MS272016 MS 27/2016 Folkehelse i alt vi gjør Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS282016 MS 28/2016 Tolkningsuttalelse - valg av styremedlemmer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS292016 MS 29/2016 Oppfølging av vedtak - kommunestyret - 1.halvår 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS302016 MS 30/2016 Status og videre fremdrift for Rv 23 Linnes - E18 - Lianåsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE