eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 04 16 20200416 16.04.2020 00:00 Skriftlig behandling Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS162020 PS 16/2020 Egge skole - teknisk oppgradering og prosjektutvidelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS152020 PS 15/2020 Deltakelse i kvalitetsreformen "Leve hele livet" Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS172020 PS 17/2020 Grønn mobilitet 2030 - vedtak av strategi Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS182020 PS 18/2020 Krav om lovlighetskontroll vedrørende vedtak i KS sak 136/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS192020 PS 19/2020 Delegering av fullmakt til å ivareta Lier kommunes aksjer i Lier Boligselskap AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS202020 PS 20/2020 Årsplan for kontrollutvalget 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS212020 PS 21/2020 Årsrapport for kontrollutvalget 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS222020 PS 22/2020 Revidert selskapsavtale for Drammensregionenes Brannvesen IKS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS232020 PS 23/2020 Evaluering av pilot i politiråd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS242020 PS 24/2020 Evaluering kommunale vielser og utvidelse av antall vigslere Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS252020 PS 25/2020 Meldinger Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 MS92020 MS 9/2020 St. Hallvard 2020 - status og planer for jubileumsåret Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS102020 MS 10/2020 Gjennomført folkevalgtopplæring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS112020 MS 11/2020 Nasjonal transportplan 2022 - 2033. Arbeid med innspill fra Lier kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS122020 MS 12/2020 Kulturindeksen 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS132020 MS 13/2020 Lier bibliotek - tilbakeblikk på Bokåret 2019 og meråpent-erfaringer, og videre utvikling av biblioteket Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS142020 MS 14/2020 Avklaring knyttet til "Nytt blikk" og deltidsarbeid i Lier kommune. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS152020 MS 15/2020 Status på arbeidet med temaplan mot støy, samt dialog med SVV og Bane NOR angående støyskjermingstiltak Gullaug skole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE