eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 02 07 20170207 07.02.2017 18:00 Haugestad Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12017 PS 1/2017 Godkjenning av protokoller fra møter 12.12.2016 og 13.12.2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS22017 PS 2/2017 Klage på tillatelse til oppføring av seks kjedehus. Gnr. 112 bnr. 28, Linnesstranda 39. Klagere: Vegard Syvertsen m. fl. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS32017 PS 3/2017 Klage på detaljregulering for Engersand havn syd. Klager: Lene Bjørnerud Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS42017 PS 4/2017 Sluttbehandling - Detaljregulering for Saga - Gjellebekk, Pillefabrikken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS52017 PS 5/2017 Sluttbehandling - Detaljregulering for utvidelse av Mester Grønn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS62017 PS 6/2017 Sluttbehandling av sykkelplan for Buskerudbyen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS72017 PS 7/2017 Presisert forvaltningsavtale VIVA IKS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS82017 PS 8/2017 Endring av selskapsavtalen for Vestviken 110 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS92017 PS 9/2017 Revidert selskapsavtale for Kommunenes opplæringskontor i Buskerud Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS102017 PS 10/2017 Oversikt over kommunens tilskuddsordninger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS112017 PS 11/2017 Nytt valgoppgjør SV - valgperioden 2015 - 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS122017 PS 12/2017 Nytt valgoppgjør KRF - valgperioden 2015 - 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS132017 PS 13/2017 Søknad om permisjon - Marius Svartås (FRP) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS142017 PS 14/2017 Valg av nytt varamedlem til miljøutvalget. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS152017 PS 15/2017 Melding om flytting - Emilie Bjåland Wold (AP) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS162017 PS 16/2017 Søknad om midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser for etablering av midlertidig atkomstvei fra Rv23 til riggområde for ny Rv23 Gnr. 113 bnr. 42 m.fl. Røykenveien 18 B. Søker Statens vegvesen. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS172017 PS 17/2017 Interpellasjoner/spørsmål Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 FO12017 FO 1/2017 Kommunens ansvar for å håndheve egne pålegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO22017 FO 2/2017 Haugerudmyra Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE