eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 03 07 20170307 07.03.2017 18:00 Haugestad Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS182017 PS 18/2017 Godkjenning av protokoll fra møte 07.02.2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS192017 PS 19/2017 Energi- og klimaplan for Lier kommune (2017-2020) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS202017 PS 20/2017 Innsparing i bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS212017 PS 21/2017 Vold i nære relasjoner Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS222017 PS 22/2017 Lier kommunes frivillighetspolitikk Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS232017 PS 23/2017 Sluttbehandling - Detaljregulering for Eiksetra med løypetrasé og adkomstvei Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS242017 PS 24/2017 Krav om lovlighetskontroll av vedtak om dispensasjon for opparbeiding av midlertidig atkomstvei. Gnr. 113 bnr. 42 m. fl., Gullaug. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS252017 PS 25/2017 Valg av varamedlem til miljøutvalget. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS262017 PS 26/2017 Søknad om permisjon - Marius Svartås (FRP) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS272017 PS 27/2017 Søknad om fritak som meddommer - Elin Gurandsrud Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS282017 PS 28/2017 Søknad om fritak som meddommer - Trine Larsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS12017 MS 1/2017 Oppsummering "Markering av 300 år jubileum - Gjellebekk skanser" Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS22017 MS 2/2017 Foreløpig regnskap 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO32017 FO 3/2017 Spørsmål om menneskehandel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO42017 FO 4/2017 Liers ansvar for vipa - en sterkt truet art Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE