eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 06 20 20170620 20.06.2017 18:00 Haugestad Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS602017 PS 60/2017 Godkjenning av protokoll fra møte 23.05.2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS612017 PS 61/2017 Finansrapport 1.tertial 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS622017 PS 62/2017 1. tertialrapport 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS632017 PS 63/2017 Fastsettelse av planprogram - kommunedelplan rv. 23 Linnes - E18 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS642017 PS 64/2017 Sluttbehandling - Detaljregulering for Båhusveien Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS652017 PS 65/2017 Sluttbehandling - Detaljregulering for Torstad Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS662017 PS 66/2017 Sluttbehandling av detaljregulering for Lier hageby Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS672017 PS 67/2017 Organisering av politisk nivå og folkevalgtes arbeidsvilkår - evalueringsutvalg, oppnevning og mandat Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS682017 PS 68/2017 Valg av nytt medlem til eldrerådet. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS692017 PS 69/2017 Justert Buskerudbypakke 2 - Utredningsprogram med opplegg for medvirkning til behandling i kommunene og fylkeskommunen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS702017 PS 70/2017 Endring av takst- og rabattsystemet for bompengefinansiering av rv. 23 Dagslett - Linnes Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS712017 PS 71/2017 Krav om tilbakebetaling av uriktig utbetalte kommunale tilskudd til Den katolske kirke Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS722017 PS 72/2017 Godkjenning av utbyggingsavtale for Lier Hageby Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS732017 PS 73/2017 Saksfremlegg: Ny lokal forskrift om sykehjemsplass m.m. for Lier kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS742017 PS 74/2017 Styring og ledelse av byggeprosesser Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS752017 PS 75/2017 Avvikling av Lier og Hurum IKT Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS762017 PS 76/2017 Bemanningsnorm på 6 barn per voksen i barnehager i Lier. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS772017 PS 77/2017 Tilstandsrapport for lierskolen 2016 - 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS782017 PS 78/2017 Økt tilgang til utleielokaler og utstyr - regeljusteringer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS792017 PS 79/2017 Aktivitetskort for ungdom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS802017 PS 80/2017 Forvaltningsrevisjon av etikk Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS812017 PS 81/2017 Kommunens tilskuddsordning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS822017 PS 82/2017 Kontrollutvalgets årsmelding 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS832017 PS 83/2017 Årsrapport 2016 fra Skatteoppkreveren i Lier kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS842017 PS 84/2017 Skjenkebevilling i bygg i tilknytning til skolebygg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS92017 MS 9/2017 Glitrevannverket IKS - Selskapsrapport for 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS102017 MS 10/2017 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS - årsrapport for 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS112017 MS 11/2017 Gjennomgang av hovedutvalgenes ansvarsområder Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS122017 MS 12/2017 Rv. 23 Dagslett-Linnes innbyggerforslag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE