eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 09 05 20170905 05.09.2017 18:00 Haugestad Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS862017 PS 86/2017 Godkjenning av protokoll fra møte 20.06.2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS872017 PS 87/2017 Fastsettelse av planprogram - kommunedelplan rv. 23 Linnes - E18 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS882017 PS 88/2017 Rv. 23 Dagslett-Linnes innbyggerforslag - forslagsstiller Astrid Høstmælingen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS892017 PS 89/2017 Klage på Detaljregulering for del av Høgda - Tranby. Klagere: Arild Bakke, Helge Saltbones Rotevatn og Rolf Bjerke Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS902017 PS 90/2017 Klage på Detaljregulering for Ringveien 2. Klagere: Arild Bakke, Helge Saltbones Rotevatn og Rolf Bjerke Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS912017 PS 91/2017 Rådmann - konstituering fra september 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS922017 PS 92/2017 Handlingsplan mot vold og overgrep mot barn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS932017 PS 93/2017 Ny felles renovasjonsforskrift for kommunene i Drammensregionen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS942017 PS 94/2017 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS - Eiermelding 2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS952017 PS 95/2017 Nytt valgoppgjør FRP - valgperioden 2015 - 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS962017 PS 96/2017 Meldinger Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 MS132017 MS 13/2017 Orientering om fylkesmannens vedtak i klagesak. Detaljregulering for Engersand havn syd. Klager: Lene Bjørnerud Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS142017 MS 14/2017 Orientering om fylkesmannens vedtak. Lovlighetskontroll av vedtak om dispensasjon for opparbeiding av midlertidig atkomstvei. Gnr. 113 bnr. 42, Gullaug (RV23) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS152017 MS 15/2017 Organisering av politisk nivå og folkevalgtes arbeidsvilkår - kommunestyrets størrelse og frist for å vedta eventuelle endringer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS972017 PS 97/2017 Interpellasjoner/spørsmål Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 FO82017 FO 8/2017 Kriseberedskapsplaner i Lier kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS982017 PS 98/2017 Rådmann - rekruttering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE