eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 12 12 20171212 12.12.2017 10:00 Haugestad Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1222017 PS 122/2017 Godkjenning av protokoll fra møte 28.11.2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1232017 PS 123/2017 For kropp og sjel - en strategiplan for kultur, idrett og friluftsliv 2017-25 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1242017 PS 124/2017 Anleggsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2018-2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1252017 PS 125/2017 Kulturminnevern 2017 - oppfølging og status for temaplanen for fysiske kulturminner og kulturmiljøer mm Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1262017 PS 126/2017 KS og kulturområdet - Liers forventninger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1272017 PS 127/2017 Organisering av politisk nivå og folkevalgtes arbeidsvilkår - kommunestyrets størrelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1282017 PS 128/2017 Bosetting av flyktninger 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1292017 PS 129/2017 Helse og omsorg - ny budsjettmodell Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1302017 PS 130/2017 Videre utredning om utvidet sfo-tilbud Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1312017 PS 131/2017 Undersøkelse om kommunens tilskudd til Barnas Stasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1322017 PS 132/2017 Sluttbehandling - Detaljregulering for gang- og sykkelvei Fv. 16 Lierskogen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1332017 PS 133/2017 Søknad om fritak - Kari Tomine Isene Bodnar (KRF) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1342017 PS 134/2017 Nytt valgoppgjør KRF - valgperioden 2015 - 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1352017 PS 135/2017 Oversikt over innspill til kommuneplanens arealdel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1362017 PS 136/2017 Vann-, Avløp-, Renovasjons- og Feiegebyrer 2018 for Lier kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1372017 PS 137/2017 Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen - Gebyrregulativ og prisliste for 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1382017 PS 138/2017 Gebyrregulativ og prisliste for Planseksjonen i 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1392017 PS 139/2017 Årsregnskap og budsjett for Lier Eiendomsselskap KF (videreføring av KS 109/2016) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1402017 PS 140/2017 Handlingsprogram 2018-2021 - Lier kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1412017 PS 141/2017 Meldinger Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 MS212017 MS 21/2017 Ikke-lovpålagte tilskuddsordninger til private Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE