eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 05 08 20180508 08.05.2018 18:00 Haugestad Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS232018 PS 23/2018 Godkjenning av protokoll 03.04.2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS242018 PS 24/2018 Fastsettelse av forslag til planprogram for områderegulering for Fjordbyen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS252018 PS 25/2018 Finansrapport 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS262018 PS 26/2018 Årsrapport og regnskap 2017 - Lier Eiendomsselskap KF Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS272018 PS 27/2018 Årsrapport og regnskap 2017 - Lier kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS282018 PS 28/2018 Midlertidig forbud mot tiltak. Gnr. 127 bnr. 1, 3, 10, 22 og 23, Lyngås masseuttak. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS292018 PS 29/2018 Høring av ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS302018 PS 30/2018 Tannhelsetjenesten fra fylkeskommune til kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS312018 PS 31/2018 163/30 Lier - Deling av landbrukseiendom - Behandling etter jordloven § 12 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS322018 PS 32/2018 Avvikling av Vestregionen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS332018 PS 33/2018 Lokal forskrift om påslipp av olje-, fettholdig og industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS342018 PS 34/2018 Lier eiendomsselskap KF - fastsetting av styrehonorar Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS352018 PS 35/2018 Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen - Revisjon av vertskommuneavtale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS362018 PS 36/2018 Undersøkelse om kommunens tilskudd til Barnas Stasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS372018 PS 37/2018 Årsrapport 2017 fra Skatteoppkreveren i Lier kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS382018 PS 38/2018 Kontrollutvalgets årsmelding 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS392018 PS 39/2018 Meldinger Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 MS92018 MS 9/2018 Beskrivelse av integreringstilskudd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS102018 MS 10/2018 Status beredskapsplaner Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS112018 MS 11/2018 Styremedlemmer i kommunalt eide selskaper Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS402018 PS 40/2018 Interpellasjoner/spørsmål Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 FO22018 FO 2/2018 Kriseberedskapsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS412018 PS 41/2018 Rv 23 status og uttalelse fra Lier kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE