eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 09 18 20180918 18.09.2018 18:00 Haugestad Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS632018 PS 63/2018 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS642018 PS 64/2018 Kommuneplanens arealdel - høringsutkast Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS652018 PS 65/2018 Saksfremlegg for helse- omsorg og velferdsplan 2018-26 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS662018 PS 66/2018 Lier kommunes lærlingeordningen og fremtidig organsiering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS672018 PS 67/2018 Klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak. Gnr/bnr.: 127/1, 127/3, 127/10 , 127/22 og 127/23- Lyngås masseuttak. Klager Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS og Fulford Pettersen & Co Advokatfirma DA Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS682018 PS 68/2018 Glitre bofellesskap - finansiering nytt bygg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS692018 PS 69/2018 Tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS702018 PS 70/2018 Samarbeidsavtale vannforvaltningskoordinator Tyrifjorden Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS712018 PS 71/2018 Rammer for kommunal garanti til TVS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS722018 PS 72/2018 Forvaltningsrevisjon om prosjektstyring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS732018 PS 73/2018 Legevakta i Drammensregionen IKS - årsrapport 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS742018 PS 74/2018 Kommunenes opplæringskontor i Buskerud IKS - årsrapport 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS752018 PS 75/2018 Vesteviken 110 IKS - årsrapport for 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS762018 PS 76/2018 Glitrevannverket IKS - årsrapport for 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS772018 PS 77/2018 Vestviken interkommunale vei-, vann og avløpsselskap IKS - årsrapport 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS782018 PS 78/2018 Drammensregionens brannvesen IKS - årsrapport 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS792018 PS 79/2018 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS - årsrapport 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS802018 PS 80/2018 Melding om flytting - Marius Svartås Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS812018 PS 81/2018 Melding om flytting - Gry Anette Fossum Lund (H) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS822018 PS 82/2018 Melding om flytting - Heidi Nordheim (H) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS832018 PS 83/2018 Melding om flytting - Ole Kristian Bratset (H) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS842018 PS 84/2018 Søknad om fritak fra politiske verv - Helge Embretsen (FRP) Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS852018 PS 85/2018 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Lier kommune Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet EPHORTE
0 PS862018 PS 86/2018 Overordnet beredskapsplan for Lier kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet er tilgangsbeskyttet EPHORTE
0 PS872018 PS 87/2018 Meldinger Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 MS152018 MS 15/2018 Vurdering av endringer i presentasjon og prosess for handlingsprogrammet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS162018 MS 16/2018 Status rettighetsavklaringsprosjektet juni 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS172018 MS 17/2018 Orientering om behandling av klage på vedtak om etablering av gjenvinningsanlegg på Lyngås Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS182018 MS 18/2018 Etablering av 110 Sør-Øst Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS192018 MS 19/2018 Personvern i Lier kommune - GDPR Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS882018 PS 88/2018 Søknad om fritak fra politisk verv - Daniel Erik Nielsen (AP) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS892018 PS 89/2018 Søknad om forlengelse av permisjon - Petter E. Dreier (AP) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS902018 PS 90/2018 Interpellasjoner/spørsmål Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 FO912018 FO 91/2018 Boligmangel i kommunen til mennesker med nedsatt funksjonsevne/psykisk utviklingshemmede Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE