eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2018 11 27 20181127 27.11.2018 18:00 Haugestad Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1002018 PS 100/2018 Godkjenning av protokoll fra møte 23.10.2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1012018 PS 101/2018 Høringsutkast til kommuneplanens samfunnsdel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1022018 PS 102/2018 Videreføring av kommunehelsesamarbeidet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1032018 PS 103/2018 Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1042018 PS 104/2018 Rammer for kommunal garanti til TVS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1052018 PS 105/2018 Barnetrygd og økonomsik sosialhjelp Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1062018 PS 106/2018 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) - eiermelding 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1072018 PS 107/2018 Glitrevannverket IKS - selskapsrapport 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1082018 PS 108/2018 Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap IKS (Viva) - Eiermelding 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1092018 PS 109/2018 Legevakta i Drammensregionen IKS - eiermelding 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1102018 PS 110/2018 Nyvalg etter fratreden - Daniel Erik Nielsen (AP) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1112018 PS 111/2018 Melding om flytting - Håkon Norstrand (AP) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1122018 PS 112/2018 Søknad om fritak som lagrettedommer - Gunnar Teigen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1132018 PS 113/2018 Søknad om fritak som lagrettedommer - Inger Elisabeth Rødby Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1142018 PS 114/2018 Overordnet beredskapsplan - ny behandling Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet EPHORTE
0 PS1152018 PS 115/2018 Utfasing av forbrenningsbaserte energikilder til oppvarming - tekniske, juridiske og økonomiske konsekvenser. Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet EPHORTE
0 PS1162018 PS 116/2018 Meldinger Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 MS252018 MS 25/2018 163/30 Lier - Fylkesmannens omgjøring av delingsvedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS262018 MS 26/2018 Vedr. klagesak om etablering av gjenvinningsanlegg for Stena Recycling AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS272018 MS 27/2018 Digitaliseringsstrategi- status november 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS282018 MS 28/2018 Arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet, herunder avviksmeldinger. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS292018 MS 29/2018 Plan for gjennomføring av kartlegging og utarbeidelse av skjøtselsplan for ravinedaler i Lier. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS302018 MS 30/2018 Erfaringer etter ett års drift rettighetsavklaringsprosjektet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS312018 MS 31/2018 Utfall lovlighetskontroll vedrørende planlegging av infrastruktur Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1172018 PS 117/2018 Interpellasjoner/spørsmål Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 FO942018 FO 94/2018 Hvordan kan Lier kommune hjelpe Lier båtforening i en vanskelig situasjon? Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1182018 PS 118/2018 Lier kommunes interkommunale selskaper - årsberetninger, årsregnskap og beretninger fra revisor Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1192018 PS 119/2018 Søknad om permisjon fra folkevalgte verv - Marius Engan Kran (H) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS322018 MS 32/2018 Oppdatering av etiske retningslinjer for 2015-2019 (Trukket) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE