eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 02 12 20190212 12.02.2019 18:00 Haugestad Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12019 PS 1/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 11.12.2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS22019 PS 2/2019 Politisk struktur kommunestyreperioden 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS32019 PS 3/2019 Lier kommunes eierskapsprinsipper Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS42019 PS 4/2019 Lier kommunes eierskap i aksjeselskaper og interkommunale selskaper i 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS52019 PS 5/2019 Bosetting av flyktninger 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS62019 PS 6/2019 Fastsetting av Planprogram for kommunedelplan med KU - samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt - Fjordbyen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS72019 PS 7/2019 Sluttbehandling - Detaljregulering for oppfylling av Guttebakksvingen Fv. 285 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS82019 PS 8/2019 Sluttbehandling av Detaljregulering Fv. 285 Asdøla bru Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS92019 PS 9/2019 Klage på detaljreguleringsplan for Klinkenberghagan. Klagere: Gjermund Gravdal m. fl. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS102019 PS 10/2019 Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen - Revisjon av vertskommuneavtale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS112019 PS 11/2019 Lokaler for Lier Kommunalteknikk KF Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS122019 PS 12/2019 Meldinger Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 MS12019 MS 1/2019 Status Responssenter og velferdsteknologi i Lier kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS22019 MS 2/2019 Initiering av antikorrupsjonsprogram i Lier kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS32019 MS 3/2019 Småbåthavn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS42019 MS 4/2019 Melding om arbeider på Tranby-Høgda, jf. bestilling i kommunestyret 23. oktober 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS52019 MS 5/2019 Informasjon om Lierskogen Pukkverk v/ Franzefoss Pukk AS brudd på konsesjonsrettigheter mm, jf. bestilling 19.11.2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS62019 MS 6/2019 Konkurranseutsetting av eiendomsdrift og renholdstjenester - prosess og fremdrift Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS72019 MS 7/2019 Mindre endring av "Etiske retningslinjer for folkevalgte og medarbeidere i Lier kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS82019 MS 8/2019 Renovasjon i egenregi Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS132019 PS 13/2019 Interpellasjoner/spørsmål Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 FO12019 FO 1/2019 Vedrørende nærpolitireformen og konsekvenser for Lier lensmannskontor Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO22019 FO 2/2019 Spørsmål til ordfører vedrørende vilt trekket over E18 ved Gjellebekk Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO32019 FO 3/2019 Interpellasjon/spørsmål til ordfører vedrørende sak 49/2018 - Mobildekning i Finnemarka - Per Arne Bredesen (AP) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO42019 FO 4/2019 Spørsmål til ordføreren om mulig forurensning og fare i forbindelse med branner på Teigens anlegg på Lierstranda Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE