eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 05 21 20190521 21.05.2019 18:00 Haugestad Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS242019 PS 24/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 26.03.2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS252019 PS 25/2019 Årsrapport og regnskap 2018 - Lier kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS262019 PS 26/2019 Årsrapport og regnskap 2018 - Lier Eiendomsselskap KF Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS272019 PS 27/2019 Finansrapport 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS282019 PS 28/2019 Årsrapport 2018 fra Skatteoppkreveren i Lier kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS292019 PS 29/2019 Kontrollutvalgets årsmelding 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS302019 PS 30/2019 Vedtak av kommuneplanens samfunnsdel 2017-2028 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS312019 PS 31/2019 Fosshagen 2 - utvidelse. Forprosjekt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS322019 PS 32/2019 Overordnet plan for avløshåndtering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS332019 PS 33/2019 Kartlegging av gråsoneveier i Lier kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS342019 PS 34/2019 Konsekvenser av lavere innvandring og færre flyktninger Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS352019 PS 35/2019 Barnefattigdom i Lier kommune 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS362019 PS 36/2019 Oppløsning av Lier Everk Holding AS og overføring av forvaltningen av selskapets aksjeposter til rådmannen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS372019 PS 37/2019 Forvaltningsrevisjon av varslingsrutiner Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS382019 PS 38/2019 Lier eiendomsselskap KF - fastsetting av styrehonorar Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS392019 PS 39/2019 Lier kommunalteknikk KF - Valg av styrerepresentanter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS402019 PS 40/2019 113/1 m.fl. Gullaug - Søknad om utsettelse av konsesjonsvilkår Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS412019 PS 41/2019 Klage på kommunestyrets vedtak i sak 7/2019 om endret oppstartstidspunkt for oppfylling av Guttebakksvingen Fv. 285 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS422019 PS 42/2019 Klage på vedtak om detaljreguleringsplan for Klinkenberghagan. Klagere: Erik Hennum og Henrik Trømborg Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS432019 PS 43/2019 Meldinger Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 MS152019 MS 15/2019 Etablering av Liker kommunalteknikk, kommunalt foretak – Fremdriftsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS162019 MS 16/2019 Nye og mer omfattende nettsider lansert - www.lieropplevelser.no Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS172019 MS 17/2019 Orientering om avvik ved Linnes renseanlegg etter tilsyn i 2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS182019 MS 18/2019 Frivillig vern av Flagret Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS192019 MS 19/2019 Statusmelding om samhandlingsreformen - bestilling fra HSO Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS202019 MS 20/2019 Melding om responssenter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS212019 MS 21/2019 Melding om støy fra veitrafikk ved Gullaug skole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS222019 MS 22/2019 Evaluering av Frivilligbørs Lier 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS232019 MS 23/2019 Status ungdomsarbeidet i NAV vår 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS242019 MS 24/2019 Orientering om fylkesmannens vedtak i klagesak. Vedtak om midlertidig forbud mot tiltak innenfor Lyngås masseuttak. Klagere: Gustav Lyngås Grustak AS, Stena Recycling AS og Baut Eiendom AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS252019 MS 25/2019 Flytting av Lier båtforening og reetablering av Terminalbukta, status, antatte kostnader/bistand fra kommunen og veien videre. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS262019 MS 26/2019 Rutiner for renhold på skolene i Lier kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS272019 MS 27/2019 163/30 Lier - Deling av landbrukseiendom- Orientering om klagesaksbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS442019 PS 44/2019 Interpellasjoner/spørsmål Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 FO62019 FO 6/2019 Spørsmål om forbud mot engangsplast i kommuneorganisasjonen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO72019 FO 7/2019 Ja til flere skolehager i Lier fra Janicke K. Solheim (MDG) og Øivind Hammer (MDG) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS282019 MS 28/2019 Kommunedelplan E134 Dagslett - E18 - melding om mottatt forslag til planprogram Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE