eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 06 18 20190618 18.06.2019 18:00 Haugestad Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS452019 PS 45/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 21.05.2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS462019 PS 46/2019 1. Tertialrapport 2019 - Lier kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS472019 PS 47/2019 Finansrapport 1. tertial 2019 - Lier kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS482019 PS 48/2019 Tertialrapport Lier Eiendomsselskap KF - 1. tertial 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS492019 PS 49/2019 Sluttbehandling av detaljregulering for ny vannforsyning til Oslo Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS502019 PS 50/2019 Lier eiendomsselskap KF - fastsetting av styrehonorar Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS512019 PS 51/2019 Lier kommunalteknikk KF - fastsetting av styrehonorar Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS522019 PS 52/2019 Lier kommunalteknikk KF - Valg av styrerepresentanter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS532019 PS 53/2019 Tranby bofellesskap Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS542019 PS 54/2019 Tilstandsrapport for kvalitet i lierskolen - skoleåret 2018-2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS552019 PS 55/2019 136/1 og 140/16 Lier - Søknad om fradeling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS562019 PS 56/2019 Valg av regnskapsrevisor Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet EPHORTE
0 PS572019 PS 57/2019 Valg av forvaltningsrevisor Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet EPHORTE
0 PS582019 PS 58/2019 Meldinger Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 MS292019 MS 29/2019 1. Tertialrapport 2019 - VIVA IKS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS302019 MS 30/2019 Erstatningssøksmål fra Kongsberg kommune vedr. refusjon av utgifter til tvunget psykisk helsevern Dokumentet er tilgangsbeskyttet Åpne protokoll EPHORTE
0 PS592019 PS 59/2019 Sluttbehandling kommuneplanens arealdel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE