eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 12 10 20191210 10.12.2019 18:00 Haugestad Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1352019 PS 135/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 12.11.2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1362019 PS 136/2019 Kommuneplanens arealdel - arealformål i Leirdalen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1372019 PS 137/2019 Kommunedelplan for E134 Dagslett - E18. Behandling av planprogram, høringsutgave Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1382019 PS 138/2019 Oppfølging av oppdrag angående etablererveiledning i Handlingsprogram 2019-2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1402019 PS 140/2019 143/4 Lier - Fjellsveien 4 - Klage på avslag om omdisponering til juletreproduksjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1412019 PS 141/2019 Bosetting av flyktninger 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1422019 PS 142/2019 Prioritering av spillemidler og bruk av kommunale anleggsmidler innenfor idrett og friluftsliv 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1432019 PS 143/2019 Ny Eierskapspolitikk Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1442019 PS 144/2019 Eiermelding - Resultatene av Lier kommunes eierskap 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1452019 PS 145/2019 Avtale om oppgavefellesskap om lønnstjenester mellom Lier, Modum og Øvre Eiker Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1462019 PS 146/2019 Endring av selskapsavtale for Glitrevannverket Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1472019 PS 147/2019 Samarbeidsavtale - Viken Vest Innkjøpssamarbeid med administrativt vertskommunesamarbeid Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1482019 PS 148/2019 Organisering av krisesentertilbud Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1492019 PS 149/2019 Arbeidsgiverstrategi - Sammen for Lier Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1502019 PS 150/2019 Mulig etablering av innovasjonsfond i Lier kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1512019 PS 151/2019 Vann-, Avløp-, Renovasjons- og Feiegebyrer 2020 for Lier kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1522019 PS 152/2019 Ungdomsråd - justeringer i Politisk reglement Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1532019 PS 153/2019 Valg av medlemmer og varamedlemmer til ungdomsråd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1542019 PS 154/2019 Søknad om fritak fra verv - Marit Hennum Mørk (SP) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1552019 PS 155/2019 Søknad om fritak som meddommer - Jørgen Gudbrandsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1562019 PS 156/2019 Meldinger Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 MS482019 MS 48/2019 Handlingsplan mot mikroplast og annen plastforurensing Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS492019 MS 49/2019 Etablering av Lier vei, vann og avløp KF – fremdrift Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS502019 MS 50/2019 Konkurransegrunnlag for eiendomsdrift og renhold - muligheter for avlysninger av konkurransen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE