eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 11 12 20191112 12.11.2019 18:00 Haugestad Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1152019 PS 115/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 08.10.2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1162019 PS 116/2019 2. tertialrapport 2019 - Lier kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1172019 PS 117/2019 Finansrapport 2. tertial 2019 - Lier kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1182019 PS 118/2019 Tertialrapport Lier Eiendomsselskap KF 2. tertial 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1192019 PS 119/2019 Fremtidig organisering av lærlingordningen i Lier kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1202019 PS 120/2019 Anmodning om engangsunntak fra prinsippvedtak om merverdiavgift - bruk av anleggsbidragsmodell for nytt sykehus Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1212019 PS 121/2019 Folkehelsestrategi 2019 - 2028 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1222019 PS 122/2019 Kommuneplanens arealdel - arealformål i Leirdalen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1232019 PS 123/2019 Kommunedelplan for E134 Dagslett - E18. Behandling av planprogram, høringsutgave Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1242019 PS 124/2019 Om Lier kommunes aksjer i E134 Haukelivegen AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1252019 PS 125/2019 Vertskommuneavtale om Legevakt med Nye Drammen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1262019 PS 126/2019 Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen - Revisjon av vertskommuneavtale som følge av kommunesammenslåing 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1272019 PS 127/2019 Tilsynet for små avløpsanlegg - Gebyrregulativ og prisliste for 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1282019 PS 128/2019 Valg til styre, råd og utvalg for 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1292019 PS 129/2019 Politisk representasjon til Oslofjordens friluftsråd, Fagrådet for Ytre Oslofjord og vannområdene som Lier kommune er del av Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1302019 PS 130/2019 Nytt valg av kontrollutvalget Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1312019 PS 131/2019 Suppleringsvalg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1322019 PS 132/2019 Valg av nye medlemmer i Buskerudbysamarbeidets ATM-råd. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1332019 PS 133/2019 Meldinger Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 MS432019 MS 43/2019 Vedrørende valg av ordfører og varaordfører 2019-2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS442019 MS 44/2019 Resultatavtale mellom Lier kommune v/arbeidsgiverutvalget og rådmannen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS452019 MS 45/2019 Fibernett til Øverskogen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS462019 MS 46/2019 Status tjenester ved bofellesskapene til personer med funksjonsnedsettelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS472019 MS 47/2019 2. tertialrapport 2019 - VIVA IKS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1342019 PS 134/2019 Søknad om fritak som meddommer - Jørgen Gudbrandsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE