eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 02 11 20200211 11.02.2020 18:00 Haugestad Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12020 PS 1/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 17.12.2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS22020 PS 2/2020 Gebyrregulativet for plan-, bygge-, seksjonerings- og oppmålingssaker, samt prislista for Bygg og Geodata 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS32020 PS 3/2020 Statlig finansiering av kommunale helse og omsorgstjenester Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS42020 PS 4/2020 Kommunale boliger - videre utleiepriser Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS52020 PS 5/2020 Godkjenning av belønningsavtale for 2020-2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS62020 PS 6/2020 Handlingsdel 2020 - 2023 til folkehelsestrategi 2019 - 2028. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS72020 PS 7/2020 Avvikling av Kommunenes opplæringskontor i Buskerud IKS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS82020 PS 8/2020 Sluttbehandling - Detaljregulering for Øvre Lianvei 21 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS92020 PS 9/2020 Valg av medlemmer og varamedlemmer til ungdomsråd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS102020 PS 10/2020 Suppleringsvalg av medlem til Klagenemnd 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS112020 PS 11/2020 Søknad om permisjon fra folkevalgt verv - Kristina Buss Folkestad (MDG) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS122020 PS 12/2020 Meldinger Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 MS12020 MS 1/2020 Status oppfølging av vedtak om utfasing av forbrenningsbaserte energikilder Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS22020 MS 2/2020 Kvalitet saksdokumenter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS32020 MS 3/2020 Spørsmål om spillemiddelsøknader mm Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS42020 MS 4/2020 163/30 Lier - Endelig vedtak: Resultat av klagebehandling på avslag om deling av landbrukseiendom etter jordloven Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS52020 MS 5/2020 Melding om miljørettet helsevern Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS62020 MS 6/2020 Eldrerådet - Årsmelding 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS72020 MS 7/2020 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Årsmelding 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS82020 MS 8/2020 Regler for fritak etter kommuneloven av 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS132020 PS 13/2020 Søknad om permisjon fra folkevalgt verv - Tone Birgitte Bergflødt (SP) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE