eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 06 09 20200609 09.06.2020 18:00 Zoom - digital portal Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS472020 PS 47/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 05.05.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS482020 PS 48/2020 Årsrapport og regnskap 2019 - Lier kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS492020 PS 49/2020 Finansrapport 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS502020 PS 50/2020 1. Tertialrapport 2020 - Lier kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS512020 PS 51/2020 Finansrapport 1. tertial 2020 - Lier kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS522020 PS 52/2020 Årsrapport 2019 fra Skatteoppkreveren i Lier kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS532020 PS 53/2020 IKS-enes årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning og eiermelding for 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS542020 PS 54/2020 Årsberetning og regnskap 2019 - Lier Eiendomsselskap KF Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS552020 PS 55/2020 Tertialrapport Lier Eiendomsselskap KF - 1.tertial 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS562020 PS 56/2020 Tertialrapport Lier VVA KF - 1. tertialrapport 2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS572020 PS 57/2020 VIVA IKS - Avviklingsoppgjøret Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS582020 PS 58/2020 Lier Eiendomsselskap KF - Valg av styrerepresentanter og fastsettelse av styrehonorar Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS592020 PS 59/2020 Lier vei, vann og avløp KF - valg av styrerepresentanter og fastsettelse av styrehonorar Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS602020 PS 60/2020 Revisjon av selskapsavtale for Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS612020 PS 61/2020 Valg av meddommere til Drammen tingrett for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS622020 PS 62/2020 Valg av lagrettemedlemmer for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS632020 PS 63/2020 Valg av jordskiftemeddommere til Nedre Buskerud jordskifterett for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS642020 PS 64/2020 Organisering av krisesentertilbud Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS652020 PS 65/2020 Organisering av bygningsdrift og renholdstjenester Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS662020 PS 66/2020 Plan om fiberdekning i Lier kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS672020 PS 67/2020 Fibernett Øverskogen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS682020 PS 68/2020 Samordning av anleggsprosjekter Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS692020 PS 69/2020 Sluttrapport "Forprosjekt Forvaltningsplan ravinedaler i Lier" og videre prosess. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS702020 PS 70/2020 Klage på Detaljregulering for Øvre Lianvei 21. Klager: Varde-Eiendom AS Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS712020 PS 71/2020 Planinitiativ for del av Øgården Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS722020 PS 72/2020 Kontrollutvalget, politisk reglement og opposisjonens arbeidsvilkår Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS732020 PS 73/2020 Selskapsavtale for Viken kontrollutvalgssekretariat Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS742020 PS 74/2020 Utredning fra Tranby varmesentral om utfasing av fossile forbrenningskilder Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS752020 PS 75/2020 Oppfølging, kontroll og fastsettelse av kvalitet for renhold Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS762020 PS 76/2020 Utvidelse av antall vigslere på bakgrunn av langtidsfravær Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS772020 PS 77/2020 Melding om flytting - Håvard Lauvålien (AP) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS782020 PS 78/2020 Prinsippvurdering - Lyngås grustak - Gjenvinningsstasjon for næringsavfall Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS792020 PS 79/2020 Meldinger Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 MS242020 MS 24/2020 Melding - Kommunedelplan for E134 Dagslett - E18 - forsinket oversendelse av planprogram for fastsettelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS252020 MS 25/2020 Mobilitetsplan for Fjordbyen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS262020 MS 26/2020 Kjøp av tjenester for aktivitetspliktstilbud for sosialhjelpsmottakere Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS272020 MS 27/2020 Energirapport 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS282020 MS 28/2020 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS292020 MS 29/2020 Beredskap sommer og høst - Covid 19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS802020 PS 80/2020 Foss gård selges Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet EPHORTE