eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 05 05 20200505 05.05.2020 18:00 Digital plattform - Zoom Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS262020 PS 26/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 11.02.2020 og skriftlig møte 16-23.04.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS272020 PS 27/2020 Bevillingspolitiske retningslinjer 2020-2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS282020 PS 28/2020 Kommunal bostøtte - nye retningslinjer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS292020 PS 29/2020 Kommunale boliger - videre utleiepriser Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS302020 PS 30/2020 Organisering av kontrollutvalgsekretariatet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS312020 PS 31/2020 Egge skole - teknisk oppgradering og prosjektutvidelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS322020 PS 32/2020 Krav om lovlighetskontroll vedrørende vedtak i KS sak 136/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS332020 PS 33/2020 Grønn mobilitet 2030 - vedtak av strategi Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS342020 PS 34/2020 Revidert selskapsavtale for Drammensregionenes Brannvesen IKS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS352020 PS 35/2020 Retningslinjer for helse- og omsorgstjenester til personer med funksjonsnedsettelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS362020 PS 36/2020 Omdisponering av investeringsmidler til utskifting av maskinpark Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS372020 PS 37/2020 Utfasing av fossilt brensel innen 2020 og bioenergi innen 2025 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet EPHORTE
0 PS382020 PS 38/2020 Delegering av fullmakt til å ivareta Lier kommunes aksjer i Lier Boligselskap AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS392020 PS 39/2020 Buskerudbysamarbeidet - Prosess med sikte på forhandling om byvekstavtale Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS402020 PS 40/2020 Årsplan for kontrollutvalget 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS412020 PS 41/2020 Årsrapport for kontrollutvalget 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS422020 PS 42/2020 Deltakelse i kvalitetsreformen "Leve hele livet" Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS432020 PS 43/2020 Evaluering kommunale vielser og utvidelse av antall vigslere Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS442020 PS 44/2020 Evaluering av pilot i politiråd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS452020 PS 45/2020 Lier Eiendomsselskap KF - Energirapport 2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS462020 PS 46/2020 Meldinger Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 MS162020 MS 16/2020 Gjennomført folkevalgtopplæring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS172020 MS 17/2020 Nasjonal transportplan 2022 - 2033. Arbeid med innspill fra Lier kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS182020 MS 18/2020 Kulturindeksen 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS192020 MS 19/2020 Status på arbeidet med temaplan mot støy, samt dialog med SVV og Bane NOR angående støyskjermingstiltak Gullaug skole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE