eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 06 16 20200616 16.06.2020 18:00 Høvik skole Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS812020 PS 81/2020 Valg av meddommere til Drammen tingrett for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS822020 PS 82/2020 Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 2021 - 2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS832020 PS 83/2020 Organisering av bygningsdrift og renholdstjenester Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS842020 PS 84/2020 Klage på Detaljregulering for Øvre Lianvei 21. Klager: Varde-Eiendom AS Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS852020 PS 85/2020 Planinitiativ for del av gnr 159, bnr 42, Øgården på Lierskogen Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS862020 PS 86/2020 Kontrollutvalget, politisk reglement og opposisjonens arbeidsvilkår Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS872020 PS 87/2020 Selskapsavtale for Viken kontrollutvalgssekretariat Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS882020 PS 88/2020 Utredning fra Tranby varmesentral om utfasing av fossile forbrenningskilder Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS892020 PS 89/2020 Oppfølging, kontroll og fastsettelse av kvalitet for renhold Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS902020 PS 90/2020 Utvidelse av antall vigslere på bakgrunn av langtidsfravær Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS912020 PS 91/2020 Melding om flytting - Håvard Lauvålien (AP) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS922020 PS 92/2020 Prinsippvurdering - Lyngås grustak - Gjenvinningsstasjon for næringsavfall Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS932020 PS 93/2020 Meldinger Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 MS302020 MS 30/2020 Kommunedelplan for E134 Dagslett - E18 - forsinket oversendelse av planprogram for fastsettelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS312020 MS 31/2020 Mobilitetsplan for Fjordbyen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS322020 MS 32/2020 Kjøp av tjenester om aktivitetspliktstilbud for mottakere av økonomisk stønad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS332020 MS 33/2020 Energirapport 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS342020 MS 34/2020 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS352020 MS 35/2020 Beredskap sommer og høst - Covid 19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS942020 PS 94/2020 Foss gård selges Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet EPHORTE
0 MS362020 MS 36/2020 Samordning av anleggsprosjekter - tilleggsinformasjon til kommunestyrets sak 68/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE