eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 09 08 20200908 08.09.2020 18:00 Høvik skole Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS952020 PS 95/2020 Godkjenning av protokoller fra møter 09.06.2020 og 16.06.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS962020 PS 96/2020 Midlertidig forbud mot tiltak - Hennumgrenda Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS972020 PS 97/2020 Forhandlingsgrunnlag for byvekstavtale for Buskerudbyen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS982020 PS 98/2020 Regjeringens tilskuddspakke bygg og anlegg - prioritering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS992020 PS 99/2020 Evaluering av retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1002020 PS 100/2020 Økt låneopptak formidlingslån fra Husbanken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1012020 PS 101/2020 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1022020 PS 102/2020 Asker kommune - planstrategi og planprogram for arealdelen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1032020 PS 103/2020 Godtgjøringsreglement som forskrift Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1042020 PS 104/2020 Førstegangsbehandling av detaljregulering for Skansen næringspark Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1052020 PS 105/2020 Sluttbehandling - Detaljregulering for Årkvislaveien Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1062020 PS 106/2020 Melding om flytting - Markus Nikolai Malmo Bjerkan (FRP) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1072020 PS 107/2020 Melding om flytting - Kristina Buss Folkestad (MDG) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1082020 PS 108/2020 Melding om flytting - Maria Angelica Bråthen (SV) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1092020 PS 109/2020 Søknad om permisjon fra folkevalgt verv - Carl William Nordby (FRP) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1102020 PS 110/2020 Kjønnsnøytral tittel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1112020 PS 111/2020 Meldinger Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 MS372020 MS 37/2020 Tilsynet for små avløpsanlegg - Hole kommune ønsker å tre inn i vertskommunesamarbeidet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS382020 MS 38/2020 Årsrapport for Buskerudbyen 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS392020 MS 39/2020 Kraftsystemutredning for Buskerud og Hadeland - Planlagte tiltak i Lier kommune i perioden ….. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS402020 MS 40/2020 Melding om avfallshåndtering ved XO Gjenvinning AS og Lier avfallsanlegg v/ Ragn-Sells AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS412020 MS 41/2020 Handlingsplan digital strategi Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS422020 MS 42/2020 Fremdrift KDP for samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt Fjordbyen, samt områdeplanen for Fjordbyen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS432020 MS 43/2020 Lierskolens samarbeid med Ungt Entreprenørskap Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS442020 MS 44/2020 Melding om fritidskort Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS452020 MS 45/2020 Lovlighetskontroll kommunestyrevedtak Leirdalen - Fylkesmannens behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS462020 MS 46/2020 Lier kommunes praksis vedr. avslutning av leietakerforhold i kommunale boliger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS472020 MS 47/2020 Rapport for 2019 - Energi- og klimaplan for Lier kommune (2017-2019) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS482020 MS 48/2020 Evaluering av kriseledelsens håndtering av koronapandemien Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 MS492020 MS 49/2020 Veisalting i Lier Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE