20190903 03.09.2019 Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget 18:00 Glitra EPHORTE
20190618 18.06.2019 Kommunestyret 18:00 Haugestad EPHORTE
20190606 06.06.2019 Administrasjonsutvalget 16:00 Glitra EPHORTE
20190606 06.06.2019 Formannskapet 18:00 Glitra EPHORTE
20190605 05.06.2019 Helse-, sosial- og omsorgsutvalget 18:00 Glitra EPHORTE
20190605 05.06.2019 Miljøutvalget 18:00 Haugestad EPHORTE
20190604 04.06.2019 Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget 18:00 Glitra EPHORTE
20190604 04.06.2019 Planutvalget 18:00 Haugestad EPHORTE
20190603 03.06.2019 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 16:00 Frivilligsentralen EPHORTE
20190603 03.06.2019 Eldrerådet 12:30 Fosshagen EPHORTE
Linjer per side Oppdater visning
Første Viser side: 1 / 58 Siste