20181211 11.12.2018 Kommunestyret 18:00 Haugestad EPHORTE
20181206 06.12.2018 Kommuneplanutvalget 18:00 Glitra EPHORTE
20181206 06.12.2018 Administrasjonsutvalget 15:30 Glitra EPHORTE
20181206 06.12.2018 Formannskapet 18:00 Glitra EPHORTE
20181205 05.12.2018 Helse-, sosial- og omsorgsutvalget 18:00 Ungdomshjelpa EPHORTE
20181205 05.12.2018 Miljøutvalget 18:00 Haugestad EPHORTE
20181204 04.12.2018 Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget 18:00 Glitra EPHORTE
20181204 04.12.2018 Planutvalget 18:00 Haugestad EPHORTE
20181203 03.12.2018 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 16:00 Frivilligsentralen EPHORTE
20181203 03.12.2018 Eldrerådet 13:00 Fosshagen EPHORTE
Linjer per side Oppdater visning
Første Viser side: 1 / 53 Siste