20180417 17.04.2018 Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 09:00 Foss gård
20180403 03.04.2018 Kommunestyret 18:00 Haugestad
20180322 22.03.2018 Formannskapet 18:00 Glitra
20180322 22.03.2018 Administrasjonsutvalget 15:03 Glitra
20180321 21.03.2018 Miljøutvalget 18:00 Haugestad
20180321 21.03.2018 Helse-, sosial- og omsorgsutvalget 18:00 Glitra
20180320 20.03.2018 Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget 18:00 Glitra
20180320 20.03.2018 Planutvalget 18:00 Haugestad
20180319 19.03.2018 Eldrerådet 12:00 Fosshagen
20180319 19.03.2018 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 16:00 Frivilligsentralen
Linjer per side Oppdater visning
Første Viser side: 2 / 47 Siste