20191112 12.11.2019 Kommunestyret 18:00 Haugestad EPHORTE
20191010 10.10.2019 Kommuneplanutvalget 18:00 Glitra EPHORTE
20191010 10.10.2019 Formannskapet 18:00 Glitra EPHORTE
20191010 10.10.2019 Administrasjonsutvalget 16:00 Glitra EPHORTE
20191009 09.10.2019 Miljøutvalget 18:00 Haugestad EPHORTE
20191009 09.10.2019 Helse-, sosial- og omsorgsutvalget 18:00 Glitra EPHORTE
20191008 08.10.2019 Kommunestyret 18:00 Haugestad EPHORTE
20191008 08.10.2019 Planutvalget 18:00 Haugestad EPHORTE
20191008 08.10.2019 Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget 18:00 Glitra EPHORTE
20191007 07.10.2019 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 16:00 Frivilligsentralen EPHORTE
Linjer per side Oppdater visning
Første Viser side: 2 / 62 Siste