20200423 23.04.2020 Partsammensatt utvalg 16:00 Glitra EPHORTE
20200423 23.04.2020 Formannskapet 18:00 Glitra EPHORTE
20200422 22.04.2020 Helse, omsorg og velferd 18:00 Glitra EPHORTE
20200422 22.04.2020 Utvalg for miljø og plan 18:00 Haugestad EPHORTE
20200421 21.04.2020 Landbruksutvalget 18:00 Haugestad EPHORTE
20200421 21.04.2020 Oppvekst, kultur og idrett 18:00 Glitra EPHORTE
20200420 20.04.2020 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 16:00 Frivilligsentralen EPHORTE
20200420 20.04.2020 Eldrerådet 13:00 Fosshagen EPHORTE
20200317 17.03.2020 Kommunestyret 18:00 Haugestad EPHORTE
20200305 05.03.2020 Formannskapet 18:00 Glitra EPHORTE
Linjer per side Oppdater visning
Første Viser side: 2 / 66 Siste