20190528 28.05.2019 Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 09:00 Foss gård EPHORTE
20190521 21.05.2019 Kommunestyret 18:00 Haugestad EPHORTE
20190509 09.05.2019 Formannskapet 18:00 Glitra EPHORTE
20190509 09.05.2019 Administrasjonsutvalget 16:00 Glitra EPHORTE
20190509 09.05.2019 Kommuneplanutvalget 18:00 Glitra EPHORTE
20190508 08.05.2019 Miljøutvalget 18:00 Haugestad EPHORTE
20190508 08.05.2019 Helse-, sosial- og omsorgsutvalget 18:00 Glitra EPHORTE
20190507 07.05.2019 Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget 18:00 Glitra EPHORTE
20190507 07.05.2019 Planutvalget 18:00 Haugestad EPHORTE
20190506 06.05.2019 Eldrerådet 12:30 Fosshagen EPHORTE
Linjer per side Oppdater visning
Første Viser side: 2 / 58 Siste