20181128 28.11.2018 Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 09:00 Foss gård EPHORTE
20181127 27.11.2018 Kommunestyret 18:00 Haugestad EPHORTE
20181127 27.11.2018 Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 09:00 Foss gård EPHORTE
20181122 22.11.2018 De unges kommunestyre 09:00 Haugestad EPHORTE
20181115 15.11.2018 Administrasjonsutvalget 16:00 Glitra EPHORTE
20181115 15.11.2018 Kommuneplanutvalget 18:00 Glitra EPHORTE
20181115 15.11.2018 Formannskapet 18:00 Glitra EPHORTE
20181114 14.11.2018 Miljøutvalget 18:00 Haugestad EPHORTE
20181114 14.11.2018 Helse-, sosial- og omsorgsutvalget 18:00 Nøstehagen bo- og omsorgssenter EPHORTE
20181113 13.11.2018 Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget 18:00 Glitra EPHORTE
Linjer per side Oppdater visning
Første Viser side: 2 / 53 Siste