20190430 30.04.2019 Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 09:00 Foss gård EPHORTE
20190326 26.03.2019 Kommunestyret 18:00 Haugestad EPHORTE
20190321 21.03.2019 De unges kommunestyre 09:00 Haugestad EPHORTE
20190314 14.03.2019 Formannskapet 18:00 Glitra EPHORTE
20190314 14.03.2019 Kommuneplanutvalget 18:00 Glitra EPHORTE
20190314 14.03.2019 Administrasjonsutvalget 16:00 Glitra EPHORTE
20190313 13.03.2019 Miljøutvalget 18:00 Haugestad EPHORTE
20190313 13.03.2019 Helse-, sosial- og omsorgsutvalget 18:00 Glitra EPHORTE
20190312 12.03.2019 Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget 18:00 Glitra EPHORTE
20190312 12.03.2019 Planutvalget 18:00 Haugestad EPHORTE
Linjer per side Oppdater visning
Første Viser side: 3 / 58 Siste