20200826 26.08.2020 Helse, omsorg og velferd 18:00 Glitra EPHORTE
20200826 26.08.2020 Utvalg for miljø og plan 18:00 Haugestad EPHORTE
20200825 25.08.2020 Landbruksutvalget 18:00 Haugestad EPHORTE
20200825 25.08.2020 Oppvekst, kultur og idrett 18:00 Glitra EPHORTE
20200825 25.08.2020 Eierutvalg 17:30 Zoom - digital portal EPHORTE
20200824 24.08.2020 Eldrerådet 13:00 Glitra EPHORTE
20200824 24.08.2020 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 16:00 Haugestad EPHORTE
20200616 16.06.2020 Kommunestyret 18:00 Høvik skole EPHORTE
20200609 09.06.2020 Kommunestyret 18:00 Zoom - digital portal EPHORTE
20200604 04.06.2020 Valgkomiteen 15:15 Svensefjøset EPHORTE
Linjer per side Oppdater visning
Første Viser side: 3 / 70 Siste