20131030 30.10.2013 Tjenesteutvalget 18:00 Glitra EPHORTE
20131029 29.10.2013 Miljøutvalget 18:00 Glitra EPHORTE
20131029 29.10.2013 Planutvalget 18:00 Haugestad EPHORTE
20131028 28.10.2013 Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 16:30 Frivilligsentralen EPHORTE
20131022 22.10.2013 Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 09:00 Foss gård EPHORTE
20131008 08.10.2013 Kommunestyret 18:00 Haugestad EPHORTE
20130925 25.09.2013 Tjenesteutvalget 18:00 Sylling skole EPHORTE
20130924 24.09.2013 Miljøutvalget 18:00 Glitra EPHORTE
20130924 24.09.2013 Planutvalget 18:00 Haugestad EPHORTE
20130923 23.09.2013 Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 16:30 Frivilligsentralen EPHORTE
Linjer per side Oppdater visning
Første Viser side: 57 / 62 Siste