20131203 03.12.2013 Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 09:00 Foss gård EPHORTE
20131121 21.11.2013 Kommuneplanutvalget 18:00 Glitra EPHORTE
20131120 20.11.2013 Tjenesteutvalget 18:00 Glitra EPHORTE
20131119 19.11.2013 Miljøutvalget 18:00 Glitra EPHORTE
20131119 19.11.2013 Planutvalget 18:00 Haugestad EPHORTE
20131118 18.11.2013 Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 16:30 Frivilligsentralen EPHORTE
20131112 12.11.2013 Kommunestyret 18:00 Haugestad EPHORTE
20131112 12.11.2013 Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 09:00 Foss gård - avlyst EPHORTE
20131031 31.10.2013 Kommuneplanutvalget 18:00 Glitra EPHORTE
20131030 30.10.2013 Tjenesteutvalget 18:00 Glitra EPHORTE
Linjer per side Oppdater visning
Første Viser side: 61 / 67 Siste