20130813 13.08.2013 Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 09:00 Foss gård EPHORTE
20130618 18.06.2013 Kommunestyret 18:00 Haugestad EPHORTE
20130606 06.06.2013 Kommuneplanutvalget 18:00 Glitra EPHORTE
20130606 06.06.2013 Formannskapet 18:00 Glitra EPHORTE
20130605 05.06.2013 Tjenesteutvalget 18:00 Tranby skole EPHORTE
20130604 04.06.2013 Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 09:00 Foss gård - ekstraordinært møte EPHORTE
20130604 04.06.2013 Miljøutvalget 18:00 Glitra EPHORTE
20130604 04.06.2013 Planutvalget 18:00 Haugestad EPHORTE
20130603 03.06.2013 Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 16:30 Frivilligsentralen EPHORTE
20130528 28.05.2013 Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 09:00 Foss gård EPHORTE
Linjer per side Oppdater visning
Første Viser side: 62 / 65 Siste