20130220 20.02.2013 Tjenesteutvalget 18:30 Lier kulturskole EPHORTE
20130219 19.02.2013 Miljøutvalget 18:00 Glitra EPHORTE
20130218 18.02.2013 Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 16:30 Frivilligsentralen EPHORTE
20130212 12.02.2013 Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 09:00 Foss gård EPHORTE
20130205 05.02.2013 Kommunestyret 18:00 Haugestad EPHORTE
20130124 24.01.2013 Formannskapet 18:00 Glitra EPHORTE
20130123 23.01.2013 Tjenesteutvalget 18:00 Glitra EPHORTE
20130122 22.01.2013 Planutvalget 18:00 Haugestad EPHORTE
20130122 22.01.2013 Miljøutvalget 18:00 Glitra EPHORTE
20130121 21.01.2013 Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 16:30 Frivilligsentralen EPHORTE
Linjer per side Oppdater visning
Første Viser side: 69 / 70 Siste