eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2016/709
:
Anne Kristin Mehren
:
Saken avsluttet. Nye dokumenter skal ikke kunne registreres
:
Postmottak
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2016/709 20181203 03.12.2018 Internt notat uten oppfølging Vurdering av kommunestyrets vedtak i sak 41/2018 EPHORTE
2016/709 20171218 18.12.2017 Inngående brev Avtale ***** EPHORTE
2016/709 20171213 13.12.2017 Utgående brev Forslag om stans av utbygging på Engersand Havn Bente Lohne EPHORTE
2016/709 20171208 08.12.2017 Inngående brev Forslag om stans av utbygging på Engersand Havn Bente Lohne EPHORTE
2016/709 20171201 01.12.2017 Internt notat uten oppfølging Særutskrift Fastsettelse av planprogram - Kommunedelplan rv. 23 Linnes - E18 EPHORTE
2016/709 20171117 17.11.2017 Saksframlegg/innstilling Interpellasjon fra Gunnar Nebell (AP) vedr. fremføring av Rv23 til E18 EPHORTE
2016/709 20171108 08.11.2017 Inngående brev Interpellasjon fra Gunnar Nebell vedrørende fremføring av Rv23 til E18 Gunnar Nebell EPHORTE
2016/709 20171030 30.10.2017 Inngående brev Fremdrift rv 23 Dagslett-Linnes Statens Vegvesen Region Sør EPHORTE
2016/709 20170707 07.07.2017 Inngående brev Kommunedelplan for Rv. 23 Linnes - E18 - Innbyggerforslag sendt fra Statens vegvesen Statens vegvesen Region sør EPHORTE
2016/709 20170706 06.07.2017 Utgående brev Kommunedelplan for Rv. 23 Linnes - E18 - Spørsmål til konsekvensutredning nærmiljø og friluftsliv Sweco EPHORTE
2016/709 20170703 03.07.2017 Utgående brev Kommunedelplan for Rv. 23 Linnes - E18 - Innbyggerforslag Statens vegvesen Region sør EPHORTE
2016/709 20170619 19.06.2017 Inngående brev Kommunedelplan for rv. 23 Linnes - E18 - spørsmål til konsekvensutredning nærmiljø og friluftsliv Sweco Norge AS EPHORTE
2016/709 20170619 19.06.2017 Saksframlegg/innstilling Rv. 23 Dagslett-Linnes innbyggerforslag EPHORTE
2016/709 20170619 19.06.2017 Saksframlegg/innstilling Rv 23 Dagslett-Linnes innbyggerforslag EPHORTE
2016/709 20170516 16.05.2017 Inngående brev Forslag til planprogram kommunedelplan for Rv. 23 Linnes - E18 i Lier kommune - Høringsuttalelse Buskerud fylkeskommune EPHORTE
2016/709 20170511 11.05.2017 Inngående brev Høringsuttalelse - Forslag til planprogram kommunedelplan for rv. 23 Linnes - E18 Buskerud fylkeskommune EPHORTE
2016/709 20170616 16.06.2017 Saksframlegg/innstilling Fastsettelse av planprogram - kommunedelplan rv. 23 Linnes - E18 EPHORTE
2016/709 20170509 09.05.2017 Inngående brev Rv. 23 Dagslett - Linnes - Forslagsretten ref § 39 a Innbyggerforslag Astrid Høstmælingen EPHORTE
2016/709 20170428 28.04.2017 Inngående brev Høringsuttalelse - Planprogram rv 23 Linnes - E18 Drammen kommune EPHORTE
2016/709 20170512 12.05.2017 Saksframlegg/innstilling Statusrapport kommunedelplan RV 23 Linnes-E18 EPHORTE
2016/709 20170420 20.04.2017 Inngående brev Høringsinnspill Mette Rustand EPHORTE
2016/709 20170405 05.04.2017 Inngående brev Høringsuttalelse rv 23 Linnes-E18 Marit Engseth EPHORTE
2016/709 20170404 04.04.2017 Inngående brev Innspill og merknader til planprogram "Rv.23 Linnes - E18" Frydenlund Vel EPHORTE
2016/709 20170404 04.04.2017 Inngående brev Innspill Rv.23 Per Morten Holmen EPHORTE
2016/709 20170404 04.04.2017 Inngående brev Innspill til planprogram Rv 23 Linnes - E18 Pål Aksel Roum EPHORTE
2016/709 20170404 04.04.2017 Inngående brev Innspill og merknader med Rv23 Linnes-E18 Knut-Andreas Malmberg EPHORTE
2016/709 20170404 04.04.2017 Inngående brev Merknad til planprogram for rv. 23 Linnes – E18 fra Reistadlia Vel Pål Malm EPHORTE
2016/709 20170403 03.04.2017 Inngående brev Innspill RV23 - Linnes-E18 Sørumlia Vel EPHORTE
2016/709 20170403 03.04.2017 Inngående brev Innspill Rv.23 Linnes - E18 FAU Sprellopp Linnesbakken barnehage EPHORTE
2016/709 20170403 03.04.2017 Inngående brev Innspill fra Moserud Gård om Rv. 23 Linnes - E18 Moserud Gård EPHORTE
2016/709 20170403 03.04.2017 Inngående brev Innspill Rv.23 Linnes - E18 Svein Ola Løvlien EPHORTE
2016/709 20170403 03.04.2017 Inngående brev Linnesstranda vels merknader til planprogram for RV. 23 Linnes-E18 Linnesstranda Vel EPHORTE
2016/709 20170403 03.04.2017 Inngående brev Innspill Rv.23 - E18 Vitbank og Moserud Velforening EPHORTE
2016/709 20170403 03.04.2017 Inngående brev Offentlig ettersyn - Lier kommune - Kommunedelplan RV23 Linnes - E18 - Lianåsen - Forslag kommuneplan Fylkesmannen i Buskerud EPHORTE
2016/709 20170403 03.04.2017 Inngående brev Linnesstranda vels merknader til planprogram for Rv.23 - E18 Håkon Røed EPHORTE
2016/709 20170403 03.04.2017 Inngående brev Høringsuttalelse fra FAU v/ Gullaug Skole Tore Stokke EPHORTE
2016/709 20170403 03.04.2017 Inngående brev Innspill til planprosess RV 23-Linnes E 18 Per Otto Olsen EPHORTE
2016/709 20170403 03.04.2017 Inngående brev Innspill RV. 23 Linnes - E18 Hans Haugerud EPHORTE
2016/709 20170403 03.04.2017 Inngående brev Høringsinnlegg for planprogrammet for Rv. 23 Linnes-E18 Andreas Borgersen EPHORTE
2016/709 20170403 03.04.2017 Inngående brev Merknader til planprogram - RV23 Linnes E18 Charlotte Green EPHORTE
2016/709 20170403 03.04.2017 Inngående brev Merknader til planprogrammet Linnes-E-18 Gunlaug Kr. Engen EPHORTE
2016/709 20170403 03.04.2017 Inngående brev Innspill til planprogrammet rv.23 Linnes - E18. Astrid Høstmælingen EPHORTE
2016/709 20170403 03.04.2017 Inngående brev Innspill til planprosessen RV.23 Linnes-E18 Buskerud Jordvernallianse EPHORTE
2016/709 20170403 03.04.2017 Inngående brev Innspill Rv.23 Linnes - E 18 Bjørn Selstad og Elzbieta Selstad EPHORTE
2016/709 20170403 03.04.2017 Inngående brev Innspill til planprogram for Rv 23 - Linnes E18 Mathias B. Dannevig EPHORTE
2016/709 20170403 03.04.2017 Inngående brev Uttalelse til varsel om planoppstart for kommunedelplan rv.23 Linnes-E18-Lianåsen Landbrukskontoret for Drammen, Lier, Røyken og Hurum EPHORTE
2016/709 20170331 31.03.2017 Inngående brev Rv 23 Linnes - E18 - i "Grønne Lier" - Innspill og merknader til planprogrammet for denne strekningen Berit Smith EPHORTE
2016/709 20170331 31.03.2017 Inngående brev Innspill planogram "Rv. 23 Linnes - E18" Lene Dahl Nilsen og Einar Bjerve EPHORTE
2016/709 20170331 31.03.2017 Inngående brev Rv. 23 Linnes - E18 - Innspill og merknader Asbjørn Ulven EPHORTE
2016/709 20170330 30.03.2017 Inngående brev Rv 23 Linnes-E-18 - Innspill veiplaner Anne Lene Malmer EPHORTE
2016/709 20170330 30.03.2017 Inngående brev Merknad planprogram for rv. 23 Linnes - E18 Lars-Erik Solvang EPHORTE
2016/709 20170330 30.03.2017 Inngående brev Innspill til offentlig ettersyn av planprogram for kommunedelplan for Rv23 Linnes - E18 - Lier kommune NVE EPHORTE
2016/709 20170330 30.03.2017 Inngående brev Merknader til endring av planavgrensning og offentlig ettersyn av planprogram - kommunedelplan for rv. 23 Linnes - E18 Kystverket EPHORTE
2016/709 20170329 29.03.2017 Inngående brev Merknader til planprogram - Rv. 23 Linnes - E18 Ole Thoresen C/O Geo Road EPHORTE
2016/709 20170328 28.03.2017 Inngående brev Spørsmål etter åpent møte om Rv. 23 Linnes - E18 Global Maritime AS EPHORTE
2016/709 20170328 28.03.2017 Inngående brev Innspill til høring om Rv 23 og tilkobling til E18 Per Avdal og Miljøaksjonen (Afbanomil) EPHORTE
2016/709 20170328 28.03.2017 Inngående brev Merknad vedrørende RV 23 Linnes - E18 Sprellopp Linnesbakken barnehage EPHORTE
2016/709 20170328 28.03.2017 Inngående brev Uttalelse - Planprogram for rv23 Linnes - E18 - Offentlig ettersyn og varsel om endring av planavgrensning Bane NOR SF EPHORTE
2016/709 20170327 27.03.2017 Inngående brev Merknad til planprogram RV 23 Linnes - E18 Torill Kluck og Bjarte Storaas EPHORTE
2016/709 20170327 27.03.2017 Inngående brev Innspill / kommentarer planprogram Rv23 - E18 RV23 - E18 Interessegruppen EPHORTE
2016/709 20170327 27.03.2017 Inngående brev Rv. 23 Linnes-E18 - Kommentarer Lyder Flatval EPHORTE
2016/709 20170327 27.03.2017 Inngående brev Innspill Rv.23 Linnes-E18 Uta Leikanger EPHORTE
2016/709 20170327 27.03.2017 Inngående brev Rv. 23 Linnes - E18 - Høringsinnspill til planprogrammet E134 Haukelivegen AS EPHORTE
2016/709 20170323 23.03.2017 Inngående brev Rv. 23 Linnes - E18 - Innspill til planprogrammet Monica Bjørhusdal EPHORTE
2016/709 20170322 22.03.2017 Inngående brev Innspill - Tilkobling av Rv. 23 til E18 Per Avdal EPHORTE
2016/709 20170321 21.03.2017 Inngående brev Innspill til Planprogrammet Rv. 23 Linnes-E18 Linnes Miljøforening v/ Lødve Solvang og Øyvind Eriksen EPHORTE
2016/709 20170321 21.03.2017 Inngående brev Rv. 23 Linnes-E18 - Planprogram - Innspill og merknader Tore Olav Flaten EPHORTE
2016/709 20170316 16.03.2017 Inngående brev Ber om utsatt frist for høringsuttalelse til forslag til planprogram kommunedelplan rv. 23 Buskerud fylkeskommune EPHORTE
2016/709 20170314 14.03.2017 Inngående brev Uttalelse Rv 23 Linnes - E18 Anne Sørum Thonhaugen EPHORTE
2016/709 20170306 06.03.2017 Inngående brev Merknader til planprogram for Rv.23 Linnes - E18 Stranda Borettslag EPHORTE
2016/709 20170303 03.03.2017 Inngående brev Planprogram for rv. 23 Linnes - E18 - Offentlig ettersyn og varsel om endring av planavgrensning Forsvarsbygg EPHORTE
2016/709 20170227 27.02.2017 Inngående brev Innspill til planprosessen Rv. 23 Linnes - E18 Asbjørn Ulven EPHORTE
2016/709 20170222 22.02.2017 Inngående brev Innspill til prosessen Rv. 23 Linnes-E18 Christian Sørum EPHORTE
2016/709 20170210 10.02.2017 Utgående brev Planprogram for rv. 23 Linnes - E18 - Offentlig ettersyn og varsel om endring av planavgrensning I henhold til adresseliste EPHORTE
2016/709 20170120 20.01.2017 Inngående brev Oversendelse av revidert planprogram og silingsrapport - rv. 23 Linnes - E18 Statens vegvesen region sør EPHORTE
2016/709 20170119 19.01.2017 Utgående brev Fullføring av Oslofjordforbindelsen - til NTP del 1 Trond Helleland m.fl. EPHORTE
2016/709 20170131 31.01.2017 Saksframlegg/innstilling Planprogram - kommunedelplan ny Rv 23 Linnes - E18. Høringsutkast. EPHORTE
2016/709 20170117 17.01.2017 Inngående brev Begrensning av planprosjektet Rv 23 Linnes - E18 - Lianåsen Statens Vegvesen EPHORTE
2016/709 20161209 09.12.2016 Saksframlegg/innstilling Planprogram for Rv 23 Linnes - E18 - Lianåsen. Oppfølging av kommuneplanutvalgets vedtak i møte 10.11.2016 EPHORTE
2016/709 20161115 15.11.2016 Inngående brev Ad RV 23 og E18 i Lier Geo Road EPHORTE
2016/709 20161111 11.11.2016 Saksframlegg/innstilling Planprogram - kommunedelplan ny Rv 23 Linnes - E18 - Lianåsen. Høringsutkast EPHORTE
2016/709 20161020 20.10.2016 Inngående brev Kravet om realitetsbehandling av mitt forslag til spesielle "T-kryssløsninger" for RV 23 og E18 i Lier Geo Road EPHORTE
2016/709 20161018 18.10.2016 Inngående brev Planprogram og silingsrapport for rv. 23 Linnes - E18 - Lianåsen Statens vegvesen Region Sør EPHORTE
2016/709 20161014 14.10.2016 Inngående brev Epost dialog om Rv23 - E18 - Lierdiagonalen Jon Robert Dohmen EPHORTE
2016/709 20161012 12.10.2016 Inngående brev E-postkorrespondanse vedrørende Rv23 - E18 - Lierdiagonalen Jon Robert Domen EPHORTE
2016/709 20161010 10.10.2016 Saksframlegg/innstilling Status og videre fremdrift for Rv 23 Linnes - E18 - Lianåsen EPHORTE
2016/709 20160901 01.09.2016 Inngående brev Kopi av brev til/fra Samferdselsdepartementet Ole Thoresen c/o Geo Road EPHORTE
2016/709 20160617 17.06.2016 Inngående brev RV23 og E18 i Lier C/o Geo Road EPHORTE
2016/709 20160609 09.06.2016 Inngående brev Rv23 - E18 - Lierdiagonalen Jon Robert Dohmen EPHORTE
2016/709 20160610 10.06.2016 Saksframlegg/innstilling Oppdatert informasjon om planleggingen av Rv. 23 Linnes - E18 EPHORTE
2016/709 20160530 30.05.2016 Inngående brev Kopi av brev til Statens vegvesen/Vegdirektoratet Ole Thoresen c/o Geo Road EPHORTE
2016/709 20170914 14.09.2017 Internt notat uten oppfølging Avtale mellom Norsam AS og Lier kommune om levering av konsulenttjenester EPHORTE
2016/709 20190104 04.01.2019 Utgående brev Varsel om planoppstart for kommunedelplan rv.23 Linnes-E18-Lianåsen - Uttalelse fra Landbrukskontoret for Drammen, Lier, Røyken og Hurum. Statens vegvesen EPHORTE
2016/709 20160509 09.05.2016 Inngående brev Vedrørende varsel om oppstart av planarbeid - Kommunedelplan for rv. 23 Linnes – E18 – Lianåsen - Lier kommune - Buskerud fylke Region Kystverket Sørøst EPHORTE
2016/709 20160509 09.05.2016 Inngående brev Kommunedelplan Rv.23 Linnes - E18 - Lianåsen - Uttalelse ved oppstartvarsling ROM Eiendom AS EPHORTE
2016/709 20160418 18.04.2016 Inngående brev Varsel om planoppstart for kommunedelplan rv. 23 Linnes – E18 – Lianåsen Statens vegvesen Region sør EPHORTE
2016/709 20160411 11.04.2016 Utgående brev Rv. 23 Dagslett–Linnes - Informasjon til beboere Roger Jensen EPHORTE
2016/709 20160317 17.03.2016 Inngående brev Rv. 23 Dagslett–Linnes - Vedrørende informasjon til beboere Roger Jensen EPHORTE
2016/709 20160408 08.04.2016 Saksframlegg/innstilling Videre planlegging av Rv 23 EPHORTE
2016/709 20160307 07.03.2016 Internt notat uten oppfølging Planleggingen av ny Rv 23 fra Linnes til E 18 - Tillegg til melding til kommunestyret EPHORTE