1 Søknad om permisjon fra politiske verv - Anine Mindt-Soot (V)