1 Oppstart og planprogram for kommunal plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2017-2021
2 Gjeldene "Kommunal plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2013-2017"