1 Klage på planvedtak - Områdereguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning for nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya
2 Vedlegg: Klage på planvedtak - Områdereguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning for nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya