1 Oppfølging av vedtak - kommunestyret - 1.halvår 2016
2 Rapport - kommunestyret - 1.halvår 2016