1 Godkjenning av protokoll fra møte 06.09.2016
2 Protokoll fra møte 06.09.2016