1 Tolkningsuttalelse - valg av styremedlemmer
2 Lovtolkning - valg av styremedlemmer