1 Oppløsning av Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap (Viva IKS)
2 Hurum kommune - oppsigelse av avtale om Viva IKS
3 Røyken kommune - saksprotokoll: oppløsning av Viva IKS