1 Utvikling og tilpasning av introduksjonsprogrammet