1 Glitre bofellesskap - bygg og drift
2 KS sak 48-2016
3 Rapport Multiconsult