1 Organisering av eiendomsvirksomhetene - sammenslåing av Lier Boligselskap AS og Lier Everk Eiendom AS med Lier Eiendomsselskap KF
2 Vedlegg 1 - Styrets forslag til kapitalnedsettelse i Lier Boligselskap AS
3 Vedlegg 2 - Gjeldende vedtekter i Lier Eiendomsselskap KF