1 Lovlighetskontroll kommunestyrets vedtak i sak 4/2018 - Selvkost vann og avløp - Planlegging av infrastruktur