1 34/1 - Nøsteveien 65 - Søknad om to tilbygg, paviljong og trapp i terreng
2 34/1 - Søknad om rammetillatelse
3 A1 - Opplysninger om tiltakets ytre rammer
4 F1 - Følgebrev
5 C1-4 - Nabovarsel-naboliste-kvittering-kart
6 D1-6 - Situasjonskart EKS og NY
7 Q1 - RAMMETILLATELSE - 2014.04.01
8 E-1 - Utomhusplan - NY - Målestokk 1-250
9 E-3 - Fasader - NYE
10 E-4 - Kjeller plan - NY
11 E-5 - Plan 1. etg.- NY
12 E-6 - Plan 2. etg.- NY
13 E-8 - Snitt A-A - B-B - C-C - NY
14 E-10 - Fasader - Eksisterende
15 E11 - Planer - Eksisterende
16 Dokumentet er tilgangsbeskyttet
17 Dokumentet er tilgangsbeskyttet