1 Organisering av kommunaltekniske tjenester og Alier AS
2 Vedlegg 1 - Rambøll - Organisering av kommunaltekniske tjenester i Lier kommune
3 Vedlegg 2 - Forslag til reviderte vedtekter Lier Kommunalteknikk KF
4 Vedlegg 3 - Gjeldende vedtekter
5 Vedlegg 4 - BDO - Økonomiske konsekvenser ved uttreden av VIVA IKS
6 Vedlegg 5 a. - Høringsuttalelse VIVA IKS ved ledelsen
7 Vedlegg 5.b. - Høringsuttalelse Alier AS ved ledelsen og hovedtillitsvalgte
8 Vedlegg 5.c. - Høringsuttalelse LEKF ved ledelsen
9 Vedlegg 5.d. - Høringsuttalelse NITO
10 Vedlegg 5.e. - Høringsuttalelse VIVA IKS ved fagforbundene
11 Vedlegg 5.f. - Høringsuttalelse ved fagforbundet i Lier kommune