1 Godkjenning av protokoll fra møte 18.09.2018
2 Protokoll fra møte 18.09.2018