1 Søknad om dispensasjon fra industri-formål for bruksendring av deler av lager. Gnr 19 bnr 82, Gilhusveien 5A. Søker: Arkitektkontoret Christensen
2 Søknad om dispensasjon
3 Tegninger
4 Oversiktskart
5 Flyfoto