1 83/18 Lier - Baneveien 238 - Klage på vedtak om utfylling bak garasjen
2 83/18 Lier - Søknad om fylling
3 83/18 Lier - Svar på søknad om fylling
4 83/18 Lier - Klage på vedtak
5 83/18 Lier - Henvisning til tegning
6 83/18 Lier - Henvisning til forandring
7 83/18 Lier - Vedtak om fjerning av ulovlig fylling på fulldyrka jord