1 Klage på avslag på søknad om dispensasjon. Gnr. 82 bnr. 41, Vestsideveien 348. Klager Plankompaniet.
2 82/41 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av 3 stk eneboliger
3 1. Situasjonsplan std
4 2. Situasjonsplan ortofoto
5 3. Situasjonsplan transport
6 4. Situasjonsplan, kommuneplan
7 5. Situasjonsplan støy
8 7. Hustegninger, illustrasjon
9 11. Kvittering nabovarsel
10 82/41 - Uttalelse til søknad om dispensasjon for oppføring av boliger
11 82/41 - Avslag på søknad om dispensasjon.
12 82/41- Klage på avslag vedrørende dispensasjon
13 Dokumentet er tilgangsbeskyttet
14 Dokumentet er tilgangsbeskyttet