1 Avvikling av Viva IKS - Avtale mellom Lier kommune og nye Asker om prosess for overføring av selskapets ansatte til Lier kommune og Asker kommune
2 Avtale mellom Lier kommune og nye Asker