1 Høringsutkast til kommuneplanens samfunnsdel
2 Vedlegg 1 Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2028
3 Vedlegg 2 Konsekvenser av tre utbyggingsmønstre
4 Vedlegg 3 Omstilling til grønn mobilitet i Lier