1 55/2, 55/85 og 48/17 Lier – Bergflødtveien 25 - Helgerud og Katterud gård - Søknad om konsesjon
2 Konsesjonssøknad
3 Kjøpekontakt Helgerud
4 Kjøpekontrakt Katterud
5 Dokumentet er tilgangsbeskyttet
6 Dokumentet er tilgangsbeskyttet
7 Gårdskart Helgerud