1 163/30 Lier - Fylkesmannens omgjøring av delingsvedtak
2 163/30 Lier - Deling av landbrukseiendom - Kommunens vedtak oppheves